نتایج جستجو

25609

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2561

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  26-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54112
 • دانلود: 

  34075
چکیده: 

Abnormal brain function in schizophrenia involves an extended network of brain structures. In schizophrenia, an abnormal dopamine activity in accordance with altered GABA and glutamate transmission appears to interfere with this process. In this study, we have examined the effect of dopamine hyperactivity on CA3 pyramidal cells using a MATHEMATICAL model. Our simulation results show that while normal activity of dopamine system causes the membrane potential of pyramidal cell to display a periodic bursting behavior, hyperactivity of this system brings about irregular and aperiodic patterns of activity. In addition, it is suggested that hypo-glutamatergic conditions result in reduced activation of the striatal complex and may induce psychotic symptoms. Thus, we also investigated the role of glutamate level in postsynaptic cell activity. Simulation results indicate that hypo-glutamatergic condition has the same effect on the membrane potential of pyramidal cells, i.e. aperiodic and irregular firing patterns. Based on these results, we hypothesize that glutamate receptor activation may have good therapeutic results in schizophrenia.

آمار یکساله:  

بازدید 54112

دانلود 34075 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MORDON S.R. | WASSMER B. | REYNAUD J.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  386
 • بازدید: 

  9639
 • دانلود: 

  15604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9639

دانلود 15604 استناد 386 مرجع 0
نویسندگان: 

RUDRAIAH N. | VINAY C.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  359-402
تعامل: 
 • استنادات: 

  392
 • بازدید: 

  23285
 • دانلود: 

  16627
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23285

دانلود 16627 استناد 392 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

مرادیان محسن

نشریه: 

راهبرد دفاعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  57-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1732
 • دانلود: 

  290
چکیده: 

این تحقیق به بحث در مورد نقش الگوسازی ریاضی در الگوی مصرف می پردازد و هدف آن نشان دادن قابلیت الگو سازی ریاضی در رسیدن به الگوی بهتر مصرف است. به این منظور تلاش شده تا با استفاده از الگو های رایج در اقتصاد خرد و مهندسی صنایع، و تنها با اتکا به نمودارهای مربوط، چگونگی به کارگیری الگو سازی ریاضی در تصمیم گیری های مدیریتی که منجر به مصرف بهینه می گردند، نشان داده شود. نتیجه این گزارش بیانگر آن است که برای رسیدن به الگوی بهترِ مصرف، ابتدا باید هدف یا هدف ها به روشنی معلوم گردند و فهرستی از گزینه های گوناگونی تهیه شود که می توانند در رسیدن به هدف کمک کنند و در گام بعدی هزینه ها یا منابع مورد نیاز هر یک از گزینه ها تعیین شود. سپس الگوی مناسب برای انتخاب گزینه ها نوشته شده و در نهایت به کمک معیارها و شاخص های تعیین شده، گزینه برتر از میان گزینه های موجود انتخاب گردد. در این انتخاب، الگوی مصرف نقش مهمی ایفا کرده و معیارهای مناسب برای تجزیه و تحلیل ها و انتخاب گزینه های برتر را به دست می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1732

دانلود 290 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (پیاپی 52)
 • صفحات: 

  1-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  3001
 • دانلود: 

  1182
چکیده: 

موجودی در طول زنجیره تامین در قالبهای گوناگون و به دلایل مختلف نگهداری می شود. از آنجا که این وجودی ها می تواند هزینه هایی بالغ بر 20-40 درصد ارزش آنها در سال را برداشته باشد، مدیریت آنها به صورت علمی برای نگهداری حداقل موجودی پی آمدی های اقتصادی خوبی به همراه خواهد داشت. در این مقاله یک مدل ریاضی بر اساس سیاست موجودی نرخ (S,Q) برای شبکه های تولید/ توزیع چند مرحله ای طراحی شده است. این مدل از سه بخش تشکیل شده است: 1- تحلیل موجودی در خرده فروشان؛ 2- فرآیند تقاضا در انبار مرکزی؛ 3- تحلیل موجودی در انبار مرکزی. هدف نهایی حداقل کردن هزینه ها شامل هزینه های موجود، حمل و نقل، خرید و سفارش می باشد. خروجی اجرای مدل در حالت واقعی با خروجی مدل سنتی EOQ مقایسه شد که نتایج به دست آمده بیانگر کارایی مدل پیشنهادی است.

آمار یکساله:  

بازدید 3001

دانلود 1182 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

GRASSI M. | GRASSI G.

نشریه: 

CURRENT DRUG DELIVERY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  97-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  386
 • بازدید: 

  8850
 • دانلود: 

  15604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8850

دانلود 15604 استناد 386 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MWEGOHA W.J.S. | KASEVA M.E. | SABAI S.M.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  307-320
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66245
 • دانلود: 

  26820
چکیده: 

A MATHEMATICAL model was developed to predict the effects of wind speed, light, pH, Temperature, dissolved carbon dioxide and chemical oxygen demand (COD) on Dissolved Oxygen (DO) in fish ponds. The effects of organic feeds, aeration and fish activity were added to the model developed by Kayombo et al. for Waste Stabilization Ponds (Ecological MODELING 127(2000): 21-31) to reflect the situation in fish ponds. Model calibration and validation was done by use of average DO, pH, temperature, COD, CO2 and algae biomass data measured from RETCO fish ponds in Dar es Salaam; and light intensity data were adopted from Kayombo et al. (2000). Model results showed a linear relationship between simulated DO and measured DO in fish pond (r2 = 0. 87) for model calibration and (r2= 0.88) for model validation. Simulation results also showed a general decrease of DO with time in 13 days by 28% and 38% for first and second batch, respectively. Thus, the model developed in this study could be used to predict the DO dynamics in fish ponds. Based on the model results, successful cultivation of healthy fish may require that retention time for water in the fish pond be 10 days.

آمار یکساله:  

بازدید 66245

دانلود 26820 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KASIRI N.A. | DELKHAH F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  B2
 • صفحات: 

  265-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35945
 • دانلود: 

  18003
چکیده: 

In this paper a MATHEMATICAL model has been developed to simulate the behavior of spray dryers with an up-flowing spray. The model is based on mass, energy and momentum balance on a single droplet, and mass and energy balances on the drying gas. The system of nonlinear differential equations thus obtained is solved to predict the changes in temperature, humidity, diameter, velocity components and the density of the droplets as well as the temperature and the humidity changes of the drying gas. The predicted results were then compared with an industrially available set of results. A good degree of proximity between the two is reported.

آمار یکساله:  

بازدید 35945

دانلود 18003 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  112-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

فرونشست ساختار دشت ها، می تواند مستقیما بر اثر افت سطح آب زیرزمینی و تخریب بافت آبرفتی آبخوان صورت پذیرد. در این مطالعه در دشت ایذه مدل ریاضی MODFLOW، با استخراج نقشه رستری فرونشست آبخوان اشباع در دوره ده ساله از 2008 تا 2019 و دوره پیش بینی سه سناریو اقلیمی بین سال های 2019 تا 2029 انجام شد. مدل فرونشست با توسعه پکیج SUB در ساختار کد عددی تفاضل محدود MODFLOW صورت پذیرفت. مدل کمی جریان آب زیرزمینی با استفاده از کد خودکار PEST واسنجی و تحلیل حساسیت شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مدل ریاضی استفاده شده جهت شبیه سازی آبخوان ایذه دارای خطای نسبی NRMSE مطلوب می باشد که موید مدل سازی ایده آل پس از بررسی فرآیند صحت سنجی است. بررسی تغییرات عمودی ساختار زمین نشان داد که در بلند مدت 20 ساله با فرضیات اقلیمی مطرح شده سطح آبخوان مجموعا حداکثر تا 5/1 متر و حداقل 9/0 متر فرونشست رخ می دهد. در صورت تخریب ساختار آبرفتی آبخوان این مقدار ممکن است کمتر از این ارقام بوده اما در مقابل برابر با شرایط بدون بازگشت تعذیه سفره آب زیرمینی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 273 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانشور رفتار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  17 (ویژه مقالات مدیریت 6)
 • صفحات: 

  87-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1944
 • دانلود: 

  830
چکیده: 

در مساله برنامه ریزی درسی در دانشگاه، لزوم در نظر گرفتن متغیرهای متناظر با دروس، اساتید، کلاس ها، روزهای هفته و ساعات قابل برنامه ریزی در روز سبب می شود که با یک مساله برنامه ریزی ریاضی از نوع برنامه ریزی خطی با اعداد صحیح و با ابعاد بزرگ مواجه باشیم. غالبا مساله آن قدر بزرگ می شود که با ابزارهای موجود قابل حل نیست و به جای استفاده از مدل های برنامه ریزی ریاضی، مجموعه ای از الگوریتم های ابتکاری برای حل آن پیشنهاد شده است. در این مقاله، ضمن تشریح مساله و دسته بندی شرایط به شرایط سخت که حتما باید برقرار باشند و شرایط نرم که حتی المقدور بهتر است برقرار باشند مساله را به صورت یک مساله برنامه ریزی خطی با اعداد صحیح فرمول بندی می کنیم. آنگاه با واردکردن متغیرهای قابل برنامه ریزی، طی دو مرحله، مساله را حل می کنیم. ضمنا بر اساس مدل پیشنهادی، یک سیستم نرم افزاری طراحی و ساخته شده که ضمن ارایه این سیستم آن را با داده های واقعی مربوط به نیمسال دوم 83-82 دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران اجرا کرده، برنامه ریزی درسی را انجام می دهیم و نتایج حاصل را با برنامه ریزی صورت گرفته دستی مقایسه می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 1944

دانلود 830 استناد 1 مرجع 0
litScript