نتایج جستجو

114269

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11427

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  88-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  503
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

طی مطالعه پوشش گیاهی منطقه گرمسیری، حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، نمونه هایی از گونه Urochondrasetulosa متعلق به تیره گندمیان برای اولین بار به صورت خودرو از ساحل خور تنگ، جاده جاسک به چابهار جمع آوری شد. بنابراین به عنوان رکوردی جدید از حنوب شرق برای فلور ایران معرفی می شود. این گونه به دلیل تحمل شوری آب دریا، دمای بالا، داشتن دو نوع زادآوری توسط بذر و ریزوم و تعلیف دام، از اهمیت خاصی در منطقه برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 503

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مزینی امیرحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  263-283
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

دستیابی به رشد اقتصادی پیوسته در کانون توجه سیاستگداریهای بوده و می باشد. بررسی این موضوع عمدتا با استفاده از الگوها و مدلهای رشد اقتصادی انجام می شود. از جدیدترین الگوهای رشد اقتصادی می توان به الگوی رشد فقرزدا و متعاقب آن الگوی رشد فراگیر اشاره نمود. این دو الگو زمانی مطرح گردیدند که مشاهده شد فقرا متناسب با دیگر اقشار جامعه از منافع رشد اقتصادی بهره مند نمی شوند. ازجمله کتب منتشر شده در این حوزه کتاب "رشد فراگیر در استانهای ایران: سیاستها و شاخصها" است که بررسی و نقد آن در دستور کار مقاله حاضر قرار داشت و تلاش گردیده پیشنهاداتی جهت ارتقاء محتوای کتاب در ویرایشهای آتی ارایه گردد. یافته های کتاب حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی در ایران در سالهای اخیر از فراگیری پایینی برخوردار بوده است و همزمان که مشارکت نیروی کار نقش موثر و معناداری بر رشد فراگیر در استانهای کشور داشته است. اما سیاستگذاریهای دولت که می توانسته نقش موثر و معناداری بر کاهش فقر و نابرابری در استانها داشته باشند، در عمل توفیق چندانی نداشته اند. در جمع بندی بنظر می رسد حرکت در مسیر رشد فراگیر نیاز مند طراحی و اجرای یک بسته سیاستی منسجم، از ابعاد مختلف است.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  439
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

مقاله حاضر نتیجه مطالعات انجام شده بر روی گلسنگ های استان اصفهان، در طی بازه زمانی اوایل خرداد ماه تا اواخر شهریور ماه 1390 می باشد. در این مطالعه گونه Psora himalayana (C. Bab. ) Timdal نخستین بار برای مایکوتای گلسنگی ایران گزارش می گردد. توصیفی مختصر و تصاویری از خصوصیات آناتومیکی مهم این گونه ارائه می گردد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 439

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  10-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  594
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

گونه Primula fedtschenkoi که براساس فلورا ایرانیکا پراکنش آن تا کنون فقط از افغانستان و ازبکستان گزارش شده است، در این مقاله برای اولین بار از ایران (استان خراسان) گزارش می شود. این گونه از نظر ویژگی های ریخت شناسی با گونه شبیه به آن مقایسه شده است و تصویرها و نقشه پراکنش آن در ایران نشان داده شده است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 594

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پیروی مرضیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  442
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

در این مطالعه غنای گونه ای تیره رز را به کمک برنامه DIVA-GIS و با استفاده از خانه گرید های 10×10 کیلومتر و محدوده دایره ای همسایه با شعاع 50 کیلومتر برای مشخص کردن نواحی دارای پتانسیل حفاظت برای خانواده رز نقشه برداری گردید. این آنالیز با استفاده از 5762 داده ژئورفرنس شده انجام شد. مناطق اصلی بالقوه جهت حفاظت این خانواده در ایران ناحیه ایرانی-تورانی با دو بخش مهم البرز مرکزی و کوههای زاگرس است. این مناطق بر مناطق بومزادی این خانواده منطبق هستند. تیره رز 91 گونه نادر و 70 گونه بومزاد دارد. استان مازندران (واقع در البرز مرکزی) با بیشترین تعداد گونه نادر (23 گونه) یکی از مهم ترین نواحی برای حفاظت به شمار می آید. 10 خانه گرید 50×50 کیلومتر لازم است تا تمام گونه های این تیره را در بر گیرد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 442

دانلود 142 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  91-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  568
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

طی کاوش های انجام شده در استان های قزوین و آذربایجان غربی، نمونه های جالبی از جنس Silene جمع آوری شدند. Silene capitellata از بخش Capitellatae که بیشتر در ترکیه پراکنش دارد، از کوه های منطقه الموت در استان قزوین جمع آوری شده است. همچنین S. retinervis از بخش Auriculatae که توسط غضنفر از کوه قندیل عراق معرفی شده بود، از سه رویشگاه در پیرانشهر و زیوه از استان آذربایجان غربی جمع آوری شدند. این دو گونه گیاهی چندساله به عنوان گزارشی جدید برای فلور ایران معرفی می شوند. شرح گیاه شناسی، توزیع جغرافیایی، اکولوژی و تصاویر هر یک از گونه ها ارایه شده اند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 568

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  566
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

Oxytropis guilanica Maassoumi & Moradi به عنوان گونه ای جدید از کوه های تالش (شمال ایران) معرفی می شود که خویشاوندی نزدیک با O. pilosa (L. ) DC. دارد. گونه دیگری با نام Androsaceelongata L. که در محدوده رویشی نامبرده برای گونه جدید جمع آوری گردید، برای اولین بار از ایران گزارش می شود. این گونه ها با نزدیک ترین خویشاوندان خود مقایسه شده، تصاویر و نقشه پراکنش جغرافیایی آن ها ارایه می شود. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 566

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حمزه بهنام | اسدی مصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  650
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

Piptatherum denaense به عنوان گونه ای جدید از کوه دنا در جنوب غرب ایران شرح داده می شود. این گونه با داشتن پوشینه بدون کرک در بخش تحتانی و انتهایی، بساک بدون کرک و برگ های رویشی باریک از گونه نزدیک به آن، P. laterale، تفاوت دارد. P. holciforme subsp. holciforme var. glabrum به عنوان یک واریته مشخص مورد تایید قرار نمی گیرد. P. sphacelatum که قبلا با گونه P. molinioides مترداف شده بود با داشتن صفات مورفولوژیکی مشخص و تفاوت های مولکولی به عنوان یک گونه مستقل شناخته می شود. در مجموع تعداد تاکزون های جنس Piptatherum در ایران به 9 گونه، 2 زیرگونه و 4 واریته تغییر می یابد. کلید شناسایی تاکزون های موجود در ایران، نقشه پراکنش P. denaense، P. laterale subsp. laterale و تصویر گونه جدید ارائه می شود. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 650

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دولت آبادی هادی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

کتاب L’ Histoire des Relations entre l’ IRAN et la France du Moyen  ge à nos Jours (تاریخ روابط ایران و فرانسه از قرون وسطی تا امروز) اثری است که به فرازونشیب تاریخ روابط ایران و فرانسه از نقطه آغازین آن در ارتباط دربار فرانسه با شاهان مغول در ایران در قرون وسطی تا سال 1397، زمان چاپ آن در فرانسه در انتشارات لارماتان، می پردازد. این کتاب نخستین اثر به زبان فرانسوی است که محققی ایرانی درمورد روابط ایران و فرانسه نوشته است. اما نگرش ایرانی به این روابط در برخی موارد به خوانش این کتاب ضربه زده است و این روابط را از زاویه ای ایرانی، ازنظر ارجاعات تاریخی، به زبان فرانسوی نقل می کند؛ امری که می تواند مخاطب بین المللی را با سرد رگمی و عدم فهم صحیح زمانی مواجه کند. نویسنده به جنبه های سیاسی و فرهنگی روابط دو کشور بیش از موارد دیگر اهمیت داده است و جنبه اقتصادی دهه های اخیر را تقریبا نادیده گرفته است. برخی ملاحظات نگارشی ازقبیل موارد املایی، گرامری، و نقطه گذاری به هم راه وحدت شیوه نگارش کلمات خاص نیازمند به بازبینی در این اثر هستند که درصورت اصلاح می توانند کتاب را به مرجعی مناسب تبدیل کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  136-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  567
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

تحقیق حاضر عدد کروموزومی سلول های غیر جنسی 7 گونه متعلق به 6 خانواده از ایران را گزارش می کند. عدد کروموزومی Epilobium palustre; (36=n2) Geranium pyrenaicum; (26=n2) Sium sisarum; (20=n2) Veronica beccabunga (18=n2) برای اولین بار برای فلور ایران و Ferula persica (22=n2)؛ Tragopogon jesdianus (12=n2) برای اولین بار و گونه Bromusscoparius (2n=28) برای دومین بار از ایران گزارش می شوند و ایدیوگرام آنها ارایه می گردد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 567

دانلود 158 استناد 0 مرجع 0
litScript