نتایج جستجو

820

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

82

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

STEINKRAUS K.A. | SMITH E.D.

نشریه: 

AGING CELL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  394-404
تعامل: 
 • استنادات: 

  460
 • بازدید: 

  26192
 • دانلود: 

  28963
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26192

دانلود 28963 استناد 460 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF PROSTHODONTICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  713-721
تعامل: 
 • استنادات: 

  113
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  18288
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 18288 استناد 113 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  69-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1002
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

گل شب بو در سال های اخیر به علت رنگ های متنوع، فرم زیبا، عطر و تنوع، مصرف آن موجب افزایش تقاضا در بازار گل شده است. یکی از مشکلات پس از برداشت این گل در بازار امروز، افت کیفیت و پائین بودن عمر آن به صورت شاخه بریده است. برای افزایش مقاومت گل شب بو و بالا بردن عمر آن به صورت شاخه بریده، امروزه از تیمارهای مختلف شیمیایی استفاده می شود. در این پژوهش گل های بریده شب بو تحت تاثیر تیمارهای مختلفی از جمله: ساکارز 4 درصد 8 +-هیدروکسی کوئینولین سولفات 300 میلی گرم در لیتر و همچنین، تیمار ساکارز 4 درصد + بنزیل آدنین 150 میلی گرم در لیتر، در شش زمان مختلف محلول دهی (6، 12، 18، 24، 30 و 36) ساعت قرار گرفتند. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی و در سه تکرار به اجرا درآمد و در آن صفات مرتبط با دوام عمر و کیفیت گل (وزن تازه و افزایش طول گل آذین)، میزان کلروفیل و کاروتنوئید اندازه گیری شدند. تیمار ساکارز 4 درصد + 8-هیدروکسی کوئینولین سولفات 300 میلی گرم در لیتر موجب افزایش بیش تر درصد وزن تازه در مقایسه با سایر تیمارها و تیمار شاهد شد و همچنین، تیمار ساکارز 4 درصد + بنزیل آدنین 150 میلی گرم در لیتر موجب افزایش طول گل آذین و حفظ میزان کلروفیل و کاروتنوئید شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1002

دانلود 297 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1943-1947
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  582
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 582

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JANOWSKA B. | JERZY M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  23518
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23518

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
نویسندگان: 

هدایت راد دنیا

نشریه: 

گیاهان زینتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  87-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  723
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

میخک (Dianthus caryophyllus L. ) جزء گیاهان با ارزش به لحاظ تولید و صادرات در جهان است. افزایش دوام عمر گل های شاخه بریده از فاکتورهای مهم در بازارپسندی آنها محسوب می شود. به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اسانس های گیاهی در مقایسه با 8- هیدروکسی کینولین روی کنترل جمعیت باکتری و ماندگاری گل شاخه بریده میخک بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 14 تیمار، شاهد (آب مقطر)، شاهد همراه با الکل (2 درصد)، 8- هیدروکسی کینولین سولفات در سه سطح (100، 200 و 400 میلی گرم در لیتر)، اسانس های بذر شوید، بذر زیره سیاه و شمعدانی عطری هر کدام در 3 سطح (50، 100 و 150 میلی گرم در لیتر) به صورت ممتد در 3 تکرار، 42 پلات و در هر پلات 5 شاخه گل و در مجموع 210 شاخه گل انجام شد. صفات عمر گلجایی، جمعیت باکتری محلول گلجا، کاهش وزن تر، افزایش مواد جامد محلول، نشت یونی، اتیلن و کلروفیل a و b اندازه گیری شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از نظر عمر گلجایی الکل 2 درصد با 83/15 روز بالاترین عمر گلجایی را داشته است. همچنین در بین تیمارهای حاوی اسانس، شوید (100 میلی گرم در لیتر)، شمعدانی (50 میلی گرم در لیتر)، زیره سیاه (100 میلی گرم در لیتر) و نیز 8-هیدروکسی کینولین سولفات (400 میلی گرم در لیتر) جزء تیمارهای برتر به حساب می-آیند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 723

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  8-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79377
 • دانلود: 

  36370
چکیده: 

With the aim of controlling malaria by reducing vector population, the effects of antibodies produced against salivary glands and deglycosylated midgut antigens of Anopheles stephensi mosquitoes on fecundity and LONGEVITY of the same species were tested. Three deglycosylated preparations of midgut and two preparations of salivary glands were produced, conjugated with aluminum hydroxide gel, and subcutaneously injected to shoulders of TO (Turner Out-bred) mice. After 4 immunizations and assurance of enough antibody production against utilized antigenic suspensions, effects of blood feeding on immunized and control mice were assayed. Insoluble preparation of midgut showed the strongest effect with 23.5% reduction in egg laying, and increasing death rate of vectors in third day after feeding. No significant reduction in fecundity or survivorship was seen with other preparations. Anopheles midgut insoluble antigens are potential candidates for designing vaccines against malaria vectors and further investigations need to be done to find effective antigens and the best way of their use.

آمار یکساله:  

بازدید 79377

دانلود 36370 استناد 0 مرجع 2292
نویسندگان: 

BAHREHMAND SONIA | RAZMJOO JAMSHID | FARAHMAND HOMAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70324
 • دانلود: 

  39024
چکیده: 

Tuberose (Polianthus tuberosa) is a commercially important cut flower; but its LONGEVITY and quality characteristics are compromised by stress during storage and transportation. Thus, it is important to determine the most appropriate preservative solution to best maintained cut flowers. Tests were done to examine the effects on of nano-silver (NS) (0, 15, 30 and 45 mg L-1) and sucrose (0, 4 and 8%) on the quality properties of fresh weight, relative water content, water uptake, total soluble solids, wilting percentage, flower opening and flower LONGEVITY. Results showed that averages of evaluations for flower LONGEVITY, open flower and stem diameter, fresh weight and relative water content increased under sucrose application and that those for while flower LONGEVITY, open flower and stem diameter, water uptake, fresh weight and relative water uptake were increased by NS application. However, applications of 4% sucrose or 45 mg L-1 NS treatments enhanced all measured parameters, with only a few exceptions. These parameters were further increased under the treatment of sucrose at 4% combined with 45 mg L-1 NS, suggesting that the quality of tuberose cut flowers can be improved by treatment with a combination of sucrose and NS.

آمار یکساله:  

بازدید 70324

دانلود 39024 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

DENTAL RESEARCH JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  428-434
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45964
 • دانلود: 

  40330
چکیده: 

Background: Prefabricated band and loops require only one appointment, are quickly placed in a session, and do not require laboratory work; thus, they need less time and cost. The aim of this study was to evaluate the survival rate of prefabricated band and loops in space maintenance of primary teeth and compare them with conventional band and loops. Materials and Methods: In this prospective clinical trial study 4– 9‑ year‑ old patients, who met the requirements of the present study, were divided into two groups. The first group conventional band and loops and the second group prefabricated band and loops were placed. The patients were evaluated for cement dissolving. Failure of soldering (SF), breakdown, and deformation of each component of the band and loops, survival rate, and gingival health at the 1st, 3rd, 6th, and 9th‑ month Wilcoxon test, Fisher’ s exact test, Mann– Whitney test, Friedman test, and Kaplan– Meier test. Was used The level of statistical significance was set at P ≤ 0. 05. Results: The two groups were not significantly different at the 1st, 3rd, 6th, and 9th‑ month recalls in cement solution, SF, breakdown, and deformation of each component of the band and loops. The survival rate of the conventional and prefabricated band and loops was 92% in the 9 months, and no significant difference was witnessed in survival rates between the two groups. The prevalence of gingivitis in prefabricated band and loops and conventional band and loops in the 9th month was statistically insignificant (P = 0. 03). Conclusion: There is a similar success rate for the conventional and prefabricated band and loops.

آمار یکساله:  

بازدید 45964

دانلود 40330 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عسکری حسن | عجم حسنی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  76
 • شماره: 

  2 (پیاپی 86)
 • صفحات: 

  15-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  889
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات قارچ Lecanicillium muscarium روی میزان تخمریزی، طول عمر و رفتار جفتگیری زنبورهای نر و ماده Aphidius nigripes Ashmead  انجام گرفت. سطوح مختلف آلودگی با محلول پاشی غلظت های مختلف قارچ (شامل 105 و 107 اسپور در میلی لیتر به همراه شاهد، آب مقطر) و یا با نمونه برداری در روزهای مختلف روی زنبورهای نر و یا ماده ایجاد شد. سپس امکان انتقال قارچ از فرد آلوده به فرد سالم در هنگام جفتگیری، طول عمر، میزان پارازیتیسم، نسبت جنسی، وزن نتاج، زمان پیش از جفتگیری و طول مدت جفتگیری مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان داد که در هیچ یک از حالات در اثر جفتگیری افراد آلوده با افراد سالم آلودگی قارچی منتقل نمی شود. همچنین نشان داده شد که جفتگیری نرهای آلوده به قارچ با ماده های سالم تاثیری روی زنده مانی و باروری ماده ها نداشته و طول عمر، میزان تخمریزی و نسبت جنسی نتاج با شاهد اختلاف معنی داری ندارد. بررسی اثر قارچ پس از 96 ساعت آلوده سازی، روی طول عمر و میزان تخمریزی زنبورهای ماده آلوده (پس از جفتگیری با نرهای سالم) نشان داد که طول عمر ماده های آلوده (6.6±0.9 روز) و میانگین تخمریزی آن ها (106.7±16.6) به طور معنی داری با طول عمر ماده های شاهد (10.7±1.4 روز عمر) و میانگین تخمریزی (161.3±16.4) تفاوت دارد. در حالیکه نسبت جنسی و وزن نتاج ماده های آلوده و شاهد تفاوت معنی داری با هم نداشتند. اثر آلودگی به قارچ روی رفتار جفتگیری زنبور پارازیتویید نر موثر تشخیص داده شد. به طوری که سه و چهار روز پس از آلوده شدن زنبورهای نر، زمان لازم برای شروع جفتگیری آن ها نسبت به شاهد به طور معنی داری افزایش یافت (به ترتیب 163.8±21.8 و 205.1±18.8 و شاهد 119.6±21.04 ثانیه). زنبورهای ماده آلوده به قارچ و شاهد تقریبا به طور همزمان با نرهای سالم شروع به جفتگیری کردند و طول مدت جفتگیری آن ها تفاوت معنی داری با هم نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 889

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
litScript