نتایج جستجو

20848

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2085

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

هوشیدری فرحناز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  92-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  9098
 • دانلود: 

  2535
چکیده: 

هدف از اجرای این تحقیق جمع آوری گیاهان دارویی استان کردستان، شناسایی و تکمیل اطلاعات علمی در زمینه گیاهان دارویی استان بود. برای این منظور، ضمن مراجعه مکرر به مناطق مختلف استان نسبت به جمع آوری گیاهان دارویی موجود و گیاهان مورد مصرف افراد محلی اقدام شد و ضمن تهیه نمونه هرباریومی از نمونه های جمع آوری شده، موارد مصرف آنها ثبت و در زمان مناسب نسبت به جمع آوری بذر آنها نیز اقدام شد. نتیجه این تحقیق جمع آوری و شناسایی 144 گونه گیاه دارویی بود. بیشترین گونه ها به ترتیب تعداد متعلق به خانواده های Compositae با 18 گونه، Umbelliferae با 16 گونه، Papilionaceae با 11 گونه، Rosaceae با 10 گونه، Labiatae با 8 گونه، Cruciferae با 6 گونه، Solanaceae با 4 گونه، Rannculaceae با 4 گونه، Alliaceae با 3 گونه، Liliacea با 3 گونه و Malvaceae با 3 گونه بود. بقیه خانواده ها بجز Anacardiaceae، Linacea، Caryophyllaceae، Moraceae، Chenopodiaceae، Papaveraceae، Orchidaceae، Tamaricaceae و Polygonaceae تنها یک گونه دارویی را شامل می شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 9098

دانلود 2535 استناد 3 مرجع 1
نویسندگان: 

JUNG M. | PARK M. | LEE H.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1203-1218
تعامل: 
 • استنادات: 

  477
 • بازدید: 

  31900
 • دانلود: 

  32295
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31900

دانلود 32295 استناد 477 مرجع 0
نویسندگان: 

سلطانی پور محمدامین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  63-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  3141
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

بر اساس منابع موجود، مشاهدات عینی و مراجعه به افراد آگاه و مطلع تعداد 292 گونه دارویی استان همراه اطلاعاتی از قبیل نام فارسی، نام محلی، نام علمی، نام خانواده، زمان گلدهی، محل پراکنش، وضعیت رویشگاه، ارتفاع از سطح دریا، گیاهان همراه، میانگین بارندگی سالیانه و درجه حرارت متوسط محل رویش، اندام مورد مصرف، طریق و مورد مصرف آنها شناسایی گردید که به 218 جنس و 77 خانواده مربوط هستند. این گیاهان در دشتهای پهناور، تپه ها و دامنه کوهها (152 گونه)، مناطق کوهستانی (103 گونه)، آبراهه ها، کنار چشمه ها، جویهای آب و مناطق مرطوب (26 گونه)، روی تپه های شنی ساحلی و حاشیه های کم ارتفاع آن (16 گونه) و اراضی شور و به نسبت شور (16 گونه) رویش دارند. تعداد 209 گونه بومی استان و تعداد 172 گونه استفاده های درمانی رایج و سنتی دارند، ضمن آنکه مردم با کاربرد 120 گونه دیگر به طور کامل بیگانه هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 3141

دانلود 133 استناد 6 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

AMINI YADEGAR | MOHAMMADI ABAS | ZAFARI DOUSTMORAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  2566-2568
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81565
 • دانلود: 

  34686
چکیده: 

Objective: The genus Trichoderma comprises a great number of fungal strains that act as biological control agents, the antagonistic properties of which are based on the activation of multiple mechanisms.Methods: Trichoderma strains exert biocontrol against fungal phytopathogens either indirectly, by competing for nutrients and space, modifying the environmental conditions, or promoting plant growth and plant defensive mechanisms and antibiosis, or directly, by mechanisms such as mycoparasitism. In order for identification of Trichoderma species, sampling was performed from plant tissues and soil samples of Medicinal plants in the South Khorasan province during 2012-2114 years. Several isolates of Trichoderma were isolated from soil and tissue samples using the Trichoderma selective medium.Results: Isolates were identified based on macroscopic and microscopic morphological characteristics such as a growth and shape of the colony, type of conidiophore formation, shape and size of phialide and conidium on CMD and MEA and using valid Trichoderma keys. So far, four species were identified harzianum, crassum, brevicompactum, and virens spices. T. harzianum was the most frequent species among isolates and isolated from Russian olive, Camelthorns, Jujube, Barberry and Basil samples.

آمار یکساله:  

بازدید 81565

دانلود 34686 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAFIEIAN KOPAEI M.

نشریه: 

J HERBMED PLARMACOL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  1416
 • بازدید: 

  45730
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 45730

دانلود 31395 استناد 1416 مرجع 0
نویسندگان: 

BARAKAT - | ABU RMAILAH B. | AFIFI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  18471
 • دانلود: 

  31695
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18471

دانلود 31695 استناد 474 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  31-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1413
 • دانلود: 

  453
چکیده: 

بارگذاری DNA روشی ساده برای شناسایی گونه ها با استفاده از یک توالی کوتاه ژنتیکی از یک بخش استاندارد ژنوم است. این روش به منظور شناسایی هشت گیاه دارویی جمع آوری شده از استان اردبیل مورد استفاده واقع شد. استخراج DNA به روش تغییریافته CTAB انجام گرفت و PCR با آغازگرهای طراحی شده بر اساس بارکدهای کلروپلاستی rbcL، trnH-psbA، matK و بارکد هسته ای ITS انجام شد. سپس محصولات PCR خالص سازی و تعیین توالی گردید. درصد موفقیت تکثیر و توالی یابی در نمونه ها به ترتیب 87 و 62، 75 و 37، 62 و 12، 75 و 37 به دست آمد. توالی ها با نمونه های موجود در پایگاه داده NCBI همردیف شده و تحت تجزیه بیوانفورماتیکی قرار گرفتند. در درخت خویشاوندی گونه های هم جنس بر اساس توالی های بارکدهای rbcL و trnH-psbA از دیگر جنس ها تفکیک شدند. همچنین، در بارکد ITS فقط شیرین بیان با گیاهان هم جنس خود قرار گرفت. در این مطالعه، گیاه سوسن چلچراغ برای اولین بار با بارکد rbcL بارکدگذاری شد. SNP بارکدهای rbcL (کم تر از 30)، trnH-psbA (کم تر از 100)، ITS (بیشتر از 200) و matK (کمتر از 20) شمارش شد. بنابراین، بارکد rbcL به دلیل قدرت تفکیک بالا، تعداد SNP پایین و جامعیت در اکثر گونه ها، به عنوان بهترین بارکد معرفی شد. با وجود این، بارکدهای ITS و trnH-psbA به دلیل مشکل مرتبط با توالی یابی مستقیم محصولات PCR و عدم دسترسی به توالی های با کیفیت، به عنوان بارکدهای مکمل شناسایی شدند. بارکد matK به دلیل قدرت تکثیر و توالی یابی پایین برای نمونه های مورد بررسی توصیه نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1413

دانلود 453 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAFIEIAN KOPAIE M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  63-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  1842
 • بازدید: 

  79829
 • دانلود: 

  32050
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 79829

دانلود 32050 استناد 1842 مرجع 0
نشریه: 

سلول و بافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  333-342
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1299
 • دانلود: 

  650
چکیده: 

گیاهان دارویی از هزاران سال پیش به عنوان یکی از مهم ترین منابع درمان بیماری های مختلف کاربرد داشته اند. این گیاهان، گروه بزرگ و متنوعی از ترکیبات آلی به نام متابولیت های ثانویه را تولید می کنند. متابولیت های ثانویه ترکیباتی هستند که از متابولیت های اولیه (متابولیت های مربوط به تغذیه و بقا) که برای حفظ حیات گیاه ضروری هستند تولید می شوند. دست ورزی محیط های کشت سلول گیاهی با استفاده از الیسیتورهای غیرزیستی یکی از راه کارهای مهم جهت القای تولید متابولیسم های ثانویه و افزایش عملکرد این ترکیبات ارزشمند می باشد، زیرا پتانسیل تولید این مواد در شرایط طبیعی بسیار محدود است. الیسیتورها از طریق فعال کردن مکانسیم های دفاعی باعث القای تشکیل متابولیت های ثانویه و پاسخ های دفاعی سریع در سلول گیاهی نظیر افزایش جریانات یونی از عرض غشای پلاسمایی، تولید گونه های اکسیژن واکنشگر، فعال سازی ژن های مربوط به دفاع، تغییرات ساختاری در دیواره سلولی و سنتز فیتوالکسین ها می شوند. در این نوشتار جنبه های مختلف امکان تولید متابولیت های ثانویه در کشت سلول گیاهی با استفاده از الیسیتورهای غیرزیستی مرور گردیده است. تازه های تحقیق –

آمار یکساله:  

بازدید 1299

دانلود 650 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAVANT C. | JOSHI N. | REDDY S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  109-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  438
 • بازدید: 

  25636
 • دانلود: 

  24809
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25636

دانلود 24809 استناد 438 مرجع 0
litScript