نتایج جستجو

27692

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2770

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GURAU C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  285-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  443
 • بازدید: 

  13596
 • دانلود: 

  25729
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13596

دانلود 25729 استناد 443 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  146
 • بازدید: 

  1226
 • دانلود: 

  20326
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1226

دانلود 20326 استناد 146 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Palgrave Communications

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  53-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  144
 • بازدید: 

  851
 • دانلود: 

  21630
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 851

دانلود 21630 استناد 144 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  26-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  719
 • دانلود: 

  560
چکیده: 

در عصر حاضر، دغدغه (( سود و زیان )) کسب و کارها، به دغدغه (( بود و نبود )) تبدیل شده است. در سده گذشته از زمان پیدایش مدیریت علمی تا حدود دهه شصت، نگاه مدیریت، درون سازمانی بود. صاحب نظران مدیریت با نگاهی درون نگر، غرق نظریه پردازی ها و ارائه تکنیک های پیچیده و گوناگون برای بهبود مدیریت منابع مالی، انسانی و تکنولوژیک سازمان بودند. در این میان آن چه به فراموشی سپرده شده بود، مشتری و نیازهایش بود. نگرش درون نگر، سایر عوامل محیطی نظیر رقبا، تحولات تکنولوژیک میان صنعتی و فراگیر، تحولات اجتماعی و اقتصادی جهانی و در کل آن چه در ادبیات مدیریت تحت عنوان فرصت ها و تهدیدات محیطی مطرح می گردد را نیز نادیده گرفته بود. برای یک مدیر، هیچ ادراکی مهم تر از فهم کسب و کار نیست. این بصیرت تنها به درک عوامل موثر و روابط بین آن ها محدود نمی شود، بلکه کشف شهودی زوایای ناشناخته این فضا و خلق ایده هایی برای بهره برداری از آن ها، تجلی ارزش آفرینی از این بصیرت است. این امر در کسب و کارهای نوین از جمله کسب و کار اینترنتی بیشتر به چشم می خورد. تبلیغات یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار است. موفق بودن یا نبودن بسیاری از سازمان ها و شرکت ها در کیفیت فعالیت های تبلیغاتی شان نهفته است. بدیهی است استمرار و توسعة فروش کالا و خدمات زمانی میسر می شود که طرح تبلیغاتی مشتری را جذب کند. بر اساس تبلیغات مؤثر، اگر روان شناسی نیاز و سلیقة مشتری و نیز محتوای مناسب و هنرمندانة پیام در تبلیغ کالا و خدمات لحاظ شود، از آن کالا و خدمات استقبال بیشتری خواهد شد. یکی از انواع تبلیغات نوین، تبلیغات اینترنتی می باشد که روز به روز با توسعه کسب و کارهای اینترنتی و سنتی بر اهمیت آن افزوده می شود. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود و بر اساس واقعیت است. در این تحقیق برای دست یابی به اطلاعات بخش نظری از روش های مختلف کتابخانه ای مانند مراجعه به منابع علمی، کتاب ها، مجلات معتبر، مقالات و پایان نامه های مربوط به موضوع و جستجوی رایانه ای در سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی مختلف استفاده شده است. برای اطلاعات مربوط به دیجی منیجر از اطلاعات موجود و قابل دسترس و دریافت آن و سایت مربوط به دیجی منیجر استفاده شده است. مطالعات انجام شده در این تحقیق در راستای شناسایی مولفه های اصلی تبلیغات اینترنتی در معرفی و شناساندن دیجی منیجر صورت پذیرفت. این بررسی ها با آزمایش سوال های تحقیق از طریق پرسشنامه همراه گشت و در نهایت مشخص شد که تاثیر تبلیغات اینترنتی در دیجی منیجر به نحو مطلوب و اثربخش و به طور کامل به کار گرفته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 719

دانلود 560 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  270-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37471
 • دانلود: 

  32596
چکیده: 

Background: There is little published about non-traditional and ONLINE college students’ health and well-being. College health services must evolve to address the needs of this growing population. The purpose of this study was to explore risk factors, perceived well-being, health behaviors, and health education preferences of US college students enrolled in a fully ONLINE academic programs compared to a national sample of college students enrolled in campusbased programs. Methods: This cross-sectional study included a volunteer sample of 961 college students enrolled in two large, U. S. accredited ONLINE universities. Participants completed an ONLINE survey that included questions and sub scales from the National College Health Assessment (NCHA, IIb). Responses on survey items from student learning ONLINE were compared to an equal sample of college students enrolled in non-ONLINE programs, randomly drawn from the NCHA IIb national data set (n = 961). Frequencies on survey items were calculated and mean scores of subset measures for ONLINE students were compared against those from the NCHA data set using twotailed z-test scores and independent sample t-tests with alpha at 0. 05. Results: ONLINE students reported significantly (P ≤ 0. 05) higher percentages of chronic illnesses, psychiatric conditions, mobility disabilities, deafness/hearing loss, speech/language disorders, cigarette use, obesity, sedentary activity, and depression than the NCHA national sample. Implication for Practice: Health professionals and leaders who work in higher education must consider the shifting landscape and demographics in higher education in order to develop more tailored, innovative digital health PROMOTION approaches that effectively reach the growing population of ONLINE, commuter, and older learners.

آمار یکساله:  

بازدید 37471

دانلود 32596 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  52
 • صفحات: 

  117-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  901
 • دانلود: 

  476
چکیده: 

امروزه، اینترنت به بستری گسترده برای معاملات تجاری و رسانه ای قوی برای بازاریابی تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی سبک خرید آنلاین محصولات ورزشی از شبکه های مجازی و فروشگاه های اینترنتی بود. روش پژوهش، توصیفی و ازنوع پیمایشی بود. جامعة آماری پژوهش اعضای کانال های تلگرامی و صفحة اینستاگرام سه فروشگاه فوتبال شاپ، ایران اسپورتر و ماریال اسپرت بودند که تعداد 385 نفر از اعضای کانال ها و صفحات ذکرشده به پرسش نامه با دقت پاسخ دادند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامة لی (2012) بود که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید 12 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید و همچنین، پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 89/0 به دست آمد که نشان دهندة پایایی بالای پرسش نامه است. از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های جمعیت شناختی، از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها، از مدل تاپسیس برای رتبه بندی انواع سبک خرید و از آزمون مانوا برای مقایسه بین انواع سبک خرید براساس ویژگی های جمعیت شناختی استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفة کیفیت، بیشترین اهمیت و قیمت، کمترین اهمیت را از دیدگاه مصرف کنندگان محصولات ورزشی داشتند. به ترتیب، هیجان، وفاداری، برند، سرگرمی، تردید، مد و تأیید اولویت داشتند. همچنین، نتایج نشان داد که بین مؤلفه های سبک خرید پاسخ دهندگان ازنظر متغیرهای جمعیت شناختی سن، جنسیت، تأهل، تحصیلات و درآمد تفاوت معناداری وجود داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 901

دانلود 476 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  4 (پیاپی 110)
 • صفحات: 

  189-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  386
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف افزایش یادگیری مستمر بر پایه سازه گرایی و دوره های همگانی آموزش آزاد برخط (موک ها) صورت می گیرد. سازه گرایی یک رویکرد یادگیری است. موک ها د وره های آموزشی برخطی هستند که د سترسی آزاد برای یاد گیری را در مقیاس وسیع تسهیل می کنند. بر پایه خوداظهاری، از میان دانشجویان کارشناسی ارشد و د کتری با د ست کم یک بار تجربه حضور در محیط های یاد گیری الکترونیک، تعد اد 161 نفر با روش تصادفی انتخاب می شوند. ابزار سنجش، پرسشنامه 67 سنجه ای شامل سازه گرایی (A)، موک (B)، و یاد گیری مستمر (C) است. با استفاد ه از تحلیل عاملی اکتشافی، واریانس کل پرسشنامه ها تبیین و روایی هر یک از سازه ها تایید می شود. اجرای مدل تحلیل مسیر نشان می د هد که سازه گرایی از طریق موک اثر مثبت و معناد ار بر یاد گیری مستمر د ارد، اما سازه گرایی اثر مستقیم و معناد اری بر یاد گیری مستمر ندارد. افزون بر آن ر مدل نهایی، نااطمینانی از متغیر سازه گرایی (A)، مدیریت زمان از متغیر موک (B)، و راهبرد های یاد گیری انطباقی از متغیر یاد گیری مستمر (C) حذف می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 386 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

NURSING RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  432-441
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  8939
 • دانلود: 

  27940
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8939

دانلود 27940 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  431
 • بازدید: 

  4026
 • دانلود: 

  23539
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4026

دانلود 23539 استناد 431 مرجع 0
نویسندگان: 

HERNANDEZ MURILLO R. | LIOBET G. | FUENTES R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  12-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  23823
 • دانلود: 

  27385
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23823

دانلود 27385 استناد 452 مرجع 0
litScript