نتایج جستجو

811

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

82

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

AGUILANIU H. | DURIEUX J.

نشریه: 

GENES DEVELOPMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  2399-2406
تعامل: 
 • استنادات: 

  412
 • بازدید: 

  21053
 • دانلود: 

  20122
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21053

دانلود 20122 استناد 412 مرجع 0
نویسندگان: 

ASGHARI HANJANI N. | VAFA MOHAMMAD REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  535
 • بازدید: 

  49187
 • دانلود: 

  14460
کلیدواژه: 
چکیده: 

obesity is one of the most serious problems of public health and the fifth leading cause of death. It is estimated that 44% of diabetic load, 23% of heart ischemic load and 7-41% of all cancers load are related to obesity. Approximately 80% of older adults (+65years) have at least one of the above mentioned chronic diseases, and 50% have at least two chronic disease (1). Along with other organs, brain is also affected with aging...

آمار یکساله:  

بازدید 49187

دانلود 14460 استناد 535 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

HUMAN GENETICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  139
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  158
 • بازدید: 

  1146
 • دانلود: 

  12569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1146

دانلود 12569 استناد 158 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1539-1561
تعامل: 
 • استنادات: 

  792
 • بازدید: 

  6740
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6740

دانلود 17315 استناد 792 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Innovation in Aging

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  suppl 1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  3700
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3700

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
نویسندگان: 

DORRI FAEZEH | PEZESHK HAMID | SADEGHI MEHDI

نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  343-351
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41832
 • دانلود: 

  34076
چکیده: 

Objective: Cellular decision-making is a key process in which cells with similar genetic and environmental background make dissimilar decisions. This stochastic process, which happens in prokaryotic and eukaryotic cells including stem cells, causes cellular diversity and phenotypic variation. In addition, fitness predicts and describes changes in the genetic composition of populations throughout the evolutionary history. Fitness may thus be defined as the ability to adapt and produce surviving offspring. Here, we present a mathematical model to predict the fitness of a cell and to address the fundamental issue of phenotypic variation. We study a basic decision-making scenario where a bacteriophage lambda reproduces in E. coli, using both the lytic and the lysogenic pathways. In the lytic pathway, the bacteriophage replicates itself within the host bacterium. This fast replication overcrowds and in turn destroys the host bacterium. In the lysogenic pathway, however, the bacteriophage inserts its DNA into the host genome, and is replicated simultaneously with the host genome.Materials and Methods: In this prospective study, a mathematical predictive model was developed to estimate fitness as an index of survived offspring. We then leverage experimental data to validate the predictive power of our proposed model. A mathematical model based on game theory was also generated to elucidate a rationale behind cell decision.Results: Our findings indicate that a rational decision that is aimed to maximize life expectancy of offspring is almost identical to bacteriophage behavior reported based on experimental data. The results also showed that stochastic decision on cell fate maximizes the expected number of survived offspring.Conclusion: We present a mathematical framework for analyzing a basic phenotypic variation problem and explain how bacteriophages maximize offspring LONGEVITY based on this model. We also introduce a mathematical benchmark for other investigations of phenotypic variation that exists in eukaryotes including stem cell differentiation.

آمار یکساله:  

بازدید 41832

دانلود 34076 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  193-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  3011
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3011

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
نویسندگان: 

BLACKBURN K. | CIPRIANI G.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  405
 • بازدید: 

  8119
 • دانلود: 

  18881
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8119

دانلود 18881 استناد 405 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  54-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1558
 • دانلود: 

  371
چکیده: 

مقدمه: پیری یکی از مهم ترین ریسک فاکتورها برای بسیاری از بیماری ها است، به طوری که یکی از اهداف مهم در تحقیقات مربوط به آن، شناسایی و تجزیه و تحلیل کردن اجزایی است که در به تاخیر انداختن پیری و افزایش طول عمر نقش دارند. در جوندگان، کاهش دسترسی به مواد غذایی (Caloric Restriction یا (CR به نحوی که باعث سوء تغذیه نشود، باعث افزایش 50 درصد در طول عمر می گردد، با این وجود اثرات مضر نیز از خود به جا می گذارد، بنا بر این محققان به دنبال کشف ترکیبی بودند که بتواند اثر CR را بدون به جا گذاشتن اثرات مضر، تقلید کند. رزوراترول یکی از مواد شیمیایی طبیعی و مشتق شده از گیاهان است که عضوی از خانواده پلی فنول ها می با شد و خاصیت آنتی اکسیدانی فوق العاده ای دارد. در این مقاله نحوه اثر رزوراترول در افزایش طول عمر و پیشگیری از فرآیندها و بیماری های مرتبط با پیری مرور می شود.مواد و روش ها: مطالعه کنونی با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی Pub Med، Elsevier،NCBI  و EBSCO به بررسی 40 مقاله منتشر شده پرداخت تا اثر رزوراترول در افزایش طول عمر را تشریح کند.یافته های پژوهش: اخیرا به اثبات رسیده است که رزوراترول با به تاخیر انداختن تمام فرآیندهای ناشی از پیری، سبب افزایش طول عمر در بسیاری از جانوران مدل آزمایشگاهی از جمله مگس سرکه، نماتد ها، ماهی ها و موش ها گردیده است.بحث و نتیجه گیری: مکانیسم اثر رزوراترول بسیار مشابه با مکانیسم عمل CR است چرا که هر دو با بهبود بیماری های ناشی از پیری از جمله بیماری های قلبی- عروقی، دیابت، آلزایمر و سرطان سبب افزایش طول عمر می گردند که این اثر رزوراترول به فعالیت Sirtuin ها که از نظر تکاملی از خانواده حفاظت شده کلاس III هیستون د استیلاز و وابسته به NAD+ می باشند، به ویژه SIRT1 که از تنظیم کننده ها ی اصلی مکانیسم مولکولی فرآیندهای پیری است بستگی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1558

دانلود 371 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHEN Z. | JADHAV A.

نشریه: 

STEM CELL DISCOVERY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6233
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6233

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript