نتایج جستجو

19275

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1928

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

طاهری معین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  45-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  587
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

فرایند نانومنیپولیشن با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی، از روش هایی جدید در ساخت و تولید تجهیزات مختلف در مقیاس میکرو/نانو می باشد. این فرایند امروزه به شدت مورد توجه محققان قرار گرفته است. به دلیل دقت بسیار بالایی که در ساخت تجهیزات مقیاس میکرو/نانو وجود دارد، مدل سازی دقیق این فرایند تاثیر مهمی بر ساخت این تجهیزات خواهد داشت. همچنین به دلیل هزینه های بالای استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی در ساخت تجهیزات میکرو/نانو، ضروری است که ابتدا مدل سازی این فرایند به دقت انجام شده و سپس وارد حوزه های ساخت شد. تاکنون محققین بسیاری به مدل سازی فرایند منیپولیشن پرداخته اند که بیشتر تحقیقات آن ها در رابطه با منیپولیشن دوبعدی و استفاده از مدل های ساده ی اصطکاکی صورت گرفته است. ازآنجاکه منیپولیشن واقعی در ساخت تجهیزات میکرو/نانو در محیط سه بعدی صورت می پذیرد و همچنین باتوجه به این که با گذر از دنیای ماکرو به محیط میکرو/نانو نیروهای سطحی از جمله اصطکاک نقش مهمی دارند، لذا در این مقاله برای اولین بار از مدل اصطکاکی دقیق لاگره در مدل سازی منیپولیشن سه بعدی استفاده شده است. نتایج به دست آمده حکایت از کاهش نیرو و زمان بحرانی منیپولیشن با استفاده از مدل اصطکاکی لاگره نسبت به مدل های ساده ی اصطکاکی دارند، که این امر باتوجه به این که مدل لاگره به سطح واقعی تماس پرداخته، درحالی که سایر مدل ها سطح ظاهری تماس را دربر می گیرند، قابل توجیه است. همچنین مقایسه نتایج سه بعدی به دست آمده با نتایج دوبعدی موجود نشان از افزایش نیرو و زمان بحرانی سه بعدی داشته که باتوجه به افزایش سطح تماس دلیلی بر صحت مدل سازی انجام شده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 587

دانلود 257 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Hebatalrahman Ahmed | Hebatalrahman Ahmed

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

In this work, new nano and Micro thermoplastic-based composites are prepared with zeolite filler, the method involves using zeolite in powder form, the preparation of zeolite powder from ores by crushing it into small-sized granules. The characteristics of the zeolite powder are determined. The physical properties and chemical composition (XRD) are evaluated before impeding it into the thermoplastic. Thermoplastics powder is added to the zeolite powder as granules in different sizes, the particles sizes ranging from the size of a millimeter to a nanometer. The manufacturing quality parameters are optimized at volume percentages of filler in the range of 20 to 25%, composite material is formed into molds. New Composite material is characterized by easy deformation into different shapes besides machineability. The characteristics of new composites such as SEM, EDX, and FTIR in absorption and transmission mode are evaluated and compared with the standard characteristics of Zeolite ores. The performance and characteristics of the new composite are completely different. The new composite is hard, solid, and does not absorb water.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2-1(مسلسل 65-64)
 • صفحات: 

  54-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  839
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

استفاده از دستگاه های کمکی قلب از روش های تهاجمی بسیار موثر می باشد که به منظور حمایت موقت یا دایم بطن چپ، بطن راست و یا هر دو بطن برای رسیدن به یک ثبات وضعیت همودینامیک در بیمار استفاده می شود. جهت استفاده صحیح از این دستگاه ها، پزشکان، پرستاران متخصص بخش های مراقبت های ویژه و پرفیوژینست های متخصص دستگاه های کمکی قلب باید قادر به شناخت عملکرد انواع این دستگاه ها، موارد استفاده موارد منع استفاده و نحوه مراقبت از بیمار، عوارض و نحوه جداسازی بیمار از دستگاه و آموزش های مورد نیاز به بیمار باشند. بدلیل استفاده روزافزون از این وسیله این مقاله به توضیح بسیار خلاصه شده موارد فوق می پردازد و هدف از آن آشنایی هر چه بیشتر پرسنل بخش های جراحی قلب با این وسیله می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 839

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HUBBARD N.B. | CULPEPPER M.L. | HOWELL L.L.

نشریه: 

APPLIED MECHANICS REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  1-6
 • صفحات: 

  324-334
تعامل: 
 • استنادات: 

  446
 • بازدید: 

  18364
 • دانلود: 

  26281
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18364

دانلود 26281 استناد 446 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  369-377
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  956
 • دانلود: 

  500
چکیده: 

امروزه جابه جایی میکرو/نانوذرات مورد توجه بسیار جهت ساخت ابزارهای مختلف در مقیاس میکرو/نانو و کاربرد در علوم پزشکی و زیستی است. پروب میکروسکوپ نیروی اتمی بسیار رایج برای جابه جایی دقیق در مقیاس ابعاد کوچک است. در حین نانومنیپولیشن، میکرو/نانوذرات می توانند به نقطه ی مطلوب نهایی با دقت بسیار بالایی با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی در مود تماسی با کنترل دقیق پروب آن جابه جا شوند. در این مقاله با انتخاب مناسب ورودی گشتاور اعمالی به راس پروب، به کنترل انحراف از مرکز پروب و مشاهده ی میزان جابه جایی پروب از راستای قائمش پرداخته شده است، تا در هنگام جابه جایی، میکرو/نانوذره همواره با پروب در تماس باشد. محیط های مایع مختلف (آب، الکل و پلاسما) با میکرو/نانوذرات مختلف اعم از زیستی و غیرزیستی جهت این مطالعه به کار گرفته شده است. علاوه بر این، با استفاده از کنترل مود لغزشی، پروب میکروسکوپ نیروی اتمی در محیط های آب، الکل و پلاسما استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که زمان لازم برای کنترل میکرو/نانوذرات مختلف در محیط پلاسما کمتر از محیط آب است؛ همچنین زمان مورد نیاز در محیط آب کمتر از محیط الکل می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 956

دانلود 500 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  81-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  745
 • دانلود: 

  387
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 745

دانلود 387 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  233-243
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1219
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

در این تحقیق امکان استفاده از نانو سیلیکای تیمار شده به عنوان فیلر تخته لایه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از ساخت تخته لایه با استفاده از لایه های چوبی گونه ممرز در شرایط آزمایشگاهی، ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته های حاصل مورد ارزیابی قرار گرفت. عوامل متغیر این بررسی نوع سیلان (وینیل تری متوکسی سیلان و g آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان)، مقدار نانو سیلیکا (1%و 2%) و مقدار عامل جفت کننده سیلان (1% و 2%) بودند. تجزیه تحلیل نتایج نشان داد که کمترین مقدار جذب آب و واکشیدگی ضخامت مربوط به تخته هایی می باشد که در ساخت آنها از 1 درصد نانو سیلیکای تیمار شده با 2% وینیل تری متوکسی سیلان استفاده شده بود و تخته هایی که در ساخت آنها از 1 درصد نانو سیلیکای تیمار شده با -g%1 آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان استفاده شده دارای بهترین مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته بودند. مقاومت برشی تخته های حاوی 2% نانو سیلیکای تیمار شده با 1% وینیل تری متوکسی سیلان نیز بهتر از سایر تیمارها بود. به طور کلی نتایج این بررسی نشان می دهند که استفاده از نانو سیلیکای تیمار شده با عوامل جفت کننده سیلان به عنوان فیلر چسب اوره- فرمالدهید در بهبود ویژگی های تخته لایه موثر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1219

دانلود 278 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

COLSTON S.L. | O CONNOR D. | BARNES P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1085-1088
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  23984
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23984

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

NARENDAR S. | RAVINDER S. | GOPALAKRISHNAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (9)
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89069
 • دانلود: 

  28888
چکیده: 

Fabrication, characterization and application of Micro-/nano-rods/wires are among the hottest topics in materials science and applied physics. Micro-/nano-rod-based structures and devices are developed for a wide-ranging use in various fields of Micro-/nanoscience (e.g. biology, electronics, medicine, optics, optoelectronics, photonics and sensors). It is well known that the structure and properties of Micro/nano rods depend greatly on their environment of application. Therefore, in this paper, torsional vibration of Microbars is formulated based on the strain gradient theory to study the vibrational behavior at Micro/nano scale. The strain gradient theory is a non-classical theory capable of capturing the size-effects. The governing equation and both the classical and the non-classical boundary conditions are derived employing the Hamilton’s principle. In the free-vibration case, the characteristic equation is derived and solved analytically. The torsional free-vibration behavior of a fixed-fixed strain gradient Microbar is investigated and the results are compared to those evaluated by the classical and modified couple stress theories noted that the two latter theories are special cases of the strain gradient theory. The effects of the length and the radius of the Micro rods on the various modes of torsional natural frequencies are investigated in detail. The results of this study can be useful in the design and analysis of the next generation Micro-electro-mechanical-systems and nano-electro-mechanical-systems which uses the torsional vibration properties of the Micro-/nano-rods.

آمار یکساله:  

بازدید 89069

دانلود 28888 استناد 0 مرجع 4600
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  2042-2054
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32816
 • دانلود: 

  20609
چکیده: 

The concerns about the possible risk of manufactured nanoparticles (NPs) have been raised recently. nano-and Micro-sized copper oxide (CO and CONP) are widely used in many industries. In this regard, in-vitro studies have demonstrated that CONP is a toxic compound in different cell lines. Despite their unique properties, NPs possess unexpected toxicity profiling relative to the bulk materials. This study was designed to examine and compare the toxic effects of CO and CONPs in-vivo and in isolated rat mitochondria. Male Wistar albino rats received 50 to 1000 mg/kg CO or CONP by gavage and several toxicological endpoints including biochemical indices and oxidative stress markers. Then, the pathological parameters in the multiple organs such as liver, brain, spleen, kidney, and intestine were assessed. Mitochondria were isolated from the rat liver and several mitochondrial indices were measured. The results of this study demonstrated that CO and CONP exhibited biphasic dose-response effects. CONPs showed higher toxicity compared with the bulk material. There were no significant changes in the results of CONP and CO in isolated rat liver mitochondria. The present studies provided more information regarding the hormetic effects of CO and CONPs in-vivo and in isolated rat mitochondria.

آمار یکساله:  

بازدید 32816

دانلود 20609 استناد 0 مرجع 0
litScript