نتایج جستجو

68920

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6892

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (مسلسل 36)
 • صفحات: 

  35-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1051
 • دانلود: 

  336
چکیده: 

در این کار پژوهشی به طراحی و ساخت یک دستگاه لیزر بخار طلای کم توان پرداخته شده است. قسمت مرکزی این دستگاه لیزر، لوله ای سرامیکی است که محیط فعال در آن جای دارد. این قسمت از جنس آلومینا به طول 58cm و قطر 11mm تهیه شده است. ولتاژ مستقیم در تغذیه این لیزر4.2 kV ، شدت جریان متوسط در آن 390mA و بسامد کاری آن  18/2 kHz است. توان خروجی لیزر در خط قرمز در طول موج nm 627.8 در عملکرد گاز ساکن به مقدار بیشینه، 710mW و در حالت جریان گاز 450mW به دست آمد. از نئون به عنوان گاز کمکی در فشار mbar 40 استفاده شد. این لیزر با یک لیزر بخار مس، با ابعاد مشابه، مقایسه شد. نتایج به دست آمده نشان می دهند که توانهای خروجی این دو لیزر نسبت به زمان و فشار گاز کمکی نئون دارای رفتاری مشابه اند، اما به نظر می رسد که در مورد بسامد، رفتار متفاوت نشان می دهند. تغییرات توان خروجی لیزر طلا نسبت به تغییر فشار گاز کمکی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که توان خروجی دارای بیشینه ای در فشار 60 میلی بار گاز نئون است. توان خروجی لیزر در فشار 170 mbar گاز نئون به صفر می رسد. بهره خروجی در لیزر طلا به مراتب کمتر از بهره لیزر بخار مس است.

آمار یکساله:  

بازدید 1051

دانلود 336 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (22)
 • صفحات: 

  43-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86963
 • دانلود: 

  42986
چکیده: 

Design and simulation results of fully integrated 5-GHz CMOS LNAs are presented in this paper. Three different input impedance matching techniques are considered. Using a simple L-C network, the parasitic input resistance of a MOSFET is converted to a 50Ω resistance. As it is analytically proven, that is because the former methods enhance the gain of the LNA by a factor that is inversely proportional to MOSFET’s input resistance. The effect of each input impedance matching on the amplifier’s noise figure and gain is discussed. By employing the folded cascode configuration, these LNAs can operate at a reduced supply voltage and thus LOWer POWER consumption. To address the issue of nonlinearity in design of LOW voltage LNAs, a new linearization technique is employed. As a result, the IIP3 is improved extensively without sacrificing other parameters. These LNAs consume 1.3 mW POWER under a 0.6 V supply voltage.

آمار یکساله:  

بازدید 86963

دانلود 42986 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  54-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62120
 • دانلود: 

  34674
چکیده: 

Please click on PDF to view the abstract.

آمار یکساله:  

بازدید 62120

دانلود 34674 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

RAMOS J. | STEYAERT M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1967-1974
تعامل: 
 • استنادات: 

  425
 • بازدید: 

  16381
 • دانلود: 

  22459
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16381

دانلود 22459 استناد 425 مرجع 0
همکاران: 

عاطفه-عجمی

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1380
تعامل: 
 • بازدید: 

  240
کلیدواژه: 
چکیده: 

طبق تعریف LOW vision به معنی کم دید یا بینائی جزئی و یا بینائی غیر طبیعی است. به عبارت ساده تر، LOW vision به حالتی اطلاق می شود که مقدار بینائی برای احتیاجات شخص کافی نیست. البته طبق این تعریف جراح عروق نیز به یک لوپ نیاز دارد. بنابراین، بر همین اساس هر فردی برای انجام برخی از کارهای خود دچار LOW Vision است. طرح درمان برای افراد LOW vision صرفا استفاده از قوانین اپتیکی و بزرگنمایی است. امروزه در دنیا از وسایل مختلفی تحت عنوان وسایل کمک بینائی (LOW Vision aid) برای درمان این قبیل افراد استفاده می شود و کلینیک های LOW vision آن ها را برای بیماران تجویز می نمایند. در این پروژه پس از شناخت نسبت به عملکرد سیستم های تلسکوپ LOW vision و آشنایی با پارامترهای مهم آن، طراحی اولیه آن انجام شد. برای دستیابی به حداقل بیراهی های ممکن، میدان دید مطلوب و جمع و جور بودن سیستم شیشه هایی انتخاب گردید که نتیجه مطلوب را فراهم نماید. تست و تنظیم مجموعه اپتیکی ساخته شده بر روی نگهدارنده ها، مرحله نهائی این پروژه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 240

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4 (152)
 • صفحات: 

  554-565
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2160
 • دانلود: 

  17172
چکیده: 

Background and Aim Research has shown that social POWER affects information processing in many ways and can induce POWERful movements or gestures. This study aimed to investigate the effect of pretending POWER gestures on changing the pain threshold of a group of female students. Methods & Materials The method of the present study was quasi-experimental with a pre-test post-test design with a control group. The statistical population of this study included all female students of Arak University in the academic year 2016-2017, from which 60 people selected by convenience sampling method, and randomly divided into three groups: high POWER posing (sitting on a chair and putting your feet on the table, placing your hands behind your head and holding your head up), LOW POWER posing (sitting on a chair with your legs together, arms between your legs and bending your head to bottom) and control. Rosenberg self-esteem scale and tourniquet technique with cuff pressure gauge (to measure pain threshold) used to collect data. After the pre-test measurements and two minutes of gestures, the post-test was performed immediately. Data were analyzed using the analysis of covariance. Ethical Considerations This study was approved by the ethics committee of Arak University of Medical Sciences (Code: IR. ARAKMU. REC. 1399. 276). Results The results showed that pretending high/LOW POWER gesture significantly affects pain threshold,pretending to have a high-POWER gesture increases the pain threshold, and pretending to have a LOWPOWER gesture LOWers the pain threshold. Conclusion Based on the results, using POWER gestures as a simple tool in pain situations is recommended for pain management or as a supplement to analgesics.

آمار یکساله:  

بازدید 2160

دانلود 17172 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

AHMADI H.R. | AFZALI KUSHA A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  724-736
تعامل: 
 • استنادات: 

  449
 • بازدید: 

  27075
 • دانلود: 

  26833
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27075

دانلود 26833 استناد 449 مرجع 0
نویسندگان: 

AZHARI S.J. | ZAREIE M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  258-268
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35544
 • دانلود: 

  39591
چکیده: 

In this paper, a novel LOW voltage LOW POWER current buffer was presented. The proposed structure was implemented in CMOS technology and is the second generation of OCB (orderly current buffer) called OCBII. This generation is arranged in single inputsingle output configuration and has modular structure. It is theoretically analyzed and the formulae of its most important parameters are derived. Pre and Post-layout plus Monte Carlo simulations were performed under  0. 75 V by Cadence using TSMC 0. 18 μ m CMOS technology parameters up to 3rd order. The proposed structure could expand and act as a dual output buffer in which the second output shows extremely high impedance because of its cascode configuration. The results prove that OCBII makes it possible to achieve very LOW values of input impedance under LOW supply voltages and LOW POWER dissipation. The most important parameters of 1st, 2nd and 3rd orders, i. e. input impedance (Rin),-3 dB bandwidth (BW), POWER dissipation (Pd) and output impedance (Ro) were found respectively in Pre-layout plus Monte Carlo results as: 1st order: Rin (52. 4 Ω ), BW (733. 7 MHz), Pd (225. 6 μ W), Ro (105. 6 kΩ ) 2nd order: Rin (3. 8 Ω ), BW (576. 4 MHz), Pd (307 μ W), Ro (106. 4 kΩ ) 3rd order: Rin (0. 34 Ω ), BW (566. 9 MHz), Pd (535. 6 μ W), Ro (118. 2 kΩ ) And in Post-layout plus Monte Carlo results as: 1st order: Rin (59. 9 Ω ), BW (609. 6 MHz), Pd (212. 4 μ W), Ro (106. 9 kΩ ) 2nd order: Rin (11. 3 Ω ), BW (529. 3 MHz), Pd (389. 9 μ W), Ro (109. 8 kΩ ) 3rd order: Rin (5. 8 Ω ), BW (526. 5 MHz), Pd (514. 5 μ W), Ro (125. 5 kΩ ) Corner cases simulation results are also provided indicating well PVT insensitivity advantage of the block.

آمار یکساله:  

بازدید 35544

دانلود 39591 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BAGHERIZADEH MEHDI | ESHGHI MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (25)
 • صفحات: 

  55-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91654
 • دانلود: 

  42495
چکیده: 

Scaling challenges and limitations of conventional silicon transistors have led the designers to apply novel nano-technologies. One of the most promising and possible nano-technologies is CNT (Carbon Nanotube) based transistors. CNFET have emerged as the more practicable and promising alternative device compared to the other nanotechnologies. This technology has higher efficiency compared to the silicon-based MOSFET and is appropriate for high-frequency applications. Full Adder cell is the essential core and the building block of most arithmetic circuits and is placed on most parts of their critical paths. In this paper, POWER-efficient CNFET (Carbon Nanotube Field Effect Transistor) based Full Adder cell is proposed. This design is simulated in several supply voltages, frequencies and load capacitors using HSPICE circuit simulator. Considerable improvement is achieved in terms of POWER and PDP (POWER-Delay-Product) in comparison with other classical CNFET-based designs, in the literature. Our proposed Full Adder can also drive large load capacitance and works properly in LOW supply voltages.

آمار یکساله:  

بازدید 91654

دانلود 42495 استناد 0 مرجع 1190
نویسندگان: 

بهرامی الهام | شمسی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  3 (پیاپی 77)
 • صفحات: 

  73-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1290
 • دانلود: 

  330
چکیده: 

در این مقاله یک تقویت کننده لگاریتمی کم مصرف با نویز پایین، برای استفاده در بخش جلویی میکروسیستم های ضبط سیگنال های زیست-پتانسیل، ارائه شده است. به منظور جلوگیری از افزایش دمای بافت و تخریب آن در حـوالی الـمان کاشتـه شده، عملکرد کم مصرف در سیستم های ثبت سیگنال عصبی، بسیار حیاتی و مهم است. مشخصه لگاریتمی با استفاده از تقریب-های تکه ای-خطی محقق شده و از ساختار جمع موازی برای پیاده سازی تقویت کننده استفاده شده است. ساختار تمام تفاضلی به کارگرفته شده در تقویت کننده لگاریتمی، موجب حذف ولتاژ حالت مشترک می شود. این ساختار توانایی تولید خروجی به هر دو صورت جریان و ولتاژ را دارا می باشد. برای حذف آفست DC، از سازوکار حذف آفست در حلقه فیدبک استفاده شده است. تقویت کننده لگاریتمی در فناوری 0.18mm سی ماس شبیه سازی شده است. پیاده سازی مدار توسط رسم جانمایی صورت پذیرفت. نتایج شبیه سازی پس از جانمایی، CMRR به میزان130.2dB  در فرکانس  50-60 Hzو نویز ارجاع داده شده به ورودی  3.22mVrmsدر پهنای باند 0.1 kHz -10Hz را نشان می دهد. توان مصرفی تقویت کننده لگاریتمی3.96mW  برای یک منبع تغذیه 1.2V است.

آمار یکساله:  

بازدید 1290

دانلود 330 استناد 0 مرجع 0
litScript