نتایج جستجو

4707

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

471

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

کاویانی میثم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  137-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  270
کلیدواژه: 
چکیده: 

درک صحیح مفهوم تورم و عوامل اثرگذار بر آن از ضروریات دستیابی به ثبات قیمت ها محسوب می گردد. با وجود درک عمومی یکسان از مفهوم تورم، بین اقتصاددانان در خصوص علل ایجادکننده آن هنوز اتفاق نظری وجود ندارد؛ به طوری که در سال های اخیر پژوهش های تجربی زیادی در داخل کشور به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر تورم پرداخته اند. از آنجایی که تورم از متغیرهای کلان اقتصادی مختلفی تأثیر می پذیرد، این پژوهش با استفاده از مدل DSGE به این مهم پرداخته است. داده های مورد استفاده به صورت فصلی بین سال های 1381 تا 1395 بوده که نتایج نشان می دهد واکنش تورم در مقابل شوک های سیاست پولی، سیاست مالی، ارزی و شاخص قیمت سهام مثبت بوده؛ در حالی که در مقابل شوک های نرخ تعرفه واردات، درآمد نفتی و بهره وری کل منفی بوده است. همچنین از بین شوک ها، شوک های سیاست پولی بیشترین تأثیر را داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 270 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Babajani Baboli Mohaddeseh | JALAEE ESFANDABADI SAYYED ABDOLMAJID | Zayandeh roodi Mohsen

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65518
 • دانلود: 

  21048
کلیدواژه: 
چکیده: 

Iran is one of the oil exporting countries, so the oil price plays a remarkable role in the government budget and is a major source of foreign exchange. On the other hand, the reliance of the government budget to oil income as well as its fluctuations is a fact referred to as the most important cause of INFLATION by many researchers. This paper explores the effect of SHOCKs in the exchange rate, oil price, and production as the three main SHOCKs in the economy on the most important variable in Iran’ s macroeconomy, i. e. price level. So, the vector auto-regression (VAR) model is used with seasonal data for the period of 1991-2016. After the model is estimated, impulse response functions are calculated and analysis of variance is performed to figure out the contribution of each SHOCK in the variance of the prediction error of these variables. The results show that the strong dependence of exchange rate on foreign exchange earnings of oil price allows the rapid growth of the prices in Iran and the effect of the SHOCK is increasing over time. Also, sanctions in 2012 did not reduce oil price, but they influenced the exchange rate and INFLATION significantly.

آمار یکساله:  

بازدید 65518

دانلود 21048 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اقتصاد مالی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  49
 • صفحات: 

  1-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  664
 • دانلود: 

  328
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی اثرات مالیات های مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصادی تولید و تورم بوده است. برای این منظور، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که ایجاد یک شوک به میزان یک انحراف معیار در مالیات بر شرکت ها می تواند سبب کاهش 13/0 درصدی در تولید ناخالص داخلی و کاهش 01/0 واحد درصدی در تورم شود. در واقع افزایش مالیات بر شرکت ها، سرمایه گذاری بنگاهها را تحت تأثیر قرار داده و سبب کاهش 5/1 درصدی در سرمایه گذاری می شود. همچنین ایجاد یک شوک در مالیات بر درآمد نیروی کار به میزان یک انحراف معیار باعث می شود تولید ناخالص داخلی به میزان 0074/0 درصد کاهش یابد که دلیل آن در کاهش عرضه نیروی کار می باشد. با بروز شوک مالیات بر درآمد، مقدار عرضه نیروی کار 012/0 درصد کاهش می یابد اثر شوک بر تولید ناخالص داخلی پس از 10 دوره از بین می رود. در کوتاه مدت تورم به میزان 025/0 درصد افزایش یافته و سپس کاهش یافته و در کمتر از یک سال به مقدار باثبات خود باز می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 664

دانلود 328 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  27-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  537
 • دانلود: 

  445
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی بهبود عدالت مالیاتی از طریق کاهش یا حذف آثار تورم بر صورت های مالی و سود حسابداری محاسبه شده است. به همین منظور روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، بررسی ادبیات پژوهش باهدف شناسایی و ارایه بهترین راهکار برای کاهش اثرات تورم بر سود حسابداری با استفاده از روش قیاسی-توصیفی است. بررسی ها نشان می دهد که مهمترین بعد از عدالت مالیاتی که تحت تاثیر تحریف سود حسابداری براثر تورم می شود، بعد عدالت افقی است. با توجه به بررسی های به عمل آمده دو سیاست به منظور کاهش یا حذف آثار تورم بر سود پیشنهاد می شود. اول استفاده از رویه های حسابداری خاص کاهش اثر تورم بر سود که معرفی شده است؛ و دیگری استفاده از یک سیستم حسابداری تورمی است که طبق بررسی ها، سیستم مبتنی بر ارزش خروجی تعدیل شده بابت تغییر در سطح عمومی قیمت ها، بهترین سیستم به این منظور است. با این وجود بررسی های به عمل آمده بیانگر این است که طبق قانون مالیات های مستقیم ایران، مالیات شرکت ها باید بر اساس سود حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی محاسبه شود و هیچ کدام از این دو سیاست را به منظور دستیابی به رقمی واقعی تر از سود مالیاتی و متعاقبا عدالت افقی مالیاتی، مجاز نمی داند. درنهایت بررسی ها تصریح می کند، عدم تعدیل سیستم مالیاتی بابت تورم، علاوه بر عدم دستیابی به عدالت مالیاتی منجر به ارزشیابی اشتباه شرکت ها نیز خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 537

دانلود 445 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  23-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  8335
 • دانلود: 

  3907
چکیده: 

از زمان انتشار اثر فیلیپس در سال 1958، تحولات بسیاری در ادبیات منحنی فیلیپس اتفاق افتاده است. در این پژوهش با استفاده از داده های دوره زمانی 1343-1386 و با نگاهی تازه به دنبال تبیین تکانه های تورم و ارتباط آن با بیکاری هستیم. در این چارچوب، اثر تحولات بازارهای کار، کالا و خدمات، و پول بر نوسان های تورم را بررسی می کنیم. بدین منظور، متغیرهای غیرقابل مشاهده تولید بالقوه، تورم انتظاری و بیکاری انتظاری را با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات محاسبه کرده و بر اساس آنها متغیرهای مورد نیاز را بازتعریف می کنیم. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رهیافت فمبای برای انتخاب الگوی مناسب سری زمانی، به برآورد الگوی خود توضیح برداری منجر شد. نتایج بیانگر نبود هر گونه رابطه معنادار بین نوسان های بیکاری و نوسان های تورم است. با توجه به تجربه های جهانی، به نظر می رسد روابط منحنی فیلیپس در شرایط نزدیک به اشتغال کامل برقرار می شود؛ شاید بیش از سه دهه رکود تورمی در اقتصاد ایران دلیل محکمی بر نبود چنین ارتباطی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 8335

دانلود 3907 استناد 3 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1728
 • دانلود: 

  1484
چکیده: 

در این پژوهش، با بهره گیری از داده های فصلی سری شاخص قیمت مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی ایران، روابط میان سه متغیر تورم، نااطمینانی تورم، و رشد تولید در دوره زمانی 1368:1- 1387:2 بررسی می شود. برای این منظور، از مدل سازی سری نااطمینانی تورم، توسط مدل گارچ نمایی و سپس آزمون علیت گرنجر استفاده می شود. نتایج به دست آمده حاکی از شواهد محکمی دال بر وجود یک رابطه علی دوطرفه مثبت میان تورم و نااطمینانی تورم است. این در حالی است که میان نااطمینانی تورم و رشد تولید و نیز تورم و رشد تولید هیچ گونه رابط، علی یافت نشده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1728

دانلود 1484 استناد 0 مرجع 7
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

HOGAN SEAMUS | JOHNSON MARIANNE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  89
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  27802
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27802

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

مکای ایجان | برجیان علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  35-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  513
 • دانلود: 

  514
چکیده: 

واژه تورم حقوق، مفهومی کلی به نظرمی رسد که تمام گستره حقوق را دربرمی گیرد، از کثرت قانونگذازی گرفته تا سایر منابع هنجاری حقوق، و ناظر بر افزایش بی رویه و نامتناسب تعداد و حجم و اندازه قوانین است. فراوانی مقررات همانند تورم پولی، خطردرمعرض کارکرد معکوس یافتن؛ یعنی کاهش ارزش آن را به همراه دارد. آیا این پدیده یکی بیماری خوش خیم است یا از جمله علایم آسیب شناسی نظام های حقوقی دولتی؟ آیا پدیده ای منحصر به دوره ماست یا اینکه در زمان های قبل نیز وجودداشته؟ آیا آثار آن تمام حقوق را تحت تاثیر قرارمی دهد و یا بخشهای خاصی از آن را؟ چنانچه تورم حقوقی مساله ای تا به این حد زیانبار است که نیاز به توجه ویژه دارد، شایسته است که منشا و دلایل آن را شناخت و در صدد یافتن راه حل هایی که از قبل برای آن ارائه شده و یا می توان ارائه داد، برآمد. این مقاله، تورم حقوق را در چهار کشور کانادا، فرانسه، انگلستان و آمریکا با نگاهی اجمالی به وضعیت مشابه آن در ایران مورد مطالعات آماری قرار داده و با دیدی نسبتا متاثر از مکتب تحلیل اقتصادی حقوق به ارزیابی ابعاد قضیه؛ از جمله نقد و بررسی دلایل، آثار و راهکارهای موجود پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 513

دانلود 514 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

تشکینی احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  73
 • صفحات: 

  193-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  16
 • بازدید: 

  1076
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نا اطمینانی تورم در سطح بالاتر تورم افزایش می یابد. این تحلیل بر اساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگسیو تعمیم یافته (GARCH)، که این امکان را فراهم می کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. از آن جایی که این واریانس به عنوان جانشینی برای نا اطمینانی تورم است، ارتباط مثبت بین واریانس شرطی و تورم به عنوان شاهدی بر این نا اطمینانی تورم همراه با سطح تورم افزایش می یابد، تفسیر می شود. یافته ها نشان می دهد که تورم علت نا اطمینانی تورم است (به عبارتی رابطه مثبت و معنا داری بین تورم و نا اطمینانی تورم وجود دارد). برطبق این نتایج، بانک مرکزی می تواند با اعمال سیاست های ضد تورمی در جهت کاهش نا اطمینانی تورم گام بردارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1076

دانلود 270 استناد 16 مرجع 3
نویسندگان: 

نشریه: 

MEDICINA INTENSIVA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  532-538
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  8818
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8818

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
litScript