نتایج جستجو

72

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  234-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  479
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

Nevus comedonicus (NC) is a rare developmental anomaly of the folliculosebaceous apparatus, which appears as numerous dilated papules containing firm, darkly pigmented, horny plugs. It appears shortly after birth and mostly before the age of 10,however, late-onset cases have been reported. There is no gender or racial predilection. Moreover, NC can be a component of nevus comedonicus syndrome, a neurocutaneous disorder with skeletal, ocular, and central nervous system abnormalities. EHK properties in NC are not a common finding and are rarely seen in association with each other. This paper reports a healthy, 27-year-old young woman who has been developing numbers of asymptomatic unilateral linear skin lesions on her chest, waist, right thigh, and popliteal fossa in a unilateral linear pattern over ten years. Skin biopsy revealed dilated follicular ostia with orthokeratotic HYPERKERATOSIS, columns of parakeratosis, cornoid flagellation, epidermolytic HYPERKERATOSIS, and mild acanthosis on its wall.

آمار یکساله:  

بازدید 479

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

منصوریان ماندانا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  64-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1170
 • دانلود: 

  372
کلیدواژه: 
چکیده: 

بیمار معرفی شده، خانمی 25 ساله و متاهل است که سابقه 5 ساله هیپرکراتوز و تیره شدن نیپل و آرئول دو طرفه پستان را دارد. هیپرکراتوز نیپل و آرئول یک مورد خوش خیم و نادر است که می تواند به صورت یک طرفه یا دو طرفه در هر دو جنس تظاهر کند. حداقل سه نوع از هیپرکراتوز نیپل و آرئول را شرح داده اند: نوع اول: موردی از گسترش نووس اپیدرمالنوع دوم: همراهی با آکانتوز نیگریکانس یا ایکتیوزنوع سوم: ایدیوپاتیک یا نووئیدبیمار ما مبتلا به نوع دوم یعنی هیپرکراتوز نیپل و آرئول همراه با آکانتوزنیگریکانس بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1170

دانلود 372 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AKHTARDANESH B. | DERAKHSHANFAR A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  32-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  385
 • بازدید: 

  8756
 • دانلود: 

  15458
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8756

دانلود 15458 استناد 385 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48103
 • دانلود: 

  14023
چکیده: 

Background: Mast cells normally present in small numbers in the connective tissue of all organs and release a variety of potent mediators like histamine, leukotrienes, cytokines, chymase, basic fibroblast growth factor (bFGF), tryptase and heparin through degranulation. Objectives: The aim of the present study was the assessment of mast cell density in HYPERKERATOSIS, dysplastic oral mucosa and oral squamous cell carcinoma (OSCC). Methods: In this retrospective analytical study, paraffinized specimens from 15 cases of normal mucosa and 23 cases of well-differentiated OSCC, cases of HYPERKERATOSIS and dysplasia were selected. Sections were stained with toluidine blue and then were counted at 400× magnification in hotspot areas under a light microscope. The results were analyzed using ANOVA. P values less than 0. 05 were considered significant. Results: Mast cells density (MCD) increased in HYPERKERATOSIS, dysplasia, and OSCC. There was not any significant correlation between mast cell density and HYPERKERATOSIS, dysplastic mucosa and normal mucosa. There were significant differences between mast cell counts in SCC and normal mucosa. Conclusions: MCD is higher in HYPERKERATOSIS and dysplastic oral mucosa than in normal mucosa. There were significant differences between mast cell counts in SCC and normal mucosa.

آمار یکساله:  

بازدید 48103

دانلود 14023 استناد 0 مرجع 532
نویسندگان: 

مسافری صمد | محمدی آیدین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  539-545
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1602
 • دانلود: 

  332
چکیده: 

یکی از مکانیسم های مهم دفاعی پستان، اسفنکتر سرپستانک و اپیدرم شاخی پوست سرپستانک می باشد که تا داخل اسفنکتر سرپستانک امتداد می یابد و بعد از هر بار دوشش باعث ترشح کراتین و مسدود شدن مجرای موئین اسفنکتر سرپستانک توسط پلاک کراتین می گردد. ترشح بیش از حد کراتین به علت تحریکات مکرر نوک پستان به خصوص در اثر کارکرد نادرست دستگاه شیردوشی منجر به بروز هیپرکراتوزیس خواهد شد که در نهایت منجر به عوارضی نظیر ورم پستان، black spot و افزایش تعداد سلول های سوماتیک شیر می گردد. در این مطالعه چهار گله از گاوداری های شیری اطراف تبریز مشتمل بر860 راس گاو شیری مورد بررسی قرار گرفت که در دو گله دو بار دوشش و در دو گله دیگر سه بار دوشش در شبانه روز انجام می گرفت. در زمان شیردوشی نوک سر پستانک هر یک از گاوها از نظر وجود هیپرکراتوزیس و درجات آن (درجه یک، دو، سه و چهار) بررسی و ثبت گردید. نتایج این بررسی نشان داد که میزان شیوع هیپرکراتوزیس نوک سرپستانک در گله های سه بار دوشش (14.1%) به طور معنی داری بیشتر از ﮔله های دو بار دوشش (12.3%) می باﺷﺪ ((P<0.01. همچنین هیپرکراتوزیس درجه دو و درجه سه به طور معنی داری بیشتر از درجه چهار بود. بر اساس نتایج به دست آمده، درصد فراوانی هیپرکراتوزیس در گاوداری های شیری منطقه تبریز به طور معنی داری بیشتر از مقادیرگزارش شده جهانی است (P<0.01).

آمار یکساله:  

بازدید 1602

دانلود 332 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 46)
 • صفحات: 

  107-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  914
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

مقدمه: جنس دمودکس از راسته پروستیگماتا، خانواده دمودیسیده است که گونه های متعددی از هیره های غیر شایع دارد و بعضی از آنها باعث بروز گال شدیدی در حیوانات می شوند. دو گونه از آن در انسان بیماری زا می باشد که شامل دمودکس فولیکولاروم که به هیره فولیکول مو معروف بوده و دمودکس بریویس می باشد این بیماری در خانم ها بیشتر از آقایان دیده می شود.مورد: بیمار خانمی است بیست ساله ساکن یکی از روستاهای شهر اراک که به دنبال خارش شدید و هیپرکراتوزیس (شوره فراوان) ناحیه گونه ها به پزشک متخصص پوست و مو مراجعه نموده و ضمن معرفی به آزمایشگاه و تهیه لام از نمونه برداشت شده از گونه های بیمار، به تعداد فراوان، دمودکس در آزمون میکروسکوپی نمونه مشاهده شد.نتیجه گیری: نتیجه این آزمایش حاکی از آن است که در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های پوست با پوسته ریزی و خارش خصوصا در ناحیه سر و صورت، عارضه ممکن است به علت عفونت دمودکسی باشد. لذا پیشنهاد می گردد در این گونه بیماران، دمودیکوزیس نیز در تشخیص افتراقی مدنظر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 914

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SHAFAEE SH.

نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 2
 • صفحات: 

  52-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18038
 • دانلود: 

  12816
چکیده: 

Objective: Stromal elements play a key role in growth and development of different neoplasms. Myofibroblasts are the major components and occur in stromal tissue during carcinogenesis processes. The purpose of this study was to review the frequency and the distribution pattern of myofibroblasts (aSMA-positive) in the stroma of squamous epithelial carcinoma and to compare values with those for with oral dysplasia and HYPERKERATOSIS.Materials and Methods: we evaluated aSMA protein frequency in HYPERKERATOSIS (n=18), oral epithelial dysplasia (n=18) and oral squamous cell carcinoma (n=18) using immunohistochemistry. Results: αSMA-positive expression was observed in 67% of OSCC tissue samples with network and spindle patterns, whereas it was seen in 22% with a focal pattern in dysplasia and in 6% with a scanty pattern in HYPERKERATOSIS cases.Conclusion: These findings suggest that an increase in number of myofibroblasts and change in their distribution pattern occurs during carcinogenesis which can be an expression of their role in tumor invasive characteristics.

آمار یکساله:  

بازدید 18038

دانلود 12816 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4 (پیاپی 71)
 • صفحات: 

  321-330
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  747
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

مقدمه: استرومای تومورال نقش مهمی در رشد و پیشرفت نئوپلاسم های مختلف دارد. از اجزا سلولی واکنش استروما میوفیبروبلاست ها هستند که در طی فرآیند کارسینوژنزیس در استروما نمایان می گردند. هدف مطالعه حاضر ارزیابی وجود میوفیبروبلاست ها در استرومای کارسینوم سلول سنگفرشی و مقایسه آن با دیپسلازی و هیپرکراتوزیس دهان به روش ایمونوهیتوشیمی بود.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی - توصیفی به تعداد 18 بلوک پارافینه کارسینوم سلول سنگفرشی، 18 نمونه دیسپلازی اپی تلیالی و 18 مورد هیپرکراتوزیس و 5 نمونه مخاط نرمال دهان (به عنوان شاهد) جهت نشانگر aSMA با روش ایمونوهیستوشیمی رنگ آمیزی شدند. تعداد میوفیبروبلاست های aSMA مثبت با بزرگنمایی 40 برابر در 100 سلول شمارش گردید و نتایج به صورت درصد سلول های رنگ پذیری شده مطرح و Score بندی شد. آزمون های آماری مورد استفاده کروسکال والیس، ANOVA و Chi-square test بود.یافته ها: در کارسینوم سلول سنگفرشی دهان 8 مورد (++) Score 3 و 4 مورد Score 2 (+) داشتند و در دیسپلازی اپی تلیالی 1 مورد (++) Score 3 و 3 مورد Score 2 (+) داشتند. در هیپرکراتوزیس (+) 2 Score در 1 نمونه مشاهده شد. رنگ پذیری با aSMA فقط در سلول های آندوتلیال دیواره عروق خونی مخاط نرمال د هان نمایان بود. اختلاف آماری معنی داری در بیان میوفیبر و بلاست های SMA مثبت بین کارسینوم سلول سنگفرشی و دیسپلازی اپی تلیالی و هیپرکراتوزیس دیده شد (P=0.000).نتیجه گیری: به نظر می رسد که افزایش تعداد (درصد) میوفیبروبلاست ها در طی فرآیند کارسینوژنزیس صورت می گیرد که به نوعی تاییدکننده نقش آن ها در خاصیت تهاجمی تومورال است.

آمار یکساله:  

بازدید 747

دانلود 214 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  145-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  668
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 668

دانلود 158 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بصیری بهناز | شکوهی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  43-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  938
 • دانلود: 

  448
چکیده: 

(H.I) Harlequin Ichthyosis یک فرم شدید ایکتیوز اریترودرمیک است که موجب می شود تا نوزاد ظاهر عجیب و منحصر به فردی در زمان تولد داشته باشد. ظاهر پوست و ماهیت کشنده بیماری سبب شده است تا تحت عنوان جنین دلقکی (Harlequin Fetus) نام گذاری شود اما از آن جا که امروزه بقای برخی از مبتلایان امکان پذیر است عنوان H.I مناسب تر به نظر می رسد. شیوع بیماری 1 در 300000 مورد ذکر شده و الگوی وارثتی آن اتوزوم مغلوب می باشد اما جهش اتوزوم غالب جدید نیز در خانواده های سالم دیده شده است. پیش آگهی بیماری بسیار بد بوده و در اغلب موارد نوزاد طی چند ساعت تا چند روز پس از تولد فوت می کند. بارزترین نکته پاتولوژیک در بیوپسی پوست این نوزادان هایپرکراتوز می باشد. در این مقاله 2 مورد از بیمارانی که فرزندان اول و دوم از 1 خانواده بودند، معرفی می شوند. پدر و مادر این بیماران نسبت فامیلی (دختر عمه ـ پسر دایی) داشتند و نوزاد اول چند لحظه پس از تولد و دومی در سن 1 روزگی فوت کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 938

دانلود 448 استناد 0 مرجع 0
litScript