نتایج جستجو

11223

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1123

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

OMAR S.H. | SABA N.

نشریه: 

SYST REV PHARM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  158-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  476
 • بازدید: 

  25021
 • دانلود: 

  32195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25021

دانلود 32195 استناد 476 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  5 (پی در پی 76)
 • صفحات: 

  57-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3544
 • دانلود: 

  2089
چکیده: 

دیابت نوع دو به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل بیماری های قلبی- عروقی و کلیوی و مرگ و میر ناشی از آن ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دو مشخصه اصلی این بیماری نقص در ترشح انسولین و ایجاد مقاومت به انسولین است که به نظر می رسد ایجاد مقاومت به انسولین آغازکننده سیر بیماری زایی باشد. بنابراین منطقی است با بررسی دقیق مکانیسم مولکولی ایجاد مقاومت به انسولین، به منظور مهار یا کاهش پروتئین های پیش برنده سیر مقاومت به هورمون راه کارهای مناسب درمانی به خصوص با پایه RNA های تنظیم کننده بیان ژن یافت و به توقف بروز بیماری دیابت نوع دو، کاهش شدت و عوارض آن یا به تعویق انداختن زمان بروز علایم اندیشید. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر آخرین یافته های مولکولی منتشر شده در زمینه چگونگی رخداد حالت مقاومت به انسولین و استفاده از بانک های اطلاعاتی ژنتیکی و مولکولی نظیر KEGG و OMIM، به معرفی مکانیسم آغازکننده بیماری دیابت نوع دو پرداخته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 3544

دانلود 2089 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  53
 • صفحات: 

  1-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1144
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

بررسی تاثیر سازوکار (مکانیزم) حراج انتخابی از بین حراج های متداول در بازارهای برق (حراج مبتنی بر قیمت تسویه کننده بازار و حراج مبتنی بر پرداخت برمبنای پیشنهاد) بر کارایی تولید، کارایی کل و متوسط قیمت انتظاری بازار در شرایط عدم تقارن اطلاعات بازیگران نسبت به هزینه نهایی بازیگر رقیب، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد. در این راستا برای بررسی مقایسه ای سازوکارهای حراج پرداخت بر مبنای پیشنهاد و قیمت تسویه کننده بازار، با توجه به ساختار بازار برق ایران مدلی ساده شامل دو بازیگر، با اطلاعات کامل نسبت به هزینه نهایی خود و اطلاعات ناقص در ارتباط با هزینه نهایی حریف طرح ریزی و نتایج حاصل در ارتباط با هر کدام از سازوکارها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایح حاصل حاکی از آن است که گرچه توابع پبشنهادی بازیگران در سازوکارهای حراج پرداخت بر مبنای پیشنهاد و قیمت تسویه کننده بازار متفاوت از یکدیگرند، با این حال، کارایی تولید، کارایی کل و متوسط قیمت انتظاری در هر کدام از سازوکارها معادل هم هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1144

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  17
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1947
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1947 استناد 17 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  659-659
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  10383
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10383

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
نویسندگان: 

Jaffery Hina | Abid Ghulam

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  413-439
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23286
 • دانلود: 

  12476
چکیده: 

Occupational calling is a transcendent summons that originates externally to carry out a particular life role (work) in a manner that demonstrates meaningfulness and holds other-oriented values and goals as the main sources of motivation. The aim of the current study is to advance the study of individual differences in achieving occupational calling at workplace. Every individual varies in the extent of his psychological capital, proactivity, and curiosity; hence we aim to investigate the role of these variables as the predictors of occupational calling. In addition to the antecedents and MECHANISMs, we also explore a possible behavioral manifestation of calling at workplace in terms of employees’ flourishing. Results are obtained from a heterogeneous sample using a time-lagged study design comprising of two waves. Significant linear relationships between study variables are established. Moderated mediation takes place between psychological capital and occupational calling through proactive personality and curiosity.

آمار یکساله:  

بازدید 23286

دانلود 12476 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KIPNIS E. | SAWA T. | WIENER KRONISH J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  78-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  460
 • بازدید: 

  20507
 • دانلود: 

  28963
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20507

دانلود 28963 استناد 460 مرجع 0
نویسندگان: 

SPENCEER T.E. | JOHNSON G.J. | BAZAR F.W. | BURGHART R.C.

نشریه: 

REPRODUCTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  128
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  657-668
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  13735
 • دانلود: 

  29149
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13735

دانلود 29149 استناد 461 مرجع 0
نویسندگان: 

BARRA G.B. | VELASCO L.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  25-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  10670
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10670

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
نویسندگان: 

TAUB R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  836-847
تعامل: 
 • استنادات: 

  463
 • بازدید: 

  41938
 • دانلود: 

  29629
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 41938

دانلود 29629 استناد 463 مرجع 0
litScript