نتایج جستجو

114363

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11437

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  458
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

گونه Myosotis diminuta برای اولین بار برای ایران گزارش می شود. این گونه در سال 1392 بعد از گذشت بیش از صد سال از آخرین مشاهده مستند آن در جهان، درتالابی کوهستانی در منطقه دمیرلی زنجان واقع در شمال غرب ایران مشاهده شد. جزئیات آرایه شناختی و تصاویر گیاه به منظور تسهیل شناسایی صحرایی آن و همچنین ویژگی های خاص برای تشخیص از گونه های خویشاوند ارائه گردیده است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 458

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  79-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  624
 • دانلود: 

  340
چکیده: 

شب پره ی مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) یکی از آفات مهم گوجه فرنگی در ایران است. در این مطالعه، بیماریزایی جدایه های IRAN 1395C Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae IRAN 1018C و یک فرمولاسیون تجاری از باکتری Bacillus thuringiensis رویلاروهای سن دوم این آفت مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش های زیست-سنجی با روش غوطه وری برگ در سوسپانسیون اسپور در دمای 1 ± 25 درجه ی سانتی گراد و رطوبت نسبی 5 ± 70 درصد و دوره نوری 8: 16 ساعت (روشنایی به تاریکی) تحت شرایط آزمایشگاهی صورت گرفت. نتایج نشان داد که قارچ B. bassiana به صورت مجزا و نیز در ترکیب با قارچ M. anisopliae، بیش از 80 درصد مرگ و میر در لاروهای آفت پس از گذشت هفت روز از زمان اعمال تیمار را بوجود آورد. کمترین میزان LT50، به ترتیب 84/35 و 25/28 ساعت، در این دو تیمار مشاهده شد. باکتریB. thuringiensis حدود 65 درصد مرگ و میر در لاروهای آفت پس از هفت روز ایجاد نمود که با مرگ و میر ایجاد شده توسط قارچ B. bassianaاز نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت. با این حال، جدایه IRAN 1018C قارچ M. anisopliae به طور معنی دار تاثیر کمتری نسبت به جدایه IRAN 1395C قارچB. bassiana و باکتری B. thuringiensis در کنترل لاروهای T. absoluta نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 624

دانلود 340 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عظیمی حسین | عباسی مهرداد

نشریه: 

رستنیها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 55)
 • صفحات: 

  69-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  372
 • دانلود: 

  184
کلیدواژه: 
چکیده: 

در چارچوب "مطالعه تاکسونومیک جنس Septoria در ایران" و طی بررسی نمونه های هرباریومی موجود در مجموعه قارچ های وزارت جهاد کشاورزی (“ IRAN” )، نمونه ای از گیاه Ranunculus muricatus L. از تیره Ranunculaceae آلوده به گونه ای از جنس Septoria جمع آوری شده از استان گلستان بررسی گردید. نمونه مذکور با شماره IRAN 8006F در مجموعه فوق نگهداری می شود. ویژگی های ریخت شناسی این نمونه به شرح زیر بود: ...

آمار یکساله:  

بازدید 372

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  147
 • صفحات: 

  44-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  846
 • دانلود: 

  393
چکیده: 

زمینه و هدف: کمبود فاکتور سیزده یک اختلال خونریزی دهنده نادر بوده که شیوع آن در حدود 1 در 2 میلیون نفر در جمعیت سراسر جهان می باشد. در ایران به دلیل میزان بالای ازدواج های فامیلی، تقریبا 473 نفر مبتلا به کمبود فاکتور سیزده وجود دارند. شیوع کمبود فاکتور سیزده در ایران در حدود 12 برابر بالاتر از شیوع جهانی آن در سراسر جهان برآورد شده است. این مطالعه، به بررسی جامع در ابعاد مختلف کمبود فاکتور سیزده در ایران پرداخته است.روش کار: با استفاده از کلیدواژه های مناسب از قبیل کمبود فاکتور سیزده (Factor XIII deficiency) کمبود فاکتور سیزده در ایران، (Factor XIII deficiency in IRAN) و اختلالات خونریزی دهنده نادر در ایران، (Rare Bleeding Disorders in IRAN) اختلالات خونریزی دهنده ارثی (Inherited bleeding disorders in IRAN) در پایگاه های اطلاعات Google scholar، IRANmedex، SID، MEDLINE جستجو انجام شد. در نهایت 18 مقاله جهت مطالعه حاضر انتخاب شدند.یافته ها: توزیع این بیماری در مناطق مختلف ایران نشان می دهد که استان سیستان و بلوچستان نه تنها بیشترین تعداد بیمار ان مبتلا به کمبود فاکتور سیزده را در ایران دارد، بلکه بالاترین میزان بروز جهانی این بیماری نیز در این منطقه گزارش شده است. در بیماران ایرانی، خونریزی از بند ناف، هماتوم و خونریزی طولانی از زخم شایع ترین تظاهرات بالینی هستند. چندین جهش بیماریزا در بیماران ایرانی مبتلا به کمبود فاکتور سیزده وجود دارند که Trp187Arg شایع ترین جهش شناخته شده در ایران می باشد. به طور مرسوم، درمان بیماران دارای کمبود فاکتور سیزده در ایران تنها بر پایه تجویز  پلاسمای منجمد تازه یا کرایوپرسیپیتیت استوار بود تا اینکه در سال 2009 کنسانتره فاکتور سیزده برای درمان بیماران در دسترس قرار گرفت. مطالعات مختلفی اثربخشی و ایمنی رژیم های پیشگیری کننده را در موقعیت های مختلف با یافته های ارزشمند ارزیابی کرده اند.نتیجه گیری: اگرچه تمرکز این مطالعه در ایران بوده، بینش قابل توجهی را در کمبود فاکتور سیزده ارائه می دهد که می تواند کاربرد گسترده تری در راستای بهبود درمان و کیفیت زندگی تمام بیماران مبتلا داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 846

دانلود 393 استناد 0 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  930-942
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

پیشرفت انسان در جهت کشف ناشناخته های جهان و استفاده از دانش حاصل برای تکامل فردی و اجتماعی، در گرو ارتباط و تعامل با همدیگر است. زمینه ساز این ارتباط همان وجه تمایز انسان با حیوان یعنی زبان است. این مطالعه با هدف بررسی مروری موانع زبان در موفقیت دانشجویان انجام شده است. در این مطالعه مروری دامنه ای، مطالعات انجام شده با هر نوع طراحی در زمینه موانع زبان در موفقیت دانشجویان به دو زبان فارسی و انگلیسی، محدوده زمانی 2020-2010 و در بانک های اطلاعاتی PubMed، Embase، Scopus، Web of Science، ProQuest، Science Direct، Springer، Cochrane library، Google Scholar، MagIRAN، SID، IRAN Doc، IRAN Medex و Elmnet جستجو شد. در مجموع 2347 مطالعه یافت شد و در نهایت 13 مطالعه وارد این مطالعه شد. با توجه به نتایج مطالعات بررسی شده موانع زبان باعث ایجاد سه دسته کلی مشکلات آموزشی، تحقیقی و ارتباطی می شود. یک سری راهکارهای حمایتی و مشاوره ای جهت غلبه بر این مشکلات در برخی از مطالعات اشاره شده است. با توجه به تاثیر موانع زبان تقریبا در تمام حیطه های موفقیت دانشجویان، تنوع قومیتی و گویشی در ایران و جهان و تنوع زبان در محیط های آموزشی، نتایج این بررسی زمینه ای را در خصوص بررسی مشکلات زبان دانشجویان جهت شناسایی هر چه بهتر راهکارهایی غلبه بر این مشکلات فرآهم می آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 126 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  77
 • شماره: 

  1 (پیاپی 88)
 • صفحات: 

  151-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1218
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

قارچ Beauveria bassiana یکی از عوامل بیمارگر شپشه دندانه دار خرما، Oryzaephilus surinamensis می باشد. جهت ارزیابی این قارچ، اثر دماهای مختلف در جوانه زنی و رشد میسلیوم، و قدرت بیماری زایی جدایه ها روی مراحل لارو و حشره کامل آفت مطالعه گردید. نتایج نشان داد که از نظر قدرت جوانه زنی و رشد میسلیومی بین جدایه های مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین اثر دما در بروز صفات مذکور در جدایه های مختلف تفاوت معنی داری نشان می دهد. کمینه دما برای جوانه زنی و رشد میسلیومی در تمام جدایه ها 5 درجه سانتی گراد و بیشینه دما 35 درجه سانتی گراد بدست آمد. مناسب ترین دما برای فعالیت جدایه IRAN 441C وIRAN 403C ،25 درجه سانتی گراد و برای جدایهIRAN 440C  20 درجه سانتی گراد بود. در میان سه جدایه مورد آزمایش کمترین LC50 مربوط به جدایه IRAN 441C روی حشرات کامل و لارو به ترتیب معادل 2.51e+4 و 2.31e+3 اسپور بود. بیشترین مقدار LC50 مربوط به جدایه IRAN 440C روی حشرات کامل و لارو و به ترتیب معادل 3.34e+5 و 9.02e+3 اسپور بود. نتایج بدست آمده از این آزمایشات نشان داد که جدایه قارچی IRAN 441C در طیف دمایی وسیع تر و بالاتری از قدرت رشد میسلیومی و جوانه زنی مناسب تری نسبت به دو جدایه دیگر برخوردار است. علاوه بر این دارای قدرت کشندگی بالاتری در مراحل رشد لاروی و حشره کامل آفت می باشد. لذا برای کاربرد در شرایط انبارداری خرما که اکثرا در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر واقع گردیده اند، مطلوب تر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1218

دانلود 221 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  167
 • صفحات: 

  189-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  944
 • دانلود: 

  445
چکیده: 

سابقه و هدف: سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان ایرانی می باشد. دو شکایت روانی اصلی در بیماران سرطانی، افسردگی و اضطراب است که منجر به تاثیر منفی بر کیفیت زندگی می گردد. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، مهارت هایی برای پاسخ به این تجارب غیر قابل کنترل و تعهد به ارزش های شخصی را آموزش می دهد. این مطالعه با هدف بررسی کارآزمایی های انجام شده درباره اثر گذاری این روش بر افسردگی و اضطراب و کیفیت زندگی این بیماران در ایران انجام پذیرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز، کلیه مقالات کارآزمایی بالینی از سال 2005 تا2017 (1396-1384 شمسی) که در ایران انجام و در پایگاه های اطلاعاتی بین المللی، Since Direct، Scopus، Pub، med Googelscholrar، و پایگاه های اطلاعاتی ملی medex، IRAN doc، Mag IRAN، SID، Cochrane وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: پس از جستجو داده ها و با استفاده از چک لیست، 8 مقاله بررسی گردید )3 مقاله به کیفیت زندگی و 5 مقاله به افسردگی( پرداخته بودند. افراد شرکت کننده در محدوده سنی 20تا 60 سال، و تمامی مطالعات پیش آزمون و پس آزمون داشتند و در دو مداخله پیگیری انجام شده بود. استنتاج: این رویکرد، نوعی توانمند سازی است و می تواند مداخله ای مناسب و بهنگام برای ارتقاء توانمندی بیماران سرطانی در پذیرش بیماری، کاهش اضطراب و افسردگی و حل این بحران و افزایش کیفیت زندگی باشد. اما برای اطمینان نیازمند گروه های بیش تر، و انجام مداخله در مراحل مختلف بیماری هستیم. استفاده از ابزارهای مناسب تر می تواند نتایج قابل اطمینان تری ارائه دهد. همچنین لازم است این روش در مردان مبتلا نیز بررسی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 944

دانلود 445 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  301-310
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  485
 • دانلود: 

  325
چکیده: 

مقدمه: هدف از آموزش به بیمار ایجاد رفتارهای مثبت در بیمار است. با این وجود یکی از بزرگترین موانع در اجرای آموزش و ارتباط مؤثر با بیمار، تفاوت زبان بین بیمار و ارائه دهندگان خدمات مراقبت سلامت است. از این رو مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی تأثیر موانع زبان برآموزش به بیمار در دنیا و ایران انجام شده است. مواد و روش کار: در این مطالعه مروری دامنه ای، مطالعات با هر نوع طراحی در زمینه تأثیر موانع زبان برآموزش به بیمار، به دو زبان فارسی و انگلیسی، در محدودیت زمانی 2020-2010 و در بانک های اطلاعاتی PubMed Embase, Scopus, , Web of Science, ProQuest DirectSpringer, Cochranelibrary, Google Scholar, MagIRAN, SID, IRAN Doc, و, IRAN Medex Elmnet با استفاده از کلید واژه های Communication Barriers, language barriers, communication, Patient education different language, Bi Language Language obstacle, و معادل فارسی آن ها جستجو شد. یافته ها: از میان 8900 مطالعه بررسی شده، در نهایت 16 مطالعه وارد این بررسی شد. نتایج مطالعات بررسی شده ارتباط واضح بین مهارت محدود زبان و مشکل در ارتباط با بیمار و در پی آن ارائه آموزش مؤثر به بیمار را، صرف نظر از محل تحقیقات انجام شده، نشان داد. نتیجه گیری: این امر قابل قبول است که بین مهارت زبانی و ارائه خدمات آموزشی به بیمار ارتباط نزدیکی وجود دارد، به طوریکه نداشتن مهارت زبانی کافی مانع برقراری ارتباط مؤثر با بیمار جهت ارائه خدمات آموزشی می شود. با این وجود، محدودیت مطالعاتی که صرفاً تأثیر موانع زبانی بر آموزش مؤثر به بیمار را بررسی کرده باشد، مشهود بوده و لزوم انجام مطالعات بیشتر در این خصوص مطرح است.

آمار یکساله:  

بازدید 485

دانلود 325 استناد 0 مرجع 8
نشریه: 

حیات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  279-295
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  408
 • دانلود: 

  335
چکیده: 

زمینه و هدف نسخه نویسی در پرستاری پدیده ای در حال گسترش، با هواداران و منتقدان فراوان است. هدف این مطالعه پاسخ به سه سوال است: زمینه فعالیت پرستاران نسخه نویس چیست؟ چالش های نسخه نویسی پرستاران کدامند؟ و پیامدهای های نسخه نویسی پرستاران کدامند؟ روش بررسی در مرور سیستماتیک حاضر کلیه مقاله های مرتبط با اهداف مطالعه، چاپ شده تا مارس 2017 بررسی شد. جست و جو در پایگاه SID، IRAN Medex، IRAN Doc، MagIRAN، Science Direct، Medline /PubMed، Web of Science، Scopus، ProQuest، Google Scholar، Cochrane library؛ با کلیدواژه های نسخه نویسی پرستاران، پرستار نسخه نویس، نسخه نویسی مستقل، نسخه نویسی مکمل، Nurse Prescribing، Nurse Prescriber، independent prescribing، supplementary prescribing انجام یافت. معیارهای ورود، مقاله های به زبان انگلیسی یا فارسی، شبه تجربی، پرسشنامه ای، کیفی و مرتبط با اهداف مطالعه بود. معیارهای خروج، مقاله هایی به صورت مروری، پوستر، سخنرانی و نامه به سردبیر بود. یافته ها 72 مقاله وارد شده به مرور سیستماتیک، فعالیت نسخه نویسی پرستاران را در زمینه بیماری های دیابت، سلامت روان، روماتولوژی، درماتولوژی، مراقبت های اولیه، مراقبت از سالمندان، صرع، درد، آسم، فشارخون، یبوست، اورژانس، همودیالیز، گلوکوم و سالمندی گسترده نشان داد. چالش ها شامل: نگاه منتقدانه تیم مراقبتی و فقدان پشتیبانی، عدم توجه به ارزیابی صلاحیت حرفه ای، محدودیت های قانونی و عدم آگاهی جامعه از نقش پرستاران نسخه نویس بود. پیامدهای نسخه نویسی پرستاران در سه حوزه مرتبط با بیمار، مرتبط با پرستار و مرتبط با سازمان دسته بندی شد. نتیجه گیری فعالیت پرستاران در زمینه نسخه نویسی در حال تغییر و تحول است و شناسایی چالش ها و پیامدهای آن به پیشرفت آن کمک می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 408

دانلود 335 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  193-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  867
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

اختلالات روانپزشکی شیوع بالایی در بین مراجعان به مراکز مراقبت های اولیه و پزشکان عمومی دارند. هسته اصلی درمان در بیماران روانپزشکی دارو می باشد، این داروها در طولانی مدت می تواند عوارضی همچون کاهش یا فزایش قند و چربی را در پی داشته باشد. در این مطالعه به بررسی اثرات این داروها بر قند و چربی خون در ایران پرداخته شده است، لازم به ذکر می باشد که سطح قند خون و لیپید می تواند متأثر از جغرافیا، نژاد، قومیت و رنگ پوست باشد، کمااینکه مطالعات زیادی در این رابطه موجود می باشد و این روابط بیان شده به کرات به اثبات رسیده است. در این مطالعه مروری با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی Mag IRAN، SID، IRAN Doc و Noormags تا پایان سال 1397 و پایگاه های اطلاعاتی بین الملیPubMed, ISI, Web of knowledge Up To Date, و Google Scholar تا پایان سال 2019 جستجو انجام گردید و در نهایت تعداد 8 مطالعه از بین30 مطالعه، مورد بررسی نهایی قرار گرفتند. نتایج نشان داد کل افراد مورد بررسی در این مطالعه 824 نفر در 8 مقاله مورد بررسی بود. 6 مطالعه کارآزمایی بالینی، 1 مطالعه توصیفی و 1 مطالعه مورد-شاهدی می باشد. به طور کلی در بررسی مطالعات حاضر، اکثر مطالعات تأثیر افزایشی آنتی سایکوتیک های مهار کننده توأم را بر قند خون که از این دسته دارویی کلوزاپین و سپس ریسپریدون تاثیر بیشتری برایجاد این عارضه دارویی دارند و همچنین تاثیر داروهای آنتی سایکوتیک مهار کننده دوپامین بر چربی خون مشهود می باشد. در مقایسه کلومیپرامین و فلوکستین، کلومیپرامین موجب افزایش قند خون و چربی خون گردید، ولی فلوکستین این عوارض را نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 867

دانلود 244 استناد 0 مرجع 1
litScript