نتایج جستجو

106324

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

10633

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

POURANG H. | SADIGHI A.

نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  46-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60688
 • دانلود: 

  25735
چکیده: 

Hirchsprung’s DISEASE is a developmental disorder of the enteric nervous system, characterized by abdsence of ganglion cell in the myenterric and submucosal plexuese along a variable portion of the distal intestine.The purpose of this study is the presentation of a new procedure for reduction of the postoperative complications of HIRSCHSPRUNG’s DISEASE (HD) by offering a modified Swenson’s technique. This was a chieved through a 10 years study of 157 patients with HD, of whom 74% were male and 26% wre female. In 100 cases the DISEASE was diagnosed in the early neonatal period, in 129 cases the involved segments were rectosigmoid or shortsegment. Our choice of operation was a new modification of swenson’s type of pull through (Swenson’s operation + posterior rectal wall myectomy). Phatholgical examination has confirmed the diagnosis of HD in all patients. The overall results of surgery were good in 81% and there was no mortality.

آمار یکساله:  

بازدید 60688

دانلود 25735 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  181-186
تعامل: 
 • استنادات: 

  450
 • بازدید: 

  10293
 • دانلود: 

  26925
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10293

دانلود 26925 استناد 450 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  94-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1579
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

مقدمهمیکتومی آنورکتال و دیلاتاسیون آنال زیر بیهوشی می تواند روش مفیدی در درمان کودکان مبتلا به هیرشپرونگ با سگمان بسیار کوتاه باشد. در این مطالعه به بررسی پیامدهای عمل جراحی میکتومی آنورکتال پرداخته شده است.روش کاراین مطالعه توصیفی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد از سال 1386-1388 انجام شده است. باریم انما و مانومتری آنورکتال بر تمام بیماران انجام شد. بعد از انجام میکتومی آنورکتال بیماران در هفته دوم بعد از عمل و سپس به طور ماهیانه به مدت شش ماه از نظر عوارض عمل و پاسخ به درمان پیگیری شدند. همچنین بیماران از نظر وجود و یا عدم وجود گانگلیون سل در قطعه عضلانی برداشته شده به 3 گروه تقسیم شدند و از نظرپاسخ به درمان با یکدیگر مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از جداول فراوانی انجام شد و برای مقایسه از آزمون کای دو استفاده شد.نتایجخونریزی، عفونت محل عمل، سپسیس، آنتروکولیت، تنگی آنوس در هیچ یک از بیماران پس از جراحی مشاهده نشد. در 4 بیمار بی اختیاری گاز و در 3 بیمار بی اختیاری مدفوع پس از عمل مشاهده شد که با دستور بیوفیدبک در عرض 3 تا 6 ماه بهبود یافت. 40 بیمار (87.5%) بعد از عمل بهبود کامل و 2 بیمار (4.17%) بهبود نسبی پیدا کردند و 4 بیمار (8.33%) از این جراحی هیچ نتیجه ای نگرفتند. بر مبنای داده های آماری ارتباط معنی داری بین جنس و عوارض پس از جراحی و پاسخ به درمان وجود ندارد.نتیجه گیریمیکتومی آنورکتال می تواند روش موثر در درمان بیمارانی باشد که این مشخصات را دارند: عدم وجود اختلالات آناتومیکی، یبوست مزمن علی رغم درمان طبی، عدم وجود منطقه تغییر در باریم انما، شکست رفلکس ریلکس شدن آنورکتال با دیلاتاسیون رکتال در مانومتری.

آمار یکساله:  

بازدید 1579

دانلود 206 استناد 0 مرجع 24
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

بهجتی مصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  82-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1497
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

یک شیرخوار مذکر چهار ماهه ای جهت بررسی سیانوز به درمانگاه تخصصی بیمارستان افشار یزد ارجاع شد. در معاینه قلب، نبض ها طبیعی بود، سیانوز مرکزی وجود داشت، صدای اول قلب طبیعی ولی صدای دوم واحد بود یک سوفل مداوم درجه دو در ناحیه کلاویکل چپ شنیده شد. در معاینه شکم یک توده نرم و متحرک به ابعاد چهار در ده سانتیمتر در ربع فوقانی و راست شکم لمس شد، شکم نفاخ بود، رادیوگرافی ساده شکم وجود چنین توده ای را تایید کرد ولی کلسیفیکاسیون وجود نداشت، سونوگرافی شکم وجود توده ای به ابعاد پنج در ده سانتیمتر که بیان کننده فکالوم بود تایید کرد. انما با آب و صابون انجام شد و دیستانسیون شکم بهبود یافت و فکالوم از بین رفت. اکوکاردیوگرافی نقص بین بطنی (VSD)، آترزی شریان ریوی (PUL.Atresia) و کانال شریانی باز (PDA) نشان داد. ده روز بعد Barium enema انجام شد که موید بیماری هیرشپرونگ لوکانیزه در ناحیه رکتوسیگموئید بود. در بیوپسی رکتوم 5 سانتیمتر از Anal Verge، سلول های گانگلیون وجود نداشت، لگن در 10، 12، 15 سانتیمتری دیده شد و در پایان تشخیص نهایی بیماری هیرشپرونگ با VSD، آترزی پولمونر و PDA داده شد. در ابتدا بیمار تحت عمل جراحی شنت سیستمیک به ریوی (Modified Blaock-Taussing shunt) قرارگرفت و سیانوز بیمار به طور قابل ملاحظه ای بهبود یافت و یک ماه بعد عمل کولوستومی موقت انجام گرفت. با بررسی مراجع علمی در دسترس Medline کلاسیک و شبکه اینترنت نتوانستم بیماری هیرشپرونگ را همراه با VSD، آترزی پولمونر و PDA پیدا نمایم.

آمار یکساله:  

بازدید 1497

دانلود 220 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PETCHASUWAN C. | PINTONG J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  83
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1402-1409
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  27058
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27058

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  123-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104952
 • دانلود: 

  30210
چکیده: 

Background: HDR syndrome (hypoparathyroidism, sensorineural deafness and renal DISEASE) is an autosomal dominant condition, defined by the triad hypoparathyroidism, renal dysplasia and hearing loss. HIRSCHSPRUNG (HSCR) DISEASE is a variable congenital absence of ganglion cells of the enteric nervous system resulting in degrees of functional bowel obstruction. Rarer chromosomal anomalies are reported in combination with HIRSCHSPRUNG DISEASE like DiGeorge syndrome, mosaic trisomy 8, XXY chromosomal constitution, partial duplication of chromosome 2q, tetrasomy 9p, and 20p deletion.Case Presentation: Here, we describe an 8 year-old girl with HDR syndrome accompanied by HIRSCHSPRUNG DISEASE. Although the association of HIRSCHSPRUNG DISEASE with chromosomal anomalies has been reported, according to our knowledge, this is the first report of associated HSCR with HDR syndrome.

آمار یکساله:  

بازدید 104952

دانلود 30210 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1299-1303
تعامل: 
 • استنادات: 

  446
 • بازدید: 

  9700
 • دانلود: 

  26281
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9700

دانلود 26281 استناد 446 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ANZ JOURNAL OF SURGERY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  449
 • بازدید: 

  7402
 • دانلود: 

  26833
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7402

دانلود 26833 استناد 449 مرجع 0
نویسندگان: 

SRIVASTAVA P. | UPADHYAYA V.D. | GANGOPADHYAYA A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  10758
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10758

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
نویسندگان: 

KARAMI CHANLAH M. | DAGHIGHI M.H. | ASLANABADI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  5-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79284
 • دانلود: 

  30271
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction & Aims: The study aims to investigate barium enema accuracy in diagnosing Hischsprung's DISEASE (HD). Patients & Methods: This study was performed on 58 patients diagnosed with Hischsprung's DISEASE later confirmed by pathology; the patients had undergone surgical operation in the last 3 years. The radiographs were reached from their medical records and were later assessed by a skilled pediatric radiologist. Bar-ium enema findings were also evaluated. Rectosig-moid index with the sign of transitional zone (TZ), and barium evacuation of delayed radiographs were recorded by a radiologist. Results: We measured accuracy of rectosigmoid index in these patients to be 94.8%, the sign of TZ to be 70.7%, and the barium evacuation of delayed radio-graphs to be 100% for diagnosis of HD. Fifty percent of the cases were neonates, 42% infants, and 7% more than 2 years old. Of all the patients, 76% were male and 24% were female. The most common DISEASEs accompanying HD were cardiac abnormalities. We did not find any total aganglionosis. Conclusion & Discussion: Half of the patients were newborn infants. The fact that the ratio is more than usual shows timely diagnosis of the condition by phy-sicians of this center. Barium enema findings in new-borns of our study contradicted significantly the re-searches done in other countries. In this study, it was found that with increasing age, barium enema find-ings would be defined in such a way that in in-fantsover 2 years, it can reach a diagnosis accuracy of up to 100%. Regarding the availability of barium en-ema and its lower costs than other diagnostic meth-ods, its accuracy seems very promising. Our study emphasizes that perhaps with barium enema, we may operate these infants in one stage so that they can get rid of multiphasic operation difficulties. 

آمار یکساله:  

بازدید 79284

دانلود 30271 استناد 0 مرجع 0
litScript