نتایج جستجو

1884

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

189

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HINEV A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  37-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  390
 • بازدید: 

  10930
 • دانلود: 

  16284
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10930

دانلود 16284 استناد 390 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  207-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1215
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

هدف: تعیین زمان مناسب برای تخریب اپی تلیال قطعه ایلئومی با ترکیب آنزیمی کلاژناز و تریپسین با هدف افزایش حجم مثانه به شیوه ایلئوسیستوپلاستی در محیط زنده.طرح: مطالعه تجربی توصیفی.حیوانات: پانزده قلاده سگ ماده بالغ از نژاد مخلوط ایرانی.روش: پانزده سگ قلاده سگ ماده بالغ 2 تا 3 ساله مخلوط ایرانی، با وزن تقریبی 24-15 کیلوگرم پس از آماده سازی جراحی و انجام بیهوشی تحت عمل جراحی سلیوتومی متعارف قرار گرفتند. 20 سانتیمتر از قطعه ایلئومی با حفظ روده بند از روده کوچک جدا شد و قبل از شروع درمان آنزیمی 5 میلیمتر از طول قطعه ایلئومی برای مطالعه بافت طبیعی روده برداشته شد و به بخش آسیب شناسی ارسال گردید. درمان آنزیمی قطعه ایلئومی برای د- اپی تلیالیزه کردن بافت مخاط قطعه ایلئومی با استفاده از ترکیب آنزیمی کلاژناز و تریپسین با غلظت 0.125 درصد در زمانهای 5, 10, 15, 20 و 25 دقیقه انجام شد. پس از هر فاصله زمانی 5 دقیقه ای نمونه های بافتی 5 میلیمتری برداشته شد و به بخش آسیب شناسی ارسال گردید.نتایج: مطالعه 180 مقطع میکروسکوپی قطعه ایلئومی نشان داد که در گروه 5 دقیقه ای نسبت به گروه بدون درمان آنزیمی تقریبا 20 درصد طول پرزهای ایلئوم به صورت کانونهایی د- اپی تلیالیزه شدند. در حالی که درمان آنزیمی به مدت 10 دقیقه 33 درصد طول پرزهای روده را به طور کانونی و پراکنده د- اپی تلیالیزه نمود. تقریبا 60 درصد طول پرزهای ایلئوم پس از 15 دقیقه به صورت کانونی اما با وسعت بیشتری نسبت به گروههای درمانی 5 و 10 دقیقه ای و 75 درصد طول پرزها پس از 20 دقیقه اپی تلیوم را از دست داده اند. د- اپی تلیالیزه شدن کامل پرزهای روده به طور منتشر و کما بیش سرتاسری در مدت زمان 25 دقیقه مشاهده گردید.نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه مقدماتی مقاطع بافتی بیان می دارد که درمان آنزیمی قطعه ایلئومی به مدت 25 دقیقه تقریبا توانایی د- اپی تلیالیزه کردن کامل پرزهای روده ای را در سطح وسیع داشته و می تواند در عمل پیوند مثانه توصیه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1215

دانلود 177 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پی در پی 23)
 • صفحات: 

  55-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1170
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

سابقه و هدف: ترمیم حالب به دنبال عوارض جراحی یک مشکل عمده در جراحی ارولوژی می باشد. روشهای درمانی براساس طول، محل، علت ضایعه و وضعیت بیمار متفاوت می باشد. موارد گزارش شده به بررسی اثرات درمانی و عوارض جایگزینی حالب توسط ایلئوم می پردازد. گزارش موارد: در این مطالعه 16 بیمار که به علت عوارض جراحی و در واقع ضایعه حالب طی سال های 79-1374 به بخش ارولوژی بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران، مراجعه نموده و تحت جایگزینی ایلئوم در حالب قرار گرفتند، اثرات درمانی و عوارض آن مورد بررسی قرار گرفت. در سونوگرافی IVP،DTPA  قبل از عمل در همه بیماران هیدرونفروز متوسط تا شدید مشهود بود. از 16 بیمار مورد مطالعه، 12 نفر مرد و بقیه زن با متوسط سنی 28 سال (47-3 سال) بودند. علت بستری در 11 بیمار عوارض جراحی و یورتروسکوپی (یاتروژنیک)، 2 بیمار سل دستگاه ادراری و یک بیمار به علت ضربه بوده است. بیماران از 60-9 ماه (27.5 ماه) پیگیری شدند، اما در سونوگرافی بعد از عمل 11 بیمار کاهش چشمگیر هیدرونفروز مشاهده گردید و در 2 بیمار هیدرونفروز نسبتا شدید و پایدار بود که نفروکتومی انجام شد.نتیجه‏گیری: در صورت درگیری طولانی مدت حالب در اثر بیماری های مختلف که نتوان از دستگاه طبیعی یورتلیال مانند Boari Flap جهت جایگزینی حالب استفاده نمود، ایلئویورتروپلاستی به عنوان یک راه درمانی بی خطر، بدون عوارض و آسان برای جراح جهت جایگزینی حالب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1170

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  681-686
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30508
 • دانلود: 

  23981
چکیده: 

The objective of the present study was to compare single SEGMENT and double SEGMENT INTACS rings in the treatment of post-LASIK ectasia. In this interventional study, 26 eyes with post-LASIK ectasia were assessed. Ectasia was defined as progressive myopia regardless of astigmatism, along with topographic evidence of inferior steepening of the cornea after LASIK. We excluded those with a history of intraocular surgery, certain eye conditions and immune disorders, as well as monocular, pregnant and lactating patients. A total of 11 eyes had double ring and 15 eyes had single ring implantation. Visual and refractive outcomes were compared with preoperative values based on the number of implanted INTACS rings. Pre and postoperative spherical equivalent were -3.92 and -2.29 diopter (P=0.007). The spherical equivalent decreased by 1±3.2 diopter in the single-SEGMENT group and 2.56±1.58 diopter in the double-SEGMENT group (P=0.165). Mean preoperative astigmatism was 2.38±1.93 diopter which decreased to 2.14±1.1 diopter after surgery (P=0.508), 0.87±1.98 diopter decrease in the single-SEGMENT group and 0.67±1.2 diopter increase in the double-SEGMENT group (P=0.025). Nineteen patients (75%) gained one or two lines, and only three, who were all in the double-SEGMENT group, lost one or two lines of best corrected visual acuity. The spherical equivalent and vision significantly decreased in all patients. In these post-LASIK ectasia patients, the spherical equivalent was corrected better with two SEGMENTs compared to single SEGMENT implantation; nonetheless, the level of astigmatism in the single-SEGMENT group was significantly better than that in the double-SEGMENT group.

آمار یکساله:  

بازدید 30508

دانلود 23981 استناد 0 مرجع 1032
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  152-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  555
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شیوع و روند رو به افزایش انفارکتوس میوکارد و اهمیت اطلاع از عوامل موثر در پیش آگهی درمان، این مطالعه به منظور تعیین نقش ST-SEGMENT resolution بعد از تزریق استرپتوکیناز در پیش آگهی مبتلایان به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان لقمان طی سال های 1385 تا 1388 انجام شد.روش بررسی: تحقیق به روش Cohort Study انجام گرفت. در بیماران با تشخیص انفارکتوس میوکارد با قطعه ST بالا رفته که واجد شرایط دریافت استرپتوکیناز بودند، تزریق استرپتوکیناز انجام گرفته و بر حسب بازگشت کامل قطعه ST بعد از 90 دقیقه به خط پایه به گروه مورد و در صورت بازگشت ناکامل یا عدم بازگشت به گروه شاهد تقسیم شده و به مدت یک ماه پیگیری شدند. سرانجام درمان آنها بروز مرگ یا نارسایی قلبی بود که با آزمون کای دو مورد قضاوت آماری قرار گرفته و خطر نسبی و خطر منتسب محاسبه گردید.یافته ها: تحقیق بر روی 78 نفر، 59 نفر در گروه مورد و 19 نفر در گروه شاهد، انجام گرفت. در پیگیری یک ماهه در گروه شاهد 10.5 درصد و در گروه مورد 49.2 درصد دچار مرگ یا نارسایی قلبی شدند (p<0.005). در صورت بازگشت ناکامل یا عدم بازگشت قطعه ST، پیش آگهی بد آن 4.7 برابر گروه شاهد و خطر منتسب به آن برابر 38.7 درصد بود.نتیجه گیری: بازگشت کامل قطعهST  در بیماران انفارکتوس میوکارد دارای پیش آگهی عالی خواهد بود و تعیین STRes در کنار TIMI risk score در طبقه بندی بهتر خطر بسیار موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 555

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Darlington C Danny | Shirly Anitha G Fatima

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  432-435
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9595
 • دانلود: 

  5775
چکیده: 

Ascariasis is a common worm infestation in developing and under-developed countries. It is caused by the ingestion of food contaminated with Ascaris eggs from faeces and is more common in places with poor sanitation. Almost 25% of the world population is infested by Ascaris lumbricoides. Although ascariasis is a chronic disease, it can present as acute abdomen rarely. The wandering nature of Ascaris in and out of the bowel causes various abdominal complications such as intestinal obstruction, perforation, biliary ascariasis, pancreatic ascariasis, liver abscess, appendicitis, and Meckel’ s diverticulitis. Intestinal obstruction is the most common complication seen in children and is usually due to mechanical bowel obstruction, volvulus or intussusception. Mechanical obstruction by a bolus of worms is the most common cause of bowel obstruction. Perforation of bowel is rarely reported and it usually occurs in the diseased SEGMENT of bowel or following trauma. Perforation of an ILEAL volvulus secondary to ascariasis has been reported rarely. We present a 4-year-old boy who presented to the emergency room with features of bowel perforation and sepsis, after unsuccessful management for intestinal obstruction in another hospital. On laparotomy, the small bowel was teaming with Ascaris worms. Ileum showed a volvulus with closed loop obstruction and perforation. Peritoneal lavage with resection and ileostomy was done, which was closed at a later date. Anti-helminthic agents were started postoperatively and the boy recovered uneventfully.

آمار یکساله:  

بازدید 9595

دانلود 5775 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

UROLOGY JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  276-282
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43031
 • دانلود: 

  29327
چکیده: 

Introduction: We report a new modified technique of unaltered appendix transfer to ILEAL pouch and preserving ileocecal SEGMENT. This modification enables us to use ileum as the popular type of enteric SEGMENT instead of ileocecal SEGMENT while using appendix as a catheterizable stoma.Materials and Methods: Forty-five patients (30 men) who needed reconstruction of the lower urinary tract were enrolled for using appendix as a catheterizable stoma. Reservoir was reconstructed using ILEAL SEGMENT.The appendix was circumcised from its base over its pedicle. The spatulated appendix tip was exteriorized as a catheterizable stoma to the skin, preferably umbilicus, and its base was implanted to the ILEAL pouch.Results: Follow-up records of 38 of 45 patients were available. The median follow-up period was 29 months. The mean intermittent catheterization interval was 4.19 ± 1.6 hours. Urodynamic parameters were evaluated for 18 out of 38 patients. The median maximal pouch capacity determined as 380 mL. The median appendiceal closure pressure was 61 cm H2O. No pouch perforation occurred. Stomal stenosis occurred in 3 patients. They did not catheterize their appendiceal stoma because they restarted catheterization through the urethra.Conclusion: This novel approach enabled us to use ileum as today’s more popular type of bowel SEGMENT to reconstruct enteric pouch rather than using ileocecal SEGMENT, while using appendix as a catheterizable stoma. One of the unique advantages of this technique is that the postponement of clean intermittent catheterization will not result in pouch perforation since the urine will leak when the pouch become overfill.

آمار یکساله:  

بازدید 43031

دانلود 29327 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25821
 • دانلود: 

  10922
چکیده: 

In this research, the axial and shear force and bending moments in the SEGMENT lining of Sardasht dam water transfer tunnel are studied using both analytical and an explicit finite difference method, aiming to design a safe and stable lining. SEGMENT joints and their characteristics such as stiffness and distribution pattern were considered as the principal modeling factors. The results indicate that the existing thickness of the tunnel lining is safe and provides the appropriate load and moment bearing capacity.

آمار یکساله:  

بازدید 25821

دانلود 10922 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  379
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

هدف از این آزمایش تعیین قابلیت هضم ایلئومی اسیدهای آمینه کنجاله کلزا به روش تغذیه استاندارد (تغذیه آزاد) و روش تغذیه دقیق (تغذیه اجباری) جوجه های گوشتی بود. در روش تغذیه آزاد از 16 قطعه جوجه نر سویه راس 308 در قالب چهار تکرار از 17 تا 21 روزگی از جیره نیمه خالص با 20 درصد پروتئین خام و حاوی کنجاله کلزا به عنوان تنها منبع پروتئین جیره تغذیه و محتویات ایلئومی در 21 روزگی جمع آوری شد. در روش تغذیه دقیق نیز 16 قطعه جوجه خروس در قالب چهار تکرار در 21 روزگی با 10 گرم جیره نیمه خالص حاوی کنجاله کلزا تغذیه و محتویات ایلئوم چهار ساعت بعد از خوراک دهی جمع آوری شد. محتویات ایلئوم بعد از جمع آوری، منجمد، غلظت اسیدهای آمینه و اکسید کروم اندازه گیری و قابلیت هضم استاندارد شده اسیدهای آمینه محاسبه شد. نتایج نشان داد اسیدهای آمینه لیزین، والین و هیستیدین در روش تغذیه آزاد نسبت به روش تغذیه اجباری و اسیدهای آمینه ترئونین، فنیل آلانین و اسیدآسپارتیک در روش تغذیه اجباری نسبت به روش تغذیه آزاد دارای قابلیت هضم بیشتری بود (05/0P<). در سایر اسیدهای آمینه تفاوتی از نظر قابلیت هضم استاندارد شده در بین روش های تغذیه ای مشاهده نشد. هم چنین میانگین کل قابلیت هضم استاندارد شده اسیدهای آمینه در هر دو روش تغذیه ای مشابه بود. این نتایج نشان داد گرچه قابلیت هضم ایلئومی در برخی اسیدهای آمینه بین دو روش مذکور متفاوت بود، لیکن در بسیاری از اسیدهای آمینه کنجاله کلزا بین روش های ایلئومی (تغذیه آزاد و تغذیه اجباری) تفاوت معنی داری از نظر قابلیت هضم اسیدآمینه ای مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 379

دانلود 180 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  638-647
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  642
 • دانلود: 

  6303
چکیده: 

Background & Aims: Single anastomosis sleeve ILEAL bypass (SASI) is one of the new surgical methods for morbid obese and diabetic patients. In this method, a combination of gastric sleeves and gastric bypass is performed, which has shown better results in the treatment of patients with type 2 diabetes by increasing insulin secretion from the pancreas and decreasing the body's insulin resistance. The aim of this study was to systematically evaluate the effects of this method in the treatment of morbid obesity and comorbidities. Materials & Methods: In this systematic review, PubMed, Scopus, Web of Science and Google scholar databases with English keywords of single-anastomosis sleeve ILEAL bypass, SASI, obesity, diabetes, and bariatric bypass surgery were used until October 1, 2021. Due to the novelty of this surgical procedure, there was only 7 articles. Results: In evaluating the effects of SASI surgical method in patients with morbid obesity, the results showed that fasting blood sugar, cholesterol, high-density lipoprotein, low-density lipoprotein, body mass index and hemoglobin A1C in the one-year follow-up were significantly changed (P=0. 05). Comorbidities, such as diabetes and high blood pressure, usually improved. Conclusion: SASI by-pass surgery is an effective, safe and simple method for the treatment of morbid obesity and comorbidities and has fewer nutritional side effects. The presence of two food passageways following SASI makes it possible to reduce malnutrition. It also allows the examination of digestive problems by endoscopy. . Therefore, it is an ideal way to reduce both weight and comorbidities.

آمار یکساله:  

بازدید 642

دانلود 6303 استناد 0 مرجع 0
litScript