نتایج جستجو

933

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

94

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  264-270
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  636
 • دانلود: 

  351
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 636

دانلود 351 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  182
 • صفحات: 

  106-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  362
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

سابقه و هدف: آکنه یک بیماری التهابی مزمن مجاری پیلوسباسه بوده که علت اصلی آن، میکروارگانیسم های فرصت طلب پوستی می باشد. ترکیبات گیاه Rhamnus cathartica L. دارای خواص بیولوژیک و آنتی اکسیدانی می باشند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر آنتی باکتریال ژل حاوی 5 درصد عصاره این گیاه به صورت برون تنی می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، اجزای فرمولاسیون ژل حاوی 5/0 لیتر آب مقطر، 50 گرم گلیسیرین، 5 گرم کربوپل 940، 75/0 گرم متیل پارابن و 5/0 گرم پروپیل پارابن بود. پس از 24 ساعت فرمولاسیون تولیدی از یخچال خارج شد و زیر همزن با دور rpm500 تری اتانول آمین به محتویات بشر افزوده شد تا ژل مستحکم گردد. سپس اثر فراورده تهیه شده بر روی باکتری های مورد مطالعه ارزیابی و میزان MIC و MBC تعیین شدند. یافته ها: محتوای فنلی در هر صد گرم فراورده حاصل mgGA/g/DW 5/4± 6/351، محتوای فلاونوئید mgCE/g/DW 355/1± 15/23 و محتوای آنتراکینونی در هر صد گرم فراورده 05/0 ± 85/1 میلی گرم در گرم به دست آمد. فرمولاسیون ژل با میزان 5 درصد از عصاره خشک گیاه رامنوس کاتارتیکا دارای رنگ قهوه ای و دارای بویی ملایم بود. همچنین، pH فراورده برابر با 6-5/5 بود. نتایج تست MIC ژل حاوی عصاره گیاه رامنوس کاتارتیکا علیه باکتری های کوباکتریوم آکنه، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب برابر با 3/195، 41/24 و µ g/ml 65/97 بود. نتایج تست MBC ژل پلاسبو علیه باکتری های کوباکتریوم آکنه، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب برابر با 25000، 25000 و µ g/ml 12500 بود. استنتاج: گیاه رامنوس دارای ترکیبات فعالی است که می توانند به عنوان آنتی بیوتیک علیه پاتوژن های دخیل در آکنه عمل کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 362

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بیضایی حمید | قاسمی بهزاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  742
 • دانلود: 

  330
چکیده: 

زمینه: شیوع سویه های میکروبی مقاوم دارویی به یکی از معضلات اساسی بهداشت جهانی در قرن اخیر مبدل شده است. علاوه بر آن مصرف بی رویه و خودسرانه آنتی بیوتیک ها، عوارض جانبی از قبیل ناراحتی های گوارشی، تهوع، اسهال و بروز حساسیت را بدنبال خواهد داشت. این عوامل محققین را به شناسایی و استفاده از ترکیبات ضد باکتریایی جدید دارای اثرات بازدارندگی قویتر، وسعت اثر بیشتر و اثرات جانبی کمتر سوق داده است. مشتقات تیازول، تیازولیدین، ایمیدازول، تتراهیدروپیریمیدین، اکسازولیدین و تیازپین از مهمترین خانواده های ترکیبات هتروسیکلی محسوب می شوند که خواص بیولوژیکی متنوعی از آنها گزارش شده است. در این مطالعه، اثرات ضد باکتریایی 30 مشتق جدید از این خانواده ها بر باکتری های استافیلوکوکوس اپیدرمیس، استرپتوکوکوس پیوژنز، باسیلوس ترینجنسیس، شیگلا فلکسنری و سالمونلا تیفی بررسی شده است. روش کار: پس از تهیه محلولی از مشتقات در DMSO، به منظور ارزیابی اثرات ضد باکتریایی آنها، قطر هاله مهار رشد باکتری ها از طریق روش انتشار در دیسک اندازه گیری گردید. علاوه بر آن از روش براث میکرورقیق سازی جهت تعیین حداقل غلظت بازدارندگی رشد (minimum inhibitoryconcentration، MIC) و حداقل غلظت کشندگی (minimum bactericidal concentration، MBC) ترکیبات استفاده گردید. کلیه اثرات با آنتی بیوتیک های جنتامایسین و پنی سیلین مقایسه شده است. یافته ها: اثرات مهاری تنها در برخی از مشتقات مشاهده شد. مشتق تیازول 23 به عنوان موثرترین ترکیب بر کلیه باکتری های مورد مطالعه دارای اثر مهاری بود. اثرات بازدارندگی مشتق ایمیدازول 3 بر پنج نمونه از سویه های باکتریایی بارزتر بود، هر چند که اثرات مهاری از این مشتق بر سالمونلا تیفی مشاهده نگردید. نتیجه گیری: در این پروژه تحقیقاتی، اثرات بازدارندگی مشتقات هتروسیکلی متنوع جدید بر چند سویه باکتریایی استاندارد اثبات گردید، جهت بکار بردن این مشتقات به عنوان آنتی بیوتیک، بایستی اثرات مهاری آنها بر سویه های مقاوم دارویی این عوامل بیماری زا، در گام بعدی بررسی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 742

دانلود 330 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  437-445
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1261
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

میکروجلبک ها منابع زیستی مهمی اند که طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی زیست فناوری را به خود اختصاص داده اند. در این پژوهش تاثیرات ضدباکتریایی عصاره های آلی ریزجلبک کلرلا ولگاریس خالص سازی شده از خلیج چابهار علیه سه سویه باکتری گرم منفی اشرشیاکلای، ویبریو کلرا و پروتئوس ولگاریس و دو سویه باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسیتوژنوس آزمایش شد. عصاره های اتانولی و کلروفورمی به دست آمده به دو روش انتشار دیسک و رقت های متوالی در لوله به منظور تعیین حداقل غلظت بازدارنده (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) بررسی شدند. بر اساس نتایج، عصاره اتانولی بیش ترین اثر را در باکتری ویبریو کلرا نشان داده است و حداقل غلظت کشندگی برای باکتری اشرشیاکلای به دست آمد. عصاره کلروفورمی بر باکتری پروتئوس ولگاریس بیش ترین اثر را نشان داد و با غلظت های متفاوت حداقل غلظت کشندگی برای همه باکتری های مورد آزمایش به دست آمد. به طور کلی، ریزجلبک کلرلا ولگاریس بومی ایران دارای اثر ضدباکتری قوی است و عصاره کلروفورمی نسبت به عصاره اتانولی دارای اثر بیش تری در باکتری ها بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1261

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  67-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  855
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 855

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  23-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  593
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

زمینه و هدف: پیدایش انتروکوک های چندمقاومتی در 20 سال اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. یکی از روش های مقابله با این مساله، ترکیب کردن آنتی بیوتیک های مختلف با یکدیگر جهت افزایش دادن فعالیت ضد میکروبی و کاهش سمیت آن ها می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سینرژیسمی سیپروفلوکساسین به چند آنتی بیوتیک بتالاکتام (پیپراسیلین، سفتازیدیم و ایمی پنم) بر ایزوله های آنتروکوک بوده است.روش بررسی: این یک مطالعه مقطعی بود که برای انجام آن، تعداد 67 ایزوله استرپتوکوکی از نمونه های کلینیکی در محدوده زمانی فروردین تا شهریور 91 جمع آوری شد. برای تعیین MIC، از روش آزمون رقت سریال در محیط کشت مایع در داخل لوله استفاده شده، برای نشان دادن اثر سینرژیسمی سیپروفلوکساسین با 3 آنتی بیوتیک بتالاکتام، از فرمت چک لیست صفحه ای (Check Board) استفاده شده است. اثر سینرژیسمی با کاهش چهار برابر در MIC اولیه تعیین گردید.یافته ها: این مطالعه بر روی 67 ایزوله استرپتوکوکی انجام گرفت. از این تعداد 50 سوش مربوط به انتروکوک (74.6 درصد)، 6 سوش مربوط به بتا استرپتوکوک گروهA (9 درصد)، 5 سوش مربوط به استرپتوکوک غیر گروهA (7.5 درصد) 2 سوش پنوموکوک (3 درصد)، 2 سوش غیر انتروکوک (3 درصد) و 2 سوش آلفا استرپتوکوک (3 درصد) بوده است. کلیه نتایج بر اساس تعیین MIC و MBC تک تک آنتی بیوتیک ها و همچنین در ترکیب با سیپروفلوکساسین به دست آمد.نتیجه گیری: پس از انجام آزمایشات، اثر سینرژیسمی میان سیپروفلوکساسین و دیگر آنتی بیوتیک ها مشاهده نشد، ولی اثر بی تفاوتی میان سیپروفلوکساسین با دیگر آنتی بیوتیک ها مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 593

دانلود 164 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10470
 • دانلود: 

  8310
چکیده: 

Background: This study was done to investigate the antimicrobial activity of rosemary and olive extracts on antibiotic-resistant Escherichia coli isolated from quail feces in Zabol city. Methods: Ethanolic and methanolic extracts of rosemary (leaf) and olive (leaf) plants were prepared using a rotary apparatus. Also, E. coli strains were isolated from poultry feces samples, the minimum inhibitory concentration and the minimum bactericidal concentration were determined by the microdilution method. Results: The lowest values of MIC and MBC against E. coli were 12. 5 ppm and 25 ppm for rosemary ethanolic extract and 25 ppm and 50 ppm for rosemary methanolic extract, respectively. The lowest values of MIC and MBC against E. coli were 12. 5 ppm and 25 ppm for olive ethanolic extract and 6. 25 ppm and 12. 5 ppm for olive methanolic extract, respectively. Conclusions: In general, methanol solvent and olive extract are highly effective against E. coli. Due to the obtained results and increasing resistance of bacteria to chemical antibiotics, it is suggested that with further studies on olives and the use of methanol solvent in the extraction of plant extracts, antibacterial compounds of olives and other plants be used in the treatment of bacterial infections.

آمار یکساله:  

بازدید 10470

دانلود 8310 استناد 0 مرجع 2016
نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  223-227
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84596
 • دانلود: 

  26754
چکیده: 

Resistance of Streptococcus pneumoniae against penicillin is considered to be of greatimportance. While low-resistant strains could be treated by penicillin, treatment of highly resistant strains is very difficult and needs broad-spectrum antibiotics. This study was performed in Imam Khomeini Medical Center, Tehran, Iran, from 1999 to 2001 to evaluate pneumococcal resistance against penicillin and some other antibiotics. Specimens were collected from different hospitals. Samples were cultured and resistance of S. pneumoniae against selected antibiotics was determined. The main aim of this study was to measure minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum bactericidal concentration (MBC), using serial dilution method. Disc diffusion method was also performed to be compared with the main procedures (MIC and MBC), on 66 strains obtained from 100 clinical specimens. Five different antibiotics (penicillin, cefazolin, ampicillin, amoxicillin and vancomycin) were employed in this study. In the case of penicillin, 47 sensitive strains and 19 highly resistant strains were obtained. No intermediate or low-resistant strain was found. The frequency of resistant strains against other antibiotics was found to be 10.6%, 7.5%, 18.1% and 0%, respectively. All strains were sensitive to vancomycin except for a low resistant one. Care should be taken to choose a suitable drug when being faced with a resistant strain. Vancomycin can be used with confidence to cure infections induced by penicilin-resistant S. pneumoniae.

آمار یکساله:  

بازدید 84596

دانلود 26754 استناد 0 مرجع 6567
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  239-242
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1025
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

هدف: تاکنون اثرات دارویی مطلوبی از گیاهان دارویی مختلف شناخته شده و از این میان خواص.ضد باکتریایی، ضد ویروسی و ضد قارچی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر نیز بررسی اثرات ضد باکتریایی اوژنول (عصاره میخک) و نمک سدیم آن می باشد.طرح: حساسیت آنتی بیوتیکی تعدادی از باکتری ها در مقابل اوژنول و نمک سدیم آن مورد بررسی قرار گرفت.نمونه ها: در این بررسی گونه های گرم مثبت شامل استافیلوکوکوس آرئوس، استرپتوکوکوس آگالاکتیه، کورینه باکتریوم پسودوتوبرکولوزیس، انتروکوکوس فیکالیس، باسیلوس سرئوس، کلستریدیوم پرفرنژانس، ولیستریا مونوسیتوژنز سروتیپ b4 و گونه های گرم منفی شامل اشریشیاکولی سروتیپ K12، سالمونلاتیفی موریوم سروتیپ P649، پاستورلا مولتوسیدا، و پسودوموناس ائروژینوزا مورد آزمایش تعیین حساسیت دارویی قرار گرفتند.روش: حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد (MIC) به روش رقیق سازی متوالی در محیط کشت مایع و کمترین غلظت کشندگی باکتری (MBC) به روش کشت بر روی محیط جامد تعیین شد.نتایج: مقادیر MIC برای گونه های مختلف باکتری از 10 μg/ml برای پاستورلا مولتوسیدا تا بیشتر از 6 mg/ml برای پسودوموناس ائروجینوزا متغیر بود. مقادیر MBC کم و بیش شبیه MIC مربوطه بدست آمد. علاوه بر آن، پاستورلا مولتوسیدا و استرپتوکوکوس آگالاکتیه حساسیت های یکسان در برابر اوژنول و نمک سدیم آن نشان دادند، در صورتی که سایر میکروارگانیسم های مورد آزمایش حساسیت بیشتری در برابر اوژنول در مقایسه با نمک سدیم اوژنول از خود بروز دادند.نتیجه گیری: باکتری های تحت مطالعه درجات مختلف حساسیت در مقابل اوژنول و نمک سدیم اوژنول از خود نشان دادند. بررسی اثر این ماده در داخل بدن موجود زنده برای ارزیابی اثرات ضد باکتریایی اوژنول و کاربرد آن در درمان ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1025

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  108
 • صفحات: 

  45-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

در این پژوهش استخراج عصاره از برگ نوروزک با دو روش استخراج متداول با حلال (دمای استخراج 70؛ 80 و 90 درجه سانتی گراد، زمان استخراج 30، 75 و 120 دقیقه و نسبت حلال آب به اتانول 50 به 50، 60 به 40 و 70 به 30) و استخراج با سیال فوق داغ (دمای استخراج 130، 145 و 160 درجه سانتی گراد، زمان استخراج 10، 20 و30 دقیقه و نسبت حلال آب به اتانول 60 به 40، 80 به 20 و 100 به 0) انجام شد و قدرت ضدمیکروبی عصاره های استخراج شده روی چند میکروارگانیسم شاخص در مواد غذایی با روش تعیین حداقل غلظت بازدارندگی رشد و حداقل غلظت کشندگی میکروارگانیسم ها ارزیابی گردید. نتایج نشان داد در هر دو روش استخراج، کمترین غلظت جهت جلوگیری از رشد اکثر میکروارگانیسم های مورد آزمون 5/0 میلی گرم بر میلی لیتر بود؛ این در حالی است که حداقل غلظت کشندگی، بسته به نوع میکروارگانیسم بین 5 تا 500 میلی گرم بر میلی لیتر متغیر بود. در روش استخراج متداول با حلال، تیمار شامل دمای 80 درجه سانتی گراد، زمان 75 دقیقه و نسبت مساوی از دو حلال و در روش استخراج با سیال فوق داغ تیمار شامل دمای 160 درجه سانتی گراد، زمان 20 دقیقه و نسبت حلال آب به اتانول 80 به 20، بیشترین خاصیت ضدمیکروبی را نشان دادند. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار نمود نوع روش استخراج عصاره ترکیبات گیاهی، تأثیر بسزایی در مهار یا جلوگیری از رشد میکروارگانیسم های عامل فساد یا بیماری در مواد غذایی داشته و در صورت بهینه یابی هر یک از روش های استخراج، می توان از عصاره حاصل بیشترین استفاده را جهت افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی بکار برد.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
litScript