نتایج جستجو

4044

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

405

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

حق ازلی سپیده

نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  (پیاپی 38-37)
 • صفحات: 

  45-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2098
 • دانلود: 

  116
کلیدواژه: 
چکیده: 

هپاتیت اتوایمیون که یکی از علل بیماری های مزمن کبدی است؛ بیماری ناشایعی است که بیشتر در خانم ها اتفاق می افتد. اولین بار این سندرم در دهه 1950 توسط Waldenström توصیف شد. او شکلی از هپاتیت مزمن را در زنان جوان شرح داد که بعدها نام هپاتیت اتوایمیون بر آن گذاشته شد. پس از او Zimmerman و همکاران وی یافته بافت شناسی این بیماری و انفیلتراسیون سلول های تک هسته ای را در فضای پورت، مطرح کردند و علت آن را پدیده «خودایمنی» دانستند. جایگاه هپاتیت اتوایمیون در حیطه بیماری های کبدی در حد قابل توجهی نبود، زیرا تصور می شد این بیماری بسیار نادر است و درمان دیگری غیر از درمان استاندارد (پردنیزولون با یا بدون آزاتیوپرین) ندارد. ولی به مرور زمان این نظرات کمرنگ شد و امروزه به عنوان الگوی بیماری های خودایمنی در پژوهش ها از آن یاد می کنند. مطابق یک بررسی در ایران 16% بیماران مزمن کبدی به این بیماری مبتلا می شوند و در خانمها 10 برابر بیشتر دیده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2098

دانلود 116 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  67-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4858
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

پیش زمینه: فیبروز پیشرفته کبدی و سیروز عموما ضایعات برگشت ناپذیر تلقی می شده اند. هدف این مطالعه تعیین برگشت پذیری سیروز، در پی درمان هپاتیت خودایمن است.روش ها: هفت بیمار مبتلا به هپاتیت خودایمن با شواهد بافت شناختی سیروز وارد مطالعه شدند. پس از این که بیماران تحت درمان قرار گرفتند، در دوره پی گیری حین بهبود (remission) بالینی و بیوشیمیایی بیماری، از آنان بیوپسی کبد به عمل آمد. نمونه های بیوپسی به صورت تصادفی و جفت نشده بر اساس بیمار کد بندی شدند و مستقلا توسط دو آسیب شناس بر اساس شاخص فعالیت هپاتیت (HAI) با حداکثر درجه فیبروز 6 (stage)، امتیازدهی شدند.نتایج: در سه بیمار، در بیوپسی دوم از کبد، فیبروز وسیع کبدی مشاهده شد. اما در چهار بیمار در بیوپسی پس از درمان، سیروز و فیبروز کبدی از بین رفته بود. در بیماران اخیر میانگین سطح آلاتین آیمنوترانسفراز از 776.3U/L به 23U/L کاهش یافت. میانگین سطح بیلی روبین از 5.85mg/dl به 0.98mg/dL کاهش یافت. در همه بیماران در زمان تشخیص بیماری، فیبروز شدید یا سیروز وجود داشت اما در بیوپسی پی گیری از بین رفته بود. کاهش درجه فیبروز به طور میانگین از 5.88 به (p=0.0002) 0.5 و کاهش درجه (grade) نکروانفلاماسیون (necroinflammation) به طور میانگین از 11.38 به 2.5 بود (p=0.0008).نتیجه گیری: سیروز اثبات شده به علت هپاتیت خودایمن می تواند در برخی از بیمارانی که به درمان پاسخ می دهند برگشت پذیر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 4858

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  404
 • صفحات: 

  1275-1281
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  454
 • دانلود: 

  310
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 454

دانلود 310 استناد 0 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  171-209
تعامل: 
 • استنادات: 

  62
 • بازدید: 

  333
 • دانلود: 

  5763
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 333

دانلود 5763 استناد 62 مرجع 0
نویسندگان: 

کلانتری حمید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  128
 • صفحات: 

  155-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4912
 • دانلود: 

  1326
کلیدواژه: 
چکیده: 

هپاتیت های حاد ویروسی که توسط 5 ویروس شناخته شده ایجاد می گردند عبارت از هپاتیت A (HAV)،(HBV) B ،(HCV) C ، HDV) D) و(HEV) E  هستند. هپاتیت A و E هپاتیت عفونی نیز نامیده می شوند که از طریق مدفوعی و دهانی منتشر و در شرایط زندگی غیر بهداشتی ایجاد می شوند و کاملا مسری هستند و می توانند به صورت همه گیر و یا تک گیر ایجاد گردند. خود محدود شونده هستند و به فرم مزمن تبدیل نمی شوند. هپاتیت B، C و D هپاتیت سرمی نامیده می شوند و سرایت آن از طریق غیر گوارشی است و با شیوع کمتر از طریق ارتباط جنسی می باشد. زیاد مسری نیست و به صورت انفرادی افراد را درگیر می کند و به ندرت به صورت همه گیر بروز می نماید. در بالغین، هپاتیت حاد10B درصد مزمن و هپاتیت حاد C تا حدود 80 درصد مزمن می گردد.نکات برجسته در مورد هپاتیت B1) طیف علایم بالینی در هپاتیت حاد و مزمن B از فرم بی علامت تا هپاتیت برق آسا، سیروز و هپاتوسلولارکارسینوما متغیر است.(2 حدود 70 درصد هپاتیت حاد به صورت هپاتیت بی علامت یا علایم مختصر بالینی و تنها 30 درصد بیماران به صورت یک زردی واضح تظاهر می یابند.(3 عوارض هپاتیت مزمن B از یک حامل غیرفعال (Inactive carrier) تا پیدایش سیروز، نارسایی کبدی، هپاتوسلولار کارسینوما، عوارض خارج کبدی و مرگ می تواند گسترش یابد.(4 درمان هپاتیت حاد B علامتی و در جهت تسکین علایم بالینی است، اما در صورت هپاتیت شدید (1.5 <INR) و یا سیر بدخیم از قبل ادامه علایم و بیلی روبین بالاتر از ml/dl 10 که بیش از 4 هفته از شروع علایم به طول انجامد، درمان با داروهای نوکلئوزید و یا نوکلئوتیدی پیشنهاد می گردد.(5 درمان هپاتیت مزمن B در صورت اندیکاسیون با اینترفرون α2b و یا Peg IFNα2α (Pegasys)و یا استفاده از داروهای نوکلئوتیدی-نوکلئوزیدی شامل لامیودین، آدفویر، انتکاویر، تتوفویر و تلبوودین صورت می پذیرد.نکات برجسته در مورد هپاتیت C(1 به دو صورت هپاتیت حاد و مزمن تظاهر می یابد. هپاتیت حاد اغلب بی علامت می باشد و در صورت علایم بالینی در عرض چند هفته تخفیف می یابد. هپاتیت حاد به ندرت نارسایی کبدی می دهد.(2 ریسک هپاتیت مزمن بعد از مرحله حاد بسیار بالا است. در 80 تا 100 درصد، بیمار HCV RNA مثبت و در 60 تا 80 درصد آنزیم های کبدی بالا باقی می مانند.(3 غالب بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن C بی علامت هستند و یا مختصر علایم غیر اختصاصی دارند.(4 عوارض آن می تواند از یک هپاتیت مزمن تا سیروز، هپاتوسلولارکارسینوما، نارسایی کبدی و مرگ متغیر باشد.(5 درمان انتخابی در صورت اندیکاسیون (IFNα2α (Pegasys+Ribavirin به مدت 24 تا 48 هفته بسته به ژنوتیپ ویروس به ترتیب (2 و 3) و (1 و 4) می باشد.در فیلم حاضر که در دو قسمت تهیه شده است؛ در قسمت اول اعمال کبد، معرفی از هپاتیت های ویروسی، علایم آن ها به همراه پیش گیری، راه های انتقال آن و با گزارشی از بیماران مبتلا به هپاتیت به تصویر در آمده است. در قسمت دوم عوارض هپاتیت ها، معاینه فیزیکی بر سر بالین بیماران، اندیکاسیون های بستری و درمان آن ها به طور اختصار شرح داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 4912

دانلود 1326 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HADIYANNIS S.J. | VASSILOPOUS D.

نشریه: 

HEPATOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  617-624
تعامل: 
 • استنادات: 

  395
 • بازدید: 

  7295
 • دانلود: 

  17143
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7295

دانلود 17143 استناد 395 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

VAEZ JALALI M. | ALAVIAN S.M.

نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46986
 • دانلود: 

  38661
کلیدواژه: 
چکیده: 

IntroductionHEPATITIS B virus (HBV) infection is a global health problem. Current estimates are that 2 billion people have been infected worldwide, of these, 360 million suffer from chronic HBV infection resulting in over 520 000 deaths from acute HEPATITIS B and 470 000 from cirrhosis or liver cancer(1). The prevalence of HEPATITIS B carriers varies in different parts of the world, ranging from less than 1% to 15%. In the Middle East, the endemicity is intermittent, with a carrier rate of 2% to 7% (2). It is estimated that over 35% of Iranians have been exposed to the HBV and about 3% are chronic carriers, ranging from 1.7% in Fars Province to over 5% in Sistan and Balouchestan(3).

آمار یکساله:  

بازدید 46986

دانلود 38661 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SOLEIMAN MEIGOUNI SAEED | ASGARI ALI | HOSSEINI SHOKOUH SEYED JAVAD | RAJABI JALIL | KAZEMI GALOUGAHI MOHAMMAD HASSAN | MOSHTAGHI MOHAMMAD

نشریه: 

ELECTRONIC PHYSICIAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  985-989
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42284
 • دانلود: 

  17327
چکیده: 

Background: HEPATITIS G virus (HGV) is a hepatotrope virus with unknown importance. The genome of the virus has been detected in patients with acute or chronic non-A-E HEPATITIS, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. The aim of this study was to determine the association between HEPATITIS G and unknown chronic HEPATITIS.Methods: This case-control study was performed in Ebne-Sina military hospital in Hamadan, Iran. The cases were 35 military staff with unknown chronic HEPATITIS. The control group consisted of 59 healthy subjects who had normal levels of serum alanine aminoteransferase (ALT). The data were analyzed by SPSS, version18, using Fisher’s exact test, the Student’s t-test, and multivariate logistic regression analysis.Results: Only one patient in the case group (2.9%) tested positive for HGV antibodies, and no one was infected in the control group. There was no association between HGV infection and unknown chronic HEPATITIS in our study (P=0.37). A significant association was found between the male gender and unknown chronic HEPATITIS (OR=14.9, P=0.01).Conclusion: No association between HGV infection and unknown chronic HEPATITIS was found in our study, so it was not necessary to evaluate these patients for HGV infection.

آمار یکساله:  

بازدید 42284

دانلود 17327 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  50236
 • دانلود: 

  18851
چکیده: 

Background: Occult HEPATITIS B is defined as presence of HBV DNA in tissue or serum without HEPATITIS B surface antigen. The aim of this study is to determine frequency of occult HEPATITIS B among HEPATITIS C patients in Tehran and compare the route of transmission and liver enzymes between positive and negative HBV DNA patients.Methods: In a cross sectional study, serum of 103 HEPATITIS C cases (79.6% men and 20.4% women) were analyzed for s, x and core genes via a nested polymerase chain reaction technique.Results: HBV DNA was detectable in serum of 20 patients (19.4%). No significant difference in age, sex and route of transmission were seen in HBV DNA positive and negative patients. In HBV DNA positive and negative groups, mean of AST was 73, 47 (p<0.05) and mean of ALT was 76 and 36 respectively (p<0.05).Conclusion: Occult HEPATITIS B was observed in a considerable number of HEPATITIS C patients in Tehran. It was associated with elevation in liver enzyme but was not related to route of transmission.

آمار یکساله:  

بازدید 50236

دانلود 18851 استناد 402 مرجع 5226
عنوان: 
نویسندگان: 

DIENSAG J.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  306
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  14311
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14311

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
litScript