نتایج جستجو

12323

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1233

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اسلامی تبار شهریار

نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (مسلسل 56)
 • صفحات: 

  101-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  483
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

خلاصه آنچه در شماره های قبل گذشت:علوم نوین پزشکی در طی سالیان اخیر با پیشرفت های جدید موجب گردیده که بشر وسعت دانایی و توانایی های مبتنی بر تجربه شناخت انواع بیماریها علت و نحوه درمان آنها را توسعه و افزایش دهد. اما در مواردی در صورت بروز پدیده خاص از بیماریهای با ماهیت و علت ناشناخته در جامعه امکان بهره گیری از دانش نوین در پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به آن بیماری بدلایلی غیر ممکن می گردد در حالیکه این امر از رسالت و اهداف علم طب است از جمله آن دلایل وضعیت قوانین و تطبیق مصادیق با احکام قانونی است بطوریکه جدیدترین متن قانونی در امور دارویی و پزشکی خود قدمت چهل سال دارد و اکثر متون قانونی توان پاسخگویی به انبوه سوالات و مسایل پزشکی را نداشته و بسیاری از نیازهای امور پزشکی و مسایل آن در قوانین به سکوت برگزار گردیده است.بنابراین با توجه به ضرورتهای موجود بر متولیان امور پزشکی و دست اندرکاران حقوق پزشک و بیمار فرض لازم است تا قوانین و اهرمهای نظارتی را با مقتضیات زمان منطبق و بازنگری در قوانین و اصلاح آنها را بعنوان یک واقعیت غیر قابل اغماض وجهه همت خود قرار دهند، زیرا بسیاری از قوانین از بدو تاریخ قانونگذاری کشور 1290) هـ ش( که تاکنون وضع و به تصویب رسیده اند در طول سالها با الحاقات و اضافات برای تامین اغراض خاص به نیت اصلاح وصله پینه کردن که جز به نسخ آن چاره ای نمانده است در حالیکه مشکل لاینحل باقی و نیازهای زمان هم مزید آن مشکلات شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 483

دانلود 137 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  394-400
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  895
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

زمینه و هدف: کارورزان یکی از مهم ترین گروه ها در میان دانشجویان پزشکی هستند و باید به خوبی با نحوه استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد (Evidence-based Medicine یا EBM) آشنا باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه EBM در سال 1392 انجام شد.روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 70 دانشجوی کارورزی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش نمونه گیری غیراحتمالی آسان انتخاب شدند. پرسش نامه ها به صورت میدانی تکمیل و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و نرم افزار SPSS نسخه 18 تحلیل گردید.یافته ها: منبع کسب اطلاعات برای تصمیم گیری بالینی در 65.7 درصد از کارورزان، کتب مرجع چاپی بود. 62.9 درصد آنان مهم ترین علت استفاده از این منابع را سهولت دستیابی عنوان کردند. 95.7 درصد از کارورزان معتقد بودند که استفاده از EBM در مراقبت از بیماران مفید است، اما با این وجود فقط 37.1 درصد با مفهوم آن آشنا بودند و 95.7 درصد هیچ شناختی از سایت های مورد استفاده در EBM نداشتند.نتیجه گیری: برنامه ریزی منسجم برای قرار دادن واحد درسی EBM جهت کاربردی کردن آن و آموزش برای استفاده از اینترنت و روش های صحیح جستجو ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 895

دانلود 242 استناد 0 مرجع 12
نشریه: 

بیمارستان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  464
 • دانلود: 

  424
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 464

دانلود 424 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  ویژه نامه ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران
 • صفحات: 

  107-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  499
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

مقدمه: پزشکی مبتنی بر شواهد عبارت است از استفاده درست، صریح و خردمندانه از بهترین شواهد در دسترس جهت تصمیم گیری بالینی درمراقبت از بیماران. در حال حاضر پزشکی مبتنی بر شواهد به عنوان یک رویکرد نوین و قابل اتکا در علوم پزشکی پذیرفته شده و در واقع جهت ارتقا هر چه بیش تر کیفیت مراقبت های بالینی بیماران در سال های اخیر تجربه بالینی با شواهد پژوهشی ترکیب شده است. هدف این مطالعه تعیین میزان آگاهی دستیاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد مفهوم رویکرد پزشکی مبتنی بر شواهد و کاربرد آن است.مواد و روش ها: مطالعه به روش مقطعی، از طریق پرسش نامه انجام شد.تعداد 140 عدد پرسش نامه در آذر ماه سال جاری (1388) بین کلیه دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان توزیع و 94 پرسش نامه تکمیل شده جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS Version17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: از مجموع 94 دستیار شرکت کننده در مطالعه %553.3 مرد %44.7 افراد شرکت کننده زن بودند. میانگین سنی افراد شرکت کننده 32.7 سال و متوسط زمان اتمام تحصیلات پزشکی عمومی آن ها 5.6 سال بود. فقط %29.7 افراد شرکت کننده با EBM. آشنایی داشتند، %47.9 افراد شرکت کننده معتقد بودند که کار با EBM درمراقبت از بیماران مفید است و %88.3 افراد به پیشرفت در زمینه EBM علاقه نشان دادند. %24.5 دستیاران شرکت کننده اظهار داشتند که در موارد عدم اطمینان در تشخیص و تصمیم گیری بالینی از کتاب، %10.6 از تجارب کلینیکی و تنها %13.8 آن ها از مقالات چاپ شده استفاده می کنند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان شناخت کمی از پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) دارند لذا لزوم برنامه ریزی منسجم در زمینه آموزش در خصوص رویکرد پزشکی مبتنی بر شواهد احساس می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 499

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  70-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  571
 • بازدید: 

  421
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

زمینه: اخیراً اریک توپال، پزشک-دانشمند، نظریه ی «پزشکی ژرف» را در سال 2019 پیشنهاد داده است که برخاسته از پیشرفت های دو دهه ی گذشته پزشکی سیستمی و پزشکی دیجیتالی همراه با همگرایی علم و فناوری در گستره ی بیولوژی و شکل گیری پزشکی فرادقیق است. نظریه طب متعالیه که برگرفته از حکمت متعالیه ملاصدرا است با رویکردی کل نگر به پزشکی می نگرد. مواد و روش ها: در امتداد گسترش نظریه ی طب متعالیه، به پاردایم پزشکی مدرن یعنی نظریه ی ” پزشکی ژرف“ پرداخته می شود و سه جزء مطرح آن از زاویه ی دید نظریه ی طب متعالیه به کنکاش کشانده می گردد. یافته ها: در برابر جزء ” فنوتیپ سازی ژرف“ نظریه ی ” پزشکی ژرف“ ، «حکمت بدن» از نظریه ی طب متعالیه قرار می گیرد. عقل نظری (نفس عالمه) و نفس شناسی سینایی در برابر جزء «یادگیری ژرف» در پارادایم پزشکی ژرف قابل تحلیل است. با گزینش مفهوم «انسان کامل» از ژرفای آثار ابن عربی و یکپارچه سازی آن با حکمت متعالیه، شکل تکامل یافته طب متعالیه می تواند مفاهیم جزء سوم پزشکی ژرف «همدلی ژرف» را از خود نشان دهد. نتیجه گیری: نظریه طب متعالیه، به شکل پیشرفته ای، هر سه جزء نظریه پزشکی ژرف را بیان می دارد و از این رو می تواند به صورت ابزاری در پارادایم پزشکی مدرن به کار برده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 421

دانلود 273 استناد 571 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  2573
 • دانلود: 

  593
چکیده: 

علوم زمین منشا زمین و میراث چند بیلون ساله آن است. زمین شناسان نیز مانند سایر محققین و دانشمندان در تلاش و تکاپوی شبانه روزی به منظور بررسی و مطالعات علمی و فنی هستند تا سهم خود را درباره نجات کره خاکی ایفا نمایند. هنر دانش زمین شناسی پزشکی بررسی تاثیرات بیجنظمی فاکتورهای گوناگون زیست محیطی برروی توزیع جغرافیایی بیماریها، مشکلات بهداشتی و سلامت گیاهان، حیوانات و انسانها اطلاعات کافی در مورد عناصر گوناگون و نقش آنها در حیات و سلامت، شناخت عوارض شیمیایی و فیزیکی زمین، تاثیرات آن بر ژئوشیمی هر منطقه و ساکنین بومی و ... می باشد.کلیه عناصر تشکیل دهنده پوسته زمین از طریق چرخه خاک، آب و هوا وارد بدن موجودات زنده اعم از گیاهان، جانوران و انسان ها شده و بطرق مختلف تاثیرات نامطلوب خود را بر جای می گذارند. که در مهندسی بافت بدن انسان سه محل مهم تماس بدن با محیط شامل پوست، ریه و سیستم روده ای است این سه اندام از طرفی یک عامل مدافع اند بطوری که بدن در برابر ترکیبات خطرناک محیط از خود محافظت نموده و از طرفی عامل مهم انتقال می باشند که این انتقال و سمیت آنها بستگی به راه ورود به بدن، اندازه ذره، ساختار شیمیایی فعل و انفعال با بقیه کانیها دارد. مثلا عناصر کالکوفیل مانند آرسنیک، سرب، جیوه، روی، کادیوم، بیسموت، آنتیموان و ... بیشترین خطر مسمومیت زایی را دارند و یا عناصر لیتوفیل مانند تالیوم، برلیوم، باریوم، آلومینیوم و ... مسمومیت های شدید و یا عناصر مانند ید و فلئور با کاهش و یا افزایش و همچنین بسیاری از عناصر رادیواکتیو در حالت طبیعی سبب تاثیرات جبران ناپذیر می گردند که در این مقاله به گوشه ای از آن اشاره شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2573

دانلود 593
strs
نویسندگان: 

AKHONDZADEH S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  57
 • صفحات: 

  1-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  95330
 • دانلود: 

  29912
کلیدواژه: 
چکیده: 

Evidence based Medicine (EBM) can be found as far back as the 1940s. However, it was in 1972 that the concept first came into play, originated by Professor Archie Cochrane, in his book, Effectiveness & Efficiency: Random Reflections on Health Services.

آمار یکساله:  

بازدید 95330

دانلود 29912 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AKHONDZADEH SHAHIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157156
 • دانلود: 

  58937
کلیدواژه: 
چکیده: 

In the past, disease diagnosis was based on symptoms that might be indicative of several diseases. Nowadays, diagnosis of some diseases has become more accurate because we are able to test for genes known to be associated with the disease. This method not only clearly identifies the presence of a particular disease; it can also precisely determine the subtype of the disease. Throughout history, the practice of Medicine has largely been reactive. Even now days, we have to wait until the onset of diseases and then try to treat or cure them. As we don’t fully understand the genetic and environmental factors that cause major diseases such as cancer, Alzheimer’s and diabetes, our efforts to treat them are often imprecise, unpredictable and ineffective.In addition, the drugs and treatments we devise are tested on broad populations and are prescribed using statistical averages.

آمار یکساله:  

بازدید 157156

دانلود 58937 استناد 0 مرجع 2396
نویسندگان: 

KUMAR D.

نشریه: 

GENOME Medicine

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  95-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  32597
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32597

دانلود 31795 استناد 474 مرجع 0
نویسندگان: 

GULATI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  988-994
تعامل: 
 • استنادات: 

  615
 • بازدید: 

  34395
 • دانلود: 

  32250
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34395

دانلود 32250 استناد 615 مرجع 0
litScript