نتایج جستجو

630729

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

63073

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  23-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1138
 • دانلود: 

  515
چکیده: 

کیفیت سود گزارش شده برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سرمایه گذاران علاقمندند منافع آتی سرمایه گذاری خود را برآورد کنند تا بتوانند درباره دریافت سود نقدی آتی و نیز ارزش سهام خود قضاوت کنند. به طور کلی، یک رکود اقتصادی می تواند به عنوان یک وقفه در عملکرد طبیعی بازارهای مالی تعریف شود. در این پژوهش تأثیر رکود اقتصادی در ایران بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار گرفته است. در صورتی که اطلاعات مالی شرکت، مربوط به دوره رکود اقتصادی باشد، از متغیرهای دو ارزشی، بیکاری و رشد اقتصادی استفاده شده و پس از آن تأثیر این متغیر بر کیفیت سود سنجیده شده است. به منظور سنجش کیفیت سود از قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. برای آزمون فرضیه این پژوهش از اطلاعات 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 10 ساله، از ابتدای سال 1385 لغایت پایان سال 1394 و از مدل رگرسیون چند متغیره و تحلیل داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه پژوهش حاکی از این مهم است که رکود اقتصادی باعث افت کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1138

دانلود 515 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAEBI KH. | AMID R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1-2 (33)
 • صفحات: 

  73-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89333
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

Gingival RECESSION as a periodontal defect which is found in all human societies AND among all ages has attracted the attention of many scholars AND researchers. Gingival RECESSION AND the subsequent root denudation can cause problems such as: improper appearance, reduction of the ability of the patient in keeping the area clean AND increase of inflammation, increase of caries risk, abrasion of root AND increase in dental hypersensitivity. As full knowledge of every problem is necessary in order to face it, the present writing tries to study the prevalence AND incidence, causes, prevention methods, problems resulting from continuation of the defect AND classification of different types of RECESSION AND there by give a rather complete analysis of the gingival RECESSION.

آمار یکساله:  

بازدید 89333

دانلود 30601 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1 (پی در پی 86)
 • صفحات: 

  36-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  715
 • دانلود: 

  176
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 715

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پیاپی 51)
 • صفحات: 

  99-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

هدف این مقاله بررسی اثرگذاری سیاست مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1384: 1-1397: 1 با تواتر فصلی با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ است. نتایج حاصل از نسبت راست نمایی نشان داد سیاست مالی در ایران از نظام چرخشی مارکف تبعیت می کند. نتایج برای برخی از انواع مالیات ها حاکی از متفاوت بودن تاثیرگذاری در حالت وجود نفت بوده است. چنانچه دولت قصد اجرای سیاست مالی انبساطی از نوع افزایش مخارج را داشته باشد، بهتر است در رژیم رکودی این عمل صورت پذیرد؛ زیرا در این شرایط، تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد؛ اما، اگر سیاست مالی انبساطی، از نوع کاهش مالیات ها، مدنظر باشد؛ باید بسته به نوع مالیات، سطح درآمدهای نفتی و نیز رژیم حاکم بر رشد اقتصادی انجام شود. چنانچه دولت قصد اجرای سیاست مالی انبساطی از نوع افزایش مخارج را داشته باشد، بهتر است در رژیم رکودی این عمل صورت پذیرد؛ زیرا تاثیر معناداری در این شرایط بر رشد اقتصادی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (13)
 • صفحات: 

  31-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری داخلی را در ابعاد مختلفی تحت تاثیر قرار می دهد. ویژگی خاص تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی مربوط به تاثیر مکملی یا جانشینی آن بر سرمایه گذاری داخلی است. در ارزیابی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی سوال کلیدی این است که آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به افزایش یا کاهش سرمایه گذاری داخلی می شود؟ بنابراین، هدف این تحقیق مطالعه تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی در ایران با تمرکز بر سیکل های تجاری ایران در طول دوره 2017 1984 می باشد. بدین منظور با استفاده از مدل مارکف سوییچینک دوره های رونق و رکود اقتصادی برآورد شده است. سپس با استفاده از روش ARDL تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثر متقاطع آن با رونق و رکود اقتصادی بر سرمایه گذاری داخلی بررسی شد. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دوره رونق و رکود تاثیر مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری داخلی دارد. اما تاثیر مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تقاطع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دوره رکود اقتصادی، بسیار قوی تر از مجموع تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دوره رونق اقتصادی بر سرمایه گذاری داخلی بود. بنابراین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در دوره رکود، تاثیر درون رانی قوی تری بر سرمایه گذاری داخلی در مقایسه با دوران رونق دارد. همچنین ثبات دولت تاثیر مستقیم و نرخ بهره، شاخص قیمت مصرف کننده و تجارت تاثیر منفی بر سرمایه گذاری داخلی ایران داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خاکسار کیوان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  73
 • صفحات: 

  110-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  989
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

هدف: بررسی نتایج عمل RECESSION عضلات رکتوس در لوچیهای مختلف به روشHang-Back (H-B) .روش کار: این مطالعه به صورت آینده نگر و به مدت 6 ماه و در 17 مورد بیمار مبتلا به لوچی مراجعه کننده به مرکز چشم پزشکی بیمارستان امام رضا (ع) انجام شد. برای اندازه گیری میزان انحراف از دو روش Alternate Prism Cover Test (APCT) و یا Modified- krimsky method استفاده شده است.نتایج: اعمال جراحی انجام شده در 12 مورد R & R (RECESSION AND Resection) در 3 مورد Bimedial recess و در یک مورد Vertical R&R بود. یک بیمار به دلیل لغزیدن عضله (slipped muscle) مورد عمل جراحی مجدد قرار گرفت و از مطالعه حذف شد. پیگیری بیماران حداقل به مدت یک هفته و حداکثر سه ماه و به طور متوسط 36.5 روز پس از جراحی اولیه انجام شد. نتایج بعد از عمل 10PD کمتر یا بیشتر از alignment مورد نظر، قابل قبول در نظر گرفته شد. نتایج در 15 مورد قابل قبول بودند. در یک مورد undercorrection دیده شد ولی موردی از overcorrection دیده نشد. نتیجه گیری: رسس یک عضله به طریقه H-B روشی سالم و کم عارضه نسبت به رسس به طریقه رایج می باشد. با توجه به این که در این مطالعه بعد از عمل در برقراری alignment مورد نظر بسیار خوب بود، می توان روش H-B را به عنوان جایگزینی برای RECESSION معمولی پیشنهاد نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 989

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  15-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  450
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

در این مقاله، الگوی رابطه بین راهبردهای احیا و عملکرد تجاری در شرایط رکود اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش تبیینی-توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعة آماری، مدیران ارشد بیست شرکت پذیرفته­ شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند که طی سال­ های 1385 تا 1391 ابتدا حداقل دوسال متوالی افت شاخص های درآمد خالص و بازده دارایی و متعاقب آن حداقل دو سال بهبود عملکرد (احیای موفق) و یا دو سال متوالی کاهش عملکرد (احیای ناموفق) را تجربه کرده اند. به­ منظور سنجش میزان پایایی و روایی سازة سوالات به­ ترتیب از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج این آزمون­ ها نشان داد که سؤالات از پایایی و روایی لازم برخوردار است. برای تحلیل داده های پرسشنامه از ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی جزیی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بین راهبردهای سازماندهی مجدد بدهی، کاهش هزینه، کاهش دارایی عملیاتی، سرمایه گذاری در مجموعه دارایی ها، تغییر در عرضة محصول، تغییر بازار و عملکرد تجاری شرکت ­ های بحران زده رابطة معنا داری وجود دارد. اما بین راهبرد واگذاری یا فروش مجموعه دارایی ها و عملکرد تجاری رابطة معناداری وجود ندارد. همچنین تأثیر اندازه ی شرکت و کمک های دولت بر رابطه ی میان راهبردهای احیا و عملکرد تجاری مورد تأیید قرار نگرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 450

دانلود 298 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

وحدانی فریدون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (ویژه یادگیری و آموزش از راه دور)
 • صفحات: 

  101-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  915
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

در انگلستان یک مستمع مودب با دقت کامل به صاحب سخن خیره می شود و گهگاه پلک بر هم می زند تا اشتیاق خود را به موضوع صحبت نشان دهد. این گونه پلک زدن برای آمریکاییها بی معناست. آمریکایی انتظار دارد مستمع سر خود را به علامت تایید تکان دهد و گاهی زیر لب بگوید: آها، آها. در مناطقی از خاور دور هیچ نگاهی به طرف مقابل در حین صحبت جایز نیست.در آموزش زبان خارجی ، معمولا گفته می شود که فرهنگ با زبان آمیخته است و در تدریس زبان حذف عامل فرهنگ امکان پذیر نیست . اما این مهم چندان در کتابها و کلاسهای آموزش زبان ملموس نبود تا اینکه روش ارتباطی با گرایشی جامعه شناسانه پا به عرصه آموزش زبان گذاشت. این روش سعی داشته تا آنجا که ممکن است زبان را به شکل واقعی و طبیعی آن که توسط گویشوران زبان هدف مورد استفاده قرار می گیرد در کلاس درس ارایه کند.با این حال مساله فرهنگ به همین جا ختم نمی شود. امروزه زبانهای خارجی با اهداف متفاوت و متنوع آموخته می شود. آیا همه زبان آموزان نیازمند آن اند که با فرهنگ بیگانه آشنا شوند؟ آیا یادگیری زبان، آن طور که شومن مدعی است، بدون ترک فرهنگ خودی و پذیرش فرهنگ گویشوران زبان هدف امکان پذیر نیست؟ اصولا فرهنگ در حیطه آموزش زبان چگونه تعریف می شود؟ در کشورمان، ایران، این مساله چه شکلهایی پیدا می کند؟ اینها برخی از سوالاتی است که مقاله حاضر به آن پرداخته ولی لزوما جوابی قطعی به آنها ارائه نمی شود. بلکه حیطه هایی برای تحقیق در مقوله فرهنگ و آموزش زبان خارجی مطرح می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 915

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اقتصاد مالی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  71-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  269
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

هدف از این تحقیق ارایه مدل بازاریابی در شرایط رکود است. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده ی استخراج 6 بعد اصلی و 21 مولفه محوری است که در قالب مدل پارادایمی شامل بازاریابی متناسب با شرایط رکود به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (پرداخت ها و پاداش ها در دوره رکود، وضعیت اقتصادی و رقابتی در دوره رکود، تغییرات سریع محیطی در دوره رکود و شرایط محیطی داخلی و خارجی)، عوامل زمینه ای(جایگاه شرکت در بازار در زمان رکود، شناخت مشتری و نیاز آنان در دوره رکود، خلاقیت در بازاریابی در دوره رکود و آمیخته بازاریابی در دوره رکود)، شرایط مداخله گر(افزایش سهم بازار در دوره رکود، عوامل مالی و انسانی در دوره رکود، کانال های توزیع و شبکه بازاریابی در دوره رکود)، راهبردها (استراتژی تمایز، استراتژی هزینه، استراتژی انقباضی و استراتژی توسعه)و پیامدها(تداوم ارتباط با مشتری در دوره رکود، توسعه مهارت و توان خلاقیت بنگاه ها و به کارگیری صحیح منابع در دوره رکود) به دست آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 269

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  206-207
 • صفحات: 

  95-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  842
 • دانلود: 

  289
چکیده: 

تغییرات ناگهانی در عوامل محیطی سبب شده است که موضوع مدیریت ریسک در نحوه اداره سازمانها و موسسات از اهمیت ویژه ای برخودار شود و مدیران مالی و سرمایه گذاران برای بالا بردن ارزش شرکتها علاوه بر بازده، به ریسک نیز توجه ویژه ای داشته باشند....

آمار یکساله:  

بازدید 842

دانلود 289 استناد 0 مرجع 0
litScript