نتایج جستجو

874

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

88

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  3 (97)
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  329
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

The purpose of this study was to design educational content of Green Chemistry METRICS for undergraduate chemistry students. Based on the purpose of the research, it was an applied-development type, and in terms of collecting and analyzing the data; a descriptive-analytical type is used. The statistical sample was a collection of books, articles, journals, and dissertations related to green chemistry which were selected and analyzed up to getting theoretical saturation. By reviewing related literature and investigating various sources on how to design the educational contents of the chemistry green, and also by directions of the field experts, during several revers phases of core coding, chapters were determined, then, according to the designated chapters, objectives were written for each topic in the target-content table. The results of this study showed that for the design of the content of training green chemistry measurements, two categories of mass measurements and environmental measurements can often be quantitatively evaluated in the twelve principles of green chemistry. In these two categories, there are various methods for assessing the greenness of a reaction (organic reaction synthesis) were identified, including atomic economy, reaction mass efficiency, material recovery parameter, environmental factor, process mass intensity, and effective mass efficiency are presented in a conceptual framework.

آمار یکساله:  

بازدید 329

دانلود 236 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

BERGSTROM C.T. | WEST J.D. | WISEMAN M.A.

نشریه: 

JOURNAL OF NEUROSCIRE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  11433-11434
تعامل: 
 • استنادات: 

  445
 • بازدید: 

  18648
 • دانلود: 

  26005
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18648

دانلود 26005 استناد 445 مرجع 0
نویسندگان: 

BOSE R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  225-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  18532
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18532

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

LAMBERT DOUGLAS M. | POHLEN TERRANCE L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  38994
 • دانلود: 

  30113
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 38994

دانلود 30113 استناد 466 مرجع 0
نویسندگان: 

SUMATI KUMARI P.

نشریه: 

J. ADV. STUD. TOP

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  66-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  15976
 • دانلود: 

  27385
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15976

دانلود 27385 استناد 452 مرجع 0
نویسندگان: 

EMAMIAN MOHAMMAD HOSEIN | TAYEBI AKBAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  67-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128049
 • دانلود: 

  48358
چکیده: 

In this paper, we study generalized Douglas-Weyl Finsler METRICS. We find some conditions under which the class of generalized Douglas-Weyl (a, b)-metric with vanishing S-curvature reduce to the class of Berwald METRICS.

آمار یکساله:  

بازدید 128049

دانلود 48358 استناد 0 مرجع 4095
strs
نویسندگان: 

HEYDARI A. | BOROOJERDIAN N. | PEYGHAN E.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  63-E
 • صفحات: 

  35-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67402
 • دانلود: 

  28591
چکیده: 

The symmetric curvature and associated curvatures of a vector bundle E with connection Ñ on a manifold M with connection Ñ were introduced. It is well-known that a total space of semi-Riemannian vector bundle over a semi-Riemannian manifold can be made into a semi-Riemannian manifold. In this case, the relation between curvatures of the Levi-Civita connections of E and M was studied. Here, the relation between symmetric curvatures of the Levi-Civita connections and their associated curvatures of E and M is studied.

آمار یکساله:  

بازدید 67402

دانلود 28591 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TAYEBI A. | PEYGHAN E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  600
 • بازدید: 

  122594
 • دانلود: 

  56371
چکیده: 

In this paper, we study the class of C 3-like Finsler METRICS which contains the class of semi-C-reducible Finsler metric. We find a condition on C 3-like METRICS under which the notions of Landsberg curvature and mean Landsberg curvature are equivalent.

آمار یکساله:  

بازدید 122594

دانلود 56371 استناد 600 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4-الف
 • صفحات: 

  403-412
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  603
 • دانلود: 

  219
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، برخی –(a, b) مترهای فینسلری مانند مترهای ماتسوموتو، کروپینا و کروپینای تعمیم یافته مورد مطالعه قرار گرفته است. در حالتی که یک فرمی b، کیلینگ ثابت باشد شرایط لازم و کافی برای اینکه مترهای ذکرشده اینشتینی باشند بدست آمده و در ادامه ثابت می شود. مترهای اینشتینی فوق با شرط گفته شده به حالت ریمانی یا یک متر با انحنای ریچی اسکار صفر تقلیل پیدا میکنند.

آمار یکساله:  

بازدید 603

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مقیسه زهره | شکرزاده نگین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4 (پیاپی 120)
 • صفحات: 

  8-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  401
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

هدف: شناسایی شاخص های علم سنجی گمراه کننده و گزارش رواج استفاده مجله های ایرانی از آنها. روش شناسی: تمامی 410 مجله ایرانی نمایه شده در وب سایت 35 شاخص علم سنجی مطالعه شدند. داده ها از وب سایت های شاخص ها و وب سایت مجله ها گردآوری و با استفاده از نرم افزار اکسل تحلیل شد. یافته ها: ویژگی های شاخص های گمراه کننده مانند از دسترس خارج شدن ناگهانی وب سایت، بسیار زیادبودن مجله های استفاده کننده، روش شناسی مبهم و غیرعلمی، ندادن اطلاعات دقیق تماس و نشانی موسسه، معرفی نکردن کادر علمی و اجرایی ارزیابی و محاسبه شاخص مجله ها، دریافت هزینه برای محاسبه شاخص مجله، و انجام سریع محاسبه مشخصه آنها شناخته شد. نام 410 مجله ایرانی در وب سایت 23 شاخص گمراه کننده وجود دارد. 49 عنوان مجله معتبر زیرنظر وزارت علوم و 101 عنوان مجله معتبر زیرنظر وزارت بهداشت دست کم یک شاخص گمراه کننده را در وب سایت خود آورده اند. 56% از مجله های استفاده کننده از شاخص های گمراه کننده وابسته به دانشگاه ها/موسسات علوم پزشکی هستند. نتیجه گیری: استفاده از شاخص های علم سنجی گمراه کننده برای اعتبار مجلات علمی زیان بار است و می تواند نام آنها را در فهرست مجلات چپاولگر و نامعتبر قرار دهد. لازم است دست اندرکاران این مجلات از نمایه شدن در چنین شاخص هایی بپرهیزند و به پایگاه های اطلاعاتی و استنادی معتبر روآورند.

آمار یکساله:  

بازدید 401

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
litScript