نتایج جستجو

35124

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3513

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  127-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1778
 • دانلود: 

  668
چکیده: 

رابطه بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد، از جمله روابط کلان اقتصادی است که در سال های اخیر در علم اقتصاد مطرح و مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش، اثر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد ایران به گونه ای مدل سازی شده است که امکان بازسنجی دو نظریه رقیب که یکی ناظر بر رابطه خطی و دیگری ناظر بر رابطه غیرخطی بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد است، فراهم شود. این مدل را با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال های 1352-1386 و با به کار گیری دو متغیر متفاوت برای توسعه مالی، نخست نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و دیگر، مولفه اصلی اول سه متغیر «نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی»، «نسبت مانده اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی از کل مانده اعتبارات اعطایی» و «نسبت ارزش معاملات بازار سهام از تولید ناخالص داخلی»، مورد آزمون قرار داده ایم. بر اساس نتایج به دست آمده، توسعه مالی رابطه منفی و معنا داری با توزیع درآمد داشته و این رابطه موافق با فرضیه گرین وود و جیوانویچ غیرخطی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که همگام با افزایش درآمد سرانه، نابرابری توزیع درآمد در حال افزایش بوده ولی نرخ این افزایش منفی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1778

دانلود 668 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

اقتصاد مالی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  75-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1026
 • دانلود: 

  412
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1026

دانلود 412 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اقتصاد مالی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  53-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  577
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

طی دهه های اخیر کشورهای درحال توسعه، در امور زیربنایی سرمایه گذاری های عظیمی انجام داده اند اما همچنان خدمات زیربنایی از کیفیت پایینی برخوردار است و بسیاری از اقشار فقیر و افرادی که در مناطق دورافتاده و محروم زندگی می کنند، به بسیاری از این خدمات دسترسی ندارند. کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. هرچند که در سالهای پس از انقلاب اسلامی، به پیشرفت هایی در تولید و توزیع برق، آب رسانی به شهرها و روستاها، احداث و بهسازی راهها و افزایش ارتباطات تلفنی بدست آورده است، اما هنوز تعداد زیادی از اقشار فقیر که اغلب در مناطق حاشیه ای شهرها و روستاهای دورافتاده زندگی می کنند، از این خدمات بی بهره هستند. در حالیکه دسترسی به این امکانات اولیه زندگی، یکی از عوامل موثر در کاهش نابرابری می باشد. بسیاری از این خدمات توسط دولت تامین می شود اما با مشاهده سرمایه گذاری های عظیم از یک طرف و کیفیت پایین و حجم کم این خدمات، سیاستگذاران شرایطی را برای رقابت بنگاههای خصوصی فراهم کرده اند که حضور این تامین کنندگان خصوصی خود نیز بر مساله نابرابری درآمد موثر می باشد.این مقاله به نقش زیربناهای اقتصادی در توزیع درآمد در ایران توجه دارد. ابتدا به اختصار زیربناهای اقتصادی و راههایی که از طریق آن بر توزیع درآمد اثر می گذارد مورد توجه قرار می گیرد و سپس با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی ارتباط بین آنها مورد بررسی قرار می گیرد. داده های مورد استفاده مربوط به کشور ایران طی دوره 30 ساله 1355-1385 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 577

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

عیوضی احیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  237-263
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

در اقتصاد متعارف یکی از مسائلی که در آن صورت مساله ای به دلیل حل نشدن پاک و صورت مسالهی جدیدی عنوان شده است، مساله توزیع است. ابتدا «توزیع تابعی درآمد» که مبتنی بر تعیین میزان سهم بری عوامل تولید(در سطح خرد) است مطرح بود، سپس به دلیل عدم دریافت پاسخ مناسب از اوایل قرن بیستم نظریات به سمت تبیین مفهوم جدید «توزیع مقداری درآمد» که مبتنی بر تقسیم درآمدبین خانوارو افراد (در سطح کلان) است، تغییر یافت. در واقع سوال مهمی که در توزیع تابعی درآمد به دنبال یافتن پاسخ صحیح آن هستیم سوال «صاحب ارزش اضافی یاهمان سود(مثبت و منفی) در تولید چه کسی است؟ » است. شهید صدر به درستی اهمیت موضوع توزیع درآمد و ثروت را در پیشبرد جامعه اسلامی به سوی اهدافش یعنی عدالت درک کرده و در کتاب گرانقدر خود اقتصادنا، نظام «توزیع تابعی درآمد» همراه با پاسخ صحیح به آن والبته «توزیع مقداری درآمد» را مبتنی بر تعالیم دین اسلام استخراج کرده است. در این نظام توزیعی تعاملات همگن نبوده و مبنای سهم بری عوامل تولید، قرارداها و قواعد حاکم برآن است. قراردادهایی که مبتنی بر شرایط واقعی اقتصاد تنظیم شده اند. در این مقاله به روش کتابخانه ای وبه صورت تطبیقی به مقایسه مساله توزیع در اقتصاد متعارف و نظرات شهید صدر پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  365-374
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1496
 • دانلود: 

  400
چکیده: 

یکی از نگرانیها در مباحث رشد و توسعه این است که رشد اقتصادی منجر به تشدید نابرابری می شود. شواهد تجربی هم نشان داده اند که بسیاری از کشورهایی که از رشد اقتصادی برخوردار بودند، تشدید نابرابری را نیز به دنبال داشته اند. این نگرانی در کشور ما نیز وجود دارد. سوال اساسی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا رشد اقتصادی بخش حمل و نقل و ارتباطات که شرایط رقابت برابر و امکان دسترسی به امکانات و فرصتها را برای تمام اقشار فراهم می کند، می تواند رشد همراه با توزیع مناسب درآمد را به دنبال داشته باشد؟ در همین راستا تحقیقی صورت گرفته که هدف از آن بررسی نقش حمل و نقل و ارتباطات در توزیع درآمد است. برای برآورد، از داده های آماری سالهای 1386-1348 و روش معمول در اقتصادسنجی کمک گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که رشد اقتصادی حاصل از بخش حمل و نقل، رشد اقتصادی توام با کاهش نابرابری درآمد را به ارمغان می آورد. علاوه بر آن، با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در بخش حمل و نقل منطقه، شبکه حمل و نقل ایران از پتانسیلهای بالقوه ای برخوردار است که می تواند توزیع درآمد در بین اقشار شهری و روستایی را متعادل تر کند و از شکاف درآمدی خانوار شهری و روستایی بکاهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1496

دانلود 400 استناد 1 مرجع 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  1-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  919
 • دانلود: 

  398
چکیده: 

از آن جایی که توسعه نهادها، موسسات و بازارهای مالی هر کشور می تواند تاثیرات معناداری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در ایران بپردازیم. بدین منظور با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و با استفاده از آزمون تئوری های موجود در این زمینه، رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در ایران را طی دوره زمانی 1350 تا 1385 مورد آزمون و بررسی قرار داده ایم. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه منفی و مستقیم توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران را تایید می کند و شواهد کافی جهت تایید وجود رابطه غیرخطی U معکوس بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 919

دانلود 398 استناد 2 مرجع 16
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  109-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3362
 • دانلود: 

  798
چکیده: 

در چند دهه اخیر بحث هایی درباره نقش دولت در اقتصاد مورد توجه بوده است. در این میان، یکی از مهم ترین وظایف دولت ها نقش توزیعی و رسیدن به رشد اقتصادی می باشد. در این مقاله سعی شده که چگونگی این نقش در قالب سیاست های مالی و ابزارهای مهمی که برای اجرای این سیاست در اختیار دولت است، از جمله پرداخت های انتقالی و مالیات ها مورد بحث قرار گیرد.با استفاده از آمارهای متغیرهای سری زمانی طی سال های 1352-1384، مدل انتخابی از روش معادلات هم زمان برآورد شده و اثر سیاست های مالی (مالیات و یارانه ها) بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی ملاحظه شده است. نتایج نشانگر آن است که سیاست های مالی در کشور (افزایش مالیات و یارانه) باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی شده است که شاخص ارزیابی بهبود توزیع درآمد، ضریب جینی می باشد. در این راستا، از اطلاعات و داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. افزایش درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، سبب برابری توزیع درآمد و بهبود رشد اقتصادی شده و نرخ رشد جمعیت نقش منفی در رشد اقتصادی داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 3362

دانلود 798 استناد 1 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82288
 • دانلود: 

  48542
چکیده: 

The health is the one basic needs of human and base of each activities that people do. The evidences show that there are strong relationship between high levels of health and high levels of INCOME. The high INCOME causes to better health via accessing to healthy water, better nourish, regard of hygienic principles and ability more purchase as well as better quality of medicine watchfules. On the other hand more and better health in immense and individualism level causes to increase labor productivity and this progress continues between health and INCOME. This study is a descriptive – analytic research and it analyzes the effect of inequality DISTRIBUTION of INCOME and control variables on the health indicators (life expectancy and infant mortality rate) for a sample 22 of developing countries during terms (1995-2008) with using panel data and the software Eviews 7.The results show that inequality DISTRIBUTION of INCOME has adversely affect on life expectancy and a significant positive effect on infant mortality rate. Also, the per capita INCOME, education and saving that are used as control variables and by taking constant INCOME level, theses have a positive effect on life expectancy.

آمار یکساله:  

بازدید 82288

دانلود 48542 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FINK G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  239-259
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  21847
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21847

دانلود 28498 استناد 457 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Global Food Security

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  138
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  19892
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 19892 استناد 138 مرجع 0
litScript