نتایج جستجو

24659

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2466

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1484
 • دانلود: 

  491
چکیده: 

سابقه و هدف: بیماران مبتلا به بیماری سلیاک باید از مصرف محصولات دارای گلوتن اجتناب کنند. پس برنامه ریزی برای تولید فرآورده های بدون گلوتن و به ویژه نان و همچنین بهبود کیفیت آنها با اهمیت است. در این پژوهش، تاثیر آرد کینوا به عنوان منبع غنی از فیبر، املاح و لیزین بر ویژگی های کیفی نان بدون گلوتن بر پایه آرد برنج بررسی شده است.مواد و روش ها: در این پژوهش اثر سه متغیر آرد کینوا (0 تا 30 درصد)، آرد ذرت (0 تا 30 درصد) و صمغ زانتان (0 تا 1.5 درصد) بر خصوصیات کیفی (رنگ، بافت، حجم ویژه) و شیمیایی (درصد رطوبت، خاکستر، چربی و قدرت تورم مغز) نان بدون گلوتن بر پایه آرد برنج بررسی شد. نتایج در قالب طرح مرکب مرکزی مدل سازی و تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج آنالیز واریانس نشان داد مدل درجه دوم برازش شده برای پاسخ ها معنی دار (p<0.05) و شاخص عدم برازش برای این مدل ها غیر معنی دار (p>0.05) بود. بنابراین صحت مدل برای برازش اطلاعات تایید گردید. همچنین با افزودن آرد کینوا و صمغ زانتان به نان حجم مخصوص، محتوی رطوبت و خاکستر نمونه‏های نان افزایش یافته و سبب بهبود بافت و رنگ نان شد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که استفاده از آرد کینوا برای تولید نان بدون گلوتن امکان پذیر است و فرمول بهینه دارای 19.39% آرد کینوا، 9.39% آرد ذرت و .5 % صمغ زانتان است.

آمار یکساله:  

بازدید 1484

دانلود 491 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  156-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  105
 • بازدید: 

  743
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

زمینه و هدف بیماری سلیاک یک بیماری خودایمن است که در افراد مستعد از نظر ژنتیکی و با مصرف گلوتن ایجاد می شود. تنها درمان موثر موجود، پیروی از یک رژیم غذایی فاقد گلوتن بصورت مادام العمراست. در نتیجه این بیماران نیازمند تهیه مداوم محصولات غذایی فاقد گلوتن هستند. از طرفی هزینه این محصولات بالاتر از محصولات معمولی است. از این رو هدف از انجام این مطالعه مقایسه قیمت محصولات فاقد گلوتن داخلی و وارداتی با محصولات معمولی حاوی گلوتن بود. روش بررسی جمع آوری و قیمت و وزن آنها محاسبه شد. اقلام 1397کلیه محصولات فاقد گلوتن موجود در فروشگاه های تهران و محصولات مشابه حاوی گلوتن طی سال دسته تقسیم شدند و اقلام مورد بررسی بر اساس 13مواد غذایی فاقد گلوتن و محصولات مشابه حاوی گلوتن موجود در فروشگاه ها بر اساس نوع و ترکیب به انجام گرفت. 21 نسخه SPSSوزن مورد محاسبه و قیمت بر اساس اوزان مشابه هم مقایسه گردید. انالیز داده ها توسط نرم افزار یافته ها نمونه مواد غذایی دارای گلوتن جمع آوری 64 نمونه مواد غذایی فاقد گلوتن خارجی و 28 نمونه مواد غذایی فاقد گلوتن ایرانی و 36 محصول، 128از مجموع و قیمت آنها در مقدارهای مشابهی از ماده غذایی محاسبه شد. به طور کلی محصولات فاقد گلوتن گران تر از محصولات معمولی و حاوی گلوتن بودند. اکثر % از این محصولات دارای میانگین قیمت بالاتر 19/11 هزار تومان بودند. فقط 5محصولات مورد نیاز روزانه بیماران مبتلا به سلیاک دارای میانگین قیمت زیر هزار تومان داشتند. 30از نتیجه گیری با توجه به بالا بودن معنی دار قیمت محصولات فاقد گلوتن نسبت به محصولات معمولی و حاوی گلوتن، افزایش هزینه تهیه مواد غذایی برای افراد مبتلا به بیماری سلیاک در ایران بالا بوده و این امر می تواند عدم رعایت رژیم غذایی فاقد گلوتن در این بیماران را به همراه داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 743

دانلود 226 استناد 105 مرجع 0
نویسندگان: 

اعلمی مهران | فتحی بهاره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  5 (پیاپی 65)
 • صفحات: 

  607-619
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  473
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

ارزن یکی از غلات مقاوم به خشکسالی، آفت و بیماری و دارای فصل رشد کوتاه است. دانه های ارزن فاقد گلوتن بوده و می تواند در تولید محصولات غذایی برای بیماران سلیاکی استفاده شود. با توجه به کیفیت پایین محصولات پخت حاصل از غلات بدون گلوتن می توان از افزودنی ها و تیمار فیزیکی آرد برای بهبود ویژگی های پخت استفاده نمود. از این رو در تحقیق حاضر از تیمار حرارتی-رطوبتی دانه های ارزن به عنوان روشی برای اصلاح ویژگی های آرد استفاده شد. در این پژوهش، تاثیر تیمار حرارتی-رطوبتی دانه های ارزن پروسو با رطوبت 20، 25 و 30 درصد در دماهای 100 و 120 درجه سانتی گراد به مدت 3 ساعت بر روی ویژگی های مختلف خمیر (ثقل ویژه و ویسکوزیته) و کیک (حجم، رنگ، رطوبت و سفتی در طول نگهداری، ریزساختار) مورد ارزیابی قرار گرفت. افزایش دما و رطوبت تیمار به طور معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد ویسکوزیته خمیر و همچنین تیرگی و قرمزی رنگ کیک را افزایش داد. نمونه های تیمار شده در رطوبت و دمای کمتر موجب افزایش حجم کیک نسبت به نمونه شاهد شدند در حالی که در نمونه های تیمار شده در رطوبت و دمای بالاتر، بهبودی در حجم کیک مشاهده نگردید. با این حال در روز پخت و در طول نگهداری، بهبودی در بافت و میزان رطوبت مغز کیک در اثر تیمار حرارتی-رطوبتی دانه های ارزن ایجاد نگردید. بررسی ریزساختار کیک نشان داد که تیمار حرارتی-رطوبتی دانه ارزن موجب افزایش حفرات ریز و یکنواخت در بافت کیک گردید. بر اساس یافته های این پژوهش، تیمار حرارتی-رطوبتی ارزن می تواند روش مناسبی برای بهبود کیفیت کیک بدون گلوتن باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 473

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3.20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  85-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1601
 • دانلود: 

  630
چکیده: 

بیماری سلیاک عدم تحمل دایمی به بعضی پرولامین های غلات می باشد. گلیادین گندم، سکالین چاودار، هوردنین جو و آونین یولاف در مکانیزم بیماری سلیاک درگیر می باشند. یکی از روشهای مهار اثرات بیماری رژیم غذایی بدون گلوتن در تمام عمر بیمار می باشد. نان های بدون گلوتن به ترکیبات پلیمری و هیدروکلوئیدی نیاز دارند تا ویژگی های ویسکوالاستیک گلوتن را به منظور ایجاد ساختار و نگهداری گاز، تامین نمایند. با توجه به عدم تولید محصولات بدون گلوتن در ایران، هدف از این پژوهش ارایه فرمولاسیون مناسب برای تولید نان حجیم بدون گلوتن با افزودن هیدروکلوئیدهای مختلف می باشد. در این پژوهش سه نوع هیدروکلوئید پکتین، گوار و کاراگینان در سه غلظت 1، 2 و %3 و ترکیبی از آنها در دو غلظت 2 و %3 انتخاب و تاثیر آنها در ویژگی های کیفی نان (حجم، حجم ویژه و ارتفاع) مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از هیدروکلوئیدهای مذکور نان حجیم بدون گلوتن تولید گردید. در میان تیمارهای مورد بررسی، نان کنترل نشاسته که فاقد هیدروکلوئید می باشد کمترین حجم را نشان داد. با افزودن هیدروکلوئید به استثنا کاراگینان، افزایش قابل توجهی در حجم نان مشاهده شد. کاراگینان در هر سه غلظت مورد استفاده تاثیری در بهبود ویژگی های نان بدون گلوتن نشان نداد. در این پژوهش پکتین در غلظت %3 و ترکیب گوار – پکتین در غلظت های 2 و %3 نان بدون گلوتن با حجم و ارتفاع بالاتری در مقایسه با سایر تیمارها ارایه دادند. هیدروکلوئیدها در فرمولاسیون نان های بدون گلوتن به عنوان اجزا پلیمری عمل کرده و در آب متورم شده و ساختاری معادل شبکه گلوتن در خمیر گندم، ایجاد می کنند و در نتیجه ویژگی های ویسکوالاستیک گلوتن در خمیر نان گندم را تامین می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 1601

دانلود 630 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

,Fazel Tehrani Moghaddam Mozhdeh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  41-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72689
 • دانلود: 

  28923
چکیده: 

Introduction: Celiac disease is an autoimmune intestinal disorder which occurs in susceptible individuals by eating GLUTEN. Not only does GLUTEN damages the small intestine villi in celiac patients also disrupts nutrients absorption as well. People with celiac disease are unable to tolerate the GLUTEN protein which is present in wheat, barley, oat, and possibly rye. In this study the corn sourdough lactic acid bacteria were evaluated to produce the GLUTEN-FREE bread, moreover the combination of rice and corn flour were investigated whether can improve the quality and organoleptic characteristics of bread or not. Methods: In order to prepare corn sourdough lactic acid, Lactobacillus plantarum ATCC 20179 and Lactobacillus fermentum ATCC 9338 were used as starter cultures. The corn and rice flour were mixed with two different final concentrations of 5% and 10% of bacterial strains to evaluate their effects on nutritional value of breads. Physicochemical properties of breads were measured including, the moisture content; pH; Total Titratable Acidity (TTA); texture analysis; staling rate; the inhibitory activity of bacterial sourdough on bread mold growth; and organoleptic assessment of breads. All the treatments were performed independently and in triplicate. The results were statistically analyzed. Results: The organoleptic characteristics of breads were improved in breads produced by sourdough lactic acid bacteria in compare with breads produced by rice and corn flour. The pH value of rice dough containing L. plantarum was more than corn dough containing equal ratio of L. fermentum and L. plantarum. Among the samples, the acidity of dough composed of L. plantarum/L. fermentum (1: 1) was more than rice dough containing L. plantarum, corn dough containing L. fermentum. Samples with L. plantarum 10% and L. fermentum 10% showed significant differences in bread moisture compared to the other samples. For inoculated bread samples (with 5% sourdough), the required force in the third day was significantly different from the required force in the first day. Conclusion: This study confirmed the importance of fortified breads made by sourdough lactic acid bacteria (5% and 10%) with a favorable impact on sensory and rheological characteristics of bread.

آمار یکساله:  

بازدید 72689

دانلود 28923 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3.20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1739
 • دانلود: 

  472
چکیده: 

در این پژوهش تاثیر سه نوع هیدروکلوئید پکتین، گوار و کاراگینان در غلظت های 1، 2 و 3 درصد (وزنی– وزنی بر اساس آرد) و ترکیبی از آنها در دو غلظت 2 و 3 درصد (وزنی– وزنی بر اساس آرد) بر ویژگی های حسی و قابلیت ماندگاری نان بدون گلوتن حاصل از نشاسته گندم مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داند که هر سه هیدروکلوئید مورد استفاده در غلظت %1 محصولی تولید نمودند که قابلیت پذیرش حسی آن در روز اول نگهداری توسط داوران آموزش دیده بر اساس نمره کلی ارزشابی حسی مشابه با نان کنترل گندم بود. در روز دوم نگهداری کاهش نسبتا شدیدی در امتیاز حسی تمام تیمارها مشاهده شد، اما همچنان امتیاز حسی اکثر تیمارها به غیر از پکتین %3 و نان کنترل نشاسته مورد قبول بوده و در محدوده مطلوب قرار گرفت. در روز سوم نگهداری، در همه تیمارها بجز گوار 2 و %3، کارگینان %2، گوار- پکتین 2 و %3، گوار- کارگینان %3 و پکتین- کارگینان %3 امتیاز کلی ازریابی حسی نان کاهش معنی داری (با احتمال 95 درصد) نسبت به نان تازه تهیه شده از همان تیمارها نشان داد. تیمارهای ترکیبی گوار– پکتین، گوار– کاراگینان و پکتین- کاراگینان در هر دو غلظت 2 و 3 درصد، نسبت به زمانی که این هیدروکلوئیدها به تنهایی در تهیه نان بدون گلوتن مورد استفاده قرار گرفتند، تولید نان های با امتیاز حسی بالاتر، با حداقل میزان بیاتی و بافت نرم تری نان نمودند. نان های بدون گلوتن حاوی هیدروکلوئید در مجموع نسبت به نان گندم از قابلیت ماندگاری کمتری برخوردار بودند. در میان هیدروکلوئیدهای مورد بررسی در این پژوهش ترکیبب گوار– پکتین در غلظت های 2 و %3 نان بدون گلوتن با ویژگی های حسی خوب و با ماندگاری بالا تولید کردند، در حالی که نان کنترل نشاسته، پکتین %1 و کاراگینان %3 سریع تر از سایر تیمارها بیات شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1739

دانلود 472 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  70
 • صفحات: 

  47-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1706
 • دانلود: 

  1098
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1706

دانلود 1098 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9213
 • دانلود: 

  13575
چکیده: 

Celiac disease (CD) is an immune-mediated enteropathy that occurs in genetically predisposed individuals associated with GLUTEN intake. Currently, the only effective treatment for CD is life-lasting elimination of GLUTEN from the DIET, but adhering to it throughout life is burdensome. In addition, strict compliance with a GLUTEN-FREE DIET (GFD) does not lead to a complete restoration of intestinal microbiota. Although GLUTEN is known to be a trigger in CD, various studies have demonstrated that the gut microbiota is involved in GLUTEN metabolism, regulation of intestinal barrier permeability, and modulation of the immune response. Therefore, the gut microbiota has an important role in the pathogenesis, progression, and clinical manifestations of CD. This evidence supports the hypothesis that probiotics act as a strategy to modulate the intestinal microbiota into an anti-inflammatory state. Probiotics such as some bacterial species of the genera Bifidobacterium and Lactobacillus can protect the epithelial cells from gliadin-induced damage and improve symptoms and quality of life in GFD-treated patients, as an adjunctive treatment. This narrative review aims to discuss the recent scientific evidence of the relationship between the intestinal microbiota changes in CD and to understand the role of probiotics in CD treatment.

آمار یکساله:  

بازدید 9213

دانلود 13575 استناد 0 مرجع 3302
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  233-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70797
 • دانلود: 

  38474
چکیده: 

Aim: The objective of this work was to test the effects of adding dried Chicory root and White lupine food on small bowel morphology and compare it to a standard commercial DIET. Background: Various commercial GLUTEN-FREE products, GLUTEN-FREE raw materials and GLUTEN-FREE plants are this time available on the food market, but there are still not enough information about their effect on the small bowel morphology. Methods: Altogether thirty rabbits were used in this study. The control DIET (C) contained common feed components. The first experimental DIET (E1) contained (per kg) 60 g of dried chicory roots instead of barley, whereas the second experimental DIET (E2) was based on white lupine seeds (cv. Amiga; 120 g per kg DIET) instead of the soybean meal used in the control DIET. The experiment started when the rabbits were 34-days old and lasted until they were 55-days old. At the end, one jejunal small bowel tissue was sampled, and both the heights and depths of the villi and crypts were measured. Results: The highest villi were measured in the E1 (598. 99 μ m) group, mean in the C (590. 30 μ m) group and the lowest were in the E2 (563. 74 μ m) group. The most intense mucin villous positivity was observed in the E2 group, followed by the E1 group, and the weakest positivity was found in the visible C group. Conclusion: Chicory root has practical uses in GLUTEN-FREE industries.

آمار یکساله:  

بازدید 70797

دانلود 38474 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  213-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2902
 • دانلود: 

  1325
چکیده: 

بیماری سلیاک، یک اختلال شایع خودایمنی است که در فرد مستعد از نظر ژنتیکی، با دریافت پروتئین گلوتن که در گندم، چاودار و جو وجود دارد، برانگیخته می شود. برخلاف عقیده قبلی که این بیماری را یک بیماری گوارشی خالص می شناختند، این اختلال یک بیماری سیستمیک با تظاهرات گوناگون می باشد. بیماری سلیاک با ژن هایی از نوع DQ2 و DQ8 که به وسیله آنتی ژن های HLA کلاس 2 کد می شوند، ارتباط دارد. در دهه های گذشته، بیماری سلیاک یک اختلال نادر و منحصر به دوران کودکی شناخته می شد. در حالی که در حال حاضر یک بیماری شایع در نظر گرفته می شود که امکان بروز آن در هر سنی هست. آنزیم ترانس گلوتامیناز بافتی، هم درپاتوژنز بیماری نقش دارد و هم در تشخیص و پیگیری بیماری کاربرد دارد. بیماری سلیاک فعال با تظاهرات روده ای یا غیرروده ای، آتروفی و از بین رفتن پرزهای روده ای، هیپرپلازی کریپت های روده ای و تست سرولوژی مثبت آنتی بادی بر علیه اندومیزیال یا ترانس گلوتامیناز بافتی مشخص می شود. بیوپسی روده باریک به عنوان استاندارد طلایی برای تشخیص بیماری سلیاک شناخته شده است. لیکن گاه نتایج منفی کاذب دارد. در برخی از بیماران ضایعات روده به صورت تکه تکه می باشد و ممکن است نمونه برداری از قسمت های سالم روده انجام شده باشد. همچنین در بعضی بیماران ضایعات مخاطی در ابتدای ژوژنوم شدیدتر است و با آندوسکوپ معمولی نمی توان از این قسمت نمونه گرفت. گاه تظاهرات بیماری با علایمی نظیر کم خونی فقر آهن، پوکی استخوان، ضایعات پوستی شبه هرپس، افزایش آنزیم های کبدی و اختلالات عصبی می باشد. همراهی بیماری با دیابت نوع 1، بیماری های تیروییدی، برخی اختلالات خودایمنی و بدخیمی ها شناخته شده است. درمان، عدم مصرف غلات حاوی گلوتن و فرآورده های آن در تمام دوره زندگی می باشد. رژیم فاقد گلوتن موجب بهبود بسیاری از علایم بیماری می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2902

دانلود 1325 استناد 0 مرجع 0
litScript