نتایج جستجو

82636

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8264

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1486
 • دانلود: 

  418
چکیده: 

مهم ترین عامل تصمیم گیری در تونل های متقاطع غیرهمسطح، تعیین فاصله بهینه بین تونل ها می باشد. از نظر تئوری، هر چه فاصله تونل ها بیشتر باشد، مناسب تر است ولی از نظر بهره برداری، هرچه تونل ها به یکدیگر و به سطح زمین نزدیک تر باشند‏، تا زمانی که به سایر سازه های زیرسطحی آسیبی نرسانند، مناسب تر است. این تحقیق با هدف تعیین فاصله بهینه تونل های متقاطع انجام شده است و در آن از تحلیل های عددی سه بعدی توسط نرم افزار المان محدود GTS NX کمک گرفته شده است. در این تحقیق به کمک اطلاعات حاصل از محل تقاطع تونلهای خطوط 6 و 7 متروی تهران دو سناریو اصلی مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول تونل عمیق به سمت تونل کم عمق و در سناریو دوم تونل کم عمق به سمت تونل عمیق جابجا شد. در هر سناریو مدل های عددی که در هر یک از آن ها تونل ها نسبت به حالت قبل 40 سانتیمتر تغییر وضعیت داده بودند‏، مورد بررسی قرار گرفت و نزدیک کردن تونل ها تا آنجا ادامه پیدا کرد که نشست سطح زمین یا کرنش-های بوجود آمده در مدل از حد مجاز تجاوز ننموده و پوشش بتنی با مشخصات موجود پاسخگوی تنش های وارده باشد. نتایج ‏ نشان می دهد سناریوی دوم گزینه مناسب تری بوده و در آن می توان فاصله تونل ها را تا 80 سانتیمتر، بدون تغییر در سازه بتنی تونل ها، کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1486

دانلود 418 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  71(ویژه نامه فیزیک)
 • صفحات: 

  27-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  854
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

مقدمه: در این مقاله علاقمندیم میانگین فرکانس های با شیب مثبت v+a که از برخورد میدان سرعت ux-u-x=a در معادله بنجامین- بونا- ماهونی- برگرز  (BBM – B)در یک سیال متلاطم به وجود می آید را مورد بررسی قرار دهیم. تحلیل تراز برخورد را قبل از ایجاد شوک در میدان سرعت بررسی کرده ایم. در این مقاله نشان داده خواهد شد که اندازه گیری کمیتv+a  اندازه گیری مناسبی برای افت و خیز میدان های سرعت در تلاطم (BBM – B) می باشد.هدف: با استفاده از روش فرایندهای تصادفی میانگین فرکانس های با شیب مثبت در معادله بنجامین– بونا– ماهونی– برگرز را در (1+1) بعد به دست می آوریم.روش بررسی: در معادله بنجامین– بونا– ماهونی– برگرز در حضور نیروی تصادفی تعداد شیب های مثبت قطع شده میدان سرعت u(x,t) را با صحفه ux-u-x=a به دست می آوریم.نتایج: با استفاده از روش فرایندهای تصادفی توانستیم تعداد میانگین کل شیب های مثبت سرعت یک سیال متلاطم درتراز برخورد را با استفاده از معادله BM-B در (1+1) بعد به صورت مقیاسی به دست آوریم.نتیجه گیری: ما در این مقاله توانستیم تراز برخورد معادله BBM - B را در 1+1 بعد در حضور نیروی گاوسی که در زمان سفید و به صورت گاوسی با مکان همبسته می باشد مورد بررسی قرار دهیم. همچنین توانستیم فرکانس میانگین شیب های مثبت از برخورد (v+a) را محاسبه کنیم. نمایش انتگرالی v+a نشان می دهد که برای معادله BBM - B درحد پاشندگی صفر و قبل از تشکیل تکینگی سرعت سیال تابعی از v+a و به صورت گاوسی می باشد. با محاسبه کمیت v+a که معرف تعداد میانگین کل شیب های مثبت سرعت تراز برخورد را قبل از تشکیل تکینگی به صورت مقیاسی بر حسب زمان به صورت t1/2 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 854

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  45 (دوره جدید)
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  55-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1300
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

اسکندر مقدونی در سال 325 ق.م. در دهانه رود سند تصمیم به بازگشت به غرب را گرفت. در نقشه ترسیمی وی سپاه بزرگ مقدونی که اینک از ملیت های مختلف تشکیل شده بود، به فرماندهی خود وی از طریق سواحل گدروزیا (دریای عمان) سفر جنگی خود را آغاز نمود، در حالی که ناوگان دریایی او به سرکردگی نئارخوس در آبهای این دریا نیروی زمینی را حمایت می کرد. جغرافیانگاران یونانی در این عهد بلوچستان را به سه بخش به نامهای اوریتیایی، سواحل ماهی خواران و گدروزیا تقسیم کرده بودند.اسکندر هنگام عبور از مناطق سه گانه فوق با مسایل و پدیده هایی روبه رو گردید که تا پیش از این، برای وی و سپاه نیرومندش چندان شناخته شده نبود. در واقع، سختی این مسایل بیش از تمام سختیهایی بود که خود وی و لشکریانش از آغاز جنگ در کناره رود گرانیکوس تا خاتمه آن در دهانه رود ایندوس تجربه کرده بودند.اسکندر می دانست که سرزمین گدروزیا دارای طبیعتی خشن و فاقد منابع غذایی لازم برای تغذیه سپاه و تعلیف احشام است، با وجود این، وی از سر نخوت و غرور و برای نشان دادن قدرت مافوق بشری خود مصمم گردید تا از آن عبور نماید. با همه این اوصاف، آیا اسکندر توانست به اهداف جاه طلبانه و بلندپروازانه خود جامه عمل بپوشاند؟با توجه به این موضوع که بلوچستان فاقد یک نظام شهری متمرکز و پیشرفته بوده است، مورخان و جغرافیانگاران چگونه به این موضوع نگریسته اند؟ در این مقاله سعی شده است تا علاوه بر پاسخگویی شفاف به دو پرسش فوق، نسبت به مجموعه عملیات اسکندر و لشکریان او در خاک گدروزیا، چگونگی برخورد آنها با طبیعت و پدیده های جغرافیایی و از سوی دیگر، ترسیم جغرافیای تاریخی منطقه با استناد به نوشته های مورخان و جغرافیانگاران یونانی به روش توصیفی– تحلیلی اقدام شود.   

آمار یکساله:  

بازدید 1300

دانلود 239 استناد 2 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  223-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  898
 • دانلود: 

  587
چکیده: 

وضعیت هندسی جاده و راه آهن در محل تقاطع آنها نقش اساسی در کاهش یا افزایش تعداد تصادفات وسایط نقلیه جاده ای یا ریلی دارد. همچنین شدت ترافیک، سیستم مسیر ریلی، نوع وسایط نقلیه عبوری از جاده، نوع روسازی جاده (آسفالتی، شنی و خاکی)، سیستم علایم گذرگاهی و مسافت دید (که خود تابعی از وضعیت هندسی گذرگاه است) پارامترهای دیگری هستند که در تعداد و شدت تصادفات نقش موثری دارند. با توجه به موارد فوق اولین گام در ایمن سازی گذرگاهها، تعیین اولویت و طبقه بندی آنها در گروه های پر خطر، با خطر متوسط و کم خطر است. در این مقاله ابتدا با استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته، شاخص خطر تعریف شده برای راه آهن ایران ارایه شده و سپس گذرگاه های ریلی - جاده ای موجود در کل شبکه راه آهن ایران مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج محاسبات بر اساس شاخص خطر و بررسی آمار سوانح 10 سال گذشته سازگاری مناسبی را نشان دادند که بر اساس آن تدوین برنامه های افزایش ایمنی در گذرگاه ها امکان پذیر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 898

دانلود 587 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  71-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33591
 • دانلود: 

  11194
چکیده: 

The aim of this work is to understand the relation between time and place that an earthquake takes place. In order to answer this question, the Modified LEVEL CROSSING (MLC) technique has been implemented. By studying two earthquakes, one in Iran and one in California we came to the conclusion that there is a relation between time and place of an earthquake occurrence. As a matter of fact, this relation is quite decisive. By performing MLC analysis and comparing the two regions, we can state that geographical effects play an effective role due to geophysical differences between Iran and California. Indeed, by comparing the readings of Iran and California, one could come to understand the geophysical differences between the two domains.The so-called LEVEL CROSSING analysis has been used to investigate the spatial and temporal fluctuations of earthquake form time series. In this paper, we calculated the average frequency of up-CROSSING for original and shuffled data of Iran and California earthquakes in spatial and temporal series.This analysis showed a significant difference between the original data and shuffled data. By introducing the relative change of the total number of up-CROSSINGs fororiginal data with respect to the so-called shuffled data, R, and calculate the Hurst exponent, Iran and California earthquakes are compared.

آمار یکساله:  

بازدید 33591

دانلود 11194 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پیش قدم رضا | ذبیحی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1024
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

آموزش زبان انگلیسی در یک فرهنگ ایرانی-اسلامی سوال های پیچیده ای را پیش روی مدرسین زبان و زبان آموزان قرار می دهد. در این مقاله، نویسندگان به تبیین مساله آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در ایران می پردازند. پس از بررسی دیدگاه های استعماری و نیز پست مدرن در باب آموزش زبان انگلیسی، نویسندگان با نگاهی فراتر از وضعیت کنونی آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی - که بارزترین مشخصه آن ادامه و تشدید روند جهانی شدن زبان انگلیسی می باشد - بر گنجاندن ویژگی های خاص فرهنگ و مذهب ایرانی تاکید ویژه ای دارند. تشریح وضعیت فعلی آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در ایران و مسیری که در آینده می بایست در راستای بومی سازی این رشته طی شود، در ادامه مقاله با راهکارهایی همراه می شود. «آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی به سبک ایرانی» راه حلی است برای مساله سلطه فرهنگی و ایدئولوژیکی غرب، که خود می تواند پادزهری باشد برای قرن ها به حاشیه رانده شدن فرهنگ ایرانی و اسلامی.

آمار یکساله:  

بازدید 1024

دانلود 171 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پی در پی 25)
 • صفحات: 

  33-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  630
 • دانلود: 

  119
کلیدواژه: 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به عدم موفقیت یا نتایج محدود درمان های طبی و جراحی معمول در انسداد شاخه ای ورید مرکزی شبکیه (BRVO) توام با ادم، خون ریزی و ایسکمی ماکولا و وجود گزارش هایی از موفقیت روش A/V CROSSING adventitial sheathotomy؛ تحقیق حاضر به منظور بررسی تجربی روش فوق در کشور، بر روی مراجعان به بیمارستان فارابی تهران طی سال های 1379-80 انجام پذیرفت. مواد و روش ها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی و به صورت آزمایشی بر روی 3 چشم از سه بیمار مبتلا به BRVO با بهترین دید اصلاح شده کم تر از 20.200 ناشی از ادم و خون ریزی و ایسکمی ماکولا که کاندید مناسبی برای grid macular photocoagulation نبودند، انجام شد. هر 3 بیمار تحت عمل جراحی پارس پلانا ویترکتومی استاندارد و  A/V CROSSING adventitial sheathotomy قرار گرفتند. تاثیر اولیه جراحی بر اساس بلند شدن شریان از روی ورید شبکیه و مشاهده جریان ستون خون در ورید شبکیه در زمان عمل و میزان دید و فشار چشم در زمان های پی گیری تا 6 ماه سنجیده شد. یافته ها: تحقیق بر روی 3 بیمار شامل 2 زن و یک مرد در سنین 55 تا 65 سال و با دید کم تر از 20.200 انجام شد. جراحی در هر 3 بیمار موفق بود و بهبود از نظر جذب خون ریزی و ادم و رفع ایسکمی ناحیه ماکولا و خون رسانی مجدد به شبکیه مشاهده شد. نتیجه گیری و پیشنهادها: تاثیر اولیه این روش جراحی موفقیت آمیز بود ولی با توجه به کم بودن تعداد نمونه و مدت پی گیری، انجام تحقیق مشابه را توصیه می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 630

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3 (مسلسل 68)
 • صفحات: 

  156-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  706
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

زمینه و هدف: جهت بررسی تاثیرات تحریکی لیزر بررسی میزان حرکات ارتودنتیک دندانی در مطالعات گوناگون لیزر با مشخصات مختلف مورد آزمایش قرار گرفته است. با توجه به نتایج متناقض به دست آمده، در این مطالعه تاثیر درمان با (LLLI) Low LEVEL laser یا لیزر کم توان بر روی سرعت حرکات ارتودنتیک دندانی در انسان بررسی شد.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 12 بیمار شامل 4 پسر و 8 دختر با میانگین سنی 16.9±3.4 سال انتخاب شدند. پرمولر اول بالا در این افراد جهت درمان ارتودنسی کشیده شده بود و نیاز به Retraction کانین به فضای Extraction داشتند. در حالی که در هر دو سمت دندان کانین توسط NiTi coil spring رترکت می شد، یک سمت تحت درمان با لیزر GaAlAs با طول موج 890 nm قرار گرفت. ) LLLTبر روی مخاط باکال و پالاتال به شکل حرکت آرام پروب) در ماه اول رترکشن صورت گرفت و قالب گیری و تهیه کست در ابتدای رترکشن و یک و دو ماه بعد انجام شد. اندازه گیری میزان رترکشن بر روی کست و با کمک پلاک رفرنس ساخته شده بر روی ناحیه روگا توسط کولیس دیجیتال انجام گرفت. برای آنالیز داده ها از آزمون های One-sample Kolmogorov-Simirnov و Paired sample T-test استفاده شد.یافته ها: این مطالعه هیچ اختلاف معنی داری بین میزان حرکت دندان کانین در سمت لیزر و سمت کنترل نشان نداد.(P>0.05) نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که دوز انرژی لیزر به کار رفته در این مطالعه 72 J برای هر دندان، دوز مناسبی برای افزایش حرکات دندانی نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 706

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BECKETT CHARLIE | MANSELL ROBIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  92-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  390
 • بازدید: 

  14868
 • دانلود: 

  16284
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14868

دانلود 16284 استناد 390 مرجع 0
نویسندگان: 

جون وای.بی. | سونگ اس.زد.

نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  49
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
litScript