نتایج جستجو

59981

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5999

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

بیمارستان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  402
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 402

دانلود 235 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14242
 • دانلود: 

  13211
چکیده: 

Recent outbreak of SARS-CoV-2 virus and its high incidence has made national and international health authorities focus on evaluation and development of medicines to fight against severe cases of the Coronavirus-19 disease (COVID-19). COVID-19 is a pneumonia like infectious disease which was first reported in in Wuhan, Hubei, China in December 2019. Due to the fast evolving pandemic, there are many clinical trials assessing the efficiency of anti-inflammatory agents (e. g. chloroquine and Hydroxychloroquine, azithromycin and NSAIDS) antiviral agents (e. g. oseltamivir, Remdesivir, Favipiravir, Lopinavir/ritonavir, ribavirin, Umifenovir ) and immunomodulatory medicines such as interferons. Herein, we are going to introduce currently used medicines, their mechanisms of action and the associated adverse effects. Thereafter, possible nanopharmaceuticals with disinfectant or medicinal properties are discussed. Given the current available literature, among different medicines, Remdesivir which is an antiviral agent with RNA polymerase inhibitor mechanism of action showed acceptable results and there are controversies in the efficacy of other medications.

آمار یکساله:  

بازدید 14242

دانلود 13211 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  764
 • دانلود: 

  2083
چکیده: 

پاسخ گویی به نیازهای طبی در هر جامعه ای در قالب نظام طبی آن جامعه عملی می گردد لذا پژوهش حاضر براساس این مسئله شکل گرفته است که رویکرد شناختی و رفتاری در مقابله با بیماری مسری طاعون در جامعه ایران عصر صفوی در چه فضایی از گفتمان طبی و بر اساس چه روش هایی صورت می گرفت و بروز آن چه مصائبی را به دنبال داشت؟ یافته های پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که نظام طب ایران عصر صفوی در مواجهه با بیماری طاعون از حوزه های مختلف معرفتی طب جالینوسی با طرز تفکر اخلاطی، طب مبتنی بر اصول تفکر اسلامی و طب عامیانه رایج در میان مردم بهره می برد. به لحاظ شناختی، عدم شناخت و ناآگاهی نسبت به عامل بیماری زا، سردرگمی در رویکرد رفتاری و شیوه های درمانی را به دنبال داشت ازاین رو پیشگیری از ابتلا به بیماری به شکل های گوناگون در اولویت قرار داشت و شیوه های مختلف درمانی نیز نه برای علاج منشأ و اصل بیماری که اغلب برای رفع عوارض و نشانه ها مورداستفاده قرار می گرفت. نتیجه متعاقب بروز طاعون در جامعه عصر صفوی، تلفات جمعیتی، مشکلات اقتصادی، قحطی و ناامنی راه ها بود.

آمار یکساله:  

بازدید 764

دانلود 2083 استناد 473 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

TAGHIPOUR ZAHIR SH. | BENRAZAVI S.S. | BINESH F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  389-392
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31669
 • دانلود: 

  19128
چکیده: 

Kaposiform hemangioendothelioma is an aggressive endothelial-derived spindle cell neoplasm that occurs nearly exclusively during childhood and teenage years. The lesion grows rapidly and is often associated with Kasabach-Merritt syndrome.In this study a 24 days old male neonate who presented with an ill-defined deeply situated violaceous mass on his left arm is described. He had also anemia and life-threatening thrombocytopenia. Despite hospitalization in intensive care unit (ICU) and transfusion of platelets and packed red blood cells as well as MEDICAL managements such as oral prednisolone, intravenous (IV) methylprednisolone and interferon alpha, thrombocytopenia persisted, so surgical resection was considered. The histopathological findings were distinctive and characteristic of kaposiform hemangioendothelioma. Following surgery, the infant did not have any complications and was discharged from the hospital in good condition.

آمار یکساله:  

بازدید 31669

دانلود 19128 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Food and Drug Law Journal

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  66-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  5604
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5604

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
نشریه: 

حقوق پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  53
 • صفحات: 

  77-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  339
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

اشتباهات پزشکی، شامل اشتباه در تشخیص، اشتباه درتجویز، اشتباه در جراحی و نیز عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی می توانند سبب ایراد خسارات مادی و معنوی به بیمار شوند. در این میان، ابهامات مربوط به چگونگی ارزیابی و جبران خسارات معنوی حاصل از این اشتباهات، سیستم های حقوقی مختلف را به اتخاذ رویکردهای متفاوت واداشته است. در این مقاله سعی شده است با نگرشی تطبیقی، رویکرد حقوق ایران و آمریکا در قبال خسارات معنوی ناشی از اشتباهات پزشکی مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص در حقوق ایران علی رغم این که ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، زیان معنوی را به مفهوم صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی به طور کلی مورد پذیرش قرار داده و به ابهامات سابق در این زمینه خاتمه بخشیده است، لیکن تبصره 2 این ماده با منع اعمال مقررات راجع به خسارات معنوی در خصوص جرایم موجب دیه که شامل اشتباهات پزشکی نیز می شود، جبران مالی این نوع خسارات را به کلی منع کرده است. با این وجود، جبران غیر مالی نظیر الزام به عذرخواهی همچنان در حقوق ایران میسر است. در مقابل، در حقوق آمریکا، محاکم با صدور آرای متعدد، جبران مالی و غیر مالی مصادیق مختلف زیان های معنوی مربوط به خطاهای پزشکی به ویژه درد و رنج، آسیب های احساسی، اندوه و غم ناشی از مرگ فرد برای نزدیکان وی، تغییر شکل ظاهری بدن و از دست دادن کنسرسیوم را مورد پذیرش قرار داده اند. در این کشور، وظیفه ارزیابی و تعیین خسارات معنوی به هیات منصفه سپرده شده است. با این حال، تعیین مبالغ سنگین برای جبران خسارات معنوی و متعاقب آن افزایش اقدامات درمانی دفاعی توسط پزشکان و نیز افزایش هزینه های بیمه مسوولیت حرفه ای که بحران مسوولیت مدنی نامیده می شود، قانونگذار بسیاری از ایالات را به اصلاحاتی در این زمینه واداشته است. تعیین سقف قانونی برای آسیب های معنوی مربوط به اشتباهات پزشکی را باید مهم ترین جلوه چنین اصلاحاتی در حقوق آمریکا دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 339

دانلود 184 استناد 0 مرجع 7
strs
نویسندگان: 

اسلامی تبار شهریار

نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (مسلسل 56)
 • صفحات: 

  101-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  456
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

خلاصه آنچه در شماره های قبل گذشت:علوم نوین پزشکی در طی سالیان اخیر با پیشرفت های جدید موجب گردیده که بشر وسعت دانایی و توانایی های مبتنی بر تجربه شناخت انواع بیماریها علت و نحوه درمان آنها را توسعه و افزایش دهد. اما در مواردی در صورت بروز پدیده خاص از بیماریهای با ماهیت و علت ناشناخته در جامعه امکان بهره گیری از دانش نوین در پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به آن بیماری بدلایلی غیر ممکن می گردد در حالیکه این امر از رسالت و اهداف علم طب است از جمله آن دلایل وضعیت قوانین و تطبیق مصادیق با احکام قانونی است بطوریکه جدیدترین متن قانونی در امور دارویی و پزشکی خود قدمت چهل سال دارد و اکثر متون قانونی توان پاسخگویی به انبوه سوالات و مسایل پزشکی را نداشته و بسیاری از نیازهای امور پزشکی و مسایل آن در قوانین به سکوت برگزار گردیده است.بنابراین با توجه به ضرورتهای موجود بر متولیان امور پزشکی و دست اندرکاران حقوق پزشک و بیمار فرض لازم است تا قوانین و اهرمهای نظارتی را با مقتضیات زمان منطبق و بازنگری در قوانین و اصلاح آنها را بعنوان یک واقعیت غیر قابل اغماض وجهه همت خود قرار دهند، زیرا بسیاری از قوانین از بدو تاریخ قانونگذاری کشور 1290) هـ ش( که تاکنون وضع و به تصویب رسیده اند در طول سالها با الحاقات و اضافات برای تامین اغراض خاص به نیت اصلاح وصله پینه کردن که جز به نسخ آن چاره ای نمانده است در حالیکه مشکل لاینحل باقی و نیازهای زمان هم مزید آن مشکلات شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 456

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  87
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  120
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  7585
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 7585 استناد 120 مرجع 0
نویسندگان: 

مولا آرش

نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  287-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3653
 • دانلود: 

  991
چکیده: 

زمینه: بیماری آلزایمر با کاهش تدریجی توانایی های ذهنی و اختلالات رفتاری مشخص می گردد و شایع ترین نوع زوال عقلی می باشد. این مطالعه مروری، درمان های کنونی برای نقایص شناختی و اختلالات رفتاری و روش های درمانی جدید در درمان این بیماری بررسی خواهد شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مروری کار آزمایی های بالینی شاهدی موردی و همچنین مطالعات باز که دارای اعتبار کافی بودند بررسی شدند. از کلید واژه های آلزایمر، اختلال شناختی، اختلال رفتاری و کارآزمایی بالینی در سایت های معتبر EMBASE, PUBMED جهت جستجو استفاده شد.یافته ها: در برخی مطالعات تاثیر مثبت خفیفی برای منع کننده های کولین استراز در درمان اختلالات شناختی بیماری آلزایمر گزارش شده است. ممانتین، آنتاگونیست گیرنده NMDA، دارویی دیگری است که تاثیر مثبت در درمان آلزایمر متوسط تا شدید داشته است. تحقیقات در زمینه القای نوروژنز در مغز بیماران آلزایمر در مرحله مقدماتی می باشد. داروهای ضد روان پریشی تاثیر مثبت در کنترل اختلالات رفتاری این بیماران دارند، اما با عوارض جانبی جدی همراه هستند. بجز کار با مازپین، هیچ یک از داروهای ضدتشنج تاثیر مثبت روی این بیماری نشان نداده است. در میان داروهای ضد افسردگی اثرگذار بودن سیتالوپرام در یک کارآزمایی بالینی به اثبات رسیده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج ناامید کننده درمان های کنونی برای اختلالات شناختی بیماران آلزایمر مطالعات بیشتری جهت یافتن درمان های بی خطرتر و موثرتر لازم است. داروهای ضد روان پریشی، که درمان رایج برای اختلالات رفتاری بیماران آلزایمر هستند، با عوارض جدی همراه می باشند. بنابراین یافتن داروهای بهتر و موثرتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 3653

دانلود 991 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84431
 • دانلود: 

  22402
چکیده: 

Background: Various TREATMENTS have been proposed to treat ectopic pregnancy, but their impact on future pregnancies is still the subject of controversy. Objective: The aim of this study is to compare the MEDICAL and surgical treatment methods and their impact on the subsequent fertility results and complications in women with a history of ectopic pregnancy. Materials and Methods: In this analytical, cross-sectional study, 370 women with the history of ectopic pregnancy, (treared with single dose of methotrexate or salpingectomy by laparotomy), that referred to Al-Zahra Hospital, Rasht, Guilan between 2009 to 2013 were enrolled. 147 women responded to the phone call. The age, the number of women that needed to drug for pregnancy, fertility rate and the fertility outcomes were studied. Result: 147 women responded to the call and between them, 114 women tried to get pregnant again after the ectopic pregnancy treatment. They were agreed to the participate in the study. The mean age of the patients was 28. 56± 5. 63 yr. The fertility rates in the MEDICAL and the surgical groups were 56. 6% and 47. 61%, respectively (p=0. 141). There were no significant differences in the poor consequences of pregnancy among the two groups; ectopic pregnancy (p=0. 605), miscarriage (p=0. 605), and prematuredelivery (p=0. 648). 15. 1% in the medicinal group and two patients 12. 5% in the surgical group had received fertility treatment in order to get pregnant (p=0. 135). There was no significant difference in two groups. Conclusion: It seems that surgical treatment depending on the underlying variables of each patient, can be used such as MEDICAL treatment, without worrying about its effect on fertility.

آمار یکساله:  

بازدید 84431

دانلود 22402 استناد 0 مرجع 508
litScript