نتایج جستجو

5

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

ATMOSPHERIC RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  249
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  192
 • بازدید: 

  677
 • دانلود: 

  14593
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 677

دانلود 14593 استناد 192 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  373
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

گردوغبار، تحت تاثیر تعامل سیستم اتمسفر-زمین بوده و با تغییر در انرژی تابشی، شیمی و فیزیک اتمسفر، اقلیم یک منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابر ضرورت نقش گردوغبارها و پراکنش فضایی-دینامیکی گسترده آنها و نیز وجود تکنیک های پیشرفته سنجش از دور و مدلسازی در شبیه سازی گردوغبار، در پژوهش حاضر سعی در مقایسه، کمی سازی و شبیه سازی رفتار گردوغبار با استفاده از عمق نوری آیروسل (AOD) MODIS و MACC گردید. میزان همبستگی پیرسون بین داده ها نشان داد که در منطقه مورد مطالعه بین سنجنده و مدل ارتباط معنی داری وجود دارد و کمترین همبستگی در استان همدان مشاهده شد. توزیع سالانه AOD نمایان ساخت که مقدار گردوغبار دارای دو دوره فعال (2000-2010) و غیر فعال (2010-2018) بود. همچنین، توزیع ماهانه AOD نشان داد که منطقه مورد مطالعه در ماه های آوریل تا آگوست دارای بیشترین غلظت گردوغبار است؛ که همخوانی ماهانه AOD بین مدل و سنجنده به تفکیک استان در ماه های مرطوب (دسامبر تا مارس) بیشتر از ماه های خشک (آوریل تا نوامبر) است. توزیع مکانی گردوغبار در هر دو سنجنده و مدل دارای الگوی کلی مورب مکانی جنوبی-شمالی است و با افزایش عرض جغرافیایی از مقدار آن کاسته می شود، اما این تغییرات در MODIS منظمتر از MACC است.

آمار یکساله:  

بازدید 373

دانلود 204 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  431-438
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1074
 • دانلود: 

  318
چکیده: 

معدن مس سرچشمه دومین معدن روباز جهان، از بزرگ ترین مجتمع های صنعتی- معدنی جهان و بزرگ ترین تولید کننده مس در ایران به شمار می رود. این مجتمع نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد. در این مجتمع همراه تولید مس، حجم عظیمی از مواد آلوده کننده تولید و وارد محیط می شود. عمده ترین ماده آلوده کننده منتشرشده از این مجتمع، گاز SO2 است. بر اساس اندازه گیری های سازمان محیط زیست استان کرمان، غلظت گاز SO2 منتشرشده از این مجتمع همواره بیش از مقدار استاندارد آن بوده است. حجم زیاد این گاز، تاثیر مهمی در شکل گیری باران های اسیدی و بروز مشکلات زیست محیطی متعدد دارد. لزوم حفاظت از محیط زیست به صورت اصل انکارناپذیر در جهان پذیرفته شده است. توسعه سیاست های کاهش آلودگی نیازمند داشتن اطلاعاتی در خصوص پتانسیل کاهش آلودگی و هزینه آن است. منحنی هزینه کاهش آلودگی (ACC)، نشان دهنده کاهش آن در سطوح مختلف است. MACC نیز ابزار کلیدی در بحث های اقتصاد محیط زیست برای مدل سازی و سیاست گذاری است. لذا در این مطالعه، منحنی هزینه کاهش آلودگی و هزینه نهایی کاهش آلودگی (MACC) برای SO2 منتشرشده از این مجتمع با استفاده از رهیافت از پایین به بالا (روش اقتصادی- مهندسی) برآورد شد. نتایج نشان داد که هزینه سالانه کاهش هر تن SO2 از 44.94 تا 7408.71 هزار ریال متغیر است. هر دو منحنی مطابق انتظار با شیب منفی و نزولی برآورد شدند. ACC برآوردشده، اطلاعات مفیدی را در خصوص پتانسیل کاهش آلودگی و هزینه آن، در اختیار مدیران این مجتمع قرار می دهد. MACC نیز ابزار سودمندی برای سیاست گذاران محیط زیست به منظور اتخاذ سیاست های کنترل آلودگی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1074

دانلود 318 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45086
 • دانلود: 

  27048
چکیده: 

Introduction: Many countries encounter dust storms phenomenon that is one of the meteorological problems leading to many disturbances. Materials and methods: Although the dust storm is historically recorded as an old event in some provinces of Iran, but it becomes a new event in some parts such as Ilam province. Results: After statistical investigation of dust storms in Ilam province, the dust storm from 3td to 6th July 2016 are studied. The source of this dust storm was the eastern areas of Syria and central Iraq base on the satellite images, the outputs of HYSPLIT and WRF-Chem models. Conclusion: Model outputs in intensity of surface dust concentration of MACC-ECMWF, NASA-GEOS, NCEP-NGAC, NMMB-BSC, and BSC-DREAM8b models are compared to the observation data in Ilam city and results show that NASA-GEOS model has better performance. In display of dust dispersion on Iran, the middle of all models is more compatible with reality.

آمار یکساله:  

بازدید 45086

دانلود 27048 استناد 0 مرجع 950
نویسندگان: 

Karami Sara

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  181-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8603
 • دانلود: 

  1738
چکیده: 

Introduction: The entry of dust particles into water areas, which has increased sharply in recent years, causes a lot of environmental damage. The Persian Gulf and the Gulf of Oman are among the water areas that are covered with dust many times of the year. Materials and methods: In this study, a severe dust from July 27 to 31, 2018 is analyzed, in which a large part of the Persian Gulf, Oman Sea and the western part of the Indian Ocean was involved. To study this phenomenon from different perspectives, satellite products, visibility from synoptic stations and synoptic maps were analyzed and the output of two numerical dust models of United States National Aeronautics and Space Administration-Goddard Earth Observing System (NASA-GEOS) and Dust Regional Atmospheric Model with 8 categories-Monitoring Atmospheric Composition and Climate (DREAM8-MACC) were examined. To qualitative and quantitative evaluate of the model outputs, the Aerosol Optical Depth (AOD) of TERRA/MODIS was used. Results: Satellite imagery shows that in this case study, parts of the Persian Gulf and the Sea of Oman were affected by dust, and on July 30, dust particles entered the western half of the Indian Ocean. Comparison of model outputs with satellite data resulted that both models underestimate the AOD values, especially over water, and do not show well the entrance of dust particles into the eastern part of the Persian Gulf, the Gulf of Oman and the western half of the Indian Ocean. Conclusion: Qualitative and quantitative comparison of AOD output of the two models with satellite data showed that the NASA-GEOS model had better performance and its output correlation with observational data was higher.

آمار یکساله:  

بازدید 8603

دانلود 1738 استناد 0 مرجع 0
litScript