نتایج جستجو

14

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  144-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  378
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

دریاچه ارومیه بزرگ ترین دریاچه داخلی و یکی از دریاچه های بسیار شور جهان است. مساحت حوضه آبریز آنKm2 51876 است. در سال های اخیر به علت برداشت بی رویه از منابع آب، پروژه های جاه طلبانه و کاهش بارش ها، تراز سطح دریاچه با افت چشمگیری روبرو شده است. یکی از عوامل مهم برای بررسی کاهش تراز دریاچه ارومیه، ارزیابی بیلان آبی حوضه آبریز آن می باشد که در این تحقیق، جهت ارزیابی بیلان آبی از روش های مختلفی مانند مدل GLEAM، بیلان آبی دریاچه و مطالعات بهنگام سازی مدیریت منابع آب ایران استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از مدل GLEAM آب تجدید پذیر حوضه در سال آبی 1395-1394 برابرMCM 5780. 59 بوده که بیش از 83% آن صرف کشاورزی شده است؛ مجموع مصارف شرب، صنعت و کشاورزی حوضه آبریز دریاچه دریاچه معادلMCM5408. 97 که معادل 93. 5% آب تجدید پذیر حوضه می باشد؛ آب تجدید پذیر تخمین زده شده با استناد به مطالعات شرکت مدیریت منابع آب حدود 3% کمتر و این مقدار با استناد به داده های آماری 45% بیشتر از نتایج GLEAM محاسبه شده است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که حوضه در سال آبی مذکورMCM 1541. 02 از پتانسیل آبی خود را استفاده کرده که از این مقدار تنهاMCM 421. 4 آن مربوط به افت سطح آب در دریاچه بوده وMCM 1119. 62 باقیمانده از سفره های آب زیرزمینی تامین شده که منجر به افت تراز آب زیرزمینی در کل حوضه شده است. این در حالی است که آمار ارائه شده از جانب شرکت مدیریت منابع آب، برداشت از آب های زیرزمینی را در سال آبی 90-89، MCM 2210. 99 اعلام داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 378

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  366-378
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  449
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

برآورد منطقه ای تبخیرتعرق در مدیریت آبیاری، اصلاح الگوی کشت و پیش بینی عملکرد حائز اهمیت است. . مسئله بنیادی در این پژوهش امکان سنجی کاربرد داده های حاصل از مدل GLEAM جهت برآورد تبخیرتعرق, واقعی در شمال حوضه کرخه می باشد. مدل جهانی تبخیرتعرق سطح خشکی آمستردام (GLEAM) اجزای مختلف تبخیرتعرق (شامل تعرق، برگاب، تبخیر از سطح خاک خشک، تصعید برف و تبخیر از سطح آزاد آب) را بر اساس مشاهدات ماهواره ای، تخمین می زند. در این پژوهش، خروجی مدل GLEAM با روش بیلان آب (با فرض آب بند بودن حوضه)، در ایستگاه های منتخب حوضه کرخه مقایسه شده و ضریب همبستگی آن ها بدست آمد. شاخص های آماری R2، RMSE، MAE و RD مابین مقادیر تبخیرتعرق اخذ شده از پایگاه داده هایGLEAM و روش بیلان برای ایستگاه های، آران غرب، پیرسلمان، نظرآباد، پل-چهر، پای پل، پل دختر، تنگ سازبن و پل کشکان تعیین شد. شاخص آماریR2 برای ایستگاه های مذکور، به ترتیب، 66/0، 62/0، 77/0، 84/0، 59/0، 39/0، 56/0 و 66/0 تعیین شد که بهترین همبستگی مربوط به پل چهر است. به همین ترتیب شاخص آماری ریشه مربعات مجذور خطا (RMSE)، به ترتیب 7/0، 62/0، 74/0، 25/0، 45/0، 97/0، 73/0 و 51/0 به دست آمد. متناظرا مقادیرشاخص آماری MAE نیز، 52/0، 43/0، 58/0، 18/0، 30/0، 71/0، 53/0 و36/0 محاسبه شد. همچنین شاخص انحراف نسبی (RD) مقادیر حاصل از روش بیلان آب و داده های مدل GLEAMبه ترتیب: 21-، 73/3-، 96/4-، 19/4-، 61/19-، 39/2-، 64/3-و 18/25-می باشد. در تمامی شاخص های آماری فوق، بهترین تطابق، مربوط به زیرحوضه پل چهر می باشد. یافته های این پژوهش مؤید آن است که خروجی های مدل GLEAM که عمدتاً مبتنی بر داده های ماهواره ای است، برای حوضه کرخه قابل استفاده بوده و می تواند در صورت فقدان یا کمبود داده های مشاهده ای جایگزین برآوردهای حاصل از روش های تجربی و مرسوم گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 449

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صبوری حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  208
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1422
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

فیلیپ لارکین از بنیانگذاران مکتب یا جنبش شعری نو به حساب می آید. او در برخورد با زندگی بسیار محتاط بوده و معتقد به زندگی پرمخاطره نیست. در اکثر شعارش تلاش بر آشکارکردن جنبه های مختلفی از زندگی در دنیای مدرن و صنعتی دارد که می توان به شکست روحیه ضعیف، تنهایی، غم و مواردی از این قبیل اشاره کرد. به دید منتقدان، اشعارش پیام هایی از قبیل ترس ازآینده، ناامیدی، عزلت، مرگ، ترس از پیری، فترت، مذهب گریزی، عدم ادای وظیفه نسبت به خانواده و جامعه را می رساند.مقاله حاضر سعی دارد تا از طریق تحلیل و بررسی عمد اشعار لارکین به جنبه های مختلفی از زندگی و مشکلات مطرح شده در آنها جامعه مدرن بپردازد. در کل می توان به این نکته اشاره کرد که هدف لارکین این نیست که با بیان نکات منفی، دیدی ناامید کننده و یا یاس بیافریند بلکه او با نوشتن اشعارش در جهت نیل به کمال معنوی می اندیشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1422

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  47-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

Actual Evapotranspiration is one of the effective components in the hydrological cycle. Therefore, accurate estimation of this component at the watershed scale has an important role in the management of available water resources. In this study, the accuracy of actual evapotranspiration product values of five global terrestrial databases including MOD16, MYD16, SSEBOP, GLEAM, GLDAS was compared to the evapotranspiration values predicted from the SWAT model simulation in the Karkheh dam watershed in 2006, 2008 and 2011 which are low/high and medium rainfall respectively on a monthly scale. Then, the feasibility of improving the accuracy of evapotranspiration values obtained from these databases was investigated in eight different scenarios using simple averaging, M5 and SVR models as ensemble methods. The results showed that although actual evapotranspiration products are able to explain the trend of time changes of actual evapotranspiration in catchment, they are significantly different with the output values of the SWAT model as observation values at a significant level of 5%. The results also indicated the use of simple averaging has no effect on improving the results at the Karkheh dam watershed. However, the use of the other two ensemble methods improves the accuracy of actual evapotranspiration and the ensemble method explains 80% of the SWAT-derived actual evapotranspiration variations. Moreover, the ensemble model derived from SVR fed by the attributes of the superior data combination scenario, reduced the estimation error by about 44% compared to that derived from the best global terrestrial product which was GLEAM in this study.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  249-266
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

در چرخه هیدرولوژی یکی از مهمترین اجزاء تبخیر و تعرق واقعی است که شار رطوبتی به سمت خارج ایجاد نموده و بخشی از منابع رطوبتی را از سیستم خارج می نماید. عمده روابط موجود در تخمین مقدار تبخیر و تعرق واقعی، بصورت تجربی بوده و مبتنی بر مشخصات اقلیمی و محلی است که کالیبره نمودن آنها و یا انتخاب نوع رابطه متناسب با مناطق مورد بررسی در آنها الزامی است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی اثر استفاده از محصولات بزرگ مقیاس تبخیر و تعرق در عملکرد مدل بیلان آب در منطقه ای برف گیر و کوهستانی در غرب ایران (محدوده مطالعاتی سد قشلاق) است. به همین منظور سه محصول بزرگ مقیاس GLEAM، SSEbop و MODIS در قالب چهار سناریو (سه سناریو استفاده از این محصولات در کنار مدل مرجع بیلان منابع آب) ارزیابی شده است. در انتها با توجه به لزوم ارزیابی اثر متقابل استفاده از این اطلاعات بر ساختار مدل بیلان، ارزیابی عدم قطعیت پارامترهای مدل با روش GLUE انجام شده است. نتایج کالیبراسیون همزمان تبخیر و تعرق و جریان رودخانه، بر بهبود رفتار مدل با استفاده از محصولات ماهواره ایSSEbop و GLEAM صحه می گذارد. در تمام سناریوهای مطرح شده محصول GLEAM بهترین عملکرد را داشته و شبیه سازی جریان رودخانه را بهبود داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1195-1210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  366
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

محدودیت های موجود در دسترسی به مقادیر جریان مشاهداتی با کفایت مکانی و زمانی مناسب در سطح حوضه های آبریز سبب ایجاد مشکلاتی در کاربرد مدل های هیدرولوژیکی برای محققین شده است. از سویی دیگر با توجه به گسترش فناوری های ماهواره ای در سال های اخیر، منابع اطلاعاتی ارزشمندی از مولفه های بیلان آب با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و داده گواری تهیه و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارایی مقادیر تبخیر و تعرق به دست آمده از اجرای مدل های بازتحلیل شده GLEAM، W3RA و HBV در فرآیند واسنجی مدل هیدرولوژیکی VIC-3L در حوضه آبریز سفیدرود به انجام رسیده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که در صورت استفاده از منبع بازتحلیل شده GLEAM به منظور واسنجی مدل توزیعی VIC-3L در سناریوی دوم (واسنجی سلول به سلول مدل هیدرولوژیکی)، مقادیر جریان شبیه سازی شده با 59/0NS= و80/0r= از همبستگی مناسبی با مقادیر مشاهداتی برخوردار می باشد. همچنین مقدار شاخص کلینگ گوپتا (KGE) درصورت واسنجی مدل بر اساس مقادیر جریان خروجی از حوضه برابر با 64/0می باشد؛ در حالی که در صورت استفاده از منبع بازتحلیل شده HBV در سناریوی سوم (استفاده از متوسط مقادیر پارامترهای بهینه به دست آمده در سناریوی دوم) مقدار این ضریب معادل 62/0 است. همچنین در گام زمانی ماهانه، کاربرد مقادیر تبخیر و تعرق به دست آمده از مدل بازتحیل شده HBV با دارا بودن شاخص 64/0KGE= از عملکرد بهتری نسبت به سناریوی پایه (واسنجی مدل هیدرولوژیکی با سری زمانی جریان مشاهداتی در خروجی حوضه (59/0KGE=)) برخوردار است. علاوه بر این، استفاده از منابع تبخیر و تعرق به دست آمده از مدل های بازتحلیل شده W3RA و GLEAM منجر به بهبود عملکرد مدل VIC-3L در تخمین حجم رواناب خروجی از حوضه سفیدرود شده است؛ به طوری که مقدار متوسط خطا در برآورد حجم رواناب به کمتر از به 0/4 درصد محدود می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 366

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  87-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1745
 • دانلود: 

  514
چکیده: 

بی شک، مولوی بزرگترین شاعری است که سیر و سلوک باطنی را به سلک نظم درآورده؛ و شعر و تمثیل و حکایت را دست افزاری جهت بیان روش نیل به حقیقت، قرارداده است. کلید گشایش رمزهای مثنوی، دل در اطوار گوناگون است؛ در این پژوهش دل و اطوار آن در آثار برخی معاصران و اسلاف مولوی؛ و به تفصیل در مثنوی مولوی، طرح و بررسی می شود. در مثنوی هفت مفهوم برای اطوار دل یافت شد. سه طورصدر، قلب و شغاف که از رش نور بهره ای ندارند مربوط به جسم دل هستند؛ و مولوی جسم دل را در خور پایه دل نمی داند. نام قلب برای طورهای دیگر دل نیز به کار رفته؛ ولی طور دوم دل فقط با نام قلب مشخص شده است. دل در اطوار فواد، حبه القلب، سویداء و مهجه القلب از رش نور نصیبی دارد. جلال الدین برای طور آخر دل نامی ذکر نکرده است؛ لکن معانیش در مثنوی وجود وتعابیر فراوانی به آن اشاره دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1745

دانلود 514 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Ghoreishi GharehTakan Seyed Kamal | Gharechelou Saeid | Mahjoobi Emad | Golian Saeed | Salehi Hosein | Salehi Hosein

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1084
 • دانلود: 

  11466
چکیده: 

Introduction In the present study, the Qarah Tikan river basin in particular the subbasin of Qarah Tikan Village has been studied. This is located in the northeast of Iran and among the basins without ground station data. IMERG-Final satellite precipitation products, ERA5-Land reanalysis temperature and GLEAM evapotranspiration were used to evaluate the basin. Materials and Methods The water balance equation was used to calculate the available water. GLEAM global data (Shiklomanov, 2000) used for actual evapotranspiration and environmental needs obtained by the Lyon method were considered as outputs. The inflow to the basin and the precipitation, which was obtained from IMERG-Final-V06 (Huffman et al., 2019) satellite data were considered as the inputs. To calculate the environmental needs, the monthly runoff of the basin is required for which Justin's experimental method was used. for Justin's experimental method, monthly runoff, precipitation, and temperature of IMERGFinal satellite data and ERA5-Land were used. By using ArcMap and DEM the slop and area of the basin was produced. Results and Discussion The results of evaluating monthly temperature data showed that these data have a high ability to estimate the temperature and is reliable in remote areas where there is no weather station. According to the comparison of satellite precipitation data and ground stations, although they do not have high accuracy in estimating precipitation, but they have a good correlation and estimate precipitation with appropriate accuracy. Precipitation in 3 stations is underestimated and overestimated in 2 stations. Based on the long-term average, the annual rainfall of the basin is about 225. 9 mm. a study of evapotranspiration data from the GLEAM shows that the long-term annual average is about 194. 4 mm, which peaks in the spring due to greater access to water and rising temperatures. About 86% of the basin rainfall in the evaporation process is out of reach. The annual inflow to the basin was about 15. 9 Mcm and the annual runoff from rainfall in the basin according to the Justin method was about one Mcm. The annual environmental need was determined to be about 7. 5 Mcm. The annual water available is 11. 8 Mcm. Conclusion To meet the demand of the agricultural sector in summer and control winter and spring floods, planning for the construction of a storage dam should be on the agenda. So, the output of the basin will be adjusted. This emphasizes the importance of remote sensing and GIS in the study of water resources in ungauged basins without proper ground station statistical data.

آمار یکساله:  

بازدید 1084

دانلود 11466 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

با رشد روزافزون جمعیت، تغییرات اقلیمی و افزایش فعالیت های صنعتی، استفاده بهینه از آب های مرزی جهت تامین نیازهای جوامع، امری ضروری به نظر می رسد. شناسایی و ارزیابی منابع آب قابل دسترس و برنامه ریزی مناسب جهت برداشت از این منابع ارزشمند، می تواند منجر به بهبود شرایط حوزه آبخیز و آبخیزنشینان شود. شناسایی منابع تامین و مصارف آب به عنوان اولین گام مدیریت منابع آب حوضه در اولویت است. عدم وجود اطلاعات با توزیع زمانی و مکانی مناسب در مناطق مرزی به دلایل مختلف از قبیل صعب العبور بودن یا مسایل امنیتی و یا عدم وجود ایستگاه های کافی مشاهدات زمینی، اجرای این گام را دچار چالش می کند. علم سنجش از دور به همراه تکنیک های موجود در سامانه اطلاعات جغرافیایی، امکان پایش و ارزیابی منابع آب این حوضه های آبریز را فراهم آورده است. در تحقیق حاضر، حوضه رودخانه قره تیکان و به طور خاص زیرحوضه روستای قره تیکان که در شمال شرق ایران و در همسایگی کشور ترکمنستان به عنوان یک حوضه فاقد آمار مورد بررسی قرار گرفته است. برای شناسایی و ارزیابی حوضه از محصولات بارش ماهواره ای IMERG-Final، دمای بازتحلیل ERA5-Land و تبخیر و تعرق GLEAM استفاده شد. نتایج ارزیابی در طول دوره آماری ابتدای سال آبی 85-1384 تا انتهای سال آبی 93-1392 نشان داد محصول دمای بازتحلیل شده دقت بالایی در تخمین دما داشته و محصول بارش ماهواره ای نیز همبستگی بالایی با داده های بارش دارد. لذا ترکیب محصولات ماهواره ای به همراه داده های ایستگاه های زمینی منجر به تخمین مناسب رواناب در حوضه های فاقد آمار و ایستگاه هیدرومتری می شود. در ادامه، دیگر اجزای بیلان آب حوضه شامل رواناب ورودی و نیاز محیط زیستی پایین دست با استفاده از روش های جاستین و لیون محاسبه شده و در نهایت مقدار آب قابل دسترس در ماه های مختلف مشخص شد. بر این اساس مشخص شد که امکان ذخیره حدود 11. 8 میلیون مترمکعب در سال جهت تامین نیاز و توسعه کشاورزی منطقه وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 16

دانلود 10 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1177-1193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

تبخیر-تعرق مولفه ای مهم در بیلان آبی و یک عنصر کلیدی در مدیریت منابع آب به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران است. هدف از این پژوهش، بررسی عدم قطعیت برآوردهای تبخیر-تعرق واقعی (ETa) حاصل از یک مدل مبتنی بر سنجش از دور و دو پایگاه داده های اقلیمی است. برای این منظور مقادیر ETa حاصل از مدل پریستلی-تیلور(PT-JPL) و دو پایگاه داده GLEAM و ERA-Interim برای حوضه کرخه در دوره زمانی 2017-2013 تهیه شد. جهت تحلیل عدم قطعیت برای هر یاخته مکانی (با تفکیک 25/0× 25/0) در حوضه از روش کلاه سه گوشه(TCH) استفاده شد. نتایج تحلیل عدم قطعیت نشان داد که داده های ETERA-Interim، ETGLEAMو ETPT-JPL به ترتیب در 38، 13 و 49 درصد یاخته ها دارای عدم قطعیت کمتری هستند. بیشترین درصد یاخته ها با کمترین عدم قطعیت در زیر حوضه های سیمره، کرخه جنوبی و گاماسیاب مربوط به مدل ETPT-JPL به ترتیب 4/54، 3/72 و 50 و در زیر حوضه های قره سو و کشگان متعلق به پایگاه داده ETERA-Interim به ترتیب 5/55 و 4/53 درصد بود. بررسی تغییرات ارتفاعی ETa حوضه کرخه نشان داد که بر مبنای کمترین عدم قطعیت، نتایج دو پایگاه داده و مدل PT-JPL در ارتفاع 1400 تا 1800 متر از سطح دریا عملکرد بهتری دارند. داده های ETPT-JPL در اقلیم خشک گرم و داده های ETERA-Interimدر اقلیم نیمه مرطوب معتدل و داده های ETGLEAM در اقلیم بسیار مرطوب سرد، منتخب می باشند. بر اساس الگوی کاربری اراضی و عدم قطعیت برآوردهای تبخیر-تعرق، در یاخته هایی با کاربری کشاورزی-باغ و جنگل داده های ETGLEAM از عدم قطعیت کمتری برخوردار می باشند. در یاخته های با کاربری مراتع، داده های مدل ETPT-JPL و پایگاه ETERA-Interim و در یاخته های با کاربری دیمزار، داده های ETERA-Interim برگزیده شدند. امکان سنجی کاربست داده های مورد استفاده، نیازمند بررسی های بیشتر در سایر اقلیم ها است.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
litScript