نتایج جستجو

114877

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11488

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

تیموری فاطمه | فارسی زهرا

نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  427-435
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  462
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

زمینه و هدف: پرستاران نظامی، تجارب ارزنده ای را از حضور در مناطق جنگی کسب کرده اند که تلفیق این تجارب می تواند دانش سرمایه ای ارزشمندی را برای نسل کنونی و آینده ایجاد کند. هدف از این مطالعه، تحلیل نتایج حاصل از تجارب زیسته پرستاران نظامی از جنگ در مطالعات منتشر شده می باشد. روش ها: در این مطالعه مروری کوتاه، به منظور یافتن منابع و مطالعات مرتبط، در داده پایگاه های معتبر علمی مانند, Sid IRAN Medex Direct, IRANdoc, Scopus, MagIRAN, PubMed, Google Scholar, Scopus, Web of Science, Pro Quest, CINHAL, Ovid, در سالهای 2000 تا 2018 با ترکیبی از کلمات کلیدی جنگ، پرستار، نظامی، پژوهش کیفی، تجربه زیسته و پدیده شناسی جستجویی جامع انجام شد. متون توسط دو پژوهشگر به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: از مجموع 30 مقاله به دست آمده، بر اساس معیارهای ورود و خروج 9 مقاله مرتبط با هدف مطالعه انتخاب شدند. پس از بررسی 9 مقاله، شش حیطه مربوط به تجارب زیسته پرستاران نظامی از جنگ شامل: استرس جنگ، تطابق با شرایط جنگ، رشد حرفه ای، پرستاران در معرض صدمه، معضلات اخلاقی و مدیریت و رهبری بود از متون استخراج شد. نتیجه گیری: پرستاران نظامی در طول جنگ، سختی های زیادی را تجربه می کنند که با بهره گیری از این تجربیات می توان در شناسایی مشکلات و ارائه راهکار های مناسب در شرایط مشابه و تولید دانش در زمینه آموزش و آماده کردن پرستاران نظامی جهت مواجه با شرایط نا متعارف و بحرانی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 462

دانلود 337 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  201
 • صفحات: 

  28-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2
 • دانلود: 

  2
چکیده: 

سابقه و هدف: پروتزهای متحرک ساخته شده از پلی متیل متاکریلات مستعد دنچر استوماتیت وابسته به کاندیدا هستند و کاندیدا آلبیکنس به عنوان عامل اولیه آن در نظر گرفته می شود. این مطالعه با هدف بررسی آزمایشگاهی اثر ضد قارچی آکریل رزینی اصلاح شده با نانوذرات اکسید روی، انجام پذیرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، 72 دیسک با ابعاد 10×4 میلی متر از جنس پلی متیل متاکریلات (IRAN، Marlic، Acropars) به سه گروه 24 تایی تقسیم شدند. غلظت نانوذرات اکسید روی (ZnO NPs) در گروه های مورد مطالعه، 1 (گروه A)، 0/5 (گروه B) و 0 (گروه C، کنترل) میلی گرم بر میلی لیتر بود. نمونه ها در محیط آزمایشگاه با استفاده از سویه های کاندیدا آلبیکنس (ATCC 10231) مطابق با سند توصیه شده استاندارد بالینی و آزمایشگاهی M27-A3 و M27-S4 ارزیابی شدند. آنالیز آماری با استفاده از آزمون های ANOVA یک طرفه و Scheffe's post-test در نرم افزار SPSS 24 انجام شد. یافته ها: میانگین شمارش کلنی های قارچی در گروه های مطالعه حاضر متفاوت بود. مقدار کلنی های قارچی در گروه B کم تر از گروه C و در گروه A کم تر از گروه B بود. این تفاوت بین گروه ها از نظر آماری معنی دار بود (0/05> p) استنتاج: با در نظر گرفتن محدودیت های مطالعه ی حاضر، نتایج نشان داد که نانوذرات اکسید روی دارای فعالیت ضد قارچی هستند که این فعالیت با افزایش غلظت نانوذرات، افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 2

دانلود 2 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  35-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  314
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

از دست رفتنِ آبستنی یک معضل اقتصادی جدی در مدیریت تولید مثلیِ مزارع پرورش گاو شیری و گوشتی به شمار می رود. عوامل مختلفی شامل اختلالات ژنتیکی، کمبودهای تغذیه ای، مسمومیت ها، صدمات فیزیکی و عفونت ها باعث از دست رفتن آبستنی در گاو می شوند. عوامل عفونی شامل باکتری ها، ویروس ها، تک یاخته ها و قارچ ها نقش قابل توجهی در از دست رفتن آبستنی گاو دارند. شناخت عوامل عفونی سقط جنین در هر منطقه برای کنترل و پیشگیری از سقط جنین ضرورت دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تمام مطالعاتی است که به شناسایی عوامل ویروسی از دست رفتن آبستنی گاو در ایران پرداخته اند. بنابراین تمام مقالات فارسی و انگلیسی که در موضوع سقط جنین گاو با منشاء ویروسی و یا هر یک از ویروس های عامل سقط جنین گاو بوده است در پایگاه های اطلاعاتی شامل Scince Direct، Pub Med، Scopus، Google Scholar، MagIRAN، IRAN Doc جستجو شدند. تمام مطالعات به دست آمده برای تحلیل آسان تر در قالب جداولی تدوین شدند. اطلاعات حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد اگر چه پژوهش های زیادی شیوع بالای عفونت های ویروسیِ عامل از دست رفتن آبستنی گاو شامل ویروس BVD و IBR را در ایران نشان می دهند، اما مطالعاتی که به نقش آنها در معضل از دست رفتن آبستنی گاو پرداخته باشد، اندک هستند. همین مطالعات محدود حاکی از آن هستند که ویروس BVD و IBR سهم قابل توجهی در ایجاد سقط جنین گاو در ایران دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 314

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  176-186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

سابقه و هدف در ماه های پایانی سال 2019 میلادی عفونت کرونا ویروس جدید (COVID-19) به تدریج در سراسر دنیا گسترش یافت. در این مطالعه، به بررسی نیاز به تهویه مکانیکی در کودکان مبتلا به عفونت کرونا ویروس جدید پرداخته شد. مواد و روش ها: این مطالعه به مرور ساختارمند مقالات منتشر شده در مورد کودکان مبتلا به COVID-19 که نیازمند نوعی از تهویه مکانیکی تهاجمی یا غیر تهاجمی بودند، پرداخت. به این منظور جستجوی کلمات کلیدی مرتبط در منابع داده اینترنتی SID، IRAN Medex، MagIRAN، PubMed و Google Scholar به زبان های فارسی و انگلیسی تا بیستم جولای 2020 میلادی انجام شد. علاوه بر این، منابع موجود در مقالات مورد استفاده قرار گرفتند. یافته ها: از 20 مطالعه انتخاب شده، در مجموع 1709 کودک بستری وارد مطالعه شد. 15 درصد از بیماران به یکی از روش های تهویه مکانیکی نیاز پیدا کردند و نیاز به تهویه غیرتهاجمی و تهاجمی برابر باهم هرکدام 130 مورد (6/7 درصد) بودند. در 302 کودک دچار بیماری شدید و یا نیازمند مراقبت ویژه، تهویه مکانیکی غیرتهاجمی و تهاجمی به ترتیب در 72 مورد (8/23 درصد) و 71 مورد (5/23 درصد) انجام شد. مرگ و میر در 3/1 درصد از مجموع بیماران و 1/4درصد از کودکان بدحال رخ داده بود. استنتاج یافته های این مطالعه نشان داد که کودکان بستری بدنبال ابتلا به COVID-19 تا حدود 15 درصد از موارد نیاز به نوعی از تهویه مکانیکی پیدا کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 126 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  181
 • صفحات: 

  162-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  595
 • دانلود: 

  358
چکیده: 

سابقه و هدف: موضوع سلامت و بیماری قدمتی به اندازه تاریخ انسان دارد. امروزه مفهوم سلامت با مولفه های سرمایه اجتماعی گره خورده و سرمایه اجتماعی می تواند به عنوان محافظی در برابر افسردگی، اضطراب، تصادف، پیری و بیماری های مختلف عمل کند. مطالعه حاضر با هدف مروری بر تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت زنان صورت گرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مروری اسکوپینگ است و در پنج مرحله انجام شد، که شامل طراحی سوال تحقیق، جستجو واستخراج مطالعات وابسته به تحقیق، انتخاب مطالعات مرتبط، جدول بندی اطلاعات و گزارش نتایج آن بود. جمع آوری داده ها در بانک های اطلاعاتی داخلی و خارجی شامل سامانه دانش گستر برکت، MagIRAN، SID، IRANDoc، IRANMedex و Scopus, Google scholar, PubMed, Science Direct, Embase و با استفاده از کلید واژه های "women"، "female"، "feminine"، "lady"، "wife"، "IRAN"، "Persian"، Social capital"، "health"، "mental health"، "social healh" و معادل فارسی آنان انجام پذیرفت. یافته ها: به طور کلی 15 مقاله مرتبط وارد این مطالعه مروری شد. این مطالعات جهت سازماندهی یافته ها در سه طبقه رابطه بین سرمایه اجتماعی با سلامت جسمانی، سلامت روانی و سلامت اجتماعی مرور شدند. استنتاج: بر اساس یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت با افزایش سرمایه اجتماعی زنان سطح سلامت آنان افزایش می یابد، بنابراین بامشارکت اجتماعی، اعتماد و ارتباط با خانواده و دوستان، دستیابی به امکانات رفاهی، بهداشتی و آموزشی بیش تر شده و سطح سلامت زنان افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 595

دانلود 358 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  2526-2538
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

مقدمه: انجام رویه رگ گیری و تزریق در کودکان امری بسیار دردناک و اضطراب آور است. قرار گرفتن کودک در معرض درد و اضظراب شدید می تواند سبب ایجاد مشکلات روحی و روانی در کودکان شود. روش های متعددی برای کاهش درد هنگام تزریق در کوردکان وجود دارد. ما در این مطالعه برآنیم تا به بررسی دو روش دارویی و غیر دارویی در کاهش شدت درد در کودکان در هنگام تزریق بپردازیم. روش کار: در این مطالعه مرور سیستماتیک، تمام مقالات ایرانی چاپ شده به زبان فارسی با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Sid، Medlib، Google scholar، MagIRAN و IRAN Medex با کلید واژه های فارسی؛ کنترل درد، رگ گیری، تزریق و انحراف فکر در کودکان جست و جو شد. از بین مقالات متعدد بدست آمده، بیست مقاله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: در مطالعات بررسی شده، عمدتا به مقایسه روش های دارویی مانند استفاده از کرم املا و روش های غیر دارویی مانند انحراف فکر(موسیقی، حباب سازی، لمس، طب فشاری، توپ موزیکال، تزریق بر روی عروسک، ماساژ، روش های آرام سازی، تمرین های تنفسی) پرداخته شده بود. در این میان روش های انحراف فکر، رایج ترین روش مورد پژوهش برای کاهش درد هنگام رگ گیری کودکان بوده است. اکثر مطالعات بررسی شده استفاده از روش های غیر دارویی برای کاهش احساس درد کودکان، نتایج مثبتی برای استفاده از این روش ها ارایه دادند. نتیجه گیری: نتایج مطالعات نشان داد که روش های غیر دارویی تاثیر بیشتری در کنترل درد کودکان هنگام تزریق دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  135-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1064
 • دانلود: 

  345
چکیده: 

اهداف: بازاریابی اجتماعی یکی از رویکردهایی است که با اثرگذاری بر سطوح مختلفی از رفتارهای مخاطبان هدف در ترویج رفتارهای تغذیه ای سالم موثر است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی مداخلات مبتنی بر نظریه بازاریابی اجتماعی در ترویج رفتارهای تغذیه ای سالم بود. اطلاعات و روش ها: به منظور شناسایی مداخلات، پایگاه های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی شامل Google scholar، Scopus، Science direct، Web of science، PubMed، SID و IRAN medex مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جست وجوی دستی در مجلات، مجموعه چکیده مقالات در کنفرانس ها، همایش ها و پایان نامه ها انجام شد. هیچ محدودیتی در هنگام جست وجو در پایگاه داده های الکترونیک از نظر زبان انتشار، محدوده زمانی مطالعه، طول مدت مداخله، نوع شرکت کنندگان و مکان انجام مطالعه نبود. همچنین ارزیابی کیفیت مقالات براساس شاخص جداد صورت گرفت. یافته ها: در جست وجوی اولیه، 371 مقاله به دست آمد. با حذف مقالات تکراری 273 مقاله باقی ماند. 170 مقاله با مطالعه عنوان و 80 مقاله با مطالعه چکیده حذف شدند. در نهایت 23 مقاله باقی ماند. از 23 مطالعه، 12 مداخله تمامی معیارهای بازاریابی اجتماعی را شامل می شدند. در تمامی مطالعات معیارهای تعیین هدف رفتاری، گرایش مشتری، مبادله، بخش بندی و آمیزه روش ها در نظر گرفته شده بودند. همچنین رقابت در 12 مداخله مشاهده شد. در تمامی مطالعات، برخی تغییرات مثبت در رفتار تغذیه ای سالم گزارش شده بود (0. 05

آمار یکساله:  

بازدید 1064

دانلود 345 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  6-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  147
 • بازدید: 

  533
 • دانلود: 

  320
چکیده: 

زمینه و هدف: بسیاری از اعضای خانواده بیماران ICU در طول بستری بیمار در بخش مراقبتهای ویژه، در معرض خطر مجموعه ای از واکنش های روان شناختی منفی قرار می گیرند. این مطالعه باهدف مروری بر مجموعه علایم و چالش های این خانواده ها و راهکارهای مراقبت از خانواده بیماران ICU انجام شده است. روش کار: این مطالعه از نوع مروری بوده و به روش مطالعه کتابخانه ای و جستجوی مقالات مرتبط در پایگاه های علمی Google Scholar, Science Direct, Scopus, PubMed, SID, MagIRAN, IRAN Medex انجام شد. کلیه مقالات تمام متن به دو زبان فارسی و انگلیسی در بازه زمانی 2002-2019 و 1385-1398 بررسی شدند که در پایان مراحل غربالگری، 27 مقاله مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: اعضای خانواده بیماران بدحال بستری در بخش مراقبت ویژه، اغلب در پاسخ به شرایطی که خارج از کنترل آن هاست، مجموعه ای از واکنش های روان شناختی نامطلوب را که همگی تحت عنوان سندرم مراقبت ویژه در خانواده نامیده می شود، تجربه می کنند. مهم ترین و موثرترین راهکار کاهش عوارض این سندرم در خانواده بیماران، مراقبت خانواده محور و برقراری ارتباط موثر برشمرده شده است. نتیجه گیری: پرستاران به عنوان اصلی ترین عضو تیم مراقبت در بخش مراقبت های ویژه باید علاوه بر بیمار، نسبت به اعضای خانواده بیماران نیز احساس مسیولیت کنند و با تدابیر مراقبتی خانواده محور، به تطابق خانواده بیماران با بحران بستری بیمار در بخش مراقبت ویژه و پیشگیری یا کنترل علایم سندرم مراقبت ویژه در خانواده کمک کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 533

دانلود 320 استناد 147 مرجع 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

سابقه و هدف: ناباروری که تقریبا 15 درصد زوج ها را درگیر کرده است، می تواند به علت فاکتورهای مردانه، زنانه و یا هر دو باشد. سطح بالای استرس اکسیداتیو، به علت عدم تعادل بین گونه های فعال اکسیژن و ظرفیت آنتی اکسیدانی، در مردان نابارور بارها گزارش شده است که می تواند اثرات مخربی بر روی فرآیند اسپرماتوژنز داشته باشد. درمان آنتی اکسیدانی می تواند اثرات مخرب استرس اکسیداتیو بر اسپرم را بهبود بخشد. در این مقاله، تاثیر آلفا لیپوییک اسید به عنوان یک آنتی اکسیدان حلال در آب و چربی بر کیفیت اسپرم و نتایج درمانی مردان نابارور بحث شد. روش بررسی: مقالات منتشر شده در پایگاه اطلاعاتیElseviour database، IRAN doc، Scopus، Google scholar، MagIRAN و Pubmed طی سال1990 تا 2018 بر اساس واژگان کلیدی جمع آوری و پس از جداسازی وحذف مقالات تکراری و یا فاقد محتوای کافی، بررسی شدند. یافته ها: آلفالیپوییک اسید به عنوان یک آنتی اکسیدان جدید در زمینه درمان ناباروری، به دلیل ویژگی منحصر به فرد آن در مقایسه با سایر آنتی اکسیدان های معمول مانند ویتامین E و C، مورد توجه قرار گرفته است. این آنتی اکسیدان می تواند با حذف رادیکال های آزاد و احیا فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی موجب بهبود کیفیت اسپرم، آسیب DNA اسپرم و نتایج درمانی شود. نتیجه گیری: استفاده از آنتی اکسیدان آلفالیپوییک اسید در طی استفاده از تکنیک های کمک باروری از جمله محیط کشت، فریز و یا درمان واریکوسل می تواند نتایج رضایت بخشی را در درمان داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  97-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  219
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

مقدمه: تأثیر محیط زیست بر سلامت باروری و نتایج بارداری در تعدادی از مطالعات اپیدمیولوژیک بیان شده است. قرار گرفتن در معرض فضای سبز منجر به بهبودی سلامت و همچنین بهبود رشد جنین و کاهش خطر عوارض حاملگی شده است. مطالعه مرور سیستماتیک حاضر با هدف تعیین ارتباط بین فضای سبز و زایمان زودرس انجام شد. روش کار: در این مطالعه مروری جهت دستیابی به مطالعات مرتبط از پایگاه های اطلاعاتی انگلیسی Pubmed، Scopus و Web of science و فارسی IRAN Medex، SID و MagIRAN منتشر شده تا 8 آوریل 2020، با کلیدواژه های فارسی و انگلیسی فضای سبز و زایمان زودرس با تمام ترکیبات احتمالی جستجو انجام شد. یافته ها: از مجموع 6964 مقاله، 18 مقاله (12 مطالعه مقطعی و 6 مطالعه کوهورت) که دارای معیار ورود به مطالعه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. اکثر مطالعات با استفاده از شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی (NDVI)، نزدیکی به فضای سبز و فاصله تا پارک، فضای سبز را ارزیابی کرده بودند. نتایج 9 مطالعه نشان داد که بین فضای سبز و زایمان زودرس ارتباطی وجود ندارد و سایر مطالعات نتایج ضدونقیض اثر محافظتی فضای سبز بر زایمان زودرس را بیان کرده بودند. نتیجه گیری: نتیجه اکثر مطالعات حاکی از عدم ارتباط فضای سبز و زایمان زودرس و سن حاملگی در زمان زایمان بود. در حالی که تعدادی از مطالعات نتایج ضدونقیضی در مورد اثر محافظتی فضای سبز بر زایمان زودرس گزارش کردند. از این رو پیشنهاد می­ شود مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 219

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
litScript