نتایج جستجو

3317

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

332

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  263
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

زیستگاه ها در سراسر جهان به شدت تخریب شده اند. یکی از مؤثرترین رویکرد ها برای احیای این مناطق، بازگردانی شرایطی است که از دست داده اند. بررسی ها بیانگر احتمال زیاد وقوع انقراض محلی مرال (Cervus elaphus maral)، در زیستگاه های فعلی استان گیلان به علت تخریب شدید زیستگاهی است. هدف این تحقیق معرفی کاربرد دیگری از سطوح تناسب، مقاومت زیستگاهی، مسیر ها و کریدور های ارتباطی در پایش و تحلیل تغییرات زیستگاه ها به عنوان نقطه شروع بازسازی آنهاست. در این تحقیق قابلیت استفاده از لایه های تناسب، مقاومت و مسیر های ارتباطی، در مدیریت زیستگاه ها توسعه داده شده است. به این منظور سطح تناسب زیستگاهی در محیط نرم افزار 10ArcGis و با استفاده از جعبه ابزار Corridor Designer به روش وزن دهی به فاکتورهای زیستگاهی با استفاده از نظر خبرگان تهیه شد. براساس نتایج تحقیق، کاهش 35 درصدی سطح زیستگاه های مطلوب، افزایش 34 درصدی تعداد لکه ها، افزایش 89 درصدی تراکم لبه و کاهش 53 درصدی متوسط اندازه لکه ها بیانگرآن است که وقوع هم زمان تباهی و از هم گسیختگی زیستگاهی به شدت انسجام زیستگاهی مرال را تخریب کرده است. افزایش نسبت فاصله هزینه-وزن به فاصله اقلیدوسی مسیرهای ارتباطی و تغییرات پوشش زمینی مسیرها و کریدورها، بیانگر افزایش مقاومت زیستگاهی و کاهش ارتباط عملکردی و کاهش نفوذپذیری سیمای سرزمین است. نتایج تحقیق تصویر روشنی از میزان تغییرات در سطوح تناسب و مقاومت زیستگاهی و مسیر های ارتباطی مرال ارائه داده است که می تواند نقش مؤثری در فرایند بازسازی محدوده مورد بررسی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 263

دانلود 158 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HIRZEL A.H. | HELFER V. | METRAL F.

نشریه: 

ECOLOGICAL MODELING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  145
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  111-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  930
 • بازدید: 

  29971
 • دانلود: 

  29919
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29971

دانلود 29919 استناد 930 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  109-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

تنوع زیستی درزمره مهم ترین شاخص های تنوع و پویایی اکوسیستم است. پرندگان به عنوان شاخصی کل نگر نشان دهنده تنوع زیستی اکوسیستم، مطلوبیت زیست گاه و سایر شرایط زیستی لازم برای هر گونه هستند؛ از این رو مطالعه روی پرندگان به ویژه پرندگان مهاجر، به مثابه یک شاخص کل نگر اهمیت خاصی دارد. با توجه به لزوم انجام مطالعات در این زمینه، نوشتار پیش رو با هدف بررسی مطلوبیت زیست گاه و شناسایی مهم ترین متغیرهای محیطی موثر بر پراکنش گونه غاز خاکستری به عنوان یک گونه مهاجر و شاخص در ایران صورت گرفت. با بهره گیری از 23 متغیر محیطی و با استفاده از 9 مدل موجود در بسته نرم افزاری بایومد تحت نرم افزار R پراکنش گونه در سه تیپ زیست گاهی زمستان گذران، تابستان گذران و جوجه آور و همچنین مکان های توقف شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که مدل های مورد استفاده در مدل سازی پراکنش گونه از صحت بالایی در بررسی پراکنش گونه برخوردار هستند. به طور کلی، متغیرهای دما و بارش بیشترین اهمیت و متغیرهایی همچون پوشش گیاهی و فاصله تا جاده ها کمترین اهمیت را در پراکنش گونه غاز خاکستری در سطح ایران دارند. براساس نتایج به دست آمده، 91/15% از سطح ایران به عنوان زیست گاه های مطلوب گونه شناسایی شد که به میزان 95/15% با مناطق حفاظت شده هم پوشی دارد؛ بنابراین، روش استفاده شده در پژوهش حاضر به درستی زیست گاه های مطلوب گونه را شناسایی کرده و می تواند به عنوان روش مناسبی برای مدل سازی مطلوبیت زیست گاه گونه های مشابه استفاده شود که این امر از دیدگاه حفاظت و ارایه برنامه های جامع و کاربردی مدیریت حیات وحش امری بسیار ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

مدل های ریاضی فردگرای مبتنی بر تئوری بیوانرژی به عنوان آخرین تلاش های انجام شده در زمینه مدل سازی زیستگاه های رودخانه ای در علم اکوهیدرولیک مطرح می باشند. فرض اصلی این نوع مدل ها بر این است که خصوصیات جمعیت ماهی از رشد، بقا و تولیدمثل افراد ناشی می شود و فرآیندهای مبتنی بر خصوصیات فردی نیز تحت تأثیر شرایط اکوهیدرولیکی زیستگاه و میزان انرژی دریافتی و مصرفی ماهی می باشد. در تحقیق حاضر که از اولین پژوهش های انجام شده در زمینه کاربرد مدل های فردگرا به منظور شبیه سازی و ارزیابی مطلوبیت زیستگاه های رودخانه ای در ایران می باشد، با معرفی و کاربرد مدل ریاضی inSTREAM به تشریح مبانی و روش مدل سازی فردگرای جمعیت ماهی بر مبنای تئوری بیوانرژی پرداخته شده است. همچنین به منظور آشنایی با نتایج حاصل از مدل سازی، بخش هایی از نتایج کاربرد مدل در ارزیابی زیستگاه های قزل آلای خال قرمز رودخانه الرم در پارک ملی لار ارائه شده است. بررسی قابلیت های مدل فردگرای inSTREAM و نیز نتایج حاصل از مدل سازی های بیوانرژی ارائه شده در تحقیق حاضر نشان داد که با استفاده از رویکرد مدل سازی معرفی شده در این تحقیق می توان تغییرات زمانی رشد گونه و کیفیت زیستگاهی، و نیز مناطق بهینه برای زیست ماهی را با توجه به تأثیر توأمان عوامل زیستی و غیرزیستی بر توزیع انرژی در رودخانه تعیین نمود و از آن در مدیریت و مهندسی اکوسیستم رودخانه و نیز تخمین جریانات اکولوژیک بهره گرفت. این مدل همچنین در زمینه شیلات و آبزی پروری به منظور فراهم نمودن تولید بیشتر ماهی و بهره برداری پایدار از این منابع پروتئینی تجدیدپذیر، کاربردی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 43

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HIRZEL A. | GUISAN A.

نشریه: 

ECOLOGICAL MODELING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  157
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  331-341
تعامل: 
 • استنادات: 

  940
 • بازدید: 

  57391
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 57391

دانلود 30995 استناد 940 مرجع 0
نویسندگان: 

HIRZEL A.H. | LAYA L.G. | HELFERA V.

نشریه: 

ECOLOGICAL MODELING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  199
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  142-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  894
 • بازدید: 

  29578
 • دانلود: 

  26465
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29578

دانلود 26465 استناد 894 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  277-290
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15028
 • دانلود: 

  8278
چکیده: 

The thornless half-shrub Astragalus podolobus is one of the most valuable species in Iran rangelands providing nursing condition with important roles in soil and water conservation together with biodiversity conservation. However, land-use changes and rangeland degradation have represented real threats to this species. To determine how to manage this plant better, its potential spatial distribution was mapped using a bivariate statistical model (FR: frequency ratio) for the Maraveh Tapeh rangelands of Golestan Province, north-east Iran. A total of 115 occurrences of A. podolobus were recorded using GPS during field surveys from April to September in 2018 and 2019, then 80 data points (70%) were used in modeling, and the remaining 35 data points (30%) in evaluating the model. A number of 8 digital layers potentially affecting the Habitat Suitability of the plant were selected as independent variables, including: distance from roads and rivers, elevation, plan curvature, precipitation, slope percentage, aspect and temperature. The results showed that the variables temperature, precipitation, and distance from the roads have larger effects on the presence of A. podolobus. The Habitat Suitability map produced using the FR model provides a powerful tool for development of conservation plans for the degraded Habitats of the species. The analytical framework used in this study could be applied to other arid and semi-arid environments to determine Habitat Suitability of A. podolobus and stabilize this species, and to introduce new adaptive rules for rangeland management.

آمار یکساله:  

بازدید 15028

دانلود 8278 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سرهنگ زاده جلیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  93-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

هرچند گونه آردوج (JuniperusfoetidissimaWild. )در طبقه بندی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی در طبقه کمترین نگرانی قرار دارد، اما دامنه انتشار این گونه دیرزیست که نماد گیاهی استان آذربایجان شرقی است، کاهش یافته است و حفاظت رویشگاه های آن دارای اهمیت است. در این پژوهش، مطلوبیت رویشگاه آردوج در ذخیره گاه زیست کره ارسباران بررسی شد. بدین منظور برای مدل سازی مطلوبیت رویشگاه آردوج با استفاده از نقاط حضور گونه، از روش تحلیل عامل آشیان بوم شناختی (ENFA) بهره گیری شد. درصد شیب و طبقات آن، طبقات جهت جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا و طبقات آن، شکل واحدهای اراضی خاک و زمین شناسی، طبقه بندی اقلیمی به عنوان متغیرهای مستقل محیط زیستی در مدل سازی استفاده شدند. نتایج نشان داد این گونه دارای آشیان بوم شناختی باریکی بوده و نسبت به تغییرات زیستگاه حساس است. رویشگاه های مطلوب گونه در محدوده ارتفاعی 330 تا 1500 متر از سطح دریا، شیب 10 تا 60 درصد، تمامی دامنه ها و در محدوده اقلیم های نیمه خشک و مدیترانه ای قرار دارد. بر اساس مدل سازی انجام شده 17/27 درصد از وسعت ذخیره گاه زیست کره ارسباران، رویشگاه مطلوبی برای آردوج است. نتایج این پژوهش برای اهداف مدیریتی در توسعه پایدار اکوسیستم های جنگلی، حفاظت و احیای این اکوسیستم ها کاربرد دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سنچولی ناصر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  101-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  512
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

ارزیابی زیستگاه مناسب برای پراکنش جانوران یکی از راه های دستیابی به اهداف حفاظت از تنوع زیستی می باشد. در مطالعه حاضر، مطلوبیت زیستگاه سوسمار سه خط مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل حداکثر بی نظمی (Maximum Entropy)، نواحی شمال غرب و غرب ایران به عنوان مناطق مساعد برای حضور گونه پیش بینی شده است. هم چنین نقاطی از حضور گونه در استان های البرز، آذربایجان شرقی، مرکزی و اصفهان ارائه شده بود در مطالعه حاضر خارج از محدوده مساعد حضور قرار گرفته اند. میزان بارندگی در سردترین فصل سال با نقش بیش از 40% در پیش بینی مطلوبیت زیستگاه، به عنوان مهم ترین عامل در حضور لاسرتای سه خط شناخته می شود. عدم پیش بینی نواحی فلات مرکزی و استان آذربایجان شرقی برای حضور این گونه را می توان با کاهش میزان بارندگی زمستانه در سال های اخیر دانست، هم چنین از بین رفتن زیستگاه و باغات در دره ها که مناسب ترین زیستگاه را برای آن شامل می شد، از عوامل کاهش اندازه جمعیت آن به شمار می روند. با بررسی عوامل تأثیرگذار بر پراکنش گونه و یافتن نواحی جدید مساعد حضور گونه می توان از خطر انقراض آن در محیط جلوگیری نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 512

دانلود 271 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  225-235
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  610
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

پراکنش کمرکلی جنگلی (Sitta europaea) از خانواده کمرکلیان (Sittidae) و راسته گنجشک سانان (Passeriformes) در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود طی فصول بهار و تابستان در سال 1387 در سری های پاتم، نمخانه، گرازبن، چلیر و بهاربن به مساحت تقریبی 5800 هکتار مورد مطالعه قرار گرفت. متغیرهای زیستگاهی مورد اندازه گیری عبارت از: ویژگی های ساختار پوشش گیاهی منطقه، تیپ پوشش جنگلی و عوامل توپوگرافی شامل شیب، جهت و ارتفاع عرصه مورد مطالعه بود. قطعات نمونه برداری در یک ترانسکت خطی تصادفی برداشت و حضور و عدم حضور گونه ثبت شد. هر قطعه نمونه ای که گونه در آن مشاهده شد به عنوان نقطه حضور و در صورت عدم مشاهده به عنوان نقطه عدم حضور ثبت شد. بر این اساس در مجموع 98 قطعه نمونه برداشت شد. مطلوبیت زیستگاه کمرکلی به روش رگرسیون منطقی دوتایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که متغیرهای ارتفاع، قطر، تعداد اشکوب درختان، نوع گونه درختی و ارتفاع از سطح دریا موثرترین متغیرهای اثرگذار بر حضور گونه در منطقه مورد مطالعه است. همچنین نتایج نشان داد این پرنده زیستگاه های جنگلی با جوامع کهنسال راش و ممرز را به عنوان زیستگاه مطلوب خود بر می گزیند.

آمار یکساله:  

بازدید 610

دانلود 232 استناد 0 مرجع 0
litScript