نتایج جستجو

649981

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

64999

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

WANASIKA ISAAC

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  391-392
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73785
 • دانلود: 

  37439
چکیده: 

This commentary discusses pertinent issues from Hyosun Kim’s paper on ONLINE PRESCRIPTION drug PROMOTION. The study is well-designed and the findings highlight some of the consequences of the Food and Drug Administration’s (FDA’s) decision to deregulate ONLINE advertising of PRESCRIPTION DRUGS. While Kim’s findings confirm some of the early concerns, they also provide a perspective of implementation challenges in the ever-changing technological environment.

آمار یکساله:  

بازدید 73785

دانلود 37439 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SOUTHWELL BRIAN G. | RUPERT DOUGLAS J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  211-213
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86360
 • دانلود: 

  44356
چکیده: 

Despite increased availability of ONLINE PROMOTIONal tools for PRESCRIPTION drug marketers, evidence on ONLINE PRESCRIPTION drug PROMOTION is far from settled or conclusive. We highlight ways in which ONLINE PRESCRIPTION drug PROMOTION is similar to conventional broadcast and print advertising and ways in which it differs. We also highlight five key areas for future research: branded drug website influence on consumer knowledge and behavior, interactive features on branded drug websites, mobile viewing of branded websites and mobile advertisements, ONLINE PROMOTION and non-US audiences, and social media and medication decisions.

آمار یکساله:  

بازدید 86360

دانلود 44356 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DORAN EVAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  333-335
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81506
 • دانلود: 

  45523
چکیده: 

Hyosun Kim’s report “Trouble Spots in ONLINE Direct to Consumer PRESCRIPTION Drug PROMOTION: A content Analysis of FDA Warning Letters” aims to teach marketers how to avoid breaching current Food and Drug Administration (FDA) guidelines in their ONLINE drug PROMOTION. While Kim hopes to minimise the potential for ONLINE PROMOTION to misinform consumers and the study is carefully conducted, teaching drug marketers how to avoid the common mistakes in ONLINE drug PROMOTION is more likely to make marketers more adept at spinning information than appropriately balancing it.

آمار یکساله:  

بازدید 81506

دانلود 45523 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KIM HYOSUN

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  813-821
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152039
 • دانلود: 

  65857
چکیده: 

Background: For the purpose of understanding the Food and Drug Administration’s (FDA’s) concerns regarding ONLINE PROMOTION of PRESCRIPTION DRUGS advertised directly to consumers, this study examines notices of violations (NOVs) and warning letters issued by the FDA to pharmaceutical manufacturers.Methods: The FDA’s warning letters and NOVs, which were issued to pharmaceutical companies over a 10-year period (2005 to 2014) regarding ONLINE PROMOTIONal activities, were content-analyzed.Results: Six violation categories were identified: risk information, efficacy information, indication information, product labeling, material information issues, and approval issues. The results reveal that approximately 95% of the alleged violations were found on branded drug websites, in ONLINE paid advertisements, and in ONLINE videos. Of the total 179 violations, the majority of the alleged violations were concerned with the lack of risk information and/or misrepresentation of efficacy information, suggesting that achieving a fair balance of benefit versus risk information is a major problem with regard to the direct-to-consumer advertising (DTCA) of PRESCRIPTION DRUGS. In addition, the character space limitations of ONLINE platforms, eg, sponsored links on search engines, pose challenges for pharmaceutical marketers with regard to adequately communicating important drug information, such as indication information, risk information, and product labeling.Conclusion: Presenting drug information in a fair and balanced manner remains a major problem. Industry guidance should consider addressing visibility and accessibility of information in the web environment to help pharmaceutical marketers meet the requirements for direct-to-consumer PROMOTION and to protect consumers from misleading drug information. PROMOTION via social media warrants further attention, as pharmaceutical manufacturers have already begun actively establishing a social media presence, and the FDA has thus begun to keep tabs on social media PROMOTIONs of PRESCRIPTION DRUGS.

آمار یکساله:  

بازدید 152039

دانلود 65857 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MINTZES BARBARA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  329-331
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78047
 • دانلود: 

  43013
چکیده: 

Kim’s overview of Food and Drug Administration (FDA) regulatory actions from 2005 to 2014 is a comprehensive analysis of the US regulatory experience with ONLINE direct-to-consumer advertising (DTCA) of PRESCRIPTION medicines. This experience is of relevance internationally as ONLINE DTCA reaches the English-speaking public globally, despite the illegality of DTCA in most countries. The most common violations were omissions or minimizations of risk information, overstatements of efficacy, unsubstantiated claims, and PROMOTION of unapproved (“off-label”) use. Nearly one fourth of violations involved cancer DRUGS, raising additional concerns about patient vulnerability, limited treatment advance, and high costs. Based on content analyses of ONLINE DTCA, these cases likely reflect a small proportion of unbalanced and misleading PROMOTIONal information available on the web. The FDA is only able to review a small proportion of PROMOTIONal materials submitted to them, due to limited staffing, and the delay between first posting and regulatory action means that many people may be exposed to messages that are found to be inaccurate and misleading. The sheer volume of ONLINE DTCA, combined with the ability for content to shift continually, poses unique regulatory challenges.

آمار یکساله:  

بازدید 78047

دانلود 43013 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROLLINS BRENT L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  287-288
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80238
 • دانلود: 

  51832
چکیده: 

The above titled paper examined the Food and Drug Administration’s (FDA’s) warning letters and notice of violations (NOV) over a 10-year period. Findings from this content analysis reinforced what has been the primary issue for PRESCRIPTION direct-to-consumer advertising (DTCA) since its beginning, the fair balance of risk and benefit information. As opposed to another analysis in 2026 about this still being an issue, is there anything that can be done to prevent this problem from continuing?

آمار یکساله:  

بازدید 80238

دانلود 51832 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

دولیتل ریچارد

نشریه: 

پژوهش و سنجش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 33 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

CARPENTIER FRANCESCA RENEE DILLMAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  283-285
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69705
 • دانلود: 

  38527
چکیده: 

This commentary explores the implications of increased social media marketing by drug manufacturers, based on findings in Hyosun Kim’s article of the major themes in recent Food and Drug Administration (FDA) warning letters and notices of violation regarding ONLINE direct-to-consumer PROMOTIONs of pharmaceuticals. Kim’s rigorous analysis of FDA letters over a 10-year span highlights a relative abundance of regulatory action toward marketer-controlled websites and sponsored advertisements, compared to branded and unbranded social media messaging. However, social media marketing efforts are increasing, as is FDA attention to these efforts. This commentary explores recent developments and continuing challenges in the FDA’s attempts to provide guidance and define pharmaceutical company accountability in marketer-controlled and -uncontrolled claims disseminated through social media.

آمار یکساله:  

بازدید 69705

دانلود 38527 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  538-544
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2370
 • دانلود: 

  377
چکیده: 

مقدمه: نسخه وسیله ارتباطی بین پزشک، داروساز و بیمار است و عدم رعایت اصول ثبت نسخه نویسی در آن موجب مصرف نا به جای دارو، عدم استفاده کامل از داروهای تجویزی تداخلات دارویی و افزایش عوارض احتمالی می گردد. این تحقیق به منظور تعیین میزان رعایت اصول ثبت نسخه نویسی در نسخ بیمه خدمات درمانی شهر کاشان صورت پذیرفت.روش بررسی: مطالعه به صورت توصیفی روی 1500 نسخه بیماران سرپایی بیمه خدمات درمانی سال 1386 شهر کاشان، که به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب گردیدند، انجام پذیرفت. در هر نسخه موارد مربوط به خوانایی، شکل و دستور دارو، اطلاعات هویتی پزشک و بیمار از نسخ استخراج و در چک لیست تهیه شده بر اساس دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت ثبت شد. برای هر نسخه امتیازی بین 21-0 تعیین شد که به 5 بازه بسیار ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب و بسیار خوب تقسیم شد و سپس با آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نسخ شامل 5245 قلم دارو بود. 4661 قلم دارو (88.86 درصد) خوانا بود. در 3807 قلم دارو (72.58 درصد) شکل دارویی، در 2750 قلم دارو (52.44 درصد)، دستور دارویی ثبت شده بود. وضعیت اصول ثبت نسخه نویسی با میانگین امتیاز 15.01 در محدوده خوب قرار گرفت، که کمترین امتیاز در نسخ متخصصان پوست (12.18) و بیشترین آن در متخصصان روان پزشکی (16.29) مشاهده شد.نتیجه گیری: وضعیت اصول ثبت نسخه نویسی پزشکان خوب است، اما ثبت دستورات دارویی توجه بیشتری را می طلبد. به کارگیری نرم افزارهای کامپیوتری نسخه نویسی در مطب ها، تهیه فرم های جدید با محل های مشخص جهت اطمینان از ثبت کامل اطلاعات، واحد های بیشتر و آموزش عملی نسخه نویسی جهت دانشجویان پزشکی و تداوم برنامه های بازآموزی جهت پزشکان پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2370

دانلود 377 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Lexchin Joel

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  495-499
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20868
 • دانلود: 

  15263
چکیده: 

The Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the European Union provides for an extension of Canadian patents for PRESCRIPTION DRUGS by up to 2 years. One of the arguments advanced for longer patent time is to compensate companies for the length of the overall drug development time (the time between patent application and market approval). This study investigates overall development time in Canada for different groups of DRUGS approved between January 1, 2009 and December 31, 2018 and how many of these DRUGS are eligible for up to 2 years of patent term extension. Based on a list of patents and dates of market approval, the change in overall development time for all DRUGS was calculated along with whether there were differences in development time between different groups of DRUGS. Using Canadian patent filing dates, overall development time for all DRUGS went from a mean of 2240 days (95% CI: 1832, 2648) in 2009 to 4197 days (95% CI: 3728, 4665) in 2018 (analysis of variance [ANOVA], P <. 0001). Using first global patent filing dates, overall development time went from a mean of 4481 days (95% CI: 3053, 5908) in 2009 to 6298 days (95% CI: 4839, 7756) in 2018 (ANOVA, P =. 0118). There was a statistically significant difference in the overall development mean time between small molecule DRUGS (3553, 95% CI: 3361, 3746) and biologics (3903, 95% CI: 3595, 4212), (t test, P =. 0487) when using Canadian patent filing dates but not when first global patent filing dates were used. There was no statistically significant change in overall development time among DRUGS that were substantial, moderate or little to none additional therapeutic value compared to existing DRUGS. Out of 238 DRUGS, 218 (91. 6%) would have been eligible for patent term extension with 195 (80. 7%) eligible for the full 2 years. Patent term extension does not appear to be justified based on changes in overall development time, except possibly in the case of biologics. There are also trade offs in terms of increased expenditures that need to be considered if patent terms are lengthened.

آمار یکساله:  

بازدید 20868

دانلود 15263 استناد 0 مرجع 0
litScript