نتایج جستجو

620207

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

62021

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  44-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  933
 • دانلود: 

  330
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 933

دانلود 330 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2/48 (ویژه مهندسی مکانیک)
 • صفحات: 

  73-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  823
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

رفتار سازه های بتنی، تحت شرایط بارگذاری دینامیکی و شبه استاتیکی، متفاوت اند. در این پژوهش رفتار دینامیکی بتن در برابر نرخ کرنش های بالا، به صورت تجربی و با استفاده از بارگذاری انفجاری بررسی، و نتایج حاصله با داده های نظری مقایسه شده است. ماده منفجره در جرم ها و ارتفاع های مختلف از بلوکه های بتنی- که به صورت تیر ساده اند- قرار داده شده اند. با در دست داشتن خواص استاتیکی بتن و میزان فشار ناشی از انفجار، افزایش ظرفیت تحمل بار در حالت دینامیکی به دست می آید. در این آزمایش ها معیار تخریب ایجاد ترک در منطقه کششی تیر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصله حاکی از افزایش ضریب دینامیکی (ظرفیت تحمل بار) بین 4.5 تا 6 به ازای نرخ کرنش های 66s-1 تا 80s-1 است. این نتایج با نتایج نظری و کارهای انجام شده قبلی مطابقت دارد. در پایان، با استفاده از نرم افزار آماری Minitab و با استفاده از شیوه طراحی آزمایش ها (DOE)، یک مدل ریاضی نیمه تجربی برای رفتار بتن تحت بار انفجاری معرفی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 823

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  447
 • صفحات: 

  1233-1241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  523
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

مقدمه: هدف از این پژوهش، تعیین تاثیر چهار هفته فعالیت هوازی در آب بر میزان بهبود بالینی و پروتئین نوروگلین-1 در بافت مغز مدل حیوانی Multiple sclerosis (MS) از طریق القای  (EAE) EXPERIMENTAL autoimmune encephalomyelitisبود.روش ها: 80 سر موش سوری ماده با نژاد C57BL/6 و سن 12-10 هفته و وزن 20±2 گرم به 8 گروه 10 تایی (سالم شاهد، سالم شنا،  MSشاهد،  MSاینترفرون،  MSشنا،  MSاینترفرون شنا،  MSشاهد تزریق،  MSشاهد شنا و تزریق) تقسیم شدند. جهت القای EAE، ابتدا 300 میکروگرم (55-35) (MOG) Myelin oligodendrocyte glycoprotein در حجم 100 میکرولیتر (PBS) Phosphate buffered saline با (CFA) Complete Freund's adjuvant مخلوط و به صورت زیر جلدی تزریق شد. هم زمان با تزریق اول و 48 ساعت بعد از آن، 300 نانوگرم سم سیاه سرفه ( Pertussis toxinیا (PT به صورت داخل صفاقی تزریق شد. موش های مصرف کننده دارو به صورت اینترفرون بتا، از هفته اول پس از شروع درمان، روزانه به میزان 150 واحد بین المللی/ گرم از این دارو را به صورت زیرجلدی دریافت کردند. علایم بالینی و وزن موش ها روزانه بررسی و ثبت شد. برای گروه های تمرین، روزانه 30 دقیقه به مدت 4 هفته، هفته ای 5 جلسه، فعالیت هوازی در محفظه شنا اجرا شد. از سیستم نمره دهی استاندارد برای ارزیابی بالینی و از روش (ELISA) Enzyme-linked immunosorbent assay برای اندازه گیری پروتئین نوروگلین-1 استفاده گردید. داده های به دست آمده، با استفاده از آزمون One-way ANOVA تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: تاثیر فعالیت ورزشی شنا برMS ، به طور تقریبی یکسان با تاثیر اینترفرون بر MS بود. میزان افزایش نوروگلین-1 در گروه MS شنا نسبت به گروه MS اینترفرون بیشتر بود.نتیجه گیری: تمرین هوازی شنا، به احتمال زیاد می تواند از طریق افزایش نوروگلین-1 به بازسازی میلین یا کاهش سرعت تخریب میلین کمک کند و از این طریق، به بهبود بالینی بیماران مبتلا به MS منجر شود.

آمار یکساله:  

بازدید 523

دانلود 259 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  41-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33091
 • دانلود: 

  16360
چکیده: 

Shrinkage is one of the most important defects of injection molded plastic parts. Injection molding processing parameters have a significant effect on shrinkage of the produced parts. In the present study, the effect of different injection parameters on volumetric shrinkage of two polymers (high-density polyethylene (HDPE) SEMI-crystalline thermoplastics AND polycarbonate (PC) as a representative of amorphous thermoplastics) was studied. Samples under different processing conditions according to a L27 orthogonal array of Taguchi EXPERIMENTAL design approach were injected. Effect of material crystallinity on the shrinkage of injected samples was investigated. Obtained results revealed that SEMI-crystalline thermoplastics have larger shrinkage values in comparison with amorphous thermoplastics. Shrinkages of injected samples were also studied along AND across the flow directions. Results showed that the flow path can dramatically affect the shrinkage of SEMI-crystalline thermoplastics. However for amorphous thermoplastics, results showed an independency of obtained shrinkage to flow direction. Analysis of variance (ANOVA) results illustrated that cooling time was the most effective parameter on shrinkage for both PE AND PC injected samples; followed by injection temperature as the second important parameter. The optimum conditions to minimize shrinkage of injection molded samples are also achieved using signal to noise ratio (S/N) analysis.

آمار یکساله:  

بازدید 33091

دانلود 16360 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  269-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  838
 • دانلود: 

  272
چکیده: 

سازه های مشبک کامپوزیتی از سازه های نوین هستند که به دلیل دارا بودن فوایدی همچون استحکام ویژه بالا، سبکی و مقاومت به خوردگی، کاربرد روزافزونی در صنایع مختلف دارند. از جمله کاربرد این سازه ها در صنایع موشکی، ماهواره برها، بدنه هواپیماها و صنایع دریایی می باشد. این سازه ها معمولا از دو بخش پوسته و بخش مشبک تشکیل می شوند. بخش مشبک این سازه ها از سیستم ریب های مورب، حلقوی و طولی تشکیل شده است. در هنگام بارگذاری، انتقال نیرو از پوسته به ریب ها اتفاق می افتد و ریب ها بار را در کل سازه پخش می کنند. در این مقاله ابتدا به نحوه ساخت نیم استوانه مشبک کامپوزیتی اشاره می شود. در ادامه با استفاده از نرم افزار المان محدود آباکوس به بررسی رفتار کمانشی سازه نیم استوانه مشبک کامپوزیتی پرداخته شده است. به منظور تحلیل شرایط مختلف تأثیر پارامترهای مختلف از جمله ضخامت پوسته و زاویه لایه های پوسته نیز در تحلیل عددی بررسی شده است. همچنین میزان تأثیر پارامترهای مختلف از جمله الگوهای گوناگون و ارتفاع ریب توسط تحلیل المان محدود بدست آمده است. علاوه بر این، برای اعتبارسنجی نتایج حاصل از نرم افزار، آزمایش تجربی نیز انجام پذیرفته و مقایسه ای بین نتایج تجربی و عددی انجام شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 838

دانلود 272 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ج - 62
 • صفحات: 

  117-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2083
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

بدون شک تخریب سازه های بتنی بر اثر سیکل های یخ زدن و آب شدن یکی از مسایل اساسی بتن سازی در مناطق سردسیر محسوب می شود. عوامل زیادی بر دوام بتن در مقابل یخبندان تاثیر می گذارند که می توان به مواردی از قبیل مقدار آب مصرفی، مقدار سیمان، نسبت آب به سیمان، شرایط عمل آوری، میزان هوای بتن و تعداد سیکل های یخ زدن و ذوب شدن اشاره کرد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر بعضی از این عوامل در راستای دستیابی به روابط تجربی به منظور تبیین اثرات یخ زدگی بر بتن معمولی است. در این ارتباط به بررسی نقش مقادیر مختلف نسبت آب به سیمان 0.5)، 0.6، 0.7 و (0.8 و میزان هوا 3)، 4.5، 6 و 7.5 درصد( در کنار تعداد سیکل های یخ زدن و آب شدن، بر دوام بتن معمولی در برابر یخبندان پرداخته شد. در مجموع 288 نمونه بتن ساخته و مراقبت شد. نمونه ها تحت آزمایش ذوب و انجماد براساس استاندارد C666B ASTM، پس از 45، 100 و 150 سیکل قرار گرفتند. در نهایت بر اساس اطلاعات تجربی، روابطی برای سنجش دوام بتن معمولی در برابر یخبندان ارایه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 2083

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

همتی محمد | مصطفی وفا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  ویژه نامه 1/1
 • صفحات: 

  13-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  617
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

هدف این تحقیق ارائه و توسعه روابطی برای محاسبه ضرایب مقاومت جریان در آبراهه های با بستر سنگریزه ای می باشد. بدین منظور، آزمایش هایی در یک فلوم با قابلیت شیب پذیری، با طول 8 متر و عرض 0.25 متر انجام گرفت. چهار شیب مختلف بستر (4، 6، 8 و 10 در هزار)، دو نوع ذرات سنگریزه ای به شکل تیز گوشه و طبیعی، سه نوع اندازه متوسط ذرات (65.3، 46.6 و 38 میلی متر) و چهار دبی جریان (0.01، 0.017، 0.024 و 0.031 متر مکعب در ثانیه) به عنوان متغیرهای مورد استفاده تحقیق حاضر بودند. با استفاده از تعریف های جدید برای متغیرهای بی بعد در شکل معادله های بی بعد هندسه هیدرولیک، روابط مقاومت جریان جدیدی برای ذرات طبیعی و تیز گوشه توسعه داده شد. همچنین روابطی برای ضریب زبری مانینگ در هر دو نوع سنگریزه طبیعی و تیز گوشه ارائه شد. علاوه بر آن نتایج نشان داد که معادله های توسعه یافته بر اساس پارامترهای بی بعد هندسه هیدرولیک، بهترین روش برای ارتباط سرعت به دبی جریان در رودخانه های کوهستانی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 617

دانلود 257 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Moravej Mojtaba | Namdarnia Fatemeh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  22-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41475
 • دانلود: 

  23085
چکیده: 

Solar water heaters are good tools for saving fuel. The main component of these water heaters is collectors, which are responsible for absorbing solar energy AND transferring it to the working fluid with the least heat dissipation. The present study is an EXPERIMENTAL study of the performance of the solar SEMIspherical collector with 1 m2 of absorber area at different volumetric flow rates. Water was used as the working fluid with the volumetric flow rate between 0. 005-0. 0166 kg/s, AND the experiment was conducted in the ASHRAE 93 stANDard conditions. The results showed that the efficiency of SEMIspherical solar collector increased as the flow rate of the working fluid increased, such that the highest efficiency, which is 67 %, belonged to mass flow rate 0. 0166 kg/s. In addition, the difference between outlet AND inlet temperatures decreased due to the system being closed during the test. In addition, according to the experiments, the reduction of radiation AND wind speed did not have any significant effect on the efficiency AND outlet temperature of the collector. Finally, parameters such as inlet AND outlet temperature of collector, ambient temperature, ambient radiation intensity AND their effect have been investigated empirically on the collector efficiency graph.

آمار یکساله:  

بازدید 41475

دانلود 23085 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SCHULZ H.E. | Zhu d.z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1515-1525
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29962
 • دانلود: 

  18579
چکیده: 

EXPERIMENTAL results for water level oscillations in vertical tubes, together with a theoretical solution for the flow in such tubes considering local AND distributed energy losses, are presented AND compared. The EXPERIMENTAL data were obtained in small scale experiments, allowing adequately controlling the oscillations. The governing equation for the oscillations was obtained by applying the conservation laws of mass, momentum AND energy for fluids. It is a second order nonlinear differential equation which was reduced to a first order differential Bernoulli equation. The obtained solution is composed by two different EQUATIONS, one for the upwards motion AND the other for the downwards motion, which together reproduce the oscillatory damped behavior of such flows. Numerical solutions of the differential equation were also checked. The EXPERIMENTAL data AND the theoretical AND numerical results showed a good agreement between measured AND calculated values of velocity AND surface level for the first periods of oscillation.

آمار یکساله:  

بازدید 29962

دانلود 18579 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  2781-2791
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  281
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

در این تحقیق فرآیند پرسکاری شیاری نیمه محدود به عنوان یکی از روش های تغییر شکل پلاستیک شدید برای ایجاد ساختار فوق ریزدانه در ورق فولاد عاری از عناصر بین نشین مورد مطالعه قرار گرفت. فرآیند مذکور به طور موفقیت آمیز به تعداد حداکثر چهار پاس روی نمونه ها اعمال شد و تاثیر تعداد پاس ها روی خواص مکانیکی و ریزساختار ورق ها مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های ریزساختاری نمونه های تغییر شکل یافته بیانگر این واقعیت هستند که پرسکاری شیاری نیمه محدود به طور موثری می تواند اندازه دانه ها/کریستالیت ها را کاهش دهد به نحوی که از حدود 41میکرومتر در حالت آنیل به 232نانومتر بعد از چهار پاس پرسکاری می رسد. همچنین نتایج به دست آمده نشان دادند که با اعمال فرآیند پرسکاری شیاری نیمه محدود، استحکام و سختی نمونه ها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. بیشترین مقادیر استحکام تسلیم و کششی در نمونه دو پاس پرسکاری شیاری نیمه محدود مشاهده شد که به ترتیب در حدود 90% و 75% افزایش در مقایسه با نمونه اولیه را نشان می دهند. حداکثر مقدار سختی 165ویکرز برای نمونه سه پاس پرسکاری شیاری نیمه محدود شده به دست آمد که در حدود 68% افزایش نسبت به نمونه آنیل شده را نشان می دهد. با توجه به نتایج سختی سنجی، با افزایش تعداد پاس های فرآیند میزان یکنواختی تغییر شکل افزایش پیدا کرد. روش المان محدود به منظور شبیه سازی فرآیند پرسکاری شیاری نیمه محدود استفاده شد و توزیع کرنش برای نمونه های تغییر شکل به دست آمد. نتایج شبیه سازی المان محدود مطابقت نسبتا خوبی با نتایج محاسبات تحلیلی نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 281

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
litScript