نتایج جستجو

7082

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

709

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SALDEEN P. | SALDEEN T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  722-730
تعامل: 
 • استنادات: 

  436
 • بازدید: 

  23594
 • دانلود: 

  24441
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23594

دانلود 24441 استناد 436 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  380
 • بازدید: 

  2501
 • دانلود: 

  14848
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2501

دانلود 14848 استناد 380 مرجع 0
نویسندگان: 

VON SCHACKY C. | HARRIS W.S.

نشریه: 

CARDIOVASCULAR RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  310-315
تعامل: 
 • استنادات: 

  449
 • بازدید: 

  13762
 • دانلود: 

  26833
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13762

دانلود 26833 استناد 449 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

فروغی مهدی | آزادبخت لیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  259-268
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1454
 • دانلود: 

  959
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1454

دانلود 959 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JEPPESEN C. | SCHILLER K. | SCHULZE M.B.

نشریه: 

CURRENT DIABETES REPORTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  279-288
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  23215
 • دانلود: 

  30113
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23215

دانلود 30113 استناد 466 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  333-344
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  571
 • دانلود: 

  340
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 571

دانلود 340 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1137
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1137

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GUTTLER N. | ZHELEVA K. | PARAHULEVA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  72-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  23724
 • دانلود: 

  30307
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23724

دانلود 30307 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  4740
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4740

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  24-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1621
 • دانلود: 

  383
چکیده: 

مقدمه: با در نظرگرفتن عوارض جانبی داروهای ضد افسردگی و پذیرش مکمل های غذایی در دوران شیردهی، این مطالعه به منظور تعیین تاثیر اسیدهای چرب امگا-3 بر افسردگی پس از زایمان انجام شد.روش کار: این کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1386 روی 70 زن مبتلا به افسردگی پس از زایمان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب دانشگاه شهید بهشتی تهران انجام شد. نمونه ها با انتساب تصادفی به دو گروه 35 نفره دریافت کننده امگا-3 (روزانه یک کپسول 1 گرمی) و دارونما تقسیم شدند. برای تشخیص افسردگی پس از زایمان از تست استاندارد ادین برگ و برای سنجش شدت علایم از تست استاندارد بک و برای پایایی از آلفای کرنباخ و آزمون مجدد استفاده شد. شدت افسردگی قبل از درمان و در هفته های اول تا چهارم پس از درمان ارزیابی شد. داده ها با نرم افزار SPSS (نسخه 10) و آزمون های تی زوجی، آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر، من ویتنی و کای دو تحلیل شد.یافته ها: میانگین شدت افسردگی قبل از درمان در گروه امگا-3، 18.1 بود و بعد از درمان به 9.0 کاهش یافت که به لحاظ آماری معنادار بود (0.001>p). در گروه دارونما شدت افسردگی قبل از درمان 17.5 و بعد از درمان 17.2 بود که به لحاظ آماری معنی دار نبود (p=0.3). روند کاهش شدت افسردگی پس از زایمان در گروه امگا-3 نسبت به دارونما معنی دار بود (0.001>p).نتیجه گیری: امگا-3 دارویی مناسب و بدون عارضه جانبی برای مادر و شیرخوار در کاهش شدت افسردگی پس از زایمان است. لازم است مطالعات با طول درمان بیشتر برای بررسی عود بیماری انجام گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1621

دانلود 383 استناد 0 مرجع 0
litScript