نتایج جستجو

60116

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6012

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

مرصوصی نفیسه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1676
 • دانلود: 

  587
چکیده: 

از آنجا که قم یکی از شهرهای تاریخی ایران و نیز مرکزیت جهان تشیع است، شناخت ساختار تاریخی و چگونگی پیدایش و مراحل تکوین آن به عنوان الگوی شهر ایران باستان و، از سوی دیگر، الگوی اولیه شهر اسلامی دارای اهمیت خاصی است. باوجود تحقیقات ارزشمند مهندس احمد سعیدنیا و مارسل بازن در مورد قم همچنان در بررسی تاریخی ابهاماتی باقی مانده است. این مقاله در صدد روشن نمودن نقاط ابهام در مورد تاریخ پیدایش شهر قم، با توسل به منابع اصیل تاریخی است. بنابراین، مروری کوتاه در دوره های مختلف تاریخ قم، با ردّ فرضیه مارسل بازن و احمد سعیدنیا در مورد تاریخ پیدایش شهر قم و تکوین آن ضروری می نماید. بنابراین، به زعم نگارنده قم مدتها قبل از ظهور اسلام شهری بزرگ و آباد بوده و سپس در طول تاریخ بارها به دلیل حوادث و اتفاقات تاریخی ویران گشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1676

دانلود 587 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  3-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  223
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

این کتاب حاصل تجربه نگارنده در تاسیس بانکداری بدون ربا در امریکاست. او به این منظور مجموعه قوانین بانکداری امریکا و هم چنین تجربه بانکداری اسلامی در جهان را بررسی می کند. وجه تمایز این دو نوع بانکداری متکی بودن فعالیت های اولی بر بازار پولی و دومی بر اقتصاد واقعی است. او برای تعیین اجاره بهای سهم مشارکت بانک در تهیه کالاها و خدمات در عقود مبادله ای دو قاعده را معرفی می کند؛ قاعده سنجش کالا که ارزش کالا را بر اساس کالاهای شاخص و باثبات ارزیابی می کند، و قاعده ارزش گذاری بر پایه بازار که اجاره بهای آن را در بازار واقعی می سنجد. در بانکداری بدون ربا اجاره بهای کالا در بازار واقعی جایگزین نرخ بهره در بازار پولی می شود. او ماموریت بانکداری بدون ربا را به بعد فقهی آن محدود نمی داند، و مسیولیت اجتماعی آن را در پیشبرد رفاه مردم و گسترش عدالت اجتماعی بحث می کند. مهم ترین نقدهایی که برکتاب وارد است این که فاقد پیشینه بحث است و در بررسی نحوه تعیین نرخ سود بانکی در بانکداری اسلامی، به طرح نظریه های دیگر اقتصاددانان مسلمان نمی پردازد و به ذکر تجربه بانکداری برخی کشورهای مسلمان بسنده می کند. البته بررسی تجربه های بانکداری نیز به طور کامل انجام نشده و برای نمونه به نقد بانکداری ایران اهتمام نکرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 223

دانلود 267 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KALANTARI ABDOLHOSSEIN | Bakhshizadeh Hassan

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  19-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9945
 • دانلود: 

  5950
کلیدواژه: 
چکیده: 

The CITY is the base and the space for people to come together. The space in which human interaction and social affairs occur and is identified in terms of epistemic and ontological support. So that we can talk about beautiful CITY, industrial CITY, western CITY and ISLAMIC CITY. This paper uses the method of thematic analysis to explain the ISLAMIC CITY by analysing the relevant sources that are selected from their searches on the scientific sites and with the highest relevance. Based on the results of the research, eight major themes and four central themes have been identified in the explanation of the ISLAMIC CITY, which resulted in two nuclear categories, "the link between Islam and the CITY, " and "explaining the centrality of the ISLAMIC CITY to the definition and the theory of its centrality. " In general, the findings of this research show that the ISLAMIC CITY has several, sometimes conflicting, definitions, each of which is critically evaluated in its own right, therefore, it should be explained in terms of definition and theorizing. It can be said that the ISLAMIC CITY is backed up with ISLAMIC identity and its symbols, and this CITY is different from non-ISLAMIC cities.

آمار یکساله:  

بازدید 9945

دانلود 5950 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46200
 • دانلود: 

  18177
چکیده: 

The urban is human habitat, environment and origins of human civilization and social context, so it is a few components status that has land traits, structures and physical spaces for residents, citizens, social institutions, norms and institutional relations of its citizens. According to this definition of the CITY, only the mosques, domes and minarets in the context of a CITY couldn't mean that the CITY is an ISLAMIC CITY, the ISLAMIC CITY is spatial display and the social structure that based on ISLAMIC ideals, has entered forms of communication and its decorative elements.Manifestations of ISLAMIC civilization has been made in ISLAMIC cities and it has the specific identity of spatial, cultural and historical that his characteristics associated with Islam and is rooted of the Quran and the tradition. In these cities is observed inherent, overall and structural relationships between religion and urban artifact space relationships and personal and social.Accordingly, this research is intended with using of a descriptive-analytical method and considering the elements of the ISLAMIC CITY and social, economic, cultural characteristics. The goal of this research is to express that only the presence of physical features such as domes and minarets, couldn't provide an ISLAMIC CITY. So the SWOT model present strategies that can somewhat close to our cities to their true origin.

آمار یکساله:  

بازدید 46200

دانلود 18177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  251
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 251

دانلود 30 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  103-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  5725
 • دانلود: 

  2179
چکیده: 

با توجه به تفاسیر متفاوتی که در مورد «شهر و شهرسازی اسلامی» ارائه می شود، شناسایی شخصیت شهر اسلامی می تواند در تحلیل شهرسازی اسلامی موثر واقع شود. مفهوم شهر اسلامی که شرق شناسان به کار برده اند، مبتنی بر این فرض است که اسلام یک نظام ارزشی کامل است و تمام الگوها و رفتار سازمان اجتماعی را تعیین می کند. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر روش توصیفی ـ تحلیلی و از شیوه های تحقیق مرور متون، منابع و اسناد تصویری به تحلیل شخصیت شهر اسلامی پرداخته شود. به همین جهت، با تبیین ویژگی هایی که برای شناخت و تعریف هر پدیده لازم است، مقاله حاضر بر آن خواهد بود تا این ویژگی ها را برای شهر اسلامی استنتاج نماید و با تبیین پیدایش و توسعه شهر اسلامی و عوامل موثر در شکل گیری آن، بنیاد و ماهیت کالبد شهری را بررسی کند. در این باره به مولفه های کالبدی (اجزای ثابت) شهر اسلامی اشاره شده است. علاوه بر بررسی ساختار کالبدی، نحوه مواجهه با اشکال و مدل های شهر اسلامی که در تحلیل شخصیت شهر اسلامی از اهمیت و منزلت خاصی برخوردار است، مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه، تاثیر اسلام بر شیوه زیست و هویت ساکنان شهر با در نظرگرفتن کلیه جوانب زیست شهری، بررسی شده است. نتیجه این مقاله گویای آن است که اصطلاح شهر اسلامی، بیانگر هویت ویژه فرهنگی، اجتماعی و تاریخی خاص ساکنان آن است. فضای کالبدیِ بیشتر شهرهای اسلامی متاثر از ویژگی های سرزمینی و جغرافیایی آن است که وجود روح مشترک و منتج از مکتب الهی را در آنها تایید میکند. تداوم سیر تاریخی و اصیلِ اولیه، راهبردی است که میتواند در تبلور مجدد مفاهیمی همانند مفهوم شهر اسلامی راهگشا باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 5725

دانلود 2179 استناد 4 مرجع 10
strs
نویسندگان: 

KALANTARI ABDOLHOSEIN | Bakhshizadeh Hassan

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13331
 • دانلود: 

  17659
چکیده: 

Social justice is one of the basic principles of the ISLAMIC religion that should be implemented in the society and the ISLAMIC CITY. However, there is an increasing gap between the notion of social justice and the lack of social justice in life in the CITY. The ISLAMIC CITY is a marker, indicating a Muslim in the midst of the ISLAMIC society. The ISLAMIC CITY is a social reality, which the researcher seeks to explain as a component of human action and social institution. Meanwhile, social justice is the most valuable concept in the human community, which is the foundation of the society and its sustainability, in order to achieve development. Therefore, in this paper, social justice criteria based on the ISLAMIC CITY in terms of method thematic analysis has been researched. The findings from the available sources show that the standards of justice in the ISLAMIC CITY are broadly based on their pivotal core on monotheistic identity, and the two criteria and the wing of the ISLAMIC framework and order in the ISLAMIC CITY. These criteria are discussed in the context of the type of housing, the way, the rights of the people, the law and order of the CITY, the sovereignty of the CITY, the security and welfare of the CITY.

آمار یکساله:  

بازدید 13331

دانلود 17659 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانش شهرسازی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  33-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  561
 • دانلود: 

  439
چکیده: 

شهر اسلامی واژه ای است که شرق شناسان، عمدتا فرانسوی، با مطالعه کالبدی شهرهای شمال افریقا، جعل کرده اند و پاره ای از ویژگی ها را درباره ی شهرهایی که با آن برخورد داشتند بیان نمودند و به شهر اسلامی نسبت دادند در صورتی که این ویژگی ها برخی به اقلیم و برخی به در هم آمیختگی فرهنگ و آداب و رسوم سرزمینی با فرهنگ اسلامی باز می گردد که هیچ کدام ربطی مستقیم با آموزه های تکوینی و تشریعی جهان بینی اسلامی ندارد. برای بررسی مفهوم شهر در دین اسلام باید به مهمترین کتاب آن یعنی قرآن کریم و همچنین سنت پرداخته شود تا شاید بتوان ویژگی های تکوینی و تشریعی شهر اسلامی را دریافت. در این مقاله برای کاوش در مفهوم شهر از روش پدیدارشناسی و تأویل متن استفاده شد و چهار مفهوم(بلد، قریه، مدینه و مصر) ازکتاب مبین برای شهر استخراج گردید که ویژگی های این مفهوم توسط تفاسیر علمای مطرح دین و بررسی روایات مربوطه توسط آنها روشن و تکمیل شد و این ویژگی ها با نظریات شرق شناسان درباره ی شهر اسلامی و با نظریات جدید شهرسازی در جهان و همچنین با ویژگی های شهر معاصر(اسلامی) مقایسه و تطبیق گردید. بررسی های انجام شده نشان می دهد که در شریعت اسلامی برای نحوه ی زیست انسانها و سبک زندگی آنها دستورالعمل های مشخص وجود دارد که تعیین کننده ی شرایط زیست آنها در شهر می شوند و در نهایت شهر تحت تاثیر این شیو ه ی زیست و سبک زندگی شکل می گیرد و کالبد آن را در کنار عوامل دیگر(فرهنگی، جغرافیایی و. . . ) می سازد. آنچه امروزه شهر اسلامی نامیده می شود، بسیار دور از آموزه های یاد شده است و نمی تواند شهر اسلامی باشد. شهری اسلامی است که هم ظاهر آن و هم باطن آن اسلامی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 561

دانلود 439 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BELALI OSKOYI AZITA

نشریه: 

ARMANSHAHR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  23-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35680
 • دانلود: 

  29071
چکیده: 

Nature and quality of "cities", in general, and "ISLAMIC cities", in particular, in religious schools are the origin of some broad topics. Therefore, by resorting to religious texts on the one hand and a more comprehensive understanding of the fundamentals of historical cities on the other hand, we can define new horizons within the framework of ISLAMIC-Iranian cities. Targeted development and future image of a CITY will be only possible if an understanding of the quality of the future CITY is clarified. Strategies are several ways to achieve goals and visions of a CITY, among which the best ones should be selected and taken as core strategies of the plan. to achieve goals and visions of a CITY, the designated strategies should be executed. In other words, it should be clearly specified in the plan of urban development strategy that which person or organization will conduct the project and with which kinds of resources. The aim of this study is to develop a strategic planning framework for the ISLAMIC- Iranian cities. The present article is an inter-religious study; its strategy is interpretive. The method is based on the accuracy of the contents and tips of religious texts using the method of content analysis. Its strategic approach is based on heuristic approach. The results of this research include the development of ISLAMIC values in Iranian cities through some theoretical bases; visions and missions of the study involve a statement on the values of ISLAMIC- Iranian cities. Regarding to the value statement and the strategic planning process, the main and the consequential objectives of realization of the ISLAMIC- Iranian cities are to be proposed.

آمار یکساله:  

بازدید 35680

دانلود 29071 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  21-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  2502
 • دانلود: 

  118
کلیدواژه: 
چکیده: 

ویژگی ها و مختصات شهر آرمانی یا مدینه فاضله که با تعابیری چون آرمانشهر، ناکجا آباد، یوتوپیا، و هیچستان در آرا و نظریات مختلف به کار گرفته شده است، از دو طریق قابل پی جویی است. یکی، از مطالعه آثار آنان که به طور مستقیم از مدینه فاضله و محیط زندگی آرمانی انسان سخن گفته اند، و دیگر، از بررسی و غور در آثاری که اصول و ویژگی هایی برای مشی و زندگی انسان تبیین نموده و به کار بستن آن ها را ضامن سعادت انسان شمرده و به لحاظ تاثیر آن ها بر فضای زیست، به طریقی دیگر، متضمن تفسیر و معرفی شهر آرمانی است. این نوشتار مقدمه ای است بر شناخت خصوصیات و ویژگی های آرمانشهر اسلامی، با این اعتقاد که تفکر و تعالیم اسلامی به عنوان الگویی کامل نمی توانسته نسبت به روابط اجتماعی انسان، ارتباط انسان با محیط و نیز نسبت به چگونگی فعالیت ها و فضاهای فردی و جمعی بی تفاوت بماند و اگر نه به صورت مستقیم، به عنوان برنامه زندگی برای انسان دستوراتش بر معماری، شهر و محیط زندگی مسلمین تاثیر گذار است.

آمار یکساله:  

بازدید 2502

دانلود 118 استناد 6 مرجع 2
litScript