نتایج جستجو

3569

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

357

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  507-516
تعامل: 
 • استنادات: 

  392
 • بازدید: 

  5751
 • دانلود: 

  16627
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5751

دانلود 16627 استناد 392 مرجع 0
نویسندگان: 

REIHANI-KERMANI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  135-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53566
 • دانلود: 

  26234
چکیده: 

Little information is at hand on the diagnostic values of the clinical symptoms and signs in the level diagnosis of patients with lower Lumbar disc herniation. We examined one hundred and thirty nine consecutive candidates for lower Lumbar discectomy. Monoradicular pain with sings attributed to the fifth Lumbar and first sacral root dysfunctions were evaluated independently in each patient. Intra-operatively, all patients were assessed by a single neurosurgeon for the level of disc herniation. We reached the conclusion that the diagnostic vale of clinical features of the herniated fifth Lumbar disc is higher than that of the fourth Lumbar disc herniation. The value of clinical presentation in the level diagnosis of lower Lumbar disc herniation is highly specific, but rather insensitive.

آمار یکساله:  

بازدید 53566

دانلود 26234 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  85
 • صفحات: 

  269-273
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1233
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

مقدمه: فتق دیسک بین مهره در کودکان نسبت به بالغین نادر بوده و علائم و نشانه های بالینی کلاسیک هرنی دیسکال در کودکان دیده نمی شود. هدف از این مقاله بررسی شیوع، یافته های بالینی، رادیولوژیکی و نتایج عمل جراحی و پیگیری طولانی مدت کودکان با سن کمتر از 15 سال مبتلا به فتق دیسک بین مهره ای کمری می باشد.روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی از سال 1378-1364 در بیمارستان قائم (عج) مشهد انجام شده جامعه نمونه را 1232 بیمار که به علت هرنی دیسکال تحت عمل جراحی قرار گرفته اند تشکیل داده که از این تعداد ده نفر زیر سن 15 سال بودند که بررسی ما روی 10 نفر فوق انجام گرفته است.نتایج: از تعداد 10 بیمار 6 نفر مونث و 4 نفر مذکر و کمترین سن 8 سال بوده است، شکایت اصلی بیماران درد کمر، درد پا و یا هر دو و شایع ترین یافته بالینی، مثبت بودن تست لازیک (SLR) و شایع ترین فضای بین مهره درگیر L4-L5 بوده است. نتایج عمل جراحی در هر ده مورد کاملا رضایت بخش بوده و در مدت 13 سال پی گیری عود وجود نداشته است.نتیجه گیری: درمان کنسرواتیو در فتق دیسک بین مهره ای کودکان برعکس بالغین موفق نبوده و عمل جراحی درمان انتخابی در این بیماران می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1233

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  239-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1987
 • دانلود: 

  311
چکیده: 

مقدمه: جراحی فتق دیسک کمری یکی از شایع ترین انواع جراحی های انجام شده در جهان است. بسیاری از مطالعات موفقیت این جراحی را در بهبود نتایج رادیولوژیک از قبیل میزان فیوژن و کاهش فشار بر بافت عصبی دانسته اند. ولی آن چه در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده، میزان رضایتمندی بیمار و کیفیت زندگی او پس از جراحی است.هدف: تعیین اثر برخی عوامل از قبیل افسردگی، اضطراب و انتظارات بیماران بر رضایتمندی آنان از جراحی دیسک کمر.مواد و روش ها: 60 بیمار که کاندید جراحی فتق دیسک کمر بودند قبل و سه ماه پس از جراحی با استفاده از پرسش نامه های استاندارد از نظر وجود افسردگی، اضطراب و نیز انتظارات آنان از جراحی بررسی شدند.نتایج: بیماران 33 زن (55%) و 27 مرد (45%)، بودند. متوسط شدت درد پیش از جراحی 7.25 واحد بود که پس از جراحی به 2.1 واحد کاهش یافت. 93.3 درصد آنان اضطراب و 66.7 درصد آنان افسردگی داشتند. 70 درصد دارای انتظارات زیاد از جراحی بودند. میزان رضایتمندی از 1.7 تا 8.9 واحد بود. (متوسط 5.5) بیشترین میزان رضایتمندی در بیماران بین 39-30 سال دیده شد و افسردگی و انتظارات بالا با رضایتمندی کمتری همراه بود.نتیجه گیری: افسردگی رضایتمندی را کاهش می دهد و انتظارات پایین می تواند آن را افزایش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1987

دانلود 311 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  2121-2125
تعامل: 
 • استنادات: 

  390
 • بازدید: 

  6897
 • دانلود: 

  16284
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6897

دانلود 16284 استناد 390 مرجع 0
نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  427-429
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38302
 • دانلود: 

  19297
چکیده: 

A woman presenting with severe right lower quadrant (RLQ) abdominal pain is presented here. She was evaluated for all usual cause of such pain. Laboratory tests and abdominal and pelvic sonography was normal. MRI revealed L1-L2 disc herniation.

آمار یکساله:  

بازدید 38302

دانلود 19297 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

میرحسینی سیداحمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  15-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1477
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

مقدمه: انتخاب صحیح بیمار با استفاده از روشهای تشخیصی درست و تکنیکهای جراحی درست می تواند سبب بهتر شدن نتایج جراحی های فتق دیسک کمر شود.روش ها: در این مقاله گزارش نتاجی اعمال جراحی 745 مورد فتق دیسک کمر که در طی پنج سال در بیمارستان آیت اله کاشانی اصفهان مورد عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفته اند بررسی شده است. روشهای عمل جراحی شامل لامینکتومی دو طرفه و دیسککتومی - اینترلامینار دو طرفه و دیسککتومی - اینترلامینار یک طرفه و دیسککتومی می باشد. سنجش توانایی جسمانی و اقتصادی بیماران بر اساس جدول دکتر Prolo صورت گرفته است.نتایج: علل فتق دیسک در 2/28% بلند کردن جسم سنگین 2/10% سقوط و 10.2% نیز بدنبال تمرینات ورزشی مختلف بود. در تمام بیماران (99%) درد ران و ساق پا وجود داشته است که در 82% موارد درد در مسیر ریشه عصبی و درماتوم مربوطه بوده است. 34% بیماران مشمول حوادث کار و 6 % نیز در دوران جراحی خود مطالبات قانونی داشته اند. تقریبا 12% بیماران دچار عارضه شده و یک نفر هم به علت خونریزی شریانی داخل شکم فوت نموده است.بحث: تکنیک جراحی بر نتایج آن تاثیری نداشته ولی بر مدت اقامت در بیمارستان موثر است و از سوی دیگر بیمارانی که تحت حمایت مالی بیمه یا محل کار خود بوده اند نتایج جراحی بهتر است که با مطالعات قبلی که در این زمینه انجام شده تطابق دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1477

دانلود 299 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HEJAZIAN SEYED EBRAHIM | DADPOUR MERSEDEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  6-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40390
 • دانلود: 

  12063
چکیده: 

Background & Aim: Lumbosacral pain is extremely common as age increases. Spinal instrumentation is sometimes recommended for Lumbar canal stenosis and disk herniation surgery. This study aimed at studying the frequency of instrumentation in patients referring to our center.Methods & Materials/Patients: This retrospective cross-sectional study included 1200 patients with low back and/or radicular pain who had referred to the Shahid Beheshti and Ayatallah Roohani hospitals from 2013 to 2014 in Babol city. Data were analyzed by t-test and chisquare using SPSS (Version 20).Results: In this study, 150 of 1200 patients needed surgery for Lumbar canal stenosis and/or disk herniation (mean age of 42.21 ± 11.41 years old, ranging from 26-69). Of all patients, 76 were men (50.7%) and 74 women (49.3%). L4-L5 was the most involved level. There was a significant relationship between pathology and gender (p<001). At some levels, either men or women were involved. Moreover, 55 patients (36.7%) underwent surgery with instrumentation and 95 patients (63.3%) without instrumentation. Complete improvement was reported in 102 patients (68%). No significant relationship was observed between the degree of improvement and surgery technique and gender (p=0.78, p=0.72).Conclusion: Most patients (63.3%) underwent surgery without instrumentation and about one third needed fixation during surgery.

آمار یکساله:  

بازدید 40390

دانلود 12063 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  176-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

زمینه و هدف: فتق دیسک کمری یکی از شایع ترین علل درد کمر می باشد و پس از بیماری های ریوی، کمردرد دومین علت مراجعه به پزشک می باشد. در مطالعه حاضر به بررسی کیفیت سلامت بیماران، قبل و بعد از جراحی هرنی دیسک کمری و ضرورت انجام جراحی دیسک پرداخته شده است. روش کار: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که نمونه ها به صورت در دسترس انتخاب شدند 90 بیمار با کمردرد مزمن که کاندید جراحی هرنی دیسک کمر بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه کیفیت سلامت 36-SF و همچنین با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک، جمع آوری شد. قبل از عمل به منظور ارزیابی کیفیت سلامت بیماران از پرسشنامه 36-SF استفاده شد پس از عمل نیز بیماران در دو مرحله زمانی 6 ماه و سپس 12 ماه، با کمک پرسشنامه مذکور پیگیری شدند و کیفیت زندگی آنها مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفت. از آمار توصیفی، آزمون Tزوجی و آزمون KS استفاده شد و برای اهداف مقایسه ای بر حسب متغیرهای زمینه ای از روش لایه سازی استفاده شد سپس نمونه ها با نرم افزار20 SPSS-مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین و انحراف معیار بهبود نمره در بعد جسمی کیفیت زندگی قبل و 6 ماه پس از درمان از نظر جنس، در مردان 13/9± 60/38 و در زنان 56/8± 90/31 به دست آمد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (005/0p=). همچنین میانگین و انحراف معیار بهبود نمره در بعد جسمی کیفیت زندگی قبل و 12 ماه پس از درمان، در مردان72/6± 58/ 43و در زنان 24/7± 37/40بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (009/0=p). میانگین و انحراف معیار بهبود نمره در بعد روانی کیفیت زندگی قبل و 6 ماه پس از درمان در مردان 72/11± 41/18 در زنان 37/7± 26/14بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (001/0>p)، همچنین میانگین و انحراف معیار بهبود نمره در بعد روانی کیفیت زندگی قبل و 12 ماه پس از درمان در مردان 69/9± 93/24 و زنان 86/8± 26/29 برآورد شد که این اختلاف از نظر آماری معنادار بود به طوریکه در زنان بهبودی بیشتری نسبت به مردان حاصل شده بود. میانگین و انحراف معیار بهبود نمره در بعد جسمی کیفیت زندگی قبل و 6 ماه پس از درمان در بیماران بر اساس مدت زمان درد کمر و اندام تحتانی، در دو گروه زیر 2ماه و بالاتر از 2 ماه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در گروه زیر 2 ماه، 18/7± 06/39 در گروه بالاتر از 2 ماه 36/9± 59/32 بوده است که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (012/0=p) به طوریکه بیماران با مدت درد کمر و اندام تحتانی کمتر (گروه زیر 2 ماه) بهبودی بیشتری را نشان دادند. همچنین میانگین و انحراف معیار بهبود نمره در بعد جسمی کیفیت زندگی قبل و 12ماه پس از درمان در گروه زیر 2 ماه، 86/7± 37/45 در گروه بالاتر از 2 ماه 31/10± 68/38 بوده است که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (08/0=p) به طوریکه بیماران با مدت درد کمر و اندام تحتانی کمتر (گروه زیر 2 ماه) بهبودی بیشتری را نشان دادند همچنین به طور کلی میانگین نمره بهبود سلامت جسمی و روانی اختلاف معنی داری را با توجه به شاخص توده بدنی، تعداد دیسک درگیر و مصرف دخانیات در قبل، 6 و 12 ماه بعد را نشان داد به این معنی که با توجه به نتایج آزمون T مستقل، نمره بهبود کیفیت زندگی در بعد جسمی و روانی؛ در مقایسه قبل، 6 ماه و 12 ماه پس از جراحی در بین مردان و زنان از نظر آماری معنادار بود و نشان دهنده بالا رفتن کیفیت زندگی در دو بعد جسمی و روانی شده بود (001/0>p). نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد کیفیت زندگی که در مطالعه حاضر در دوره های زمانی قبل از درمان، 6 و 12ماه پس از درمان صورت گرفت باعث بهبود قابل توجهی در وضعیت جسمی و روانی بیماران با عارضه هرنی دیسک کمری شد.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  90
 • صفحات: 

  7-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1291
 • دانلود: 

  287
چکیده: 

زمینه و هدف: کمر درد یکی از علل شایع غیبت از کار می باشد. در سنین کاری کمر درد ناشی از هریناسیون دیسک کمری (Lumbar disc herniations) یکی از علل مهم از کارافتادگی محسوب می شود. عدم بازگشت به کار، هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی به صنایع تحمیل می نماید. این مطالعه با هدف تعیین میزان بازگشت به کار و عوامل مرتبط با آن، پس از جراحی هریناسیون دیسک کمری انجام شد.روش کار: در این مطالعه مقطعی، کلیه بیمارانی که به علت هریناسیون دیسک کمری طی سال های 1384 تا 1388 در دو بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران جراحی دیسککتومی (discectomy) شده بودند وارد مطالعه شدند. اطلاعات لازم با بررسی پرونده بیماران توسط پرسشنامه ای که از قبل طراحی شده بود جمع آوری شد و با تماس تلفنی با افراد تحت مطالعه وضعیت بازگشت به کار آنان مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی ارتباط متغیرهای کمی و کیفی مطالعه به ترتیب از آزمون های تی تست (T-test) و کای مربع (Chi-square) استفاده گردید.یافته ها: از 603 فرد تحت مطالعه، پس از گذشت حداقل 6 ماه از جراحی، 504 نفر (%83.6) بازگشت به کار داشتند. از این تعداد 364 نفر (%72.2) به طور تمام وقت و 140 نفر (%27.8) به صورت نیمه وقت به کار بازگشتند. نتایج آنالیز چند متغیره نشان داد که بین سن، جنس، سطح تحصیلات، شاخص توده بدنی، انتظار مثبت از جراحی پیش از جراحی، تشویق پزشک مبنی بر بازگشت به کار، مدت بستری در بیمارستان، کار دستی و رضایت شغلی با بازگشت به کار رابطه معنی داری وجود داشت (p<0.05)، ولی بین بازگشت به کار و وضعیت تاهل، میزان درآمد، درخواست غرامت، وضعیت بیمه، حمایت همکاران و همین طور کار از نظر وضعیت میزان نیاز به انرژی رابطه معنی داری وجود نداشت (p>0.05).نتیجه گیری: یافته های ما بر اهمیت عوامل روانی - اجتماعی و عوامل شغلی در تعیین بازگشت به کار پس از جراحی هریناسیون دیسک کمری تاکید می کند. به نظر می رسد با برقراری استراتژی های مناسب جهت افزایش رضایت شغلی، انتظار مثبت از جراحی و تشویق بیمار برای بازگشت به کار در زمان مناسب می توان میزان بازگشت به کار را افزایش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1291

دانلود 287 استناد 1 مرجع 0
litScript