نتایج جستجو

18683

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1869

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  115-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  352
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

در این مقاله ما ثابت می کنیم که یک متر بروالد ایزوتروپیک غیر ریمانی یا یک (α , β ) – متر غیر ریمانی میدان برداری متقارب نمی دهد. ما همچنین ثابت می کنیم که یک متر فینسلر L-کاهش یافته پذیرنده یک میدان برداری برداری متقارب به متر لاندزبرگ تبدیل می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 352

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ARYANEJAD YADOLLAH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40147
 • دانلود: 

  40387
چکیده: 

We consider four-dimensional Lie groups equipped with left-invariant Einstein Lorentzian metrics. The Harmonicity properties of left-invariant vector fields on these spaces are determined. In some cases, all these vector fields are critical points for the energy functional restricted to vector fields. Left-invariant vector fields defining Harmonic maps are also classified, and the energy of these vector fields is explicitly calculated.

آمار یکساله:  

بازدید 40147

دانلود 40387 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HEDAYATIAN S. | BIDABAD B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  A3
 • صفحات: 

  531-539
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  95373
 • دانلود: 

  39174
چکیده: 

Let M be an n-dimensional Riemannian manifold and TM its tangent bundle. The conformal and fiber preserving vector fields on TM have well-known physical interpretations and have been studied by physicists and geometricians. Here we define a Riemannian or pseudo-Riemannian lift metric ḡ on TM , which is in some senses more general than other lift metrics previously defined on TM , and seems to complete these works. Next we study the lift conformal vector fields ds on (TM, ḡ) and prove among the others that, every complete lift conformal vector field on TM is homothetic, and moreover, every horizontal or vertical lift conformal vector field on TM is a Killing vector.

آمار یکساله:  

بازدید 95373

دانلود 39174 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

پیغان ا. | رضوی ا. | حیدری ع.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1-الف
 • صفحات: 

  53-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  804
 • دانلود: 

  331
کلیدواژه: 
چکیده: 

بر روی منیفلدهای فینسلری، میدانهای برداری همدیس و ترفیع آنها را تعریف و سپس ثابت کردیم که تحت شرایط خاص، آنها متجانس هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 804

دانلود 331 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NALLAMEKALA KIRAN KUMAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  21-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55876
 • دانلود: 

  37419
چکیده: 

The conventional two-level inverter fed induction motor drive causes pulsating torque because of Harmonics present in the inverter output voltage. Therefore, minimization of Harmonics content is the major challenge in two-level inverter supplied drives. In this paper, a Harmonic reduction technique for multiple pole-pair induction motor drive is presented. A modified carrier based space vector PWM technique is used with suitable phase shift between different (modulating and carrier) signals to cancel the Harmonic content. In order to use this PWM technique, each pole-pair winding coil of a four-pole induction motor is supplied with two-level inverters separately as dual inverter fed drives. Two dc voltage sources are used to feed all these two-level inverters and by connecting in proper sequence zero sequence currents can be eliminated. By using proposed PWM technique to the inverter configuration, all Harmonics will appear at four times of the switching frequency. The proposed inverter concept is tested with 5hp four-pole induction motor in MATLAB/Simulink and experimentally also verified with laboratory prototype. Simulation and experimental results demonstrate the performance of the proposed inverter topology and also show the improvement in Harmonic profile.

آمار یکساله:  

بازدید 55876

دانلود 37419 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  851
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

تحقیقات اخیر نشان داده است که طبقه بندی تصاویر سنجش ازدور با کمک روش هایی که از اطلاعات مکانی در کنار اطلاعات طیفی استفاده می کند، نسبت به روش های مبتنی بر فقط اطلاعات طیفی، دقیق تر می باشد. اگرچه طبقه بندی به روش ماشین بردار پشتیبان دارای نتایج دقیق در بیشتر تصاویر سنجش ازدور می باشد ولی این طبقه بندی کننده ذاتا بر مبنای فقط اطلاعات تک پیکسل عمل می کند، که این یک محدودیت برای استفاده از آن می باشد. در این مقاله، تلفیق ماشین بردار پشتیبان با میدان های تصادفی مارکوف به منظور طبقه بندی داده های پلاریمتری رادار با روزنه مجازی از یک منطقه شامل گونه های مختلف جنگلی، پوشش گیاهی و آب بر اساس افزودن اطلاعات مکانی انجام می شود. به منظور انتخاب ویژگی های پلاریمتری مناسب و همچنین برآورد خودکار پارامترهای بهینه مورد نیاز، از الگوریتم ژنتیک استفاده می شود. به منظور بررسی عملکرد روش پیشنهادی، نتایج بدست آمده از این روش با نتایج تعدادی از روش های پایه در طبقه بندی تصاویر پلاریمتری و دو روش جدید به نام های aMRF و MSVC مقایسه شد. در نهایت طبقه بندی به این روش نسبت به روش های ویشارت، ویشارت-مارکوف، SVM، aMRF و MSVC به ترتیب 19، 14، 11، 5 و 3 درصد افزایش دقت را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 851

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Kok Johan | Germina K.A. | Germina K.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  173-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48982
 • دانلود: 

  32198
چکیده: 

In the main this paper introduces the concept of chromatic Harmonic polynomials denoted, H (G; x) and chromatic Harmonic indices denoted, H (G) of a graph G. The new concept is then applied to nd-ing explicit formula for the minimum (maximum) chromatic Harmonic polynomials and the minimum (maximum) chromatic Harmonic index of certain graphs. It is also applied to split graphs and certain derivative split graphs.

آمار یکساله:  

بازدید 48982

دانلود 32198 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  2 (پیاپی 84)
 • صفحات: 

  89-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1739
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

در این تحقیق تاثیر استفاده از دو حشره کش سیستمیک جذبی از ریشه شامل تیامتوکسام و ایمیداکلوپراید در کنترل جمعیت حشرات ناقل و نیز بیماری های ویروسی قابل انتقال با این ناقلین مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و به صورت کرت های خرد شده با استفاده از سه حشره کش تیامتوکسام، ایمیداکلوپراید و تیودیکارب به همراه شاهد (آب) و دو رقم سیب زمینی اگریا و مارفونا انجام گردید. آزمون در چهار تکرار و در دو استان تهران و همدان در دو سال زراعی 1380 و 1381 انجام شد.سه حشره کش تیامتوکسام (فرمولاسیون Cruiser 350FS)، ایمیداکلوپراید (فرمولاسیون Gaucho 70WS) و تیودیکارب (فرمولاسیون Larvin DF80) به ترتیب به میزان 20 میلی لیتر، 28.5 و 37.5 گرم به ازای 100 کیلوگرم بذر به صورت تیمار غده های بذری و متعاقب اضافه کردن این سه حشره کش به ترتیب از فرمولاسیون های Actara 25WG، Confidor 350SC و Larvin DF80 در موقع خاک دهی پای بوته های سیب زمینی به ترتیب به مقدار 0.03 گرم، 0.14 میلی لیتر و 0.05 گرم در هر متر از ردیف کشت استفاده شد. تعداد حشرات ناقل در کرتچه های آزمایشی، در سه گروه شته، زنجرک و تریپس شمارش شدند. همچنین میزان آلودگی به ویروس اس سیب زمینی (PVS)، ویروس ام سیب زمینی (PVM)، ویروس برگ قاشقی سیب زمینی (PLRV)، ویروس موزاییک یونجه (AlMV) و ویروس وای سیب زمینی (PVY) با استفاده از آزمون الایزا و در مورد ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) به کمک روش RT-PCR در کرتچه های آزمایشی مورد سنجش قرار گرفت. داده های حاصله در دو مقطع زمانی اوایل فصل (اواسط خرداد) و در اواخر فصل (اواسط شهریور) مورد تجزیه واریانس و مقایسه میانگین قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که هر دو حشره کش تیامتوکسام و ایمیداکلوپراید (بدون اختلاف معنی دار با یکدیگر در سطح 1%) تعداد شته ها و زنجرک ها را در مقایسه با شاهد، هم در اوایل و هم در اواخر فصل تا حدود 3 برابر و تعداد تریپس ها را در اوایل فصل زراعی تا حدود دو برابر و در اواخر فصل تا 3 برابر کاهش دادند. همچنین میزان آلودگی به ویروس های AlMV، PVM، PVS و PVY در اوایل فصل به نصف و در اواخر فصل به حدود یک سوم کرتچه های شاهد کاهش یافت. میزان بوته های آلوده به PLRV و TSWV در اوایل و هم اواخر فصل زراعی در کرتچه های تیمار شده با دو حشره کش تیامتوکسام و ایمیداکلوپراید به ترتیب حدود 4 و 3 برابر نسبت به شاهد کاهش داشت. حشره کش تیودیکارب کارایی مناسبی در کاهش تراکم ناقلین و نیز میزان بیماری های ویروسی نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1739

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1375
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه آنتی بادی ها در حوزه های تشخیص و درمان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. در این میان، آنتی بادی های مونوکلونال کاملا انسانی به دلیل عدم برانگیختن پاسخ ایمنی در بدن و کارایی بالا در درمان بیماری ها مورد توجه قرار گرفته اند. تحقیق پیش رو به منظور ساخت کتابخانه ژنی آنتی بادی نوترکیب انسانی از یک فرد واکسینه با توکسوئید کزاز انجام گرفته است.مواد و روش ها: ابتدا از فرد ایمن با توکسوئید کزاز خون گرفته شد. سپس لنفوسیت ها جدا و RNA از آن ها استخراج گردید. همه تنوع ژن های ناحیه متغیر زنجیره های سبک و سنگین آنتی بادی به روش RT-PCR تکثیر و به صورت ScFv به یکدیگر متصل شدند. سپس این قطعات به داخلT vector الحاق و به باکتریE. coli DH5a انتقال یافتند. پس از آن، الایزا صورت گرفت. جهت تایید کتابخانه ژنی آنتی بادی، پلاسمید آن استخراج و توالی یابی انجام شد.یافته ها: کیفیت cDNA با انجام واکنش توسط پرایمرهای ژن HPRT تایید شد. صحت انجام مراحل PCR و کلونینگ، توسط الکتروفورز ژل آگارز و برش آنزیمی مورد تایید قرار گرفت. باکتری های حاوی پلاسمید نوترکیب با رشد روی محیط کشت بر اساس رنگ آبی و سفید، مشخص شدند. از کلون ها پلاسمید استخراج و توالی یابی انجام شد. نتایج حاصل از تشابه توالی ها در پایگاه دادهigblast نشان داد که این توالی ها مربوط به ژن آنتی بادی انسانی می باشند. هم چنین توسط الایزا تایید این که آنتی بادی اختصاصی توکسین کزاز می باشد، صورت گرفت.نتیجه گیری: در این تحقیق کتابخانه آنتی بادی انسانی از فرد ایمن با توکسوئید کزاز، ساخته شد. سپس، ژن آنتی بادی موجود در این کتابخانه توسط توالی یابی و هم ترازی در پایگاه NCBIمورد تایید قرار گرفت و الایزا اختصاصیت این آنتی بادی ها را مشخص نمود. در ادامه جهت یافتن ژن آنتی با دی اختصاصی توکسین کزاز در این کتابخانه، لازم است غربال گری به روش نمایش فاژی انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1375

دانلود 298 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  523-534
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  730
 • دانلود: 

  311
چکیده: 

در این مقاله با استفاده از مشاهدات گرانی سنجی هوایی برداری در منطقه ای از کشور تانزانیا، مدل سازی محلی میدان گرانش با استفاده از دو روش مختلف و برمبنای بسط به توابع هارمونیک محلی صورت می گیرد. بدین منظور، در روش اول، جواب مسأله مقدار مرزی دیرخله برای معادله لاپلاس، با مقادیر مرزی تعریف شده در محدوده یک کلاهک کروی حل می شود. در این حالت جواب معادله لاپلاس بر مبنای ترکیب خطی توابع لژاندرِ وابسته از مرتبه صحیح و درجه غیرصحیح بیان می شود، که به توابع هارمونیک کلاه کروی معروف هستند. درروش دوم، معادله لاپلاس در سیستم مختصات کارتزین محلی حل می شود و مقادیر مرزی در این حالت در یک محدوده مسطح از سطح زمین در نظر گرفته می شوند. در این روش، جواب معادله لاپلاس، برحسب ترکیب توابع مثلثاتی به عنوان توابع پایه بیان می شود، که به آنها، هارمونیک های مستطیلی گفته می شود. به منظور بررسی کارایی هر یک از روش های ذکر شده، از مشاهدات گرانی سنجی هوایی برداری بر فراز منطقه ای در تانزانیا جهت برآورد پارامترهای هر مدل (ضرایب هارمونیک هر مدل) استفاده شده است. کمترین مقدار اختلافات بین مدل هارمونیک مستطیلی و نقاط کنترل برای درجه ی80 (به عنوان درجه ی بهینه ی بسط) در مناطق داخلی حدود 2 تا 3 میلی گال و برای مناطق لبه ای بین 8 تا 9 میلی گال حاصل شد. کمترین مقدار اختلافات بین مدل هارمونیک کلاه کروی و نقاط کنترل برای درجه 100 ( به عنوان درجه بهینه بسط) در مناطق داخلی کمتر از یک میلی گال و حدود 3 میلی گال برای مناطق لبه ای به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 730

دانلود 311 استناد 0 مرجع 0
litScript