نتایج جستجو

4398

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

440

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  195-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  308
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

سابقه و هدف: فرهنگ سازمانی، مجموعه ای از باورها و ارزش های مشترک حاکم بر سازمان است که اعضای سازمان بر اساس آن ها رفتار می نمایند. هدف از این پژوهش، شناخت فرهنگ سازمانی بود تا مدیران را قادر سازیم با شناسایی ادراک و انتظار کارکنان، اولویت بندی مسائل و مقایسه گروه های کاری، بتوانند به بهره وری بیشتری دست یابند. مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی مقطعی در سال 1394 در اداره کل انتقال خون خراسان در بین 78 زن و 146 مرد با استفاده از پرسشنامه 60 سؤالی و نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی(t مستقل، آنووا، توکی و ضریب پیرسون) بر حسب متغیرهای دموگرافیک و از نرم افزار SPSS و اکسل 2013 استفاده شد. یافته ها: پس از جمع آوری اطلاعات، مشخص شد انتقال خون خراسان دارای فرهنگ سازمانی قوی با نمره 93/198 می باشد و بیشترین تاثیر را بعد رسالت با نمره 31/50 از بین ابعاد فرهنگ سازمانی دارد. هم چنین در شاخص های«مشتری مداری و توسعه قابلیت ها» نیازمند بهبود می باشد. نتیجه گیری: پژوهش ها نشان می دهد کارکنان به خوبی با چشم انداز و نیات استراتژیک آشنا هستند و مأموریت سازمان را درک کرده اند، لذا باید برای کار گروهی ارزش بیشتری قائل شده و به گروه ها اعتماد کرد. با توجه به نمره شاخص مشتری مداری بایستی با استفاده از دوره های بازآموزی، توانایی های کارکنان افزایش یابد. تصمیم گیرندگان باید با انگیزش پرسنل و تکریم ارباب رجوع، توسعه قابلیت ها را ایجاد نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 308

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  215-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  689
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

زعفران یکی از مهم ترین محصولات تولیدی کشاورزی کشور می باشد و استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی از عمده ترین استان های تولیدکننده زعفران می باشند. هدف از مطالعه حاضر سنجش فرضیه بازار مرکزی محصول زعفران در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 1385 تا 1390 می باشد. بدین منظور از فن آزمون هم جمعی برای سری های قیمت با استفاده از رهیافت یوهانسون بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که استان خراسان جنوبی نقش رهبری قیمت را در بین استان های مذکور بر عهده دارد. این در حالی است که از بین سه استان مربوطه، استان های خراسان رضوی و جنوبی تشکیل یک بازار واحد را می دهند که شرط LOP برای آن ها صادق می باشد. استان خراسان شمالی نیز بازاری است که در بلندمدت تحت تاثیر تغییرات قیمت دو استان خراسان رضوی و جنوبی قرار نمی گیرد و به صورت یک بازار مجزا رفتار می کند. لذا اتخاذ یک سیاست در بازار زعفران در هر یک از این سه استان، بازار این محصول در دو استان دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 689

دانلود 223 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قنوات عبدالرحیم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  121-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1211
 • دانلود: 

  282
چکیده: 

چکیده فارسی:کتاب فتوح خراسان، اثر ابوالحسن مدائنی (225 ـ 135 ق) از کهن ترین آثاری است که درباره تاریخ خراسان تالیف شده است. اگرچه از این کتاب نیز همانند دیگر آثار مدائنی و بسیاری از مورخان سده های نخستین هجری نسخه ای به دست ما نرسیده است، به نظر می رسد چنین کتابی نباید از سوی مورخان دوره های بعد نادیده گرفته شده باشد و احتمالا اجزایی از آن در آثار این نویسندگان نقل شده و محفوظ مانده است. نویسنده بر اساس این فرض، با پژوهشی کتابخانه ای به جستجویی گسترده در منابع تاریخی پرداخته و بخش های بسیاری از این کتاب را در لابه لای سطور و صفحات این آثار، به خصوص تاریخ الامم و الملوک طبری، مشاهده و استخراج نموده است. این مستخرجات در قالب 160 خبر مستقل تدوین شد. با تحلیل محتوای این اخبار، اطلاعات بسیاری درخصوص راویان مدائنی در این اثر، آغاز و انجام کتاب، محتوا و ویژگی ها و نیز امتیازات آن به دست می آید. چکیده عربی:کتاب فتوح خراسان من تصنیف ابوالحسن المدائنی (225- 135ق) من أقدم الکتب المدونه حول تاریخ خراسان. بالرغم من ان هذا الکتاب شأنه کسائر آثار المدائنی و الکثیر من مؤرخی القرون الهجریة الاولی لم تصلنا منه نسخه ما، الا انه یبدو أن مثل هذا کتاب لم یغب عن أنظار و اهتمامات مؤرخی الفترات اللاحقه و من المحتمل ان اجزاءا منه قد تم نقله و الحفاظ علیه من قبل هؤلاء الکتاب و المؤرخین. علی اساس هذا الفرض بادر کاتب المقال من خلال دراسة مکتبیه للبحث و الاستقصاء الواسع فی المصادر التاریخیة و شاهد و استخرج اقسام کثیرة من هذا الکتاب من بین السطور و صفحات هذه الاثار و لاسیما تاریخ الامم و الملوک للطبری. تم تدوین هذه المستخرجات فی اطار 160 خبرا مستقلا، من خلال تحلیل مضمون هذه الاخبار، فقد تم الحصول علی معلومات کثیرة بشان رواة المدائنی فی هذا الکتاب، بدایه و نهایه الکتاب، مضمون و سمات و خصوصیات و کذلک میزات هذا الاثر التاریخی.

آمار یکساله:  

بازدید 1211

دانلود 282 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

صدری جمشید | صمدی قسمتعلی

نشریه: 

ادبیات فارسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  54-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4597
 • دانلود: 

  1075
چکیده: 

خراسان به عنوان مهد تصوف از قدیم در پرورش و رشد تصوف تاثیر قابل ملاحظه ای داشته است، در نگاهی به تاریخ تصوف و عرفان، کمتر شهر و روستایی در خراسان است که در آن صوفی بنام نباشد و از وجود چهره های شاخص و آثار برجسته و طریقت های مشهور و اندیشه های بلند، می توان آن را دریافت. تصوف خراسان دارای ویژگی هایی چون: مشایخ صاحب نام، آمیختگی تصوف با فتوت و عیاری، سماع، تعالیم فرقه ملامتیه، برنامه های مدون خانقاه، رواج شعر و شاعری در برنامه های خانقاه، تلاش برای صلح جهانی، ارتباط با ائمه شیعه، و پای بندی شدید به شریعت، موضع گیری در قبال زور و ستمگری، تلاش علمی، باطن گرایی، و گرایش نخبگان بوده است. و همین خصوصیات باعث آفرینش آثار و نتایج مهمی چون تصوف و فتوت و شعر عرفانی و نزدیکی تصوف به تشیع و نهضت های دینی و اجتماعی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 4597

دانلود 1075 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رضایی شیرازی فاطمه

نشریه: 

مسکویه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  99-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  936
 • دانلود: 

  373
چکیده: 

در تاریخ ایران به طور معمول منابع درآمد دولت ها و حکومت ها وابسته به اوضاع کشاورزی و تجارت بوده است که در بخش کشاورزی، مالیات مأخوذ از زارعان و زمینداران به صورت خراج، نقش مهمی در تامین منابع خزانه دولتی داشته است. به دلیل وابستگی کشت و زرع به منابع آبی و هزینه های گزاف برپایی و نگهداری تاسیسات آبرسانی، به ویژه در مناطقی که از منابع طبیعی آبی دور بوده اند، حکومت ها معمولا مسوولیت آبرسانی به روستاها و زمین های مزروعی را داشته اند و این نقش، به ویژه در شرایطی که به دلیل دور بودن منطقه از منابع آب طبیعی، نیاز به حفر کانال یا قنات بود، اهمیت بیشتری می یافت.در تاریخ ایران در قرون نخستین عهد اسلامی، پس از طی شدن دوران ناآرامی و عدم ثبات اولیه، که جنگ ها و درگیری ها باعث آشوب و اختلال در شئون مختلف زندگی، از جمله عرصه های اقتصادی، شده بود، ظهور سلسله سامانیان در خراسان بزرگ، به ایجاد ثبات و زمینه های شکوفایی در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کمک کرد و نتیجه آن رویکرد در اوضاع حکومتداری، بروز عصری درخشان در تاریخ ایران زمین بوده که توسط محققان از اعصار زرین تاریخ ایران شمرده شده است.در این جستار کوشیده ایم وضعیت نظام آبیاری و تاثیر آن بر کشاورزی خراسان بزرگ در عهد سامانیان بررسی کنیم و با توجه به داده های منابع کهن، به ویژه آثار جغرافیایی مسلمانان در قرون نخستین اسلامی، و نیز بهره بردن از تحقیقات متاخر، نقش حکومت سامانیان را در ایجاد، حفظ و در صورت لزوم، ترمیم تاسیسات آبیاری مورد توجه قرار دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 936

دانلود 373 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  74
 • صفحات: 

  151-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  777
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

مطالعه در خصوص وضعیت کسب وکار مناطق مختلف اولین گامی است که به منظور شناسایی موانع و مزایای محیط کسب وکار باید برداشته شود تا در سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی به منظور کارآمدی و نتیجه بخشی بیشتر سیاست ها بتوان از نتایج مطالعات بهره برد. با این هدف شناسایی وضعیت محیط کسب وکار استان خراسان شمالی محور پژوهش حاضر است. در این مقاله شدت تاثیر مولفه های کسب وکار در یک پایش میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از 58 نفر از سرمایه گذاران فعال استان در مورد میزان تاثیر مولفه های کسب وکار بر وضعیت سرمایه گذاری استان مصاحبه شده است. نتایج حاکی از آن است که مولفه های ثبات سیاسی دولت و مولفه سیاست ها و قوانین و مقررات بیشترین تاثیر را بر نابسامانی شرایط فعالیت های اقتصادی طی سال های اخیر در این استان داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 777

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

گل کار محمد | محمدی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  33-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  635
 • دانلود: 

  309
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 635

دانلود 309 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

مهدوی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  32-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  538
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

مقدمه: تاکنون مطالعه ای در جهت شناخت توفان ها در استان خراسان به نحو سازمان یافته ای صورت نگرفته است و آمار و اطلاعات مدون در این زمینه بسیار اندک است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی توفان ها در استان خراسان با هدف پیشگیری و آمادگی است.روش ها: در این مطالعه که در سال 1382 انجام شد، از گزارش های ایستگاه های سینوپتیک جنوب خراسان و سه ایستگاه بیرجند، پشت بادام و طبس که در غرب استان قرار دارند استفاده شد که در مجموع اطلاعات 18 ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت. داده های مربوط به سرعت و جهت سریع ترین بادهای ماهانه در سال های مختلف از سازمان هواشناسی کشور از بدو تاسیس جمع آوری شد. همچنین آمار تعداد روزهای غبارآلود، دمای مطلق و متوسط دمای حداقل ماهانه ایستگاه ها نیز تهیه گردید و سپس اطلاعات جمع آوری شده مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در میانه استان، به دلیل وجود کوهستان های بلند، سرعت وزش بادها کمتر از مناطق شمالی، شرقی و جنوب غربی است. از نظر جهت بادهای پر سرعت، بررسی های انجام شده نشان می دهد که این نوع بادها در جهت های مختلف می وزند ولی در بعضی جهت ها از فراوانی بیشتری برخوردارند.نتیجه گیری: وزش بادهای سریع در استان، به نحوی که ایجاد خسارت مالی و تلفات انسانی کند، از احتمال وقوع نسبتا زیادی برخوردار است و آن را باید به عنوان خطری جدی تلقی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 538

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  57-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1746
 • دانلود: 

  803
چکیده: 

هنر صخره ای بزرگترین پیکره شواهدی است که ما در ریشه های هنری، شناختی و فرهنگی انسان ها در دست داریم. خوشبختانه مطالعات باستان شناختی در زمینه این هنر در ایران به تدریج رو به انسجام است و منجر به شناسایی ابعاد جدیدی از فرهنگ و هنر پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی در ایران شده است. از همین رو، مطالعه هنر صخره ای در شرق ایران می تواند اطلاعات ارزشمندی در باب شکل گیری، تحول و کارکرد هنر صخره ای در اختیار پژوهشگران هر سه دوره مذکور و متخصصان تاریخ هنر قرار دهد. در تیرماه1392 در قالب یک طرح پژوهشی گسترده، سنگ نگاره های استان خراسان جنوبی، توسط تیمی به سرپرستی حمیدرضا قربانی از دانشگاه بیرجند، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. این پژوهش به معرفی و توصیف اجمالی کنده نگاره های استان خراسان جنوبی خواهد پرداخت. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات به دو شیوه میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته است.یافته های پژوهش شامل نقوشی بالغ بر 749 نقش و نگاره که به سبک پتروگلیف (کوبشی) و دربردارنده نقوشی اعم از انسانی، حیوانی، گیاهی، نمادین، ابزار، اجرام و کتیبه را شامل می شود. نقوش موجود در این بررسی مربوط به هر سه دوره زمانی پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی است و در نهایت برخی از یافته ها با نمونه های موجود در همان حوزه مورد بررسی یعنی شرق ایران هم چون سنگ نگاره های جربت و دشت توس (شمال خراسان) و لاخ مزار (جنوب خراسان) قابل مقایسه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1746

دانلود 803 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1889
 • دانلود: 

  481
چکیده: 

خشکسالی دارای سه مشخصه شدت، مدت و وسعت است و برای بررسی این پدیده طبیعی لازم است سه مشخصه مذکور مورد ارزشیابی قرار گیرد. بیشتر شاخص های معتبر جهانی مانند شاخص استاندارد بارندگی، دهک ها و پالمر به منظور آشکارسازی شدت و مدت خشکسالی طراحی شده اند و برای تعیین وسعت خشکسالی ها، استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و پهنه بندی مناطق هم شدت، بسیار مفید و ضروری است. در این تحقیق، شاخص درصد از بارش میانگین، جهت پهنه بندی شدت و خطر خشکسالی استفاده شده است. هم چنین به منظور بررسی و محاسبه وضعیت و اثر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی، سری های زمانی طولانی مدت یک ساله (1385) و دو ساله (85-1384) برای تعیین شاخص SPI مورد استفاده قرار گرفت. همچنین میزان بارندگی هر ایستگاه در دوره های برگشت خشکسالی مختلف، جهت بررسی اثر خشکسالی بر بیلان آب استان تعیین شد. به طور کلی، بر اساس نقشه های پهنه بندی مجموع درصد خشکسالی بر اساس شاخص درصد از نرمال، نتیجه گرفته شده است که بیش از نیمی از مساحت استان در 32 تا 40 درصد دوره آماری دچار خشکسالی بوده اند. همچنین، نقشه های پهنه بندی میانگین بارش سالانه در دوره های بازگشت مختلف نشان می دهد که قسمت هایی از شهرستان های تربت حیدریه، گناباد، خواف و کاشمر بدترین وضعیت را خواهند داشت. بر اساس مطالعه سری های زمانی یک ساله و دو ساله مشخص شده است که بارندگی های مناسب در شش ماهه پایانی سال 1385، نتوانسته است تاثیر مهمی بر وضعیت آب در استان خراسان رضوی داشته باشد و خشکسالی های آن را در دوره های طولانی تر از یک سال برطرف نماید. همچنین، اثرات وقوع یک دوره خشکسالی با بارندگی های بعدی جبران نشده و برای جبران خسارات، به مدیریت ویژه ای نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 1889

دانلود 481 استناد 0 مرجع 5
litScript