نتایج جستجو

14186

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1419

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  203-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4272
 • دانلود: 

  264
چکیده: 

مقدمه: سندرم روده تحریک پذیر در 12-4 درصد افراد جامعه ما دیده می شود. از طرفی بیماری سلیاک در مطالعات قبلی در 4 درصد افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر دیده شده است. با توجه به این که غلات حاوی گلوتن از اجزای اصلی غذای ایرانی است، تشخیص سلیاک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر می تواند تاثیر به سزایی در نحوه درمان آن ها داشته باشد.هدف: هدف از این مطالعه تعیین فراوانی بیماری سلیاک در بیماران با سندرم روده تحریک پذیر بوده است.مواد و روش ها: پژوهش انجام شده یک مطالعه موردی شاهدی آینده نگر بوده است که بر روی 86 بیمار مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر که بر اساس معیارهای Rome II تشخیص داده شده بودند انجام و با گروه شاهد (افرادی که تمایل به چکاپ داشتند) مقایسه شدند. روش تشخیص سلیاک بر اساس روش سرولوژی و اندازه گیری تیتر آنتی گلیادین و آنتی ترانس گلوتامیناز از نوع IgG و IgA بوده است.نتایج: در گروه سندرم روده تحریک پذیر از مجموع 86 بیمار ارزیابی شده، 38 نفر (44.2%) مرد و 48 نفر(55.8%) زن بودند. میانگین سن این بیماران11.7 ±34 سال بوده است. از نظر سن و جنس بین گروه مورد و شاهد اختلاف معنی داری دیده نشد. نفخ، دفع گاز بیش از حد و دفع موکوس شایع ترین علایم سندرم روده تحریک پذیر بود. از علایم خطر 37 درصد از علایم شبانه و 32 درصد از کاهش وزن شاکی بودند. اندازه گیری آنتی گلیادین در 22 نفر (25%) تیتر بالا نشان داد که با گروه شاهد اختلاف آماری واضح داشت (P=0.0001، .(T=4.67 آنتی ترانس گلوتامیناز از نوع IgG در 2 نفر (2.3%) مثبت بود ولی نوع IgA در هیچ مورد مثبت نشد.نتیجه گیری: در بیماران دارای آنتی بادی ضد گلیادین بالا که علایم IBS دارند با توجه به احتمال بیماری سلیاک مخفی یا نهفته، بهتر است بیوبسی روده باریک برای تایید یا رد سلیاک انجام گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 4272

دانلود 264 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WALD A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  573-580
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  9920
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9920

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
نویسندگان: 

HORWITZ B.J. | FISHER R.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  344
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  1846-1850
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  52659
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 52659

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  (پیاپی 40-39)
 • صفحات: 

  70-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1228
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

زمینه: نشانگان (سندرم) روده تحریک پذیر از بیماری های شایع در مراجعان به پزشکان عمومی است.هدف: بررسی کارکرد پزشکان عمومی شهرستان شیراز در شناخت، بررسی و درمان نشانگان روده تحریک پذیر. روش: دانشجویان پزشکی که نقش بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر را ایفا می کردند به تعدادی از پزشکان عمومی شهرستان شیراز که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده بودند مراجعه و کارکرد آنها را در اخذ تاریخچه، انجام معاینه بالینی و درخواست آزمایش و درمان ثبت کردند. نتایج: از مجموع 600 نفر پزشک عمومی شاغل، 80 نفر (13.3%) انتخاب شدند. از این تعداد فقط 25% به تشخیص این نشانگان در برخورد با این بیماران رسیدند که به طور عمده از گروه فارغ التحصیلان با سابقه کار کمتر از 6 سال بودند (p<0.05). 63.7% از پزشکان، بیماران را معاینه و 58.7% از آنان برای آنها درخواست آزمایش کردند. بیشترین داروی تجویز شده آنتی کولینرژیک ها بودند (75%) و 41.2% از پزشکان داروهای آنتی بیوتیک را به تنهایی یا همراه با سایر داروها تجویز کرده بودند. در این بررسی، اغلب پزشکان عمومی نشانگان روده تحریک پذیر را تشخیص نداده و به طور مناسب درمان نکردند. لازم است با توجه به شیوع این نشانگان، در برنامه های آموزشی دانشکده های پزشکی و نیز برنامه های آموزش مداوم بر و درمان این نشانگان تاکید بیشتری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1228

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  86-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94699
 • دانلود: 

  32160
چکیده: 

Aim: The purpose of this study was to describe the occurrence of self report bloating and related factors in patients with IRRITABLE BOWEL SYNDROME (IBS).Background: Bloating symptoms are common in patients with IBS and have significant impact on normal daily function. Patients and methods: This study was a community-based cross-sectional survey that conducted using a valid questionnaire base on Rome III criteria. Univariate analysis was used for investigation about distribution of self reported bloating according to demographic and psychological factors in IRRITABLE BOWEL SYNDROME patients. Results: Out of 18180 subjects under study, 198 cases met criteria for the diagnosis of the IRRITABLE BOWEL SYNDROME according to criteria ROME III and 61.6% reported bloating symptoms. Bloating symptoms were more prevalent among patients with intermittent symptoms and diarrhea than in patients with constipation. Catastrophic events and depression were independent risk factors for bloating.Conclusion: Findings of this study support the clinical impression regarding the high prevalence of bloating symptoms in patients with IRRITABLE BOWEL SYNDROME. Further studies are needed to understand the role of physiological and psychological factors and their interaction in development of bloating in IRRITABLE BOWEL SYNDROME patients.

آمار یکساله:  

بازدید 94699

دانلود 32160 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  121-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7694
 • دانلود: 

  12479
چکیده: 

Introduction: IRRITABLE BOWEL SYNDROME (IBS) is the most common functional gastrointestinal disorder, which is characterized by the presence of abdominal pain or discomfort associated with altered BOWEL habits. This systematic review aimed to assess the nutritional factors (dietary patterns and food groups) associated with IBS. Methods: Articles were collected via searching in databases such as Medline, EMBASE, CINAHL, ProQuest, PubMed, Scopus, ScienceDirect, and Google Scholar using relevant keywords and phrases, including IRRITABLE BOWEL SYNDROME, pattern, intake, behavior, habit, meal, nutrition, food, lifestyle, and prevalence. The articles were confined to the original human studies that were published in English since 2010. Duplicates and unrelated materials were excluded. Results: Consumption of processed meat, fast foods, and legumes has been reported to increase the risk of IBS. However, the correlation between the consumption of milk, fruits, and vegetables has not been conclusive. Moreover, the association between cereal intake and risk of IBS varies depending on the type of cereals. The results also indicated that fast food dietary patterns increased the risk of IBS, while lacto-vegetarian dietary patterns reduced the risk of IBS. Conclusion: According to the results, the effects of some food groups on IBS are unclear. In addition, research in this regard is limited to food patterns, and further investigations are required in order to reach conclusive results.

آمار یکساله:  

بازدید 7694

دانلود 12479 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MERTZ H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  350
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1261-1263
تعامل: 
 • استنادات: 

  476
 • بازدید: 

  37727
 • دانلود: 

  32195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37727

دانلود 32195 استناد 476 مرجع 0
نویسندگان: 

CHIRILA I. | PETRARIU F.D. | CIORTESCU I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  357-362
تعامل: 
 • استنادات: 

  480
 • بازدید: 

  16196
 • دانلود: 

  32895
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16196

دانلود 32895 استناد 480 مرجع 0
نویسندگان: 

ASARE F. | STORSRUD S. | SIMREN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  283-289
تعامل: 
 • استنادات: 

  476
 • بازدید: 

  16069
 • دانلود: 

  32095
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16069

دانلود 32095 استناد 476 مرجع 0
نویسندگان: 

WILLIAMS MARIANNE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  89-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52789
 • دانلود: 

  28753
کلیدواژه: 
چکیده: 

Please click here to view the full text of this article.

آمار یکساله:  

بازدید 52789

دانلود 28753 استناد 0 مرجع 0
litScript