نتایج جستجو

12410

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1241

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SEDGHI SHABAN | Lee Dae Won | SHOBE NABI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  13-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33433
 • دانلود: 

  43967
چکیده: 

Let G(V, E) be a Graph. The common neighborhood Graph (conGraph) of G is a Graph with vertex set V, in which two vertices are adjacent if and only if they have a common neighbor in G. In this paper, we obtain characteristics of conGraphs under Graph operations; Graph union, Graph cartesian product, Graph tensor product, and Graph join, and relations between Cayley Graphs and its conGraphs.

آمار یکساله:  

بازدید 33433

دانلود 43967 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

توکلی م. | رهبری نیا اف.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  221-230
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1115
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

در این مقاله ابتدا برخی نتایج قبلی در مورد اعمال گراف را جمع آوری کرده و سپس کاربرد آن ها، در کار به روی گراف های شیمیایی را ارائه می کنیم. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 1115

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TAVAKOLI M. | RAHBARNIA F. | MIRZAVAZIRI M. | ASHRAFI A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  55-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67733
 • دانلود: 

  19079
چکیده: 

Please click on PDF to view the abstract.

آمار یکساله:  

بازدید 67733

دانلود 19079 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4 (مسلسل 57)
 • صفحات: 

  61-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  637
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

زمینه و هدف: برای جراحی اکسپوز دندانهای نهفته به منظور تسهیل در حرکات ارتودنتیک آنها روشهای مختلف جراحی وجود دارد. هدف از ارایه این مقاله بررسی پی آمد پریودنتال یک نوع روش جراحی (Closed flap operation technique) جهت اکسپوز دندانهای نهفته می باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی می باشد و طی سالهای 1380- 1383 انجام شده است. در این مطالعه بیست بیمار (15دختر و پنج پسر) با محدوده سنی 15-20 سال شرکت داشتند. برای آنها روش جراحی Closed flap operation انجام شد. در 12 بیمار دندانهای نهفته کانین و سانترال وارد قوس شده و در فانکشن قرار گرفتند لذا پارامترهای پریودنتال شامل عمق شیار لثه، اندازه لثه کراتینیزه و میزان از دست دادن سطح چسبندگی در دندانهای مورد مطالعه اندازه گیری شد. یافته ها: متوسط عمق شیار لثه، 43/0±50/1میلی متر، متوسط میزان لثه کراتینیزه برای دندانهای سانترال 53/0±07/3 و برای دندانهای نیش، 42/0±30/2 بدست آمد. در یک بیمار نیز از دست دادن سطح چسبندگی کلینیکی گزارش گردید. نتیجه گیری: با توجه به میزان عمق مطلوب شیار لثه و لثه کراتینیزه حاصله، به نظر می رسد که روش جراحی فوق مناسب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 637

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FATH TABAR G.H. | ASHRAFI A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  67-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  2990
 • بازدید: 

  144108
 • دانلود: 

  48834
چکیده: 

The distance d (u, v) between two vertices u and v of a Graph Gis equal to the length of a shortest path that connects u and v. Define WW (G, x) =1/2 S [a, b]ÍV (G) x d (a, b)+d2 (a, b), where d (G) is the greatest distance between any two vertices. In this paper the hyper-Wiener polynomials of the Cartesian product, composition, join and disjunction of Graphs are computed.

آمار یکساله:  

بازدید 144108

دانلود 48834 استناد 2990 مرجع 0
نویسندگان: 

توکلی م. | یوسفی آذری ح.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  67-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  836
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

گراف های فاصله-متعادل به گراف هایی اطلاق می شوند که در آن ها هر یال uv دارای این خاصیت است که تعداد رئوسی که به راس u نزدیکترند تا به راس v برابر باشد با تعداد رئوسی که به راس v نزدیکترند تا به راس .u خواص اساسی این نوع گراف ها قبلا مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مقاله ما شرایطی را مورد مطالعه قرار می دهیم که تحت آنها برخی از اعمال گراف ها یک گراف فاصله-متعادل تولید کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 836

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  935
 • دانلود: 

  161
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، عدد رنگی ستاره ای گراف مرکزی از گراف دو بخشی کامل و گراف تاجی گراف کامل با مسیر و دور را به دست می آوریم.

آمار یکساله:  

بازدید 935

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  71-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1262
 • دانلود: 

  356
چکیده: 

فرض کنیدG یک گراف ساده با مجموعه راس های {v1, v2, …, vn} است. گراف همسایه مشترک که با con(G) نشان داده می شود، گرافی است با مجموعه راس های {v1, v2, …, vn} و دو راس در آن مجاورند اگر دست کم یک همسایه مشترک داشته باشند. در این مقاله گراف همسایه مشترک تعدادی گراف های ترکیبی را محاسبه می کنیم. همچنین به بررسی رابطه همیلتونی بودن گراف G و con(G) پرداخته و کران پایینی برای عدد خوشه گراف con(G) برحسب عدد خوشه گراف G به دست می آوریم. در ادامه نشان می دهیم عدد رنگی کلی گرافG به وسیله عدد رنگی con(T(G)) محدود می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1262

دانلود 356 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AZARI MAHDIEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  35-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27378
 • دانلود: 

  22608
چکیده: 

The generalized Zagreb index is an extension of both ordinary and variable Zagreb indices. In this paper, we present exact formulae for the values of the generalized Zagreb index for product Graphs. Results are applied to some Graphs of general and chemical interest such as nanotubes and nanotori.

آمار یکساله:  

بازدید 27378

دانلود 22608 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  37-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  754
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

شاخص وینر، یک پایای گراف است که کاربرد زیادی در شیمی پیدا کرده است. می توان تابعی مولد با نام چندجمله ای وینر برای این شاخص چنان تعریف نمود که مشتق آن یک –qآنالوگ شاخص وینر است.ساگان، یه و زانگ در مقاله [The Wiener Polynomial of a Graph, Int. J. Quantun Chem., 60 (1996), 959-969] تعدادی از اعمال یک گراف را تحت چندجمله ای وینر مورد بررسی قرار دادند. با در نظر گرفتن تمامی آن نتایج ما خود را روی چندجمله ای وینر اعمال اتصال، حاصل ضرب دکارتی، ترکیب، انفصال و تفاضل متقارن n گراف متمرکز کرده و شاخص های وینر آن ها را محاسبه می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 754

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
litScript