نتایج جستجو

1181

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

119

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  573-594
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  618
 • دانلود: 

  340
چکیده: 

مقوله مکان یابی واحدهای کسب وکار، از مهم ترین عوامل موثر در کسب وکار موفق و از مزیت های رقابتی واحدهای صنعتی است، بنابراین همواره در کانون توجه کارآفرینان قرار دارد. در این راستا مدل های ریاضی گوناگونی توسعه یافته اند. این مقاله درصدد توسعه نوعی سامانه پشتیبان تصمیم مکان یابی بر مبنای مدل ریاضی شبه خطی است. در نگرشی جامع به این مقاله، سه سر فصل کلی مشاهده می شود. بخش اول به پیش زمینه ای از مفاهیم سیستم های تصمیم یار، سیستم خبره و مکان یابی ریاضی اختصاص دارد. بخش دوم به مبانی ریاضی و منطقی مدل این پژوهش می پردازد. در بخش انتهایی نمونه نرم افزار طراحی شده برای پیاده سازی مدل معرفی می شود و مکان مناسبی برای تاسیس واحد تولید اسباب بازی به منظور موردکاوی تعیین می شود. با توجه به خروجی نرم افزار، استان قم بهترین مکان برای تاسیس واحد تولید اسباب بازی تشخیص داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 618

دانلود 340 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  24-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3207
 • دانلود: 

  118
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمین های دفن زباله شهری (landifills) به دلیل ارتباط مستقیم با پسماند های جامد، خطر آلوده سازی بسیار بالایی برای محیط زیست دارند. در مکان یابی این زمین رعایت معیار های زیست محیطی ضروری است تا سلامت انسان و محیط زیست تامین شود. یکی از روش های موجود در استفاده از این قواعد و اعمال آن بر داده های مرتبط با مکان یابی زمین دفن زباله "سامانه اطلاعات جغرافیایی" (Geographic Information System= GIS) است که مختص کار با داده های مکانی و فضایی است. وجود توابع تحلیل مکانی در این سامانه امکان تلفیق لایه های اطلاعاتی و اعمال معیار های زیست محیطی را بر این لایه ها فراهم می کند. در این مقاله با توجه به ماهیت داده های مکانی مورد نیاز در مکان یابی زمین های دفن زباله، "فرایند مطالعاتی" و "الگوریتم اجرایی" برای استفاده از GIS و دست یابی به مکان مناسب معرفی می شود. با استفاده از این فرایند و اجرای الگوریتم آن پس از جمع آوری داده ها و معیار ها، غربال اولیه داده ها (حریم گذاری) و همپوشانی دوبه دوی لایه های اطلاعاتی، که هر یک تامین کننده یکی از معیار های زیست محیطی است - می توان مکان مناسب را تعیین کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 3207

دانلود 118 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  61
 • صفحات: 

  71-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  274
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

مخاطرات محیطی و انسانی یکی از اصلی ترین موانع تحقق توسعه پایدار بخصوص در سکونتگاه های انسانی (به ویژه روستاها) می باشد. در چند دهه اخیر با رویکرد مدیریت بحران استفاده از همه دستاوردهای مدیریتی، سازمان دهی و برنامه ریزی قبل از وقوع بحران با هدف مقابله با مخاطرات طبیعی و انسانی، امری عقلانی و الزامی می باشد. در مواجه شدن با بحران های احتمالی، یکی از ارکان اصلی مقابله و پیشگیری مناسب از اثرات منفی این نوع مخاطرات در نظر گرفتن مراکز مدیریت بحران است که همه اقدامات پیشگیری، آمادگی و مقابله، از جمله امداد رسانی، اسکان موقت حادثه دیدگان، در آن مهیا شود تا پیامدها را درباره ی بحران احتمالی به حداقل ممکن است. از این رو شهرستان اردبیل به علت واقع شدن در یک محدوده خطرپذیر طبیعی و دارا بودن تاسیسات صنعتی بزرگ قابلیت بالای شکل گیری مخاطرات طبیعی و انسانی را دارا می باشد. بنابراین در پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در نرم افزار ARC GIS به پهنه بندی محدوده شهرستان اردبیل در راستای جانمایی مراکز مدیریت بحران روستایی اقدام شد. در ادامه پژوهش با استفاده از مدل TOPSIS (8 معیار) به اولویت بندی اجرائی مراکز مدیریت بحران روستایی در محدوده منطقه مورد مطالعه اقدام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که 13. 3 درصد از اراضی شهرستان اردبیل بالاترین قابلیت برای استقرار مراکز مدیریت بحران را از خود نشان می دهد. با توجه به پهنه های بهینه مشخص شده، 7 موقعیت برای استقرار مراکز مدیریت بحران در محدوده مورد مطالعه مشخص شد و با استفاده از مدل TOPSIS به اولویت بندی این مراکز اقدام شد و نتایج نشان داد که پایگاه شماره 2 بالاترین قابلیت و پایگاه شماره 1 کمترین قابلیت برای استقرار مرکز مدیریت بحران را از خود نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 274

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  435-447
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  588
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

تبیین و شناسایی مناطق دارای پتانسیل های اقتصادی، به ویژه در عرصه تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و سرمایه گذاری هدفمند در مناطق روستایی، یکی از مباحث مهم برنامه ریزی روستایی و منطقه ای محسوب می شود که نقش ارزنده ای در افزایش اشتغال، درآمد، بهره وری و بهبود معیشت روستائیان کشور ایفا می کند. در این راستا، هدف کلی پژوهش حاضر اولویت بندی مکان استقرار تعاونی های فرآوری محصولات کشاورزی در مناطق روستایی پنج استان غرب کشور (کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان و همدان) با استفاده از تکنیک TOPSIS است. به این منظور یکی از مهم ترین شاخص های موثر بر استقرار تعاونی ها در مناطق روستایی غرب کشور، یعنی دسترسی به مواد اولیه انتخاب گردید و برای تعیین وزن شاخص ها ضمن بررسی ادبیات تحقیق، با استفاده از تکنیک گلوله برفی و روش نمونه گیری هدفمند، 11 نفر از اساتید، خبرگان و کارشناسان صنایع فرآوری محصولات کشاورزی انتخاب و از نظرات آنان بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که بر اساس شاخص دسترسی به مواد اولیه این صنایع، مناطق روستایی استان های کرمانشاه و همدان، از بالاترین رتبه استقرار تعاونی ها بر اساس روش تاپسیس برخوردار بودند و مناطق روستایی استان های لرستان، کردستان و ایلام به ترتیب در اولویت های سوم تا پنجم قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 588

دانلود 259 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  583-595
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  1760
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1760

دانلود 17659 استناد 398 مرجع 0
نویسندگان: 

BERMAN O. | KRASS D. | WANG J.

نشریه: 

IIE TRANSACTIONS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  933-946
تعامل: 
 • استنادات: 

  802
 • بازدید: 

  17138
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17138

دانلود 18177 استناد 802 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (پیاپی 89)
 • صفحات: 

  103-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1567
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

صنایع تبدیلی، از جمله مهمترین زمینه های مربوط به توسعه کشاورزی، توسعه روستایی و توسعه اشتغال زایی در روستاهاست. وظیفه اصلی این صنایع، فرآوری محصولات کشاورزی و دامی روستا و تبدیل آنها به کالاهایی نهایی تر و با ارزش تر است. این تحقیق دو هدف عمده را دنبال می کند: اول انتخاب بهترین مکان برای احداث صنعت آبمیوه گیری در شهرستان بناب و دوم نشان دادن کاربرد مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای مکان یابی های صنعتی. روش تحقیق تحلیلی - آماری است بدین صورت که ابتدا با استفاده از مدل مرکزیت و ضریب مکانی سایت های مناسب برای احداث صنعت انتخاب گردیده سپس با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی مناسب ترین مکان برای احداث صنعت مورد نظر انتخاب می شود. بر اساس نتایج تحقیق، شش روستای خوشه مهر، چلقایی، خانه برق جدید، قره چیق، روشت بزرگ و زاوشت به عنوان سایت های منتخب برای احداث صنعت آبمیوه گیری با استفاده از مدل مرکزیت انتخاب شدند و از بین این شش روستا، روستای قره چیق به عنوان مساعدترین مکان برای احداث صنعت مورد نظر انتخاب شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1567

دانلود 118 استناد 3 مرجع 5
نویسندگان: 

PARTOVI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  41-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  376
 • بازدید: 

  15936
 • دانلود: 

  14299
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15936

دانلود 14299 استناد 376 مرجع 0
نویسندگان: 

MOLAZADEH KAZEM | TAHERI DEHKORDI MASOUMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38357
 • دانلود: 

  14482
چکیده: 

The historical sources (549 B.C.) introduce Hegmataneh or Hamadan of the Islamic period as one of the oldest cities and perhaps the first city founded by the Iranian ethnic groups. There is no doubt that part of this fame is due to the attribution of this city to the Medes and the first Iranian dynasty. The archeological activities to discover the works of Medes’ Hegmataneh has a record of a hundred year. However, these activities have not lead to the discovery of works in this city. This issue besides other ambiguities which has been formed on the presence of the great kingdom of the Medes has perplexed the researches on Medes; without no doubt, access to any kind of data on the capital city of Medes can provide better understanding of the political structure and the nature of Medes government.Efforts have been made through field studies and analysis of existing documents to present reliable documents on the capital city of the Medes, its LOCATING and structure and lack of discovery of works in that city. The existing documents leave no room left for any doubt about the presence of Medes government and its capital city and they confirm the agreement of its place with the present Hamadan city. On the other side, documents show that all sovereignty centers and castles were built on the hills and defendable heights and the housing area of the ordinary people were formed near them. Since the present Hegmataneh hill had been formed in Ashkanid age an on a natural bedground, and as Pisa hill is in lack of works of Medes age, so the only possible option is Mosala hill. Based on the existing documents, since Ashkanid period up to Qajar period, this place was the place for the establishment of the city castle. The remains of such a castle has remained up to recent decades on the hills surfaces based on writings and air photos. Based on this, the place of settlement of ordinary people can be located at the place of the old texture of the city with the centrality of the Jam-e mosque.

آمار یکساله:  

بازدید 38357

دانلود 14482 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 4)
 • صفحات: 

  129-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1673
 • دانلود: 

  595
چکیده: 

مکان یابی شعب موسسات مالی و اعتباری و بانک ها از تصمیمات بسیار مهم و استراتژیک در امر بانکداری است. این موضوع به ویژه در موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی، به دلیل محدودیت های بیشتر در بودجه نسبت به بانک های دولتی، اهمیت فراوانی دارد. از این رو، این نوع بانکداری مستلزم پذیرش و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته نظیر سیستم اطلاعاتی جغرافیایی، بمنظور افزایش رضایت مندی مشتریان و حفظ و نگهداری آنان است. به همین خاطر، در تحقیق حاضر که با عنوان الگویی برای مکان یابی شعب موسسه قوامین که در بین 30 نفر از مدیران، روسای شعب و کارمندان با سابقه در شهر رشت با هدف شناسایی مکان های مناسب برای احداث شعب با استفاده از رویکردهای کمی (آزمون تی یک نمونه ای برای شناسایی شاخصه ها) و کیفی (روش تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به شاخصه ها) و با استفاده از نرم افزارهای SPSS، Expert Choice، GIS و LINGO صورت گرفت، مشخص گردید که بر مبنای شاخصه های بدست آمده و استفاده از مدل ریاضی حداکثر پوشش، می توان 95% از تقاضای منطقه مورد مطالعه را با احداث حداکثر 4 شعبه در نقاط مشخص شده (به علاوه 4 شعبه موجود)، تحت پوشش قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1673

دانلود 595 استناد 0 مرجع 3
litScript