نتایج جستجو

69

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

اپی ژنتیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

سرطان معده چهارمین سرطان رایج جهان و دومین عامل مرگ و میر را به خود اختصاص می دهد. در دهه گذشته نانو ذرات عامل دار شده را برای کاهش عوارض جانبی و همچنین درمان سرطان استفاده نموده اند. با توجه به امکان انتقال هدفمند اولئوروپین به شکل نانوذرات مغناطیسی به سلولهای سرطانی بود هدف از مطالعه حاضر بررسی مکانیسم تاثیر آن در مهار رده سلولی سرطان معدهAGS انجام شد. این پژوهش با 9 غلظت نانواولئوروپین مغناطیسی (0، 15/0، 45/0، . . . 33/333 و 1000) میکروگرم در میلی لیتر) با سه تکرار در قالب طرح آماری کاملا تصادفی (CRD) در شرایط invitro بر روی رده سلولی سرطان AGS اعمال و میزان زنده مانی به روش MTT و فلوسایتومتری ارزیابی گردید. به منظور بررسی مکانیسم مولکولی این تاثیر، میزان بیان نسبی ژنهای K-ras و cd82 با استفاده از روش Real-time PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آماری برای مهار سلولهای سرطانی در غلظت های نانو اولوروپین مغناطیسی نشان داد میزان مهار سلولهای سرطانی AGS وابسته به غلظت و زمان اعمال تیمار بود. بیان نسبی انکوژن K-ras در غلظت بالاتر از 12/4 میکروگرم بر میلی لیتر کاهش بیان و در غلظتهای پایین تر از آن افزایش بیان نشان داشت (Pvalue<0. 01)، ژن cd82 در غلظت پایین تر ازLC50=23/6 μ g/ml افزایش بیان و در غلظت بالاتر از آن بطور معنی دارکاهش بیان دارد. نتایج حاصل نشان داد که یکی از دلایل مولکولی مهار سلولهای AGS بوسیله نانواولئوروپین مغناطیسی، توازن ایجاد شده در بیان انکوژن K-ras و cd82 از طریق یک پروتئینی بنام TP53 است. بنابراین نانواولئوروپین مغناطیسی در غلظت LC50 با ایجاد توازن بین ژنهای K-ras و cd82 از طریق P53 در مهار سلولهای سرطانی معده نقش اصلی بازی می کند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Gene Reports

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  133
 • بازدید: 

  762
 • دانلود: 

  20717
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 762

دانلود 20717 استناد 133 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پیاپی 39)
 • صفحات: 

  33-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  533
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 533

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  233-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  491
 • دانلود: 

  231
چکیده: 

در این تحقیق اثر آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون در مقایسه با ویتامین های C و E در اسپرم سرد شده گاو در طی مدت 48ساعت نگهداری در شرایط دمایی پنج درجهسانتیگراد مقایسه شد. اسپرم از قسمت دم اپیدیدیم بیضه 10رأس گاو نر نژاد هولشتاین دورگ با میانگین سنی سه تا پنج سال جمع آوری و با افزودن رقیق کننده تخم مرغ وسیترات سدیم حاوی عصاره برگ زیتون (در سه غلظت نیم، یک و دو میلی گرم در میلی لیتر) و ویتامین های E و C (هرکدام با غلظت دو میلی گرم در میلی لیتر) رقیق شدند. افزودنعصاره برگ زیتون به رقیق کننده، تحرک اسپرم را کاهش داد (05/0P<). سلامت غشا اسپرم گاو استفاده از ویتامین E بالاتر از سایر تیمارها بود (05/0P<). میزان پراکسیداسیون چربی ها در تیمار حاوی دو میلی گرم در میلی لیتر عصاره برگ زیتون کمتر از سایر تیمارها بود (05/0P<). نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن عصاره برگ زیتون به رقیق کننده اسپرم در طی مدت 48 ساعت نگهداری در شرایط دمایی پنج درجه سانتیگراد علیرغم کاهش میزان اکسیداسیون لیپیدی موجب کاهش تحرک اسپرم گاو می شود وبنابراین ترکیب مناسبی برای استفاده در رقیق کننده های اسپرم گاو نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 491

دانلود 231 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  446
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

مگس میوه زیتون، (Rossi) Bactrocera oleae، از آفات کلیدی زیتون در مناطق زیتون کاری جهان و ایران است. این آفت تک میزبانه و مونوفاژ بوده که در سال 1383 به مناطق زیتون کاری شمال کشور وارد شده و خسارت وارد می کند. فعالیت آفت باعث کاهش کمّی و کیفی محصول می شود. استفاده از ارقام مقاوم و شناسایی سازوکار های مقاومت در درختان مقاوم نسبت به این آفت می تواند در کنترل بهتر این مشکل موثر باشد. از آنجا که سال های متمادی است باغ داران سنتی زیتون عملیات خاص زراعی و یا سم پاشی برای کنترل آفت انجام نمی دهند، لذا در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به مزایای ارقام مقاوم یا متحمل به مگس میوه زیتون، می تواند به عنوان یکی از روش های کنترلی از سوی باغداران، مد نظر قرار گیرد. در تحقیق حاضر 10 رقم امید بخش زیتون (‘ Arbequina’ ، ‘ Manzanilla’ ، ‘ Leccino’ ، ‘ Zard’ ، ‘ Konservalia’ ، ‘ Kalamata’ ، ‘ Mari’ ، ‘ Amigdalifolia’ ، ‘ Roghani’ و ‘ Fishomi’ ) در ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار استان گیلان از نظر تفاوت در میزان خسارت و ویژگی های مورفولوژیکی میوه زیتون و همچنین ترکیبات شیمیایی موجود مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده ارقام‘ Arbequina’ و ‘ Kalamata’ ، به عنوان ارقام دارای خسارت نسبی کم مگس زیتون (میانگین درصد سالیانه خسارت 8 الی 11 درصد)، می تواند در برنامه های توسعه ارقام زیتون مورد استفاده قرار گیرد. بین ویژگی های مرفولوژیکی و همچنین ترکیبات شیمیایی موجود در روغن زیتون با خسارت مگس زیتون همبستگی مشاهده نشد. در ضمن، ترکیب OLEUROPEIN می تواند به عنوان یکی از ترکیباتی که به احتمال زیاد در ایجاد مقاومت به مگس میوه زیتون نقش داشته باشد، در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 446

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MERT C. | BARUT E. | IPEK A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  995-1006
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76884
 • دانلود: 

  54420
چکیده: 

Using HPLC, the seasonal changes in the phenolic compound content of the leaves of the Gemlik olive cultivar (Olea europaea L) has been investigated with respect to the effects on the alternate bearing of the cultivar. For this purpose, the leaf concentrations of OLEUROPEIN, chlorogenic acid, caffeic acid, 3-hydroxycinnamic acid, scopolin and pcoumaric acid were analyzed at 10 day intervals around the years. The quantity and distribution of these phenolics in the leaves showed significant differences in 2008 (off year) and 2009 (on year). In the “on” year, the levels of chlorogenic and p-coumaric acids were high, whereas the abundance of other phenolic compounds was low. In contrast, during the “off” year, the chlorogenic and p-coumaric acid levels were at low levels, whereas the levels of the other phenolics were high. We found a negative relationship between the chlorogenic acid and caffeic acid concentrations in the “on” and “off” years: the amount of caffeic acid in the leaves was high, and the chlorogenic acid level was low. The contents of chlorogenic acid, caffeic acid, 3-hydroxycinnamic acid and p-coumaric acid were significantly different in the “on” and “off” years. These findings indicated that these compounds and the other phenolics examined in this study were related to alternate bearing. Interestingly, the levels of all of the phenolic compounds examined in this study were at their highest during the dormant season.

آمار یکساله:  

بازدید 76884

دانلود 54420 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  39-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67995
 • دانلود: 

  17723
چکیده: 

Background and Objectives: According to recent research, olive leaf (OL) has demonstrated significant properties, including antibacterial, antiviral, anticancer, gastro protective and cardio protective properties. The aim of this study was to investigate the chemical composition, and fatty acid composition (FAC) of OL of Marry variety cultivated in Jiroft province of Iran. This study also attempts to identify and quantify the polyphenolic compounds of OL of Mari. Materials and Methods: The content of dry matter (DM), crude protein (CP), ash, fat ether extract (FEE), acid detergent fiber (ADF) and neutral detergent fiber (NDF) of OL, FAC, type and amount of polyphenol compounds, antioxidant activity (AA%), total phenol, tannin, flavonoid contents (TPC, TTC, and TFC, respectively), were determined, all procedures were performed according to the reference methods. Results: The content of DM, and CP, Ash, FEE, ADF, and NDF of OL obtained 94. 7± 0. 08 (%), and 13. 08± 0. 06, 6± 0. 7, 3. 9± 0. 28, 32. 48± 0. 56, 40. 6± 0. 26 (DM%), respectively. The amounts of TPC, TTC and TFC of OL were obtained 108. 24± 0. 09, 56. 85± 0. 10 (mg Gallic acid (GAE)/g dried OL) and 189. 28± . 012 (mg Quercetin (QE)/g dried OL), respectively. Results showed that OLEUROPEIN was the dominant polyphenol (8306. 9μ g/ g of dried OL). The AA% of OL extract was obtained 61%± 0. 9%. The FAC of OL was determined by gas chromatography (GC) and the results showed linoleic acid (27. 2± 0. 33%) followed by oleic acid (21. 8± 0. 40 %) as the most abundant unsaturated FAs found in the OL, respectively. Conclusions: These results demonstrated that OL is a rich source of natural and bioactive compounds, which can be used in the food industry, animal feed, and so on for improving the nutritional value and functionality.

آمار یکساله:  

بازدید 67995

دانلود 17723 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  157-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  968
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

سابقه و هدف: ترکیبات فعال دروغن زیتون شامل اولئیک اسیدوهیدروکربن ها (از جمله squalene)، استرول ها (ازجمله بتاسیتسترول)، پلی فنول ها (تایروزول و هیدروکسی تایروزول، OLEUROPEIN و ترکیبات دیگر)، توکوفرول ها، ترپینوئیدها و ترکیبات دیگر است. ترکیبات روغن زیتون دارای خواص آنتی اکسیدانتی، ضدآریتمی، ضدالتهابی و گشادکنندگی عروقی هستند. مطالعه موجود، اثر روغن زیتون بر عملکرد لیپیدی، کلیوی و کبدی را در موش صحرایی نر بررسی کرد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 14سرموش صحرایی نر به 2 گروه تقسیم شدند. در گروه شاهد، موش های صحرایی نر تحت تاثیر هیچگونه استرسی از جمله تزریق دهانی قرار نگرفتند. در گروه تجربی، موش های صحرایی 0/4 میلی لیتر روغن زیتون به صورت دهانی به مدت 3ماه روزانه دریافت کردند. از همه حیوانات بعد از 3 ماه، خون گیری به عمل آمد. نمونه های خونی فراهم شده برای اندازه گیری سطوح سرمی کراتینین، نیتروژن اوره خون (BUN)، کلسترول تام، کلسترول LDL، کلسترول HDL، تری گلیسرید، گلوکز، SGOT، SGPT، ALK، GGT، آلبومین و پروتئین تام آزمایش شدند. یافته ها: سطوح سرمی کلسترول تام، کلسترول HDL، کلسترول LDL، تری گلیسرید، BUN، کراتینین و سدیم در موش های تیمار شده با روغن زیتون در مقایسه با گروه شاهد تغییر معنی داری را نشان نداد. سطوح سرمی SGOT، SGPT، ALK، GGT، آلبومین و پروتئین تام بعد از تیمار با روغن زیتون نیز در مقایسه با گروه شاهد تغییر معنی داری را نشان نداد. نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که روغن زیتون برعملکرد کلیوی، لیپیدی و کبدی موش صحرایی نر اثری ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 968

دانلود 243 استناد 0 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  28 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  99-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1761
 • دانلود: 

  404
چکیده: 

4 لاکتوباسیلوس پلانتاروم، که از تخمیر طبیعی زیتون جدا شدند به عنوان استارتر کالچر در پروسه تخمیر طبیعی زیتون (زیتون سبز مانزانیلا) با شرایط هوادهی استفاده شدند. باکتریهای لاکتیکی از میکروارگانیسم های ضروری در تخمیر زیتون سبز هستند. تلقیح با استارتر کالچر باکتریهای لاکتیکی 7-5 روز بعد از قرار گرفتن زیتون در آب نمک میتواند پروسه تخمیر زیتون را استاندارد کند. این باکتریها لاکتیکی از آب نمک در حین تخمیر طبیعی زیتون جدا شده اند که نسبت به سطح بالائی از اسید لاکتیک و استیک، سطح بالائی از نمک و 1% الئوروپین مقاوم هستند. تخمیر در 4 باریل (15 لیتری) مورد بررسی قرار گرفت. هر باریل 1, 2 با 7 کیلو زیتون که با 7 لیتر آب نمک 8% و 0.1% اسید استیک تیمار شدند و باریل 3 و 4 که هر یک با 7 کیلو زیتون که با 7 لیتر آب نمک 6% و 0.3% اسید استیک تیمار شدند. در باریل های 2 و 4 در روز پنجم تخمیر تلقیح لاکتوباسیل پلانتاروم انجام گرفت. سپس برای هر باریل به وسیله ستون های هوادهی، شرایط هوادهی را برای 190 روز فراهم کردیم و در دمای 28 oC اینکوبه کردیم. تستهای فیزیکوشیمیائی زیتون در طی تخمیر شامل نمک، پروتئین، چربی، اسیدیته، درصد خاکستر و درصد رطوبت و در آب نمک زیتون شامل اسیدیته، نمک، قندها احیا کننده وpH  می گردید.در این تحقیق، استفاده از لاکتوباسیلوس پلانتاروم مناسب به عنوان استارتر کالچر، کنترل میکروبیولوژیکی پروسه تخمیر را بهبود می بخشد، افزایش تولید اسید لاکتیکی و متعاقبا افزایش اسیدیته در آب نمک زیتون را سبب می شود و تولید زیتون سبز تخمیری با کیفیت بالا و ثابت را فراهم می کند. بنابراین استفاده از تلقیح باکتریهای لاکتیکی به عنوان یک تکنولوژی جدید میتواند در طی تخمیر زیتون به کار برده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1761

دانلود 404 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  169-186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

سابقه و هدف با توجه به آگاهی مصرف کننده در خصوص مضرات آنتی اکسیدانی های سنتزی، امروزه استفاده از پلی فنل های موجود در پسآب عصاره زیتون بعنوان آنتی اکسیدان طبیعی در ماده غذایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. لذا هدف از این تحقیق، ابتدا شناسایی نوع و میزان پلی فنل های موجود در پسآب زیتون رقم روغنی طارم و سپس استفاده از آن بعنوان آنتی اکسیدان طبیعی در پایداری اکسیداتیو گوشت چرخ شده خام و پخته گوساله بود. مواد و روش ها برای این منظور میوه های زیتون از شهرستان طارم بصورت دستی تهیه و بعد از روغن کشی و تهیه پسآب، نوع و میزان پلی فنول های آن به روش HPLC شناسایی شدند. عصاره بدست آمده در مقادیر 10، 20 و 30% به گوشت چرخ شده گوساله خام و پخته (پخته شده در آب به مدت 30 دقیقه) افزوده شد. به منظور بررسی پایداری اکسیداتیو عدد پراکسید، تیوباربیتوریک و پیوند دوگانه مزدوج نمونه ها ارزیابی شد. در نهایت تیمارها از نظر پذیرش کلی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها میزان پلی فنل های موجود در پسآب زیتون به ترتیب بیشتر به کمتر شامل اولیوروپین (ug/g42/20)، فلوریک اسید (ug/g 91/17)، p-کوماریک اسید (ug/g 76/11)، کافییک اسید (ug/g 75/3)، آپی ژنین (ug/g 5/2) و سینامیک اسید (ug/g 75/1) بود. بررسی پراکسید بعنوان محصولات اولیه اکسیداسیون اختلاف معنادار بین دو گروه خام و پخته را نشان داد و روند افزایشی در هر دو گروه مشاهده شد (تیمارهای حاوی عصاره پلی فنلی در مقایسه با نمونه شاهد میزان کمتری، افزایش نشان دادند) که در تیمارها به دلیل تجزیه هیدروپراکسیدهای اولیه به ترکیبات فرار و غیر فعال کمتر بود. بررسی تیوباربیتوریک اسید بعنوان محصول ثانویه اکسیداسیون نیز در گوشت خام و پخته روند افزایشی را با گذشت زمان نگهداری در هر دو نمونه خام و پخته نشان داد که تیمارهای حاوی پسآب این میزان روند افزایشی در سطح معناداری کمتر بود (p<0. 05). میزان تیوباربیتوریک اسید در نمونه پخته شده گوشت احتمالا به دلیل پراکسیداسیون لیپیدها و افزایش سطح مالون آلدیید بالاتر از نمونه همتای خام خود بود (p<0. 05). نتایج بررسی دی ان مزدوج روند افزایش در هر دو گروه با افزایش مدت زمان نگهداری را نشان داد افزایش کمتر این پارامتر در تیمارهای حاوی عصاره پسآب زیتون نشان دهنده این است که پسآب زیتون بعنوان آنتی اکسیدان در مقایسه با گروه کنترل مقاومت در برابر اکسایش را افزایش داد. طی بررسی پذیرش کلی تیمارها نشان داد که در تمامی موارد تیمار پخته شده امتیاز بالاتری نسبت به همتای خام خود کسب کردند (p<0. 05)، و تیمار حاوی 30% پسآب تا 8 روز بیشترین امتیاز را کسب کردند (p<0. 05). نتیجه گیری کلی تحقیقات نشان داد که میزان اکسیداسیون لیپیدی در گوشت پخته بیشتر از گوشت خام است زیرا فرآیند پختن ترکیبات آنتی اکسیدانی را دچار تغییر کرده، به ساختار سلول آسیب وارد می کند و غشاء لیپیدی را در معرض محیط قرار می دهد و استفاده از عصاره تفاله زیتون بصورت فن آوری جدید در صنعت گوشت و فرآورده های گوشتی معرفی می گردد

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
litScript