نتایج جستجو

23

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  00-00
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  280
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

هیپنه آ (Hypnea Lamouroux) از جلبکهای قرمزی است که به دلیل تولید کاراژینان در بسیاری از کشورها کشت می شود. گونه های مختلف این جنس در مناطق زیر جزرو مدی آب های گرم حضور دارند و این جنس شامل حدود 53 گونه در سراسر جهان است که در ایران حدود 9 گونه از این جلبک گزارش شده است. گونه های مختلف این جنس روی صخره ها، سنگ ها، صدف ها یا به صورت اپی فیت با سایر جلبک ها رشد می کنند. در این مطالعه ریخت شناسی، تشریح و تنوع ریختی گونهٔ J. Agardh H. pannosa برای اولین بار در ایران انجام شده است. در این مطالعه، 15 فرد از 7 جمعیت بررسی شد. تعداد 13 صفت کمی و کیفی اندازه گیری و استاندارد شد و در تحلیل های آماری استفاده شد. تفاوت هایی در ریخت شناسی جمعیت های مورد مطالعه مشاهده شد به طوری که جمعیت های نمونه برداری شده از دریای عمان (تیس و رمین) توسط صفات رنگ، فراوانی انشعابات جانبی و تعداد لایه های سلول های مدولاری از جمعیت های نمونه برداری شده از خلیج فارس (قشم و بندرلنگه) جدا شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 280

دانلود 158 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سرگزی فاطمه | ریاحی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  72-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  537
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

مطالعه حاضر به بررسی مورفومتری و تنوع ژنتیکی 24 جمعیت از Hypnea می پردازد. تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که صفاتی مانند روش پیشروی انشعابات در زیستگاه، اندازه و موقعیت تتراسپورانژها نقش مهمی در تنوع درون گونه ای داشته است. در هر دو تجزیه و تحلیل های مورفومتری و تنوع ژنتیکی، در گروه بندی جمعیت ها، گونه ها به خوبی از هم جدا شده اند اما جمعیت ها به خوبی از هم جدا نشده اند. تجزیه و تحلیل ها تنوع ژنتیکی و برخی درجات آمیختگی و تبادل ژنتیکی را بین جمعیت های مورد مطالعه نشان دادند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 537

دانلود 157 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  64-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  459
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

تنوع ریختی و بوم شناسی و ارتباط درون گونه ای جلبک قرمز جنس هیپنه آ بر روی 15 جمعیت متعلق به 5 گونه از دریای عمان در این پژوهش بررسی شده است. در این پژوهش تجزیه و تحلیل خوشه ای، تجزیه مولفه های اصلی و تحلیل روابط بوم شناسی گونه ها انجام گرفت. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که صفاتی مثل وجود انشعابات خاص، موقعیت تتراسپورانژها و نحوه اتصال جلبک به زیستگاه جلبک بیشترین نقش را به عنوان صفات تشخیصی جدا کننده گونه ها در این جنس داشته اند. دو خوشه اصلی تشکیل شد که H. boergesenii در خوشه اول قرار گرفت و خوشه دوم شامل دو زیر خوشه بود که در زیر خوشه اول گونه های H. charoides، H. valentiae و H. musciformis و در زیرخوشه دوم H. pannosa قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنوع در زیرخوشه اول به میانگین شوری سالیانه و در زیر خوشه دوم به میانگین سالیانه اسیدیته، دمای آب و میانگین ناخالصی ها ی آن شامل مواد ارگانیک و غیر ارگانیک مرتبط است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 459

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3 (پیاپی 49)
 • صفحات: 

  296-304
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1877
 • دانلود: 

  524
چکیده: 

کشت جلبک به دلیل مصارف بسیار زیاد در زمینه های دارویی، آرایشی، بهداشتی، غذایی و علوفه از اهمیت بسیاری برخوردار است. وجود سواحل گسترده در ایران امکان کاشت انواع جلبکهای دریایی موجود در این اکوسیستم را فراهم می آورد. بنابراین در این تحقیق تلاش شده است تا سه گونه از جلبکهای شناخته شده در سواحل چابهار کاشت شده تا ضمن بررسی امکان کاشت بتوان تکنیک هایی را که برای مردم امکان استفاده دارد معرفی کرد. بدین منظور گونه های Sargassum ilicifolium، Hypnea musciformis و Cystoseira indica در نظر گرفته شده و با سیستم چوبهای ثابت در کف در ناحیه جذر و مدی منطقه طیس در چابهار کاشته شد. این محل در درون محدوده ایست که منطقه آزاد چابهار در اختیار دارد و در 7 کیلومتری شرق چابهار و در کنار اسکله طیس قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که بعد از حدود دو ماه از روز کاشت، جلبک سیستوسیرا (Cystoseira indica) از 800 گرم بر روی هر طناب به 19100 گرم رسیده و تا 24 برابر افزایش زی توده نشان داد و از لحاظ طولی نیز بیش از 70 سانتی متر رشد داشته و بعضی از بوته ها به بیش از یک متر نیز رسید. جلبک سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) از 800 گرم به 13900 گرم رسیده و تا 17 برابر افزایش زی توده نشان داد، جلبک قرمز هیپنا (Hypnea musciformis) از 500 گرم به 4600 گرم رسیده و 9 برابر افزایش بیوماس نشان داد.  

آمار یکساله:  

بازدید 1877

دانلود 524 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  33-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3146
 • دانلود: 

  516
چکیده: 

Free radicals impair the cellular and tissue homeostasis, which can cause to cancer. Hypnea musciformis is a red seaweed and rich source of secondary antioxidant metabolites. These metabolites probably are effective in cancer treatment. In the present study, the phenolic and flavonoid content of the hydro-methanolic extract of Hypnea musciformis were determined respectively by the Folin-Ciocalteu and aluminum-chloride assay. The monovalent reducing power and total radical scavenging activity of the extract were also evaluated respectively by FRAP and DPPH assay. The cytotoxic effects of the extract were evaluated by MTT assay on MDA-MB-231 and MCF7 cell lines. Morphological changes of the cell lines were also examined by invert microscope. Statistical analysis was performed using t-test in GraphPad Prism 8. 0. 2 software. The results of the study indicate that the phenolic and flavonoid contents of the extract respectively were 14. 05±,2. 39 μ, gGAE/mg and 39. 08±,8. 78 μ, gQE/mg. The monovalent reducing power of the extract was 243. 32±,27. 86 μ, mol Fe2+/g and its total radical scavenging activity (in 1000 μ, g/mL) was 18. 75±,1. 51 %. The cytotoxic effects of the extract on MDA-MB-231 were higher than MCF7 cell line, significantly (P <0. 05). The IC50 value of the extract on MDA-MB-231 and MCF7 cells respectively was 634. 5 and 826. 8 μ, g/mL, after 72 hours of incubation. The morphological changes of treated cell line include cell granulation, cell contraction and rupture in a concentration and time dependent pattern. The cytotoxic effects of Hypnea musciformis extract were not dependent on estrogen, progesterone and HER2 receptors. Therefore, the hydro-methanolic extract of Hypnea musciformis probably is a favorable option in drug discovery against the triple-negative tumors.

آمار یکساله:  

بازدید 3146

دانلود 516 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  684
 • دانلود: 

  359
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 684

دانلود 359 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Sargazi Fatemeh

نشریه: 

JOURNAL OF EPIGENETICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40721
 • دانلود: 

  33956
چکیده: 

Hypnea species were found in southern coasts of Iran. This genus is an important red alga which comprises about 53 species worldwide and has a wide geographical distribution on the tropical shores around the world. In Iran, about 10 species of this genus have been reported from the subtidal zone of the Persian Gulf and Gulf of Oman coasts. The present study considers the assessment of genetic diversity of 10 populations of 3 species of Hypnea by using 6 ISSR primers. Genetic diversity parameters were determined among populations. The genetic divergence of the studied populations was checked by Neighbor-Joining (NJ) and Principal component analysis (PCA). Genetic differentiation of the studied species and populations was studied by AMOVA (Analysis of molecular variance) test. The Mantel test was performed to study the association between molecular distance and geographical distance of the studied populations. Grouping of the populations by NJ clustering separated the studied species in 2 distinct clusters. The most populations of H. musciformis formed a separate cluster and were placed far from the other species. H. ecklonii and H. cornuta showed some degree of relationship and were placed close to each other. AMOVA test showed significant genetic difference among populations. The Mantel test did not show a correlation between the genetic distance and geographical distance of these populations.

آمار یکساله:  

بازدید 40721

دانلود 33956 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  3921-3928
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2422
 • دانلود: 

  893
چکیده: 

Background & Objective: Breast cancer is one of the leading causes of death among women around the world. Attempts to find alternative therapies continue due to therapeutic resistance, side effects, and the high cost of conventional treatments. Materials & Methods: Hydro-methanolic extract of Ulva lactuca and Hypnea musiformis marine algae was prepared by maceration method. The phenolic content of these extracts was compared using the standard Folin-Ciocateu method and the antioxidant capacity was evaluated by the FRAP method. The cytotoxic effects of algae were compared using MTT assay and morphological changes were evaluated by an inverted microscope. Results: The phenolic content of Hypnea musiformis extract (12. 46 ±,1. 19 µ, g GAE/mg, P<0. 0001), and its antioxidant activity (203. 03 ±,27. 87 µ, mol Fe 2+ /g, P= 0. 007), was significantly higher than that of the alga Ulva lactuca. The cytotoxic effects of Hypnea musiformis extract were concentration and time dependent and had severe morphological changes on the cells. Algae extract of Hypnea musiformis (1000 µ, g/mL) inhibited 84. 79 ±,4. 66 of % cell proliferation after 72 hours of treatment. The IC50 value of cytotoxic effect of Hypnea musiformis and Ulva lactuca on MDA-MB-468 was respectively 701. 2 and >1000 µ, g/mL after 72h incubation. Conclusions: Hypnea musiformis had higher cytotoxic effects than Ulva lactuca on MDA-MB-468 cells, probably due to its higher phenolic content and antioxidant capacity. Therefore, it appears that a Hypnea musiformis alga is a better option to continue research on drug discovery of anticancer compounds.

آمار یکساله:  

بازدید 2422

دانلود 893 استناد 0 مرجع 684
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  58-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

ماکروجلبک ها در بسیاری از کشورها به عنوان غذای دریایی و نیز ذخیره غذایی جهت استحصال مواد شیمیایی مفید، نظیر مواد افزودنی زیست فعال مورد توجه می باشند. در مطالعه حاضر، با هدف ارزیابی خواص زیستی، تعیین ترکیبات کاروتنوئیدی، فنلی، فلاونوئیدی، سنجش فعالیت ضد اکسیدانی عصاره های آلی استحصال شده از گونه های ماکروجلبک قرمز Gracilariopsis persica و Hypnea flagelliformis در غلظت 3 میلی گرم بر میلی لیتر به روش های سنجش قدرت احیاکنندگی آهن (FRP)، ظرفیت ضد اکسیدانی کل (TAC) و نیز فعالیت ضد باکتریایی این عصاره ها مطالعه گردید. عصاره اتیل استاتی در دو ماکروجلبک و عصاره Nهگزانی در ماکروجلبک Gp. persica، دارای بیش ترین میزان قدرت احیا کنندگی می باشند که در قیاس با آسکوربیک اسید (استاندارد)، فعالیت کم تری را نشان داده اند و فعالیت ضد اکسیدانی کل عصاره ی اتیل استاتی ماکروجلبک ها بیش ترین فعالیت را نشان داد. بیش ترین میزان محتوای ترکیبات فنل و فلاونوئید متعلق به عصاره ی متانولی ماکروجلبک Gp. persica، به ترتیب (01/0± 12/45) و (007/0± 28/2) میلی گرم استاندارد بر گرم وزن خشک بوده در حالی که H. flagelliformis واجد بیش ترین میزان کاروتنوئید (06/0± 17) میلی گرم بر صد گرم وزن تر است. به علاوه عصاره های Nهگزانی Gp. persica در برابر سویه P. aeruginosa و اتیل استاتی H. flageliformis در مقابل سویه E. coli واجد فعالیت ضد باکتریایی و عصاره متانولی فاقد اثر مشاهده گردید. در یک قیاس کلی هر چند طبق نتایج، خاصیت ضد اکسیدانی و ضد باکتریایی گونه های مورد مطالعه کمتر از استاندارد محاسبه گردید، اما می توان ماکروجلبک های Gp. persica و H. flagelliformis را به عنوان گونه های واجد خواص زیستی ایمن معرفی نموده و با نظر به وفور آن ها، جهت مصارف داروئی و مکمل های تغذیه ای مورد بهره برداری واقع گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  19-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  666
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

جلبک ها موجوداتی فتوسنتز کننده هستند که برای مقابله با آسیب های پرتوهای فرا بنفش، ترکیبات محافظت کننده ای را همچون اسید آمینه های شبه مایکوسپورین (MAA) تولید می کنند. هدف از این مطالعه استخراج ترکیبات جاذب فرا بنفش با استفاده از حلال و دمای مناسب است. در این مطالعه سیانوباکتری Leptolyngbya fragilis و جلبک قرمز Hypnea musciformisبرای استخراج ترکیبات جاذب اشعه فرا بنفش مورد استفاده قرار گرفتند. برای این منظور از حلال های متانول 100 و 20 درصد، اتانول 70 درصد، آب مقطر و اتیل استات 100 درصد در دو دمای مختلف 4 و 45 درجه سانتی گراد به منظور عصاره گیری استفاده شد. در سیانوباکتری Leptolyngbya fragile بیشترین میزان ترکیبات استخراج شده با استفاده از اتیل استات 100 درصد و دمای 4 درجه سانتی گراد در طول موج 384 نانومتر (78154/1= maxλ ) و در جلبک قرمز Hypnea musciformis با استفاده از متانول 20 درصد و دمای 45 درجه سانتی گراد در طول موج 336 نانومتر (933/0=max λ ) به دست آمد. همچنین در عصاره اتانولی 70 درصد جذب در دامنه فرا بنفش بسیار ناچیز بود. به طور کلی می توان گفت نه تنها حلال و دمای مورد استفاده برای استخراج ترکیبات جاذب اشعه فرا بنفش در بازده استخراج تاثیرگذار است، بلکه این شاخص ها در گونه های مختلف نیز یکسان نیستند.

آمار یکساله:  

بازدید 666

دانلود 220 استناد 0 مرجع 0
litScript