نتایج جستجو

5

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  349
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

سیستم چندحاملی C-SMT (Circular Staggered Multi-tone) مدولاسیون پیشرفته است که دو سیستم SMT و (Generalized Frequency Division Multiplexing) GFDM را با موفقیت ترکیب کرده است. سیستم C-SMT بیشتر، مزایای سیستم های SMT و GFDM را حفظ کرده است و جایگزین مناسبی برای سیستم متداول OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) به شمار می آید. در این مقاله میزان خطای بیت (BER) به طور تئوری، محاسبه و نشان داده شده است که BER سیستم C-SMT بسیار نزدیک به همین معیار در سیستم OFDM است. همچنین نتایج تئوری نشان می دهند تفاوتی در منحنی BER داده PAM (Pulse-Amplitude Modulation) در صورت استفاده کردن یا نکردن از C-SMT وجود ندارد. در مرحله بعدی، صحت آنالیز تئوری به کمک شبیه سازی تایید می شود. این نتایج نشان می دهند انعطاف پذیری شکل موج بر عملکرد خوب BER سیستم C-SMT که عامل بسیار مهم برای نسل آینده مخابرات بی سیم است، تاثیر نگذاشته است. همچنین نتایج شبیه سازی، با اعمال دو مدل کانال AWGN (Additive White Gaussian Noise) و محوشدگی رایلی، برخی از بهبودهای سیستم C-SMT را نشان خواهند داد.

آمار یکساله:  

بازدید 349

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  42-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

در سال های اخیر اسمز معکوس سهم زیادی را در نمک زدایی آب های شور و لب شور داشته است. هدف از این پژوهش ارایه سیستم نمک زدایی مناسب برای بهره برداری از آب قنات دانشگاه تبریز در مصارف بهداشتی در راستای مدیریت صحیح آب است. با توجه به نتایج آزمایش های کیفی در گام اول اقدام به طراحی و انتخاب سیستم نمک زدایی اسمز معکوس شد. در این راستا با توجه به انواع مختلف غشا و پیش تصفیه ها، 15 سناریو پیشنهاد شد و برای تحلیل و انتخاب بهترین سناریو از 4 معیار اصلی (اقتصادی، فنی، محیط زیستی و اجتماعی) و 6 زیر معیار بهره گرفته شد. با کمک نرم افزار WAVE سناریوها مدل سازی شد و سپس بر اساس نظر تصمیم گیران، وزن هر معیار محاسبه و در نهایت از نرم افزار GFDM برای تحلیل تصمیم گیری چند معیاره گروهی استفاده شد تا برترین گزینه از دید تصمیم گیران مشخص شود. در این پژوهش با ترکیب نرم افزارهای WAVE و GFDM نظرات مسیولین و متخصصان به صورت مستقیم در طراحی و انتخاب سیستم تصفیه اعمال می شود که موجب افزایش کارایی سیستم و رضایت مصرف کنندگان می شود. در نهایت، سناریو M برترین گزینه از دیدگاه تصمیم گیران انتخاب شد که شامل غشاهای XLE-440 برای اسمز معکوس و فیلترهای مدل Ultrafiltration SFD-2880 برای اولترافیلتراسیون است. همچنین برای بررسی دقیق تر رفتار سناریوها، تحلیل حساسیت روی پارامترها انجام شد.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اکوپرشیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1731-1744
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  497
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDf) مراجعه فرمایید.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 497

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  30-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

در سال های اخیر، کشور ایران با مشکل جدی بحران آب مواجه بوده است. از این رو، ایجاد تعادل بین منابع آب شیرین موجود و میزان تقاضا و مصرف آن در جوامع، از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل مدیریت صحیح منابع آبی و استفاده از روش های پیشرفته در تامین آب شیرین نقش اساسی دارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی کیفی آب قنات دانشگاه و ارایه سیستم تصفیه مناسب، برای بهره برداری از این آب، در مصارف بهداشتی مجموعه ورزشی دانشگاه تبریز، با هدف مدیریت صحیح منابع آب و کاهش مصرف است. برای این منظور، در گام اول، با توجه به نتایج آزمایش های کیفی آب قنات، 18 گزینه پیشنهاد شد. سپس برای مقایسه و انتخاب بهترین گزینه، 4 معیار اصلی و 13 زیرمعیار در نظر گرفته شد. در این پژوهش از تصمیم گیری چندمعیاره گروهی و دو روش TOPSIS و جمع وزنی ساده، به عنوان روش تصمیم گیری برای انتخاب بهترین گزینه، استفاده شد. بدین منظور از نرم افزار GFDM برای تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره گروهی کمک گرفته شد. درنهایت براساس نظر تصمیم گیران، وزن هر معیار محاسبه و تحلیل های لازم انجام پذیرفت. براساس تحلیل های صورت گرفته، بهترین گزینه از دیدگاه تصمیم گیران گزینه H، شامل اسمز معکوس، به عنوان روش نمک زدایی، فیلتر شنی، کارتریج فیلتر و اولترا فیلتر به عنوان پیش تصفیه و کلرزنی برای ضدعفونی معرفی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 39

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (مسلسل 33)
 • صفحات: 

  57-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  601
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 601

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
litScript