نتایج جستجو

181

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

19

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  573-580
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1030
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

در این گزارش پسر 9 ساله ای معرفی می شود که از سن 5 سالگی مبتلا به عفونتهای مکرر استخوانی در نواحی ترقوه ها، استرنوم، استخوان ناویکولر، انتهای رادیوس و بالای تیبیا بوده است. بیمار در تمام این موارد با تشخیص استئومیلیت عفونی تحت درمانهای اختصاصی آنتی بیوتیکی قرار گرفته بود که به این درمانها پاسخ مناسب نداده بود. علاوه بر آن در تمام موارد کشت از مناطق گرفتار از نظر باکتریها، قارچها و نیز مایکوباکتریها منفی بود. همچنین بررسی تستهای سیستم ایمنی از نظر وجود بیماری گرانولوماتوز مزمن و سایر اختلالات نقس سیستم ایمنی منفی بود. بعد از مطرح شدن تشخیص CRMO، درمان با داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی برای بیمار انجام شد که موفقیت آمیز بود و بیماری خاموش شد. در پیگیری های بعدی تا 7 ماه گذشته، بیماری عود جدیدی نداشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1030

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

SURVEY OF OPHTHALMOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  611-634
تعامل: 
 • استنادات: 

  379
 • بازدید: 

  3255
 • دانلود: 

  14726
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3255

دانلود 14726 استناد 379 مرجع 0
نویسندگان: 

NOWAKOWSKA D. | KURNATOWSKA A. | WILCZYNSKI J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  SUPPL 1
 • صفحات: 

  119-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  15572
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15572

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Kalbasi M. | Siadati S. | Kamali Ahangar S. | Nikbakhsh N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  147-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

BACKGROUNDANDOBJECTIVE: Gastric cancer is the fifth prevalent cancer in worldwide. Among of this, adenocarcinoma is more than 95% of all case and most prevalent. According to gastric adenocarcinoma is resistant to adjuvant therapy, surgical resection is the cardinal strategies of treatment. One of the problems with treating adenocarcinoma of the stomach is that its main causes are malignant or pre-malignant changes in the residual gastric tissue that may be neglected during resection. By recognizing these lesions and resection, they can be expected to reduce the malignancy. Therefore, this study was conducted to investigate the characteristics of non-tumoral gastric tissue in terms of malignant or pre-malignant changes. METHODS: In this retrospective cross-sectional study, 112 patients who had undergone total gastrectomy in the hospitals affiliated to Babol University of Medical Sciences during the period of 2013-2017 were examined and analyzed for age, sex, type and location of tumor. FINDINGS: Of 112 cases that studied, 72 cases (64. 3%) were male and 40 cases (35. 7%) were female. The mean of ages was 64. 7± 8. 6 year. Poorly differentiated pathology in 60. 7% and well differentiated pathology in 39. 3% of patients were seen. In 64 patients (57%), there was synchronous lesions in addition to primary pathology. These synchronous lesions were related statistically significant to pathology, cancer stage and gender. CONCLUSION: Based on the results of this study, it can be concluded that resection should be accompanied by considering simultaneous lesions in addition to primary pathology, which can be a reason for total gastrectomy as a standard treatment for gastric cancer.

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  89-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  947
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

همانژیوآندوتلیوم استخوان تومور نادری است که کمتر از 1% تومورهای بدخیم استخوان را شامل می شود. ابتلا در یک سوم بیماران چند کانونی است. در واقع وجود ضایعات استئولیتیک متعدد در یک اندام می تواند مطرح کننده تشخیص همانژیوآندوتلیوم باشد. همانژیوآندوتلیوم عمدتا بر اساس آتیپی سیتولوژیک سلول های آندوتلیال درجه بندی می گردد. در بیماران با گرید 1 همانژیوآندوتلیوم پیش آگهی بسیار خوب در حالی که گرید 3 تومور با پیش آگهی بسیار بدی همراه است.در این مقاله یک مورد از همانژیوآندوتلیوم چند کانونی استخوان در مردی 40 ساله گزارش می گردد. بیمار از درد و تورم اطراف زانوی چپ شکایت داشته است. بررسی رادیولوژیک ضایعات لیتیک متعدد با حدود نامشخص را در دیافیزفمور، تیبیا و پاتلا نشان داد. بررسی هیستوپاتولوژیک از بیوپسی انجام شده تشخیص همانژیوآندوتلیوم گرید 2 با تهاجم به بافت نرم و پوست مجاور را محقق ساخت. بیمار تحت عمل درارتیکولاسیون هیپ چپ و رادیوتراپی کمکی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 947

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FALAHIAN M. | ZAREI KH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  235-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55697
 • دانلود: 

  45240
چکیده: 

A 75-year–old patient was referred with vaginal bleeding. Her physical exam showed two flat dark plaques on the posterior fourchette, mostly on left lateral side of the vulva. A black soft mucosal nodule was present on the left lateral side of upper vagina, and a polypoid ulcerative cervical lesion extended into the right parametrium. Cervical and vaginal biopsies were in favor of malignant melanoma, while vulvar biopsy was in favor of lentigo maligna melanoma. The diagnosis was confirmed using immunohistochemical studies with S100 and HMB 45. The patient was treated by wide local excision of the vulvar lesion followed by high-doses of fractionation radiotherapy of the cervix and upper vagina. Due to advanced and aggressive melanoma of the cervix, in comparison to the len-tigo maligna of the vulva, and the presence of vaginal melanomas on the opposite site of the cervical lesion, it is suggested that the origin of these two lesions are multi focal rather than the direct extension.

آمار یکساله:  

بازدید 55697

دانلود 45240 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (مسلسل 1)
 • صفحات: 

  49-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  662
 • دانلود: 

  154
کلیدواژه: 
چکیده: 

لیپوم داخل استخوانی مورد نادری از بافتهای تومورال خوش خیم می باشد. گزارش یک مورد جالب از این ضایعه که در چندین استخوان ظاهر شده و در طی مدت چند سال در استخوانهای جدیدی تظاهرات داشته و به علت نادر بودن آن حائز اهمیت است. این بیمار طی شش سال تحت مراقبت بوده و مراجعات مکرر به دلیل ضایعات جدید داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 662

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64917
 • دانلود: 

  31062
چکیده: 

Chronic recurrent MultiFocal osteomyelitis (CRMO) is a rare inflammatory bone disease. It is a diagnosis of exclusion based on the clinical, radiological and pathological criteria. The awareness of the corresponding feature can help avoid of unnecessary diagnostic procedures and prolonged antibiotic therapy. We present a case of 4.5 year old girl, diagnosed with CRMO who were followed for 6 months as a case of chronic bacterial osteomyelitis and received long course of antibiotic therapy.

آمار یکساله:  

بازدید 64917

دانلود 31062 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ASSARI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  770-774
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7914
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7914

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DOOZANDEH AZADEH | SOHEILIAN MASOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  348-352
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36487
 • دانلود: 

  14331
کلیدواژه: 
چکیده: 

CASE PRESENTATION: A 48-year-old woman presented with floaters, photopsia, blurred vision and ocular pain in both eyes of a few days’ duration prior to referral. She had a history of diabetes mellitus for 10 years and was being treated with glibenclamide and metformin.

آمار یکساله:  

بازدید 36487

دانلود 14331 استناد 0 مرجع 0
litScript