نتایج جستجو

18772

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1878

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  31-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36872
 • دانلود: 

  19136
چکیده: 

In the present study a Finite Difference Method has been developed to model the transient incompressible turbulent free surface fluid Flow. A single fluid has been selected for modeling of Mold filling and The SOLA VOF 3D technique was modified to increase the accuracy of simulation of filling phenomena for shape castings. For modeling the turbulence phenomena k-e standard model was used. In order to achieve an accurate model, solving domain was discrete to three regions includes: laminar sub layer, boundary layer and internal region. This model was applied to experimental models such as a driven cavity, Campbell benchmark [1] and top filled cavity. The results show that the suggested model yield favorable predictions of turbulence Flow and have a good consistency in comparing with experimental results.

آمار یکساله:  

بازدید 36872

دانلود 19136 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BABAEI R. | VARAHRAM N. | DAVAMI P. | SABZEVARZADEH A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73462
 • دانلود: 

  18960
چکیده: 

In this investigation, α 2-D Finite Volume Method (FVM) with unstructured triangular mesh is developed to simulate the mould filling process. The simulation of fluid Flow and track of free surface is based on the Marker And Cell (MAC) technique. This technique has capability of handling the arbitrary curved solid boundaries in the casting processes. In order to verify the computational results of the simulation, a thin disk plate with transparent mould was tested. The mould filling process was recorded using a 16mm high-speed camera. Images were analyzed frame by frame, in order to tracking of free surface and filling rate during mould filling. Comparison between the experimental method and the simulation results has shown a good agreement.

آمار یکساله:  

بازدید 73462

دانلود 18960 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  181-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  396
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

به دلیل استفاده روزافزون از محصولات فولادی، بررسی هایی فراوانی برای بالا بردن مشخصه های کیفی شمش تولیدی به روش ریخته گری پیوسته، انجام شده است. در این میان یکی از عیوبی که به وجود می آید، حبس پودر روانکار قالب درون شمش تولیدی است. برای کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصول، امروزه استفاده از مدل سازی ریاضی به عنوان ابزاری قدرتمند در دست متخصصان برای تحقیق بر روی بهبود فرایند تولید فولاد با کیفیت، قرار گرفته است. در این پژوهش مدل سازی و شبیه سازی رفتار پودر درون قالب و بررسی نوع حبس پودر درون شمش با استفاده از مدل های وابسته به دینامیک سیالات محاسباتی صورت پذیرفته است. ابتدا به بررسی دلایل حبس و نوع رفتار پودر درون مذاب پرداخته شده و سپس راهکارهایی برای جلوگیری از به وجود آمدن این عیب ارائه شده است. لذا شرایط مرزی و اولیه در مدل مذکور بررسی و تأثیر هر کدام بر روی عیوب احتمالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با کم کردن سرعت ریخته گری از 9/0 به 76/0 متر بردقیقه، افزایش عمق غوطه وری نازل از 130 به 140 میلیمتر، کاهش قطر نازل از 42 به 36 میلیمتر، کاهش اندازه ذرات پودر از 500 به 63 میکرومتر و تمیز بودن مذاب ورودی از آخال های درشت، می توان از حبس پودر روانکار درون شمش تولیدی جلوگیری نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 396

دانلود 245 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BICKERTON S. | SOZER E.M. | GRAHAM R.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  423-438
تعامل: 
 • استنادات: 

  392
 • بازدید: 

  10047
 • دانلود: 

  16627
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10047

دانلود 16627 استناد 392 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  106-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25081
 • دانلود: 

  13376
چکیده: 

Background: Sensitization to common Mold allergens is one of the major causes of allergic rhinitis and asthma. Therefore, there is a critical need for standard sensitivity tests including skin prick tests to improve the stability of fungi extracts in traditional allergenic formulations. To address this concern, the present study aimed to develop a formulation to preserve allergenic activity of Mold extracts. Methods: 48 stabilizer formulations were designed and monitored for allergenic activity during a 40-days incubation period at 37 ˚ C using an ELISA. Specifically, the IgE reactivity of allergenic A. alternata extracts were examined. After establishing the most effective stabilizer formulation, we evaluated whether it could protect the allergenic activity of Alt a1, A. fumigatus, and C. herbarum using an IgE inhibition ELISA after 40 days at 37 ˚ C. Results: We demonstrated that the most effective stabilizer formulation was a glycerol-based extract containing Arg and Glu. This formulation had an equal ratio of sucrose, sorbitol and protein and was able to preserve more than 95% of allergenic A. alternata extract activity during a 40-days incubation period at 37 ˚ C. Conclusions: The present study reveals a novel formulation that is an efficient stabilizer of allergenic Mold extract activity and has practical applications in Mold skin prick tests, ELISAs, immunotherapies, and RAST.

آمار یکساله:  

بازدید 25081

دانلود 13376 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

هیدرولیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

هر صفحه ی مستغرق، یک مولد جریان چرخشی ثانوی است که در نتیجه ی وجود گرادیان قائم فشار در طرفین صفحه حاصل می گردد. عملکرد یک صفحه ی مستغرق به الگوی جریان ثانوی ناشی از آن بستگی دارد. در تحقیق حاضر تأثیر برش لبه ی ابتدایی صفحات بر عملکرد شش نوع شکل مختلف صفحات مستغرق با استفاده از مدل عددی Flow-3D ارزیابی شده است. صفحات مورد بررسی عبارتند از یک صفحه ی مستطیلی ساده و پنج صفحه که لبه ی ابتدایی آن ها به ترتیب با زاویه های 30، 45، 60، 70 و 3/73 درجه نسبت به امتداد قائم برش خورده است. مدل عددی با استفاده از داده های سرعت سنجی آزمایشگاهی واسنجی شده است. نتایج نشان می دهد که برش لبه ی ابتدایی صفحات در کاهش مؤلفه های منفی سرعت در لبه ی ابتدایی صفحات بسیار مؤثر است. این روش اصلاحی موجب کاهش نسبی گشتاور اندازه ی حرکت (MOM) ناشی از صفحات، نسبت به صفحه ی مستطیلی مبنا می گردد؛ در عین حال بازده (عملکرد در واحد سطح) صفحات برش خورده نسبت به صفحه ی مستطیلی ساده افزایش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SUN W.L. | LITTLETON H.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  110
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1347-1356
تعامل: 
 • استنادات: 

  365
 • بازدید: 

  10234
 • دانلود: 

  13052
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10234

دانلود 13052 استناد 365 مرجع 0
نویسندگان: 

KHARAZI Y.H.K. | DIVANDARI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33579
 • دانلود: 

  15859
چکیده: 

The Mold-filling behavior in the casting of aluminum alloy (A413) using lost foam casting (LFC) was explored. The effects of gate numbers, type of gating and casting thickness on the filling behavior were evaluated. Although, unlike convectional casting process, the gating system showed little effect onfilling ability, casting thickness created a greater effect on the Mold filling. In contrast with convectional casting process, the Mold filling seems to be controlled by castinggeometry as a consequence of combined influence of heat and mass transfer. The melt used to enter from the first gate instead of last gate which is in contrast with convectional casting process.

آمار یکساله:  

بازدید 33579

دانلود 15859 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  86
 • شماره: 

  2 (پیاپی 107)
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  627
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

استفاده از فراورده های طبیعی گیاهی به عنوان روش جایگزین مناسب تر برای کنترل بیماری های بعد از برداشت شناسایی شده است. در این تحقیق درصد ممانعت رشدی و خاصیت آنتاگونیستی اسانس چهار گیاه دارویی آویشن، آلوورا، سیر و زیره سبز (100، 200، 300 و 400 پی پی ام) در شرایط آزمایشگاه و محیط زنده علیه Penicillium digitatum آزمایش شد. اسانس های گیاهی به روش تقطیر با کلونجر به دست آمد. حداقل غلظت ممانعت رشدی(MIC) با استفاده از روش رقیق سازی در آگار مشخص شد. بیشترین درصد ممانعت از رشد (95/99 درصد) در شرایط آزمایشگاهی توسط آویشن مشاهده شد و بهترین MIC را بر علیه P. digitatum داشت. آنالیز GC-MS آویشن منجر به شناسایی 22 ترکیب متفاوت گردید. بیشترین درصد ترکیب مربوط به تیمول 18/60 درصد، ، γ-Terpinene 6/39 درصد، P-Cymene 44/15 درصد و کارواکرول 88/2 درصد بود. کاربرد اسانس آویشن روی زخم های آلوده به پاتوژن سبب تحریک پرتقال برای افزایش ترکیبات فنلی و آنزیم های پرکسیداز و کاتالاز شد.

آمار یکساله:  

بازدید 627

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HATAMI N. | BABAEI R. | DAVAMI P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43246
 • دانلود: 

  19136
چکیده: 

In this study an algorithm for Mold-filling simulation with consideration of surface tension has been developed based on a SOLA VOF scheme. As the governing equations, the Navier-Stokes equations for incompressible and laminar Flows were used. We proposed a way of considering surface tension in Mold-filling simulation. The proposed scheme for surface tension was based on the continuum surface force (CSF) model; we could confirm the remarkable effectiveness of the surface tension by experiment which concluded in very positive outcome.

آمار یکساله:  

بازدید 43246

دانلود 19136 استناد 0 مرجع 0
litScript