نتایج جستجو

27375

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2738

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

WANASIKA ISAAC

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  391-392
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37086
 • دانلود: 

  20310
چکیده: 

This commentary discusses pertinent issues from Hyosun Kim’s paper on ONLINE prescription DRUG PROMOTION. The study is well-designed and the findings highlight some of the consequences of the Food and DRUG Administration’s (FDA’s) decision to deregulate ONLINE advertising of prescription DRUGs. While Kim’s findings confirm some of the early concerns, they also provide a perspective of implementation challenges in the ever-changing technological environment.

آمار یکساله:  

بازدید 37086

دانلود 20310 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SOUTHWELL BRIAN G. | RUPERT DOUGLAS J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  211-213
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50882
 • دانلود: 

  27311
چکیده: 

Despite increased availability of ONLINE PROMOTIONal tools for prescription DRUG marketers, evidence on ONLINE prescription DRUG PROMOTION is far from settled or conclusive. We highlight ways in which ONLINE prescription DRUG PROMOTION is similar to conventional broadcast and print advertising and ways in which it differs. We also highlight five key areas for future research: branded DRUG website influence on consumer knowledge and behavior, interactive features on branded DRUG websites, mobile viewing of branded websites and mobile advertisements, ONLINE PROMOTION and non-US audiences, and social media and medication decisions.

آمار یکساله:  

بازدید 50882

دانلود 27311 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DORAN EVAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  333-335
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48335
 • دانلود: 

  25528
چکیده: 

Hyosun Kim’s report “Trouble Spots in ONLINE Direct to Consumer Prescription DRUG PROMOTION: A content Analysis of FDA Warning Letters” aims to teach marketers how to avoid breaching current Food and DRUG Administration (FDA) guidelines in their ONLINE DRUG PROMOTION. While Kim hopes to minimise the potential for ONLINE PROMOTION to misinform consumers and the study is carefully conducted, teaching DRUG marketers how to avoid the common mistakes in ONLINE DRUG PROMOTION is more likely to make marketers more adept at spinning information than appropriately balancing it.

آمار یکساله:  

بازدید 48335

دانلود 25528 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KIM HYOSUN

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  813-821
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109387
 • دانلود: 

  48448
چکیده: 

Background: For the purpose of understanding the Food and DRUG Administration’s (FDA’s) concerns regarding ONLINE PROMOTION of prescription DRUGs advertised directly to consumers, this study examines notices of violations (NOVs) and warning letters issued by the FDA to pharmaceutical manufacturers.Methods: The FDA’s warning letters and NOVs, which were issued to pharmaceutical companies over a 10-year period (2005 to 2014) regarding ONLINE PROMOTIONal activities, were content-analyzed.Results: Six violation categories were identified: risk information, efficacy information, indication information, product labeling, material information issues, and approval issues. The results reveal that approximately 95% of the alleged violations were found on branded DRUG websites, in ONLINE paid advertisements, and in ONLINE videos. Of the total 179 violations, the majority of the alleged violations were concerned with the lack of risk information and/or misrepresentation of efficacy information, suggesting that achieving a fair balance of benefit versus risk information is a major problem with regard to the direct-to-consumer advertising (DTCA) of prescription DRUGs. In addition, the character space limitations of ONLINE platforms, eg, sponsored links on search engines, pose challenges for pharmaceutical marketers with regard to adequately communicating important DRUG information, such as indication information, risk information, and product labeling.Conclusion: Presenting DRUG information in a fair and balanced manner remains a major problem. Industry guidance should consider addressing visibility and accessibility of information in the web environment to help pharmaceutical marketers meet the requirements for direct-to-consumer PROMOTION and to protect consumers from misleading DRUG information. PROMOTION via social media warrants further attention, as pharmaceutical manufacturers have already begun actively establishing a social media presence, and the FDA has thus begun to keep tabs on social media PROMOTIONs of prescription DRUGs.

آمار یکساله:  

بازدید 109387

دانلود 48448 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دولیتل ریچارد

نشریه: 

پژوهش و سنجش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  239
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 239

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

MINTZES BARBARA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  329-331
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49101
 • دانلود: 

  26003
چکیده: 

Kim’s overview of Food and DRUG Administration (FDA) regulatory actions from 2005 to 2014 is a comprehensive analysis of the US regulatory experience with ONLINE direct-to-consumer advertising (DTCA) of prescription medicines. This experience is of relevance internationally as ONLINE DTCA reaches the English-speaking public globally, despite the illegality of DTCA in most countries. The most common violations were omissions or minimizations of risk information, overstatements of efficacy, unsubstantiated claims, and PROMOTION of unapproved (“off-label”) use. Nearly one fourth of violations involved cancer DRUGs, raising additional concerns about patient vulnerability, limited treatment advance, and high costs. Based on content analyses of ONLINE DTCA, these cases likely reflect a small proportion of unbalanced and misleading PROMOTIONal information available on the web. The FDA is only able to review a small proportion of PROMOTIONal materials submitted to them, due to limited staffing, and the delay between first posting and regulatory action means that many people may be exposed to messages that are found to be inaccurate and misleading. The sheer volume of ONLINE DTCA, combined with the ability for content to shift continually, poses unique regulatory challenges.

آمار یکساله:  

بازدید 49101

دانلود 26003 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  5 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  353-357
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10646
 • دانلود: 

  356
چکیده: 

زمینه و هدف: (FDE) Fixed DRUG eruption یکی از انواع بثورات دارویی است که سبب ابتلای پوست یا مخاط می شود و پس از مصرف مجدد دارو در همان محل (محل های) قبلی عود می کند. این مطالعه با هدف تعیین ویژگی های بالینی و عوامل ایجاد کننده FDE صورت گرفت.روش اجرا: این مطالعه توصیفی case-series روی یک صد بیمار مبتلا به FDE صورت گرفت که به درمانگاه سرپایی پوست بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران در عرض مدت شش سال مراجعه کرده بودند. تشخیص اولیه FDE بر اساس یافته های بالینی انجام می شد که پس از بهبود کامل ضایعه اولیه با باقی ماندن پیگمانتاسیون قهوه ای رنگ در پوست همراه بود. برای تایید تشخیص، از تست تشخیصی challenge test به شکل مصرف خوراکی دوز واحد از داروی مورد نظر با مقدار کم استفاده شد که با ظهور مجدد ضایعه در مکان قبلی همراه بود.یافته ها: بیش ترین موارد ناشی از حساسیت به داروهای کوتریموکسازول و کدیین بود که 88% و 3% را شامل می شد. شایع ترین محل بروز FDE در بیماران مذکر، ناحیه گلنس آلت تناسلی و در بیماران مونث پوست تنه و قفسه سینه بود که به ترتیب در 57.7% افراد مذکر و 48.3% افراد مونث مورد مطالعه دیده شد. در یک مورد از بیماران، حساسیت به چند دارو به شکل حساسیت به کوتریموکسازول، کدئین و تتراسیکلین مشاهده شد که پس از بهبود ضایعه های اولیه مجددا با تجویز انفرادی هر کدام از سه دارو، ضایعه ها در همان محل اولیه بروز کردند. بسیاری از بیماران به طور هم زمان داروی استامینوفن هم مصرف می کردند ولی موردی از حساسیت به این دارو اثبات نشد.نتیجه گیری: کوتریموکسازول شایع ترین داروی عامل FDE است.

آمار یکساله:  

بازدید 10646

دانلود 356 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Wu y. | Li d. | Li t.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  4 (Transactions E: Industrial Engineering)
 • صفحات: 

  2069-2092
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4869
 • دانلود: 

  5317
چکیده: 

The development of modern technology and e-commerce has given rise to the emergence of many new selling channels, among which group buying has managed to attract numerous new customers rapidly because of such features as good discounts and great convenience. Although a good discount scheme creates sales growth for sellers, it also causes loss in their pro t margins. Meanwhile, the business model of group-buying websites is not thoroughly explored in literature. Based on a Stackelberg game framework, this paper studies the equilibrium between a group-buying website and a seller. The optimal pricing and channel decisions of the seller and the optimal group-buying pricing and PROMOTION e ort decisions for the website were investigated to offer guidance for their businesses. It was found that the total profit of the whole system could be hurt when the agreement price or revenue-sharing contracts were adopted by the firms. A revenue-cost sharing contract was proposed that could coordinate the total profit. Finally, this study shows how the scale of the seller and the website and the unit cost can affect optimal decisions in equilibrium.

آمار یکساله:  

بازدید 4869

دانلود 5317 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROLLINS BRENT L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  287-288
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45591
 • دانلود: 

  31050
چکیده: 

The above titled paper examined the Food and DRUG Administration’s (FDA’s) warning letters and notice of violations (NOV) over a 10-year period. Findings from this content analysis reinforced what has been the primary issue for prescription direct-to-consumer advertising (DTCA) since its beginning, the fair balance of risk and benefit information. As opposed to another analysis in 2026 about this still being an issue, is there anything that can be done to prevent this problem from continuing?

آمار یکساله:  

بازدید 45591

دانلود 31050 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CARPENTIER FRANCESCA RENEE DILLMAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  283-285
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49235
 • دانلود: 

  28611
چکیده: 

This commentary explores the implications of increased social media marketing by DRUG manufacturers, based on findings in Hyosun Kim’s article of the major themes in recent Food and DRUG Administration (FDA) warning letters and notices of violation regarding ONLINE direct-to-consumer PROMOTIONs of pharmaceuticals. Kim’s rigorous analysis of FDA letters over a 10-year span highlights a relative abundance of regulatory action toward marketer-controlled websites and sponsored advertisements, compared to branded and unbranded social media messaging. However, social media marketing efforts are increasing, as is FDA attention to these efforts. This commentary explores recent developments and continuing challenges in the FDA’s attempts to provide guidance and define pharmaceutical company accountability in marketer-controlled and -uncontrolled claims disseminated through social media.

آمار یکساله:  

بازدید 49235

دانلود 28611 استناد 0 مرجع 0
litScript