نتایج جستجو

97063

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9707

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  2 (پیاپی 80)
 • صفحات: 

  283-294
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2078
 • دانلود: 

  873
چکیده: 

مدارک مستند فراوانی بر اساس مطالعات دفتری و مشاهدات میدانی وجود دارد که نشان می دهند محیط خاکی زیرین سازه ها و پدیده اندرکنش خاک و سازه، در هنگام وقوع زلزله، نیروهای لرزه ای وارد به سازه را افزایش داده به طوری که این افزایش، در موارد زیادی به خرابی و فروریزش سازه ها منجر شده است. در این مقاله سعی شده است اثرات رفتار غیر خطی خاک بر پاسخ دینامیکی سازه های بلند، با در نظر گرفتن اندرکنش دینامیکی خاک و سازه، توضیح داده شود. ضرورت انجام این کار به دلیل تاثیراتی است که در برآورد نیروهای طراحی لرزه ای وارده بر سازه ها و در نتیجه تعیین اندازه های مقاطع سازه ای دارد. به این منظور مدل های گوناگون سیستم های اندرکنش خاک و سازه با پارامترهای هندسی و رفتاری و همچنین محیط های لرزه ای متفاوت در نظر گرفته شده و تحلیل اندرکنش دینامیکی آن ها به روش تفکیک زیرسازه ها انجام گرفته است. با استفاده از نتایج تحلیل ها، روند تغییرات شتاب پاسخ طیفی سازه نسبت به پارامترهای حاکم بر مساله از قبیل، سختی نسبی سازه به خاک و سطح شتاب ورودی برآورد شده و نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از روش های متداول تحلیل دینامیکی سازه ها مقایسه گردیده است. نتایج حاصل از مطالعات فوق به صورت کمی نشان می دهد که رفتار غیر خطی خاک زیرین سازه ها، به ویژه برای ساختمان های بلند قرار گرفته بر خاک نرم، می تواند پاسخ دینامیکی سازه ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، طوری که در برخی موارد این افزایش به حدی زیاد است که برای برآورد نیروهای طراحی لرزه ای وارده به سازه، نیاز به انجام تحلیل های اندرکنش دینامیکی خاک و سازه بوده و اکتفا به نتایج حاصل از تحلیل های متداول دینامیکی سازه ها منجر به طرح ناایمن سازه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2078

دانلود 873 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  52-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3552
 • دانلود: 

  1441
چکیده: 

مقدمه: یکی از مهم ترین مهارت های زندگی، مهارت خودآگاهی است، این مهارت به فرد کمک می کند تا بتواند شناخت بیشتری نسبت به خود، خصوصیات، نیازها، احساسات و نقاط ضعف و قوت خود داشته باشد.هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودآگاهی بر هویت یابی و مسوولیت پذیری در دانش آموزان است.روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه سال دوم ناحیه یک شهرستان ساری بودند (n=0.2878)، که پرسشنامه های سبک هویت و مسوولیت پذیری در میان 200 نفر از آن ها توزیع شد. به روش نمونه گیری تصادفی ساده 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه (15 نفر آزمایش) و (15 نفر گواه) جای داده شدند و گروه آزمایش 12 جلسه تحت آموزش خودآگاهی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات از پرسشنامه سبک هویت (ISI-6G) و مقیاس مسوولیت پذیری روان شناختی کالیفرنیا (CPI) برای گردآوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده های آماری میانگین و انحراف معیار و تحلیل کوواریانس استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد آموزش خودآگاهی باعث افزایش میزان مسوولیت پذیری و ایجاد هویت یابی در دانش آموزان شده است.نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده آن است که آموزش خودآگاهی می تواند بر مسوولیت پذیری و هویت یابی در دانش آموزان اثرگذار باشد، بنابراین متولیان امر باید سعی کنند نسبت به آموزش خودآگاهی به دانش آموزان تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 3552

دانلود 1441 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  717-720
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  391
 • شماره: 

  10120
 • صفحات: 

  518-519
تعامل: 
 • استنادات: 

  377
 • بازدید: 

  752
 • دانلود: 

  14482
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 752

دانلود 14482 استناد 377 مرجع 0
نویسندگان: 

ANDERSON G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  329
 • شماره: 

  7468
 • صفحات: 

  696-697
تعامل: 
 • استنادات: 

  393
 • بازدید: 

  7476
 • دانلود: 

  16799
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7476

دانلود 16799 استناد 393 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پیاپی 60)
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

بررسی پیامدهای کاهش و رکود ممکن نظام لیبرال با تمرکز بر عوامل تقسیم کننده جهان غرب، به ویژه افزایش سمی ناسیونالیسم، بومی گرایی، پوپولیسم، استبداد، ضد نهاد گرایی، ضد مهاجر و ضد جهانی شدن احساسات، موضوع اصلی این مقاله است. ما استدلال می کنبم که در حالی که ایالات متحده پذیرای ناسیونالیسم اقتصادی بیشتر و حمایت از ملی گرایی در دولت ترامپ است، حمایت از نهادهای چند جانبه، که ریشه در نظم لیبرال دارند، به احتمال زیاد به طور قابل ملاحظه ای عقب نشینی خواهد کرد. انحلال نظم لیبرال مسلما راه را برای اختلال سیاسی در سراسر جهان باز خواهد کرد، و در همان زمان، تقسیم جهان غرب در دوره اتحاد چین با روسیه تحت رهبری پوتین به احتمال زیاد برای غرب چالش های جدیدی ایجاد می کند. با وجود رقابت آنها، پکن و مسکو به دنبال راه هایی برای بهبود روابط دوجانبه با واشنگتن به منظور محدود کردن و مدیریت بهتر تنش کلی منطقه ای خواهند بود. شایان ذکر است که خطرات ناشی از رها کردن یک نظام لیبرال، که برای بیش از هفت دهه رفاه نسبی به همراه داشته است، و همچنین به عنوان چارچوبی قانونی و سازمانی برای حل تعارض بوده است، میتواند بسیار مخرب باشد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

REN YUAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  189-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40935
 • دانلود: 

  14558
چکیده: 

The commentator suggests that it is necessary to extend the classical connotation of global city which focuses much on the functions of controlling global capital and production. Global city should also include the dimensions of the leading role and capacity on health improvements and well-being promotion. The commentator agrees with authors’ assessments about Shanghai’s substantial progress on health services and health system reform, however, we should pay much attention to the significant inequality of health services between central city and outskirt, and between local residents and non-hukou migrants. The commentator also suggests that future researches could study the successful experiences of Avoidable Mortality (AM) decline and also disease specific AM decline in main global cities, in order to make more effective policy implications and social schemes recommendations for health improvements in Shanghai and in other cities.

آمار یکساله:  

بازدید 40935

دانلود 14558 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FREBURGER J.K. | HOLMES J.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  169
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  251-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  8998
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8998

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
نویسندگان: 

BUZAN BARRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  406
 • بازدید: 

  18795
 • دانلود: 

  19057
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18795

دانلود 19057 استناد 406 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  39-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6366
 • دانلود: 

  2881
چکیده: 

ازدواج و تاخیر آن امری اجتماعی است. شکل گیری و تغییرپذیری آن در نزد افراد، در فرایند تعامل خود باجامعه و تحت تاثیر سطوح مختلف کلان، میانی و خرد بوده است. تئوری های مطرح دراین خصوص عبارتند از: تئوری بی سامانی اجتماعی مرتن، تئوری کارکردگرایی دورکیم، تئوری مدرنیته گیدنز، تئوری مدرنیزاسیون ویلیام گود و تئوری گزینش معقولانه هکتر. این تحقیق به روش پیمایشی در بین جوانان 4020 ساله شهر تبریز انجام شده است. تعداد آن ها برابر823450 نفر بودکه بااستفاده از نمونه گیری کوکران، 280 نفر ازآنان برای مطالعه انتخاب و بر اساس نمونه گیری سهمی گزینش شده اند. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.نتایج حاصل از این پژوهش نشانگر آن است که میان متغیرهایی چون سخت گیری و انتظارات بالای خانواده ها، سطح انتظارات جوانان، بی اعتمادی اجتماعی افراد، لذت بردن از دوران تجرد، تحصیلات و جنسیت پاسخگویان، با بالا رفتن سن ازدواج ارتباط معنی داری وجود دارد. در نهایت، نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که پنج متغیر مستقل تحصیلات، سطح انتظارات، بی اعتمادی اجتماعی، سخت گیری و انتظارات بالای خانواده ها و لذت بردن از دوران تجرد می توانند 51.1 درصد از واریانس متغیر وابسته (سن ازدواج) را تبیین نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 6366

دانلود 2881 استناد 0 مرجع 5
litScript