نتایج جستجو

2324

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

233

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

HANNON G.J.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  418
 • شماره: 

  6894
 • صفحات: 

  244-251
تعامل: 
 • استنادات: 

  928
 • بازدید: 

  37559
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37559

دانلود 29822 استناد 928 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Compr Biotechnol

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  560-575
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  6900
 • دانلود: 

  30699
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6900

دانلود 30699 استناد 469 مرجع 0
نویسندگان: 

ZAUBERGA I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  265-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  54562
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 54562

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Danesh N. | Sheikhan M. | Mahboobi B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  231-240
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31966
 • دانلود: 

  12881
چکیده: 

Background and Objectives: To achieve significant throughput, INTERFERENCE alignment (IA) is an encouraging technique for wireless INTERFERENCE networks. In this study, we design an aligned beamformer based on the INTERFERENCE leakage minimization (ILM) method to reduce the INTERFERENCE power for a multiple-input multiple-output INTERFERENCE channel (MIMO-IC). Methods: To deal with the non-convexity of ILM problem, we used a non-convex programming method (i. e., difference of convex [DC]). In this way, the INTERFERENCE leakage function is reformulated to a DC function including difference of two convex terms. Then, an additive function is defined that includes the DC objective function and a penalty function. Results: We propose a novel DC-based IA algorithm that uses solutions of an upper bound of the additive function in each iteration; as the initial state for the next iteration. Through an iterative manner and for the large values of the penalty factor, the solutions of upper bound function converge to the solutions of the original DC objective function (i. e., INTERFERENCE leakage function). Conclusion: In contrast to the frequent IA methods, the proposed DC-based IA algorithm updates transmit-and receive-beamformers in each iteration jointly (not alternately). Simulation results indicate that the proposed method outperforms some competitive IA algorithms by providing more throughputs and less INTERFERENCE leakage.

آمار یکساله:  

بازدید 31966

دانلود 12881 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  97-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1331
 • دانلود: 

  406
چکیده: 

چکیده فارسی:سقط جنین درمانی نوعی از ختم بارداری است که جنبه درمانی دارد. اگرچه در اکثر نظام های حقوقی اقدام به سقط جنین، عملی ممنوع شمرده می شود. لکن، در مواردی استثنائا سقط جنین را مجاز می شمرند. از جمله مبانی تجویز آنها می توان به قاعده تزاحم اشاره نمود. با توجه به این قاعده، امکان اسقاط جنین به جهت ناهنجاری جنین و حفظ حیات مادر قبل از ولوج روح در جنین بر اساس ماده واحده سقط درمانی میسر می باشد، اما مطابق این ماده واحده اسقاط جنین بعد از ولوج روح امکان پذیر نیست. لکن مطابق تبصره ماده 718 ق.م.ا مصوب 1392 حتی بعد از ولوج روح برای حفظ حیات مادر می توان جنین را سقط نمود. فقها، سقط جنین را قبل از دمیده شدن روح در جنین در موارد درمانی تجویز نموده اند. عده ای از فقها اعتقاد دارند، بعد از دمیده شدن روح در جنین، زمانی که وجود جنین برای مادر خطر جانی دارد، می توان چنین جنینی را سقط درمانی نمود. به نظر می رسد، فقهایی که اعتقاد به سقط درمانی بعد از ولوج روح ندارند، چنانچه مبنای استدلال خویش را قاعده تزاحم اهم و مهم ـ قرار می دادند، نتیجه ای خلاف نظرشان می گرفتند. به عبارتی قاعده مذکور مورد اتفاق نظر هر دو دسته فقها می باشد و باید به دلالت قاعده عقلی دفع ضرر بیشتر، تئوری سقط درمانی بعد از ولوج روح را تقویت سپس، عینیت و حاکمیت بخشید. چکیده عربی:الإجهاض العلاجی نوع من إنهاء الحمل بهدف العلاج. مع أنه فی معظم الأنظمة القانونیة، القیام بالإجهاض غیر مشروعة و لکنه یجوز القیام بالإجهاض فی بعض الحالات الشاذة. و من الأحیان التی یجوز القیام بالإجهاض یمکن الإشارة إلی قاعدة التزاحم. إعتناء إلی هذه القاعدة یمکن الإجهاض قبل الروح فی الجنین حسب مادة الاجهاض لالعلاجی لکنه لا یمکن بعد نفسخ الروح حسب هذه المادة. مع أنه نظرا إلی بنود مادة 718 ق.م.1 المصدق سنة 1392 یمکن القیام باإجهاض بعد نفخ الروح فی الجنین حفظا لحیاة الأم. و بعض الفقهاء سوغوا بالاجهاض بعد نفخ الروح للأسباب العلاجیة و بعض الفقهاء یعتقدون بإمکان الإجهاض بعد نفخ الروح أیضا حفظا لحیاة الأم و کما یبدو، الفقهاء الذین لا یقولون بالاجهاض بعد نفخ الروح فی الجنین کانوا یغیرون رأیهم فی حالة الرجوع إلی قاعدة التزاحم- الأهم فالمهم- و بعبارة أخری القاعدة المذکورة مقبولة عنده جمیعا و لهذا یجب القیام بالاجهاض بعد نفخ الروح بسبب قاعدة دفع الضرر الأکثر.

آمار یکساله:  

بازدید 1331

دانلود 406 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

REYNOLDS A. | LEAKE D. | BOESE Q.

نشریه: 

NATURE BIOTECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  326-330
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  57291
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 57291

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 26)
 • صفحات: 

  7-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  592
 • دانلود: 

  640
چکیده: 

میکروسکوپ تداخل کوانتومی ابررسانای روبشی برای اندازه گیری شار ذرات و همچنین بررسی ابررسانایی و خواص فرومغناطیس مورد استفاده قرار گرفته است. میکروسکوپ ابررسانای روبشی ابزاری برای تهیه تصویر از میدان های مغناطیسی سطحی است. تقریباً هر سیگنال الکتریکی یا مغناطیسی با فرکانس پایین که قادر به تبدیل سیگنال شار مغناطیسی باشد، با این میکروسکوپ قابل شناسایی است. کاربردهای میکروسکوپ تداخل کوانتومی ابررسانای روبشی عبارتند از مطالعه خواص مغناطیسی و الکترونیکی مواد، جستجوی منابع انرژی حرارتی در خاک، مطالعات پالئومغناطیسی، تحقیقات بیومغناطیس، اندازه گیری دما و در نهایت، شناسایی و تعیین ساختارهای مغناطیسی سطح زمین و دریا.

آمار یکساله:  

بازدید 592

دانلود 640 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHAMMADI G. | JAVANSHIR A. | KHOOIE F.R.

نشریه: 

WEED RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  57-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  908
 • بازدید: 

  40303
 • دانلود: 

  27754
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 40303

دانلود 27754 استناد 908 مرجع 0
نویسندگان: 

XU C. | LEE S.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  106-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  22690
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22690

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
نشریه: 

آینه معرفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  645
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

در این مقاله «پیامدهای کلامی تصرفات بشر در خلقت» بررسی می شود و این موضوع از آن جهت دارای اهمیت و در خور پژوهش است که برخی از تصرفات بشر در مخلوقات الهی، موجب بروز شبهات و چالش های کلامی گوناگونی شده است. پس از اشاره به نمونه هایی از تصرفات بشر، پیامدهای کلامی این گونه تصرفات، بررسی و تحلیل و بر اساس مبانی و پیش فرض های فلسفی و کلامی به شبهات پاسخ داده می شود. بر اساس یافته های این پژوهش، دامنه تصرفات بشر هر چقدر هم که گسترده و مخرب و مفسده آمیز باشند، با اصول اعتقادی مبرهن نظیر اصل فاعلیت مطلق الهی و تدبیر عام و فراگیر خداوند و حکیمانه و غایت مند و احسن بودن خلق الهی، تعارض و مغایرتی ندارند. چون منطقا فاعلیت بشر تابع مشیت و تدبیر عام و حکیمانه و قوانین و سنن تکوینی الهی است و خارج از این قوانین و نظام الهی امکان تحقق ندارد، لذا فرض دخالت بشر در خلق و تدبیر الهی و غایات مخلوقات یا مخدوش نمودن نظام احسن و نیز فرض امکان نابودی شرایط حیات در زمین، طبق مبانی و پیش فرض های مورد اشاره، منتفی است.

آمار یکساله:  

بازدید 645

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
litScript