نتایج جستجو

19

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Habibi Mohammad | Moussavi Ahmad | Manaviyat Raoufeh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  45-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7847
 • دانلود: 

  11400
چکیده: 

Let $R$ be a unitary ring with an endomorphism $σ $ and $F∪ {0}$ be the free Monoid generated by $U={u_1, … , u_t}$ with $0$ added, and $M$ be a factor of $F$ setting certain monomial in $U$ to $0$, enough so that, for some natural number $n$, $M^n=0$. In this paper, we give a sufficient condition for a ring $R$ such that the skew Monoid ring $R*M$ is quasi-Armendariz (By Hirano a ring $R$ is called quasi-Armendariz if whenever $f(x)=Σ a_ix^i$ and $g(x)=Σ b_jx^j$ in $R[x]$ satisfy $f(x)R[x]g(x)=0$, we have $a_iRb_j=0$ for every $0leq i leq m$ and $0leq j leq n$) and provide rich classes of non-semiprime quasi-Armendariz rings.

آمار یکساله:  

بازدید 7847

دانلود 11400 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Salimi Arezoo | Sahebi Shervin | Deldar Mansoureh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  57-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32439
 • دانلود: 

  20328
چکیده: 

For a ring R and a Monoid M, we introduce J-M-McCoy rings which are a generalization of weak M-McCoy and J-McCoy rings and investigate their properties. It is shown that for a u. p.-Monoid M if R J(R) is reversible then R is J-M-McCoy, and for a cancellative Monoid M and an ideal N of M, R is a right (resp. left) J-M-McCoy ring if it is a right (resp. left) J-N-McCoy ring.

آمار یکساله:  

بازدید 32439

دانلود 20328 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1108
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

سابقه و هدف: علیرغم این که اساس تشخیص و درمان لوسمی های حاد میلویید هنوز هم تقسیم بندی FAB می باشد، تحقیقات نشان داده که این گروه بندی دارای محدودیت هایی است و به همین جهت اخیرا ایمونوفنوتایپینگ به وسیله فلوسایتومتری به طور گسترده ای در این تشخیص به کار برده می شود. طبق بررسی های انجام شده در گروه لوسمی های حاد میلویید، ایمونوفنوتایپ با بررسی حضور یا عدم حضور CD14 کمک برجسته ای در افتراق زیر گروه میلویید (M0, M1, M2, M3, M6, M7) از زیرگروه منویید (M4, M5) داشته است. با این حال در چندین مطالعه نشان داده شده که CD14 دارای حساسیت بالایی نمی باشد. با توجه به این که ( CD64(FcγRI نیز رسپتور اختصاصی سلول های رده منویید بوده و در شمار نادری از سلول های میلویید بروز می یابد. در این مطالعه به بررسی ارزش تشخیصی CD14 و CD64 در افتراق زیرگروه منویید پرداختیم.مواد و روش ها: مطالعه انجام شده تشخیصی بود. جمعیت مورد بررسی شامل 216 مورد لوسمی حاد میلویید ثابت شده به وسیله معیارهای FAB و ایمونوفنوتایپینگ بودند که به روش sequential از مراجعین به بخش فلوسایتومتری سازمان انتقال خون ایران در طی 29 ماه انتخاب شدند. نمونه های بیماران با آنتی بادی های منوکلونال بر علیه گیرنده های CD64 و CD14 که با فلورسانس Phyco Erythrin در اتصال بودند رنگ و با دستگاه فلوسایتومتری Epics-xl بررسی شدند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و تحت آزمون کای دو (Chi-square) تجزیه و تحلیل آماری شدند.یافته ها: نتایج حاصله حکایت از اختصاصیت 88% و حساسیت 67% برای CD64 و اختصاصیت %96 و حساسیت 31% برای CD14 با ضریب اطمینان 95% در تشخیص زیرگروه منویید از غیرمنویید دارد.نتیجه گیری: حساسیت کم و اختصاصیت بالای CD14 و از طرف دیگر حساسیت و اختصاصیت بالای CD64 با درجات متفاوتی در منابع نیز گزارش شده است. با توجه به این که حساسیت CD64 به مراتب بالاتر از CD14 است، لذا استفاده از CD64 برای تشخیص زیرگروه منویید لوسمی های حاد میلویید الزامی بوده و پیشنهاد می شود که در تمامی پروتکل های ایمونوفنوتایپ به عنوان مارکر حساس و اختصاصی این رده منظور گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1108

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  361
 • دانلود: 

  148
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 361

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  147-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

در این مقاله مفهوم C_v-انژکتیوی از S-سیستم های روی تکواره ها را مورد مطالعه قرار می دهیم. رفتار این نوع انژکتیوی را نسبت به حاصلضرب، هم حاصلضرب و جمعوند مستقیم بررسی می کنیم. همچنین تکواره هایی را مشخص می کنیم که در آن همه ی S-سیستم ها C_v-انژکتیو هستند و نتیجه می گیریم روی چنین تکواره هایی S-سیستم های دوری، وایتال انژکتیو خواهند بود. کلاس S-سیستم هایی که C_v-انژکتیو هستند را مشخص کرده و با استفاده از مفهوم C_v-انژکتیوی شرایطی را بررسی می کنیم که در آن همه ی S -سیستم های پروژکتیو، انژکتیو هستند. همچنین بررسی می کنیم که در تکواره های برگشت پذیر چپ S-سیستم های C_v-انژکتیو شامل صفر C-انژکتیو هستند. نشان می دهیم اگر هر S -سیستم C_v -انژکتیو وایتال انژکتیو باشد آنگاه تکواره S تکواره برگشت پذیر چپ است. در ادامه با استفاده از مفهوم پوشش انژکتیو وایتال، کلاس S -سیستم های C_v -انژکتیو را مشخص می کنیم. علاوه برآن مفهوم M_v-انژکتیوی را تعریف کرده و شرایطی را مطالعه می کنیم که تحت آن هر S -سیستم خارج قسمتی ازS -سیستم M_v -انژکتیو، M_v -انژکتیو است و با توجه به این مطلب نشان می دهیم که هرS -سیستم خارج قسمتی ازS -سیستم وایتال انژکتیو ضعیف، وایتال انژکتیو ضعیف است.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Golchin A. | Nouri L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  369-377
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33163
 • دانلود: 

  19940
چکیده: 

In (Golchin A. and Rezaei P., Subpullbacks and flatness properties of S-posets. Comm. Algebra. 37: 1995-2007 (2009)) study was initiated of flatness properties of right s-posets as over a poMonoid 􀜵 that can be described by surjectivity of 􀟮 corresponding to certain (sub)pullback diagrams and new properties such as (􀜲 􀜹 􀜲 )􀯪 and (􀜹 􀜲 )􀯪 were discovered. In this article first of all we describe poflatness properties of 􀜵-posets over poMonoids by po-surjectivity of 􀟮 corresponding to certain subpullback diagrams. Then we introduce three new Conditions (􀜲 􀯦 􀯪 ), (􀜹 􀜲 )􀯦 􀯪 and (􀜲 􀜹 􀜲 )􀯦 􀯪 and investigate the relation between them and Conditions (􀜲 ), (􀜲 􀯪 ), (􀜹 􀜲 ), (􀜹 􀜲 )􀯪 , (􀜲 􀜹 􀜲 ) and (􀜲 􀜹 􀜲 )􀯪 . Also we describe these properties by po-surjectivity of 􀟮 corresponding to certain subpullback diagrams and describe Conditions (􀜲 􀯪 ), (􀜹 􀜲 )􀯪 and (􀜲 􀜹 􀜲 )􀯪 by weak po-surjectivity of 􀟮 corresponding to certain subpullback diagrams.

آمار یکساله:  

بازدید 33163

دانلود 19940 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ROUEENTAN MOHAMMAD | ERSHAD MAJID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26583
 • دانلود: 

  11609
چکیده: 

In this paper S is a Monoid with a left zero and AS (or A) is a unitary right S-act. It is shown that a Monoid S is right perfect (semiperfect) if and only if every (finitely generated) strongly at right S-act is quasi projective. Also it is shown that if every right S-act has a unique zero element, then the existence of a quasi-projective cover for each right act implies that every right act has a projective cover.

آمار یکساله:  

بازدید 26583

دانلود 11609 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  5-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

قضیه ی مایهیل-نرود یکی از قضایای اساسی در نظریه ی زبان ها و اتوماتا است و برای اثبات هم ارزی اتوماتاها و زبان های آنها استفاده می شود. اهمیت این قضیه موجب شده تا پژوهشگران تلاش نمایند آن را روی اتوماتا های مختلف گسترش دهند و به نوعی در زمینه ی بهینه سازی مدل های محاسباتی گام بردارند. در این مقاله، به توسعه ی مفهوم همنهشتی در اتوماتای فازی عمومی بر پایه ی این قضیه می پردازیم. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مفهوم همنهشتی راست فازی روی یک تکواره ی آزاد، اتوماتای فازی عمومی القا شده توسط همنهشتی راست فازی را تعریف می کنیم. در ادامه، با استفاده از مفهوم زبان شناسایی شده توسط یک اتوماتا، نشان می دهیم که در این اتوماتای القا شده یک زبان قابل شناسایی است، اگر و تنها اگر توسیعی از همنهشتی راست فازی روی تکواره ی آزاد باشد. در نتیجه، این زبان شناسایی شده با زبان بخش صریح اتوماتای فوق یکسان است. همچنین، همنهشتی راست فازی نرود و همنهشتی فازی مایهیل متناظر با یک اتوماتای فازی عمومی ماگزیمال-مینیمال را تعریف می کنیم و نشان می دهیم زبان شناسایی شده بوسیله ی اتوماتای فازی عمومی ماگزیمال-مینیمال با زبان شناسایی شده بوسیله ی اتوماتای فازی عمومی ماگزیمال-مینیمال القا شده توسط همنهشتی راست فازی نرود یکسان است. در پایان، با ارائه ی مثال هایی مفاهیم فوق را روشن می سازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  175-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  467
 • دانلود: 

  263
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 467

دانلود 263 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FRENKEL ELIZAVETA | REMESLENNIKOV VLADIMIR N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  27-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43496
 • دانلود: 

  16797
چکیده: 

In this paper we investigate the special automata over nite rank free groups and estimate asymptotic characteristics of sets they accept. We show how one can decompose an arbitrary regular subset of a nite rank free group into disjoint union of sets accepted by special automata or special Monoids. These automata allow us to compute explicitly generating functions, l- measures and Cesaro measure of thick Monoids. Also we improve the asymptotic classification of regular subsets in free groups.

آمار یکساله:  

بازدید 43496

دانلود 16797 استناد 0 مرجع 0
litScript