نتایج جستجو

11393

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1140

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

DRUG INVENTION TODAY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  12071
 • دانلود: 

  24538
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12071

دانلود 24538 استناد 211 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  83-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1647
 • دانلود: 

  646
چکیده: 

دید رنگ از عملکرد های مهم سیستم بینایی می باشد که در جمع آوری اطلاعات بینایی، درک بینائی، فرآیند تجزیه و تحلیل اطلاعات بینایی و ارتباط اطلاعات بینایی با سایر اطلاعات مغز و حسهای دیگر نقش اساسی دارد. در مطالعات دید رنگ، یکی از ابعاد مهم دید رنگ، مکانیسم دید رنگ با توجه به یافته های سایکوفیزیکال می باشد. به طور کلی در مکانیسم دید رنگ، شبکیه و سیستم عصبی مرکزی به کمک همدیگر و با مکانیسم های جداگانه و موازی نقش ایفا می نمایند. برای درک این مکانیسم بایستی با نوروآناتومی و نوروفیزیولوژی سلولهای مخروطی و سایر سلولهای شبکیه، مسیر انتقال اطلاعات مربوط به رنگ در مسیر بینایی، نواحی مختلف کورتکس بینایی، نواحی بینائی رده بالا و مکانیسم های مربوط به تبدیل تحریک به درک آشنا باشیم. مهمترین مکانیسم دخیل در دید رنگ تضاد رنگ در سیستم بینایی می باشد. علاوه بر این، نوع نورون ها همراه با ارتباطات آنها با همدیگر و همچنین تاثیر سایر عوامل دخیل در دید رنگ مانند کنتراست، لومینانس، درخشندگی، رنگ مرز منطقه رنگی و رنگ محیط منطقه رنگی، ثبات رنگ ناحیه رنگی و خیلی فاکتورهای دیگر در درک دید رنگ دخالت دارند. در این مقاله مروری نظام مند، مقالات داوری شده منتشر در PubMed بین سالهای 1970 تا 2015 مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته، شواهد علمی معتبر با توجه به معیارهای ورود و خروج، جمع آوری، بررسی، خلاصه، بحث و نتیجه گیری شدند. هدف از این مطالعه، مروری بر ساختمان و عملکرد سیستم بینائی در مکانیسم دید رنگ می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1647

دانلود 646 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BARTEL D.P.

نشریه: 

CELL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  116
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  281-297
تعامل: 
 • استنادات: 

  2375
 • بازدید: 

  84123
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 84123

دانلود 31995 استناد 2375 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Jaffery Hina | Abid Ghulam

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  413-439
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26575
 • دانلود: 

  14309
چکیده: 

Occupational calling is a transcendent summons that originates externally to carry out a particular life role (work) in a manner that demonstrates meaningfulness and holds other-oriented values and goals as the main sources of motivation. The aim of the current study is to advance the study of individual differences in achieving occupational calling at workplace. Every individual varies in the extent of his psychological capital, proactivity, and curiosity; hence we aim to investigate the role of these variables as the predictors of occupational calling. In addition to the antecedents and MECHANISMs, we also explore a possible behavioral manifestation of calling at workplace in terms of employees’ flourishing. Results are obtained from a heterogeneous sample using a time-lagged study design comprising of two waves. Significant linear relationships between study variables are established. Moderated mediation takes place between psychological capital and occupational calling through proactive personality and curiosity.

آمار یکساله:  

بازدید 26575

دانلود 14309 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  217-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1002
 • دانلود: 

  330
کلیدواژه: 
چکیده: 

در طول همانندسازی DNA، کروموزوم ها به دلیل حضور تلومر در انتهایشان قادر به غلبه بر قضیه End –Replication problem می شوند. تلومر عبارت است از یک توالی تکراری در انتهای کروموزوم که در هر بار تقسیم سلولی بخشی از آن از دست می رود. در واقع کوتاه شدن تلومر سبب می شود ژن های اصلی که در انتهای کروموزوم قرار گرفته اند در معرض خطر قرار نگیرند. وقتی که تلومرها به کوتاه ترین حد خود برسند، تقسیم سلولی متوقف شده و مرگ فرا می رسد. پدیده کوتاه شدن تلومر در ارتباط مستقیم با مساله پیری می باشد. به این معنا که هر چه سلول پیرتر باشد تلومرهایش کوتاه تر هستند. قرآن کریم در سوره یس، به طور مستقیم ارتباط بین پیری و کاستی در خلقت را بیان می فرماید. در این مقاله اشاره ظریف قرآن در توصیف اساس مولکولی پیری را بیان کرده ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 1002

دانلود 330 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  187-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1440
 • دانلود: 

  445
چکیده: 

در اواخر دهه 1990 و اوایل قرن بیست و یکم، شاهد تغییرات زیاد قیمت مسکن و ایجاد حباب قیمت مسکن در اغلب کشورهای جهان به ویژه آمریکا و ژاپن هستیم که این امر در ایران نیز در سال های بعد از جنگ، ناشی از افزایش سفته بازی در بازار مسکن است. بازار مسکن به عنوان یک بخش عمده اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته و به شدت از نوسانات اقتصادی آن تاثیرپذیر و بر آن تاثیرگذار است و یکی از کانال های مهم اثرگذاری سیاست های پولی بر اقتصاد کشور می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل 8 (SVAR) متغیره، بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی ایران در سال های 1367- 1385 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج به دست آمده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری انتخاب شده نشان می دهد که شوک سیاست پولی انبساطی از طریق شوک نقدینگی اثر معنی دار و پایداری بر قیمت مسکن دارد. اثر شوک نقدینگی بر قیمت مسکن تا سه سال پایدار می ماند. قیمت مسکن حدود 20 درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد؛ لذا قیمت مسکن، واسطه مهم انتقال شوک های پولی به نوسانات تولید ناخالص داخلی است. همچنین مشخص شد که شوک های پولی منبع مهم تغییرات تولید ناخالص داخلی هستند. بنابراین با تثبیت این متغیرها می توان نوسانات تولید ناخالص داخلی را نیز تا اندازه زیادی تثبیت کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1440

دانلود 445 استناد 2 مرجع 14
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (مسلسل 28)
 • صفحات: 

  72-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1662
 • دانلود: 

  452
چکیده: 

توجه فزاینده عموم مردم به طب مکمل و جایگزین (CAM) دانشمندان را بر آن داشته است تا برای یافتن مکانیسم اثربخشی آنها تحقیقات گسترده ای انجام دهند. بعضی از این روش ها از قبیل یوگا، طب سوزنی و بیوفیلد تراپی ها بر حوزه های انرژی زیستی که درون و اطراف بدن انسان را فراگرفته است تاثیر می گذارند. بر اساس قوانین فیزیک، جریان یافتن الکتریسیته در بافتهای بدن، همانند آنچه که در قلب و مغز اتفاق می افتد، باعث تولید حوزه های بیومغناطیسی گردیده و حرکت ذرات باردار در بدن، همانند یونها و رادیکالهای آزاد، باعث تولید حوزه های الکترومغناطیسی می شود. تحقیقاتی که با کمک مغناطیس سنج های بسیار حساس صورت گرفته است، حوزه های بیومغناطیسی را ثبت و اندازه گیری نموده و نشان می دهد که تمرکز فکری و آرامش ذهنی، تا حدود 1000 برابر شدت آنها را تشدید می کند. این حوزه های بیومغناطیسی می تواند منشا تاثیرات درمانی برخی از درمانهای مکمل و جایگزین مانند لمس درمانی باشد. از طرف دیگراستفاده از حوزه های الکتریکی، مغناطیسی و الکترومغناطیسی خارجی، در پزشکی کاربردهای شناخته شده ای دارند، مانند استفاده از حوزه های مغناطیسی در MRI و انواع درمان با حوزه های الکترومغناطیس نوساندار (PEMF تراپی). تحقیقات جدید در زمینه بیومغناطیس و مگنتوبیولوژی، بین روشهای به ظاهر متفاوتی که در طب رایج و طب مکمل به کار می رود، هم از بعد تاثیرات و هم از بعد مکانیسم، ارتباط برقرار می نماید. مقاله حاضر برخی از جدیدترین یافته های موجود را در زمینه حوزه های بیولوژیک و بیوانرژتیک و تاثیرات زیستی آنها، مرور نموده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1662

دانلود 452 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

نجارسلیقه محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  3054
 • دانلود: 

  1621
چکیده: 

منطقه جنوب شرق کشور از نواحی خشک و بسیار خشک محسوب می شود. ریزش های ناچیز در منطقه تحت نفوذ سه سیستم مجزای سینوپتیکی قابل طبقه بندی است. اولین سیستم، سیکلون هایی هستند که به همراه بادهای غربی منطقه معتدله از سمت غرب به منطقه نفوذ می کنند و 57.5 درصد از بارش های آن را بوجود می آورند. این ریزش ها در فصل سرد صورت گرفته و ریزش های مداوم و ریز را بوجود می آورد. دومین سیستم توسط موج های کوتاه بادهای غربی هنگامی که تراف آنها عمیق تر شده بوجود می آید که رطوبت را از طریق دریاهای جنوب (خلیج فارس، دریای عمان، دریای احمر) به منطقه می رسانند. این سیستم 33.68 درصد بارش های منطقه را بوجود می آورد. سومین سیستم، زبانه کم فشار مونسونی هندوستان است که در یک چرخش وسیع، رطوبت اقیانوس هند را به منطقه رسانده و 8.82 درصد از بارش های را بوجود می آورد. سیستم های نوع دوم و سوم رگباری بوده و گرچه طی سال به دفعات رطوبت را به منطقه انتقال می دهد اما کمتر احتمال ریزش های جوی در آنها انتظار می رود. بررسی اقلیم شناسی جهت باروری این نوع سیستم ها پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 3054

دانلود 1621 استناد 9 مرجع 3
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  619
 • بازدید: 

  1672
 • دانلود: 

  541
چکیده: 

سابقه و هدف: رگ زایی به تشکیل عروق خونی جدید از عروق موجود اطلاق می شود. رگ زایی یک رویداد مهم در انواع فرآیندهای فیزیولوژیکی مانند رشد جنین، چرخه ماهیانه، تولید مثل و ترمیم زخم است. هم چنین در تعدادی از فرآیندهای پاتولوژیکی مانند تومور، بیماری چشم، رتینوپاتی، نفروپاتی دیابتی و چاقی دارای نقش مرکزی است. رگ زایی توسط ترکیبی از عوامل رشد و محرک های رگ زایی هدایت و توسط گروهی به همان اندازه متنوع از مهارکننده های رگ زایی، تعدیل می شود. مواد و روش ها: به دلیل اهمیت فرآیند رگ زایی در ایجاد بیماری های وابسته به آن، در این مقاله مروری به بررسی ابعاد مختلف فرآیند رگ زایی و مکانیسم ها و عوامل مربوط به آن و هم چنین مطالعه های پیرامون آن ها که بالغ بر 50 مقاله می باشد، پرداخته شده است. برای جستجوی مقاله ها از پایگاه های خارجی و داخلی مورد اطمینان نظیر NCBI و SID استفاده شد. یافته ها: بر اساس کارهای اخیر از چندین آزمایشگاه، واضح است که فرآیندهای رگ زایی و بیماری های مرتبط با ایجاد رگ، نه تنها نتیجه تولید نامحدود فرم های طبیعی و غیر طبیعی از واسطه های محرک رگ زایی است بلکه نتیجه کمبود نسبی مولکول های مهارکننده رگ زایی نیز می باشد. به طور کلی، این فرآیند تحت تاثیر عوامل مختلف بوده و دربرگیرنده یک سری رخدادهای سلولی از قبیل مهاجرت، تکثیر و تمایز سلول های اندوتلیال و در نهایت تشکیل عروق، بلوغ و بازسازی نهایی آن ها است.نتیجه گیری: فاکتور کلیدی و موثر در تکثیر و مهاجرت سلول های اندوتلیال که اساس تشکیل هر رگ جدیدی می باشد، فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی است. رگ زایی درمانی شامل مهار رگ زایی غیر طبیعی در مواردی مثل تومورها و تحریک رگ زایی در بیماری های ایسکمی مثل ایسکمیک قلبی و یا بیماری های عروق محیطی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1672

دانلود 541 استناد 619 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  91-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4252
 • دانلود: 

  1505
چکیده: 

بسیاری از سرطان ها در طی درمان با داروهای شیمی درمانی نسبت به اثرات درمانی داروی مصرفی، مقاوم می شوند. مکانیسم های مختلفی در ارتباط با مقاومت دارویی پیشنهاد شده است. یکی از مهم ترین دلایل مقاومت به دارو، بیان بالای پروتئین های غشایی وابسته به ATP، از دسته خانواده بزرگ ناقلین غشایی (ATP Binding Cassette)  ABCمی باشد. از این خانواده، ناقل غشایی با وزن مولکولی 170KDa با نام گلیکوپروتئین P، نقش مهمی را در مقاومت دارویی بر عهده دارد. دیگر پروتئین های غشایی از خانواده MRP (Multidrug Resistance associated Protein)، نیز در مقاومت دارویی دخیل می باشند. پروتئین های ABC در سلول های طبیعی نیز بیان می شوند. پروتئین های مذکور وظیفه نقل و انتقال سوبستراهای آندوژن را بر عهده دارند. بیان بالای این پروتئین ها در سلولهای سرطانی، مهمترین مانع بر سر راه درمان سرطان به شمار می رود. در این مقاله مروری، مکانیسم های سلولی مقاومت دارویی و نیز خانواده بزرگ پروتئین های ناقل غشایی دخیل در مقاومت دارویی، به اختصار توضیح داده می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 4252

دانلود 1505 استناد 0 مرجع 0
litScript