نتایج جستجو

44523

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4453

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  190
 • بازدید: 

  2591
 • دانلود: 

  14153
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2591

دانلود 14153 استناد 190 مرجع 0
نویسندگان: 

Sabzevari M. | Karamati M. | Nasimi S.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  91-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

Aims LIFE satisfaction is a subjective and unique concept for every human and it refers to the cognitive appraisals of a person’ s LIFE. The aim of this study was to investigate the correlation between religious orientation and LIFE EXPECTANCY with LIFE satisfaction in counselors who works in the department of education and training. Instruments & Methods This descriptive-correlational research was carried out among 40 consultants who worked in the education and training department of North Khorasan province, Iran in the academic year of 2017-2018. The subjects were selected using multistage cluster random sampling method. The instruments of the research were the Allport religious orientation scale, Schneider’ s LIFE EXPECTANCY scale, and Diener’ s LIFE satisfaction scale, which the consultants completed the questionnaires. The data were analyzed using SPSS 25 software through the Pearson correlation coefficient. Findings There was a positive and significant correlation between religious orientation and LIFE EXPECTANCY with LIFE satisfaction. There was a positive and significant correlation between religious orientation and its subscales including intrinsic religious orientation and extrinsic religious orientation with LIFE EXPECTANCY and its subscales including the agency thinking and correlative strategic thinking. The intrinsic religious orientation had a significant correlation with LIFE EXPECTANCY but there was no significant correlation between the extrinsic religious orientation with LIFE EXPECTANCY. Conclusion There is a significant correlation between religious orientation and LIFE EXPECTANCY with the LIFE satisfaction in consultants of the education and training department. Religious orientation and LIFE EXPECTANCY increase LIFE satisfaction.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  151-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  376
 • بازدید: 

  3980
 • دانلود: 

  14360
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3980

دانلود 14360 استناد 376 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MATHERS C.D. | SADANA R. | SALOMON J.A.

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  357
 • شماره: 

  9269
 • صفحات: 

  1685-1691
تعامل: 
 • استنادات: 

  393
 • بازدید: 

  12221
 • دانلود: 

  16799
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12221

دانلود 16799 استناد 393 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  533-540
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1892
 • دانلود: 

  1316
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نابرابری درآمدی بر امید به زندگی در ایران در فاصله زمانی (1389-1350) است. برای تحلیل موضوع از روش جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنی دار بود. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، یک درصد افزایش در نابرابری درآمدی باعث کاهش 0.24 درصد در امید به زندگی شده و یک درصد افزایش در هر یک از متغیرهای تعداد پزشکان، نرخ باسوادی و تولید ناخالص داخلی سرانه به ترتیب باعث افزایش 0.08، 0.08 و 0.007 درصد در امید به زندگی می شود. هم چنین نتایج بر اساس ضریب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 0.01 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1892

دانلود 1316 استناد 3 مرجع 5
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  75-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4610
 • دانلود: 

  372
چکیده: 

در شروع CPR هدف از BLS و به دنبال آن ACLS نجات بیماری است که به صورت حاد دچار ایست قلبی، تنفسی و یا هر دو شده است.مهمترین عامل تعیین کننده بهبودی بیمار از یک ایست قلبی تنفسی بدون بروز عوارض نرولوژیک فاصله بین ایست قلبی تنفسی تا تنفس خودبخودی و جریان خون در سیستم قلبی عروقی است. به همین دلیل هر پزشک بدون توجه به رشته تخصصی باید بتواند در مواجهه با چنین بیماری عملیات CPR را شروع کند و در ضمن شروع عملیات و اقدامات اولیه تجهیزات و پرسنل بیشتری جهت مراحل بعدی CPR به کمک خواسته شود.ACLS زمانی موثر است که BLS به خوبی انجام شده باشد.BLS و ACLS شامل مراحلی هستند که به ترتیب و با توجه به شرایط بیمار باید انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 4610

دانلود 372 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  169-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2552
 • دانلود: 

  1003
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2552

دانلود 1003 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1497
 • دانلود: 

  527
چکیده: 

برخورداری از سلامت جسمی، روانی، و اجتماعی از جمله مهمترین ضرورت های انسان ها در هر جامعه ای است که علاوه بر فواید شخصی و اجتماعی، موجب ارتقا و رشد جامعه می شود. زنان تقریبا نیمی از جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند و نقشی کلیدی در وضعیت بهداشت و سلامت خود، خانواده، و جامعه پیرامونشان ایفا می کنند. زنان از جمله افراد جامعه اند که توجه به سلامت روانی آنها اهمیت بسیاری دارد. امیدواری، سرزندگی، و شادابی می تواند تاثیر بسزایی در نحوه فعالیت آنها داشته باشد و به نوبه خود موجبات شادی نسل بعد را فراهم سازد. تامین سلامت روان زنان نه تنها برای خود آنها بسیار ضروری است، بلکه در ارتقای سلامت روان کل جامعه نیز می تواند نقشی بسیار کلیدی ایفا کند. با توجه به این که ترکیه درصدد است شاخص های توسعه را در جامعه پیاده سازد و به عضویت اتحادیه اروپا درآید، برای این کشور توجه به این نکته حائز اهمیتی ویژه است. تحقیق حاضر جهت تبیین چگونگی نرخ امید، رضایت از زندگی، و سلامت روان زنان در ترکیه است. این مقاله بر گرفته از طرحی تحقیقاتی با عنوان «درآمدی بر وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی زنان در جمهوری ترکیه» است، که گروه بررسی مسائل زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آن را به پیشنهاد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ارائه داده است. این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات جامعه مورد مطالعه (آمار و ارقام آماری در خصوص وضعیت سلامت روان زنان ترکیه) به شیوه اسنادی - کتاب خانه ای گردآوری شده است و داده های مورد نیاز، از نتایج آخرین سرشماری سازمان آمار و اطلاعات ترکیه، سال نامه های آماری، مراکز آمار و اطلاعات موسسات آموزش عالی، و مرکز بهداشت و درمان و انیستیتوی آمار ترکیه در دوره 2009-2012 استخراج شده است.یافته ها حاکی از آن است که نرخ امید به زندگی و سطح عمومی شادی زنان در دهه های گذشته در ترکیه افزایش چشم گیری داشته است، لکن میزان رضایت مندی از سلامت طی سال های 2003-2010 در بین مردان بسیار بیشتر از زنان است و افرادی که اصلا از سلامتی خود رضایت ندارند در میان زنان از مردان بیشتر بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1497

دانلود 527 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DELAVARI S. | ZANDIAN H. | REZAEI S.

نشریه: 

ELECTRONIC PHYSICIAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  3062-3070
تعامل: 
 • استنادات: 

  526
 • بازدید: 

  31757
 • دانلود: 

  15859
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31757

دانلود 15859 استناد 526 مرجع 0
نویسندگان: 

یاوری کاظم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  35-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  794
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

مقاله حاضر به تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده یکی از شاخصهای مهم توسعه انسانی در 125 کشور دنیا می پردازد. با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره، تأثیرات عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و تغذیه ای بر شاخص متوسط طول عمر مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج رگرسیونی مقاله نشان می دهد که بین متوسط طول عمر و شاخصهای تولید ناخالص ملی، آموزش، بهداشت و تغذیه سالم، همبستگی مثبت بسیار قوی وجود دارد. با استفاده از متغیرهای مجازی، مقاله نشان داده است که یکسری عوامل ناشناخته و یا شناخته شده ولی غیر قابل بیان کمی وجود دارد که می تواند متوسط طول عمر را در کشورهای آفریقایی و عربی تحت تأثیر قرار دهد. در پایان، به این نتیجه گیری در امر سیاستگذاری اقتصادی- اجتماعی دست می یابد که لازمه توسعه انسانی افزایش سرمایه گذاری در امور مختلف اجتماعی- اقتصادی است.  

آمار یکساله:  

بازدید 794

دانلود 223 استناد 0 مرجع 0
litScript