نتایج جستجو

268

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  83-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  770
 • دانلود: 

  760
چکیده: 

حافظ در بسیاری از اشعار خود به تجربیات رویدادهای شبانه ای اشاره کرده که دربردارنده دستاوردهای عرفانی برای او بوده است و اغلب با کاربرد واژه «دوش» و استفاده از تعابیری نظیر «دوش دیدم که...»، آنها را به تصویر می کشد. این تعبیر با اصطلاح «طوارق» نزد عرفا مناسبت دارد. «طوارق» به معنای آن چه در مناجات شب بر دل عارف و سالک وارد می شود، از جمله اصطلاحات عرفانی است که مفهوم آن در اشعار شاعران عارف پیش از حافظ نیز مصادیقی دارد. از دیگر سو، ریشه یابی و تحلیل این رویاهای شبانه که بخش قابل ملاحظه ای از تجربیات عرفانی حافظ را دربرمی گیرد، با مباحث روانشناختی رویا و راه یافتن ذهن انسان به ضمیر ناخودآگاه در شب از راه هایی مانند خواب، مستی، تخیل و... به دلیل تاریکی و ناشناخته بودن شب ارتباط می یابد و لذا می توان با تامل در این گونه اشعار حافظ، شخصیت درونی و مدارج عرفانی او را بهتر شناخت. غایت این تحقیق، ریشه یابی و تحلیل تجربیات عرفانی در شعر حافظ است که با استفاده از روش روانشناختی یونگ در خصوص نقشی که ضمیر ناخودآگاه انسان در رسیدن به این گونه تجارب روحی دارد، صورت می پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 770

دانلود 760 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  149-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1102
 • دانلود: 

  647
چکیده: 

بحث پیرامون نگاه فلسفی - کلامی حافظ به مقولاتی چون تقدیر ازلی، جبر، اختیار و اراده انسان، پردامنه و مناقشه برانگیز است. منظور از جبر و تقدیر، تحقق تخلف ناپذیر و از پیش تعیین شده حوادث، افعال و آینده انسان ها بر اثر قوانین ضروری و گریزناپذیر علت و معلول حاکم بر عالم، یا مطابق اراده پیشین و تغییرناپذیر خداوند است. از طرف دیگر، به نظر می رسد که دستکم بخشی از عوامل تعیین کننده افکار، احوال، و اعمال انسان، تحت سیطره و اراده او قرار دارند. سازگارگرایان این دو ادعا را قابل جمع و ناسازگارگرایان غیرقابل جمع می دانند. هدف اصلی مقاله، پژوهش پیرامون چگونگی جمع اشعار تقدیرگرایانه حافظ با اشعار اختیار محور اوست. مقاله را با مروری به تاریخ اندیشه های تقدیرگرایی در ایران باستان و یونان باستان شروع و بعد، چگونگی طرح آن را در مکتب های کلامی یهودیت - مسیحیت، و اسلام بررسی می کنیم. سپس، اشعار جبرگرایانه، نوع جبرگرایی، دلایل و انگیزه های جبرگرایانه حافظ بحث می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1102

دانلود 647 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

براتی محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  99-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1256
 • دانلود: 

  1791
چکیده: 

هرچند مفهوم وقت نزد همگان بدیهی به نظر می رسد اما در عرفان اهمیتی فراوان دارد و در عین حال مفهوم آن بسیار پیچیده و نسبت به افراد مختلف امری نسبی است و پی بردن به کنه آن ساده نیست زیرا هر یک از عرفا به اقتضای حالتی که بر آنها عارض می شود، دریافت و بیانی متفاوت از آن دارند، حتی عارفی ممکن است در حالات مختلف دریافت ها و بیان های مختلف و متنوعی از آن داشته باشد. این که مفهوم وقت و تعاریف صوفیه از آن چیست و حافظ در قرن هشتم در اوج زیبایی ها و ظرافت های هنری شعر عرفانی فارسی چه دریافت و بیانی از وقت دارد، مساله ای است که در این مقاله بدان می پردازیم.وقت در متون عرفانی مدرسی مشهور، اصطلاحی عرفانی است و ذیل الفاظ خاص صوفیه بدان پرداخته شده است. با اینکه درباره وقت بر حسب حال و مقال صوفیان و عارفان در کتب تدوین شده، اشارات و عبارات متفاوتی به چشم می خورد ولی تقریبا معناهای نزدیک به هم دارد. با این حال وقت در نظرگاه حافظ به سبب بهره مندی از آموزه های مشرب عرفانی در شعر و اندیشه اش از ویژگی های منحصر به فردی بر خوردار است. به طوری که وقت در سخن او در طیفی از بیان‎ها و معانی متنوع و رنگارنگ جلوه کرده است و گستره و ژرفایی شگفت دارد.در این مقاله ابتدا در باره چیستی وقت و رابطه آن با زمان سخن به میان آمده است سپس با رویکردی اصطلاح شناسی که مبنی بر بررسی تاریخ تطور آن است، مقدمه و پیشینه ای فراهم آمده و تحلیل شده است آنگاه درک و دیدگاه حافظ از وقت و عنایت ویژه او به وقت خویش در اندیشه و تجربه عرفانییش تبیین شده است و ضمن طبقه بندی وقت حافظ و مراتب آن با توجه به شواهد شعری دیوان وی نشان داده شده است که راز تفاوت وقت حافظ با دیگران در چیست و کار و بار خوش عاشقی و مستی چگونه شعر و شعور حافظ را در جایگاه و پایگاهی دیگر و برتر نشانده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1256

دانلود 1791 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

SEYF A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  41-42
 • شماره: 

  153-154
 • صفحات: 

  163-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60699
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

In The everlasting word and magical poems of HAFIZ, the Sweet tongued, everything has been arranged, as though the Lisanul-Ghayb (the tongue of the unseen) has employed it in his heavenly Diwan for the first time, making a new design. In the Study of Diwan of HAFIZ of Shiraz, we instantly realize that wind has a special place as its task is to carry news for the loved and the beloved quickly and unsparingly. In the magic of the langnage of HAFIZ of Shiraz, there exist wind and its kinds, such as east-wind, north-wind, and breeze, which has caused movement and freshness. In This paper, I will mention the compounds and descriptions of the wind and its kinds and will refer to the function and the goal of the wind as assigned to it by the Khwaje of Shiraz. I will also attempt to state briefly the particular language of HAFIZ in stating his intention.

آمار یکساله:  

بازدید 60699

دانلود 30016 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

یلمه ها احمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  197-219
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1277
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

یکی از مباحث مهم حافظ شناسی در دوران معاصر، بحث و تحقیق درباره چگونگی و میزان تاثیر پیشینیان بر شعر حافظ است؛ چراکه در میان سخنوران فارسی، کمتر کسی به اندازه حافظ به اشعار شاعران دیگر توجه داشته و در دواوین آنها تفحص و کندو کاو نموده است. از این رو در دیوان او با توجه به میزان اشعار و تعداد غزلیات، بیش از دیوان هر شاعر غزلسرای دیگر، تضمین، اقتفا، استقبال، نقل مضامین و مفاهیم سروده های دیگران، به خصوص شاعران پیش از او وجود دارد. تاثر حافظ از شاعرانی چون سعدی، مولانا، کمال اسماعیل، جمال عبدالرزاق، ظهیر فاریایی، نظامی، عطار، خاقانی، انوری، معزی، ادیب صابر و... در منابع مختلف مورد بحث و تحلیل قرار گرفته ولیکن میزان اثرپذیری حافظ از یکی از شاعران ناشناخته شعر فارسی به نام سیدسراج الدین سگزی، شاعر قوی دست قرن هفتم هجری، تاکنون مورد تحقیق و مطالعه قرار نگرفته است که این پژوهش بر آن است تا برای نخستین بار تا حد مقدور به این مهم بپردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1277

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

طاهری حمید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  143-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1414
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

تحول زبان در طی زمان امری فطری و ذاتی است. زبان در حوزه ها و دستگاه های مختلف دچار تحول و تطور می گردد. واکها، واژه ها، معانی و مدلولهای واژه ها تغییر می یابند و مهمترین علل و عوامل تحول زبان؛ علل اجتماعی، ذهنی و لفظی هستند. عامه مردم در تحول زبان نقش دارند، زیرا برای ایجاد ارتباط به تحول و تغییر زبان مبادرت می ورزند و در این میان، شاعران و نویسندگان از نقش بسزایی برخوردارند. آنان علاوه بر ایجاد ارتباط، به فراخور نیات و اغراض بلاغی و زیبایی شناختی، زبان را از هنجار معمول خارج می سازند و معانی واژه ها را گسترش یا کاهش می دهند. شاعران در توسیع یا تخصیص بلاغی واژه ها، با نظر به خصوصیات مدلولی اولی و قراردادی، چون رنگ، شکل، ارج و بها، شان و مقام و...، واژه ها را در مفاهیم ثانوی و مدلولهای متعدد به کار می برند.در این مقاله نگارنده برای دقیقتر نشان دادن ماهیت تحول و تطور بلاغی و زیبایی شناختی، به بررسی و تحلیل واژه «لعل» در غزلیات حافظ پرداخته و ضمن نشان دادن بسامد و میزان تکرار آن، نوع گسترش یا کاهش معنای واژه «لعل» و علل بلاغی تحول آن را نشان داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1414

دانلود 129 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نظری ماه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1436
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  147-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  567
 • دانلود: 

  371
چکیده: 

کثر الحدیث فی الأدب وفی أنواع الفنون عن الحب ورکنیه "المحب والمحبوب" حیث یبقی الهدف فیه الوصول من الأنا إلی ماوراء الأنا وتوجد فی أشعار حافظ الشیرازی أمارات الإنطوائیة والرغبة فی البحث عن المفاهیم الغامضة والحیثیات الخفیفة التی تتناسب مع الفکر الرمزی المقدس. إنه یضع نصب عینیه اللاوعی الجماعی الذی یسبق التاریخ الشخصی مثله فی ذلک مثل یونغ، إذ إن حافظاً یحاول خلق مصالحة بین الإنسان والقدر. تتمکن أبعاد الإنسان المتنوعة من التجلی عبر أشعار حافظ وتستوعب الذاکرة الجماعیة کمستودع للذکریات التاریخیة فی اللاوعی وبذلک تتجلی أزلیة الحب وأسبقیته علی الکون فی أشعاره المطالبة بالتلازم والعلاقة الأبدیة بین الرجل والمرأة إذ یبحث کل واحد منهما عن نصفه الآخر حائراً بین الآنیما والآنیموس ولا یتوقف هذا السعی والبحث حتی الوصال. یفترض هذا المقال أن حافظ الشیرازی یبحث عن محبوب مثالی "الآنیما" فی الرؤیا والخیال وفی ظواهر کاللیل والماء والنبات والریح وفی وجه مفعم بالأسرار أو الشیخ الباطنی وذلک بالإضافة إلی بحثه عن المحبوب الأرضی والأدبی والصوفی. وتتجلی الآنیما فی کل آن علی شکل جمیع القوی المولّدة فی الطبیعة حتی تدفعه من الأنا الواعیة إلی عالم اللاوعی أو بالأحری إلی ذاته.

آمار یکساله:  

بازدید 567

دانلود 371 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

امامی صابر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  67-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2649
 • دانلود: 

  1216
چکیده: 

این مقاله به بررسی هویت فرهنگی ایران در قالب اشعار حافظ می پردازد و درصدد اثبات این مطلب است که حافظ به تقابل های فرهنگی و نمودهای آن در زبان و عصر خود، توجه ویژه ای داشته است. ترکیباتی چون پیر مغان، جام جم، مانویت و شادی و مضامین برگرفته از شاهنامه، چون ننگ و نام و... ریشه های تاریخی و اسطوره ای این اشعار را در ایران پیش از اسلام و ایران پس از اسلام نشان می دهد. سپس به بررسی جلوه ها و نشانه های فرهنگ ایرانی اسلامی در شعر حافظ می پردازیم و با تحلیل بیت های دارای این نشانه ها، تلاش حافظ را در پیوند میان این مفاهیم با هویت ایرانی - اسلامی که موجب استحکام مرزهای جغرافیایی تازه ای در میان مردم ایران شده است، بیان می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 2649

دانلود 1216 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سیف عبدالرضا | دهنبی حمید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  184
 • صفحات: 

  113-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  901
 • دانلود: 

  657
چکیده: 

تفاسیر قرآن و کتاب های صوفیه، در بردارنده مفاهیم بسیاری در ارتباط با ادبیات و الهیات اسلامی است که مطالعه روشمند و دقیق این مفاهیم می تواند به نتایج درخشانی منجر شود. اسم عظم یا نام مهین یکی از عمده و اساسی ترین این مفاهیم است که در طول تاریخ تفکر اسلامی، محل تامل و مداقه بخش عمده آی از اندیشمندان بوده است. شگفت انگیزی و جاذبه این مقوله به گونه ای بوده است که بسیاری از عرفا و صوفیه درباره آن به گمان زنی پرداخته اند و هر کدام نامی از نام های خداوند ـ عزوجل ـ را نام مهین قلمداد کرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 901

دانلود 657 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

واحددوست مهوش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  145-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  978
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

هدف از نوشتن این مقاله یافتن ویژگی های همسان مطرح در مکتب رمانتیسم و ادبیات غنایی، در اشعار حافظ و میهائیل امینسکو شاعر رومانیایی تبار می باشد. نخست به بحث و بررسی کوتاهی در زمینه ویژگی های مکتب رمانتیسم و ادبیات غنایی می پردازیم و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی در راستای ادبیات تطبیقی، با آوردن شاهد مثال هایی از اشعار این دو شاعر عناصر موجود در شعر رمانتیک مانند محوریت تخیل با رویکر به موضوع «عشق»، طبیعت گرایی، شرق گرایی، غم و اندوه ناشی از اوضاع و شرایط عصر، درونگرایی، سنت شکنی و طرحی نو افکندن را در اشعار آنها مورد بررسی قرار می دهیم. در ادبیات ایران بیشتر نوع «غزل» معادل اشعار غنایی (لیریک) مطرح در سبک رمانتیسم می باشد.این نوع ادبی در طول قرن هفتم و هشتم در سبک عراقی که حافظ یکی از نمایندگان بنام آن می باشد، نمود بیشتری دارد. اشعار امینسکو از اروپای شرقی در قرن نوزدهم که به شکسپیر رومانی معروف است، نیز دارای تمامی ویژگی های رمانتیسم می باشد. به عنوان نتیجه تحقیق، ضمن تفسیر پاره ای از نمادهای مطرح در یکی از اشعار امینسکو برمبنای تفسیرهای شعر عرفانی، معلوم می شود که نمادگرایی عرفانی امینسکو به صورت اشعار غنایی، در قالب داستانواره های تمثیلی بیان شده است، ولی نمادهای عرفانی غزل های حافظ با استفاده از اصطلاحات، تلمیحات به صورتی موجز که درخور غزل فارسی است، بیان شده اند. محور همه این نمادها نیز «عشق» است.

آمار یکساله:  

بازدید 978

دانلود 235 استناد 1 مرجع 1
litScript