نتایج جستجو

18327

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1833

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

RAYMER M.L. | PUNCH W.F. | GOODMAN E.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  164-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  27783
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27783

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
نویسندگان: 

SCHMITT L.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  259
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-1
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  50824
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 50824

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ج - 61
 • صفحات: 

  45-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1274
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

توجه ژئودزین ها به طراحی شبکه ژئودتیک با معیارهایی مثل دقت ماکزیمم، هزینه حداقل و قابلیت اعتماد ماکزیمم، به دو دهه قبل برمی گردد که به علت طبیعت پیچیده مساله، قیود هندسی و مفهومی، ناپیوستگی تابع هدف و بالاخره محدودیت های ذاتی روش های مبتنی بر گرادیان، مثل همگرایی بهینه موضعی و نه سراسری، به ابزاری قوی نیازمند است. با گسترش مفاهیم هوش مصنوعی در دهه اخیر، امروزه توانایی و امکان حل مسایل پیچیده با ابزارهای هوشمند الهام گرفته از طبیعت فراهم شده است. گروهی از این ابزارها الگوریتم های تکاملی است که در اینجا برای بهینه سازی طراحی شبکه های ژئودتیک به کار رفته است. در این روش تعدادی شبکه های ژئودتیک به صورت اتفاقی طراحی شده و با گذر از نسل های مختلف تکامل می یابد تا معیارهای بهینه سازی و قیود مندرج در  آن برآورده شود. شبکه نهایی طراحی شده با این روش (با فرض تکرار کافی نسل ها)، شبکه بهینه سراسری بوده که رجحانی اساسی در مقایسه با روش های مبتنی بر گرادیان دارد و ملاحظه می شود که علاوه بر همخوانی نتایج، بهبود قابل ملاحظه ای در شبکه طراحی شده حاصل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1274

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

آبادی مهدی | جلیلی سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  189-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1777
 • دانلود: 

  442
چکیده: 

هر گراف حمله مجموعه ای از سناریوهای نفوذ به یک شبکه کامپیوتری را نمایش می دهد. در این مقاله، از گراف های حمله وزن دار برای تحلیل آسیب پذیری شبکه های کامپیوتری استفاده می شود. در این گراف های حمله به هر سوء استفاده توسط تحلیل گر وزنی نسبت داده می شود. وزن نسبت داده شده به هر سوء استفاده متناسب با هزینه لازم برای جلوگیری از آن سوء استفاده است. هدف از تحلیل گراف های حمله وزن دار یافتن یک مجموعه بحرانی از سوء استفاده ها است که مجموع وزن های آنها کمترین مقدار ممکن باشد و با جلوگیری از آنها هیچ سناریوی نفوذی امکان پذیر نباشد. در این مقاله، یک الگوریتم حریصانه، یک الگوریتم ژنتیک با عملگر جهش حریصانه و یک الگوریتم ژنتیک با تابع برازندگی پویا برای تحلیل گراف های حمله وزن دار پیشنهاد می شود. از الگوریتم های پیشنهادی برای تحلیل گراف حمله وزن دار یک شبکه مثالی و چندین گراف حمله وزن دار مقیاس بزرگ استفاده می شود. نتایج بدست آمده از آزمایش ها، عملکرد بهتر الگوریتم های ژنتیک پیشنهادی را نسبت به الگوریتم حریصانه نشان می دهند به گونه ای که الگوریتم های ژنتیک فوق قادر هستند مجموعه های بحرانی از سوء استفاده ها با مجموع وزن های کمتر را پیدا کنند. همچنین، از الگوریتم ژنتیک با تابع برازندگی پویا برای تحلیل چندین گراف  حمله ساده مقیاس بزرگ استفاده می شود و عملکرد آن با یک الگوریتم تقریبی برای تحلیل گراف های حمله ساده مقایسه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1777

دانلود 442 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت صنعتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  107-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2088
 • دانلود: 

  681
چکیده: 

در هر فرآیند تولید تعدادی ماشین آلات و تجهیزات و همچنین میزان نسبتا ثابتی از نیروی انسانی موجود است که جهت انجام عملیات تولید از آنها استفاده می شود. در بسیاری از موارد با مشاهده نحوه کار یک فرآیند می توان دید که تعدادی از ماشین آلات، مشغول کار نیستند ولی تعداد دیگری از تجهیزات، یکسره مشغول بکار بوده و در جلوی آنها مقدار زیادی از قطعات، آماده بسته شدن روی ماشین جهت انجام عملیات ساخت هستند و در مقابل تعدادی از کارگران به شدت مشغول کار می باشند و حجم قابل توجهی از کار انجام نشده، در کنار آنها انباشته گردیده است. وجود زمانهای بیکاری و یا وجود کار بیش از حد، یعنی نبود توازن و تعادل در فرآیند تولید، از جمله عواملی هستند که مشکلاتی را برای مدیریت سیستم ایجاد می کند. برای رفع این معضلات مدیر ناچار به ارایه راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود است. یکی از راهکارهایی که مدیر می تواند برای رفع مشکل عدم توازن و تعادل در فرآیند تولید از آن استفاده کند بحث موازنه و یا متعادل سازی خط تولید است. در این مقاله برای حل مساله موازنه خط مونتاژ، از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. الگوریتم ارایه شده روش جدیدی را به هنگام انجام عملیات تقاطع و ترکیب کروموزوم ها ی والد جهت تولید فرزند و نیز ایجاد جهش در کروموزوم ها، ارایه می دهد. و در نهایت ،کارایی جواب های بدست آمده از روش الگوریتم ژنتیک با روش عددی مقایسه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2088

دانلود 681 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

ZHENG W.U. | BOULOS P.F. | ORR C.H. | RO J.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  93
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  74-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  29329
 • دانلود: 

  27385
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29329

دانلود 27385 استناد 452 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GONCALVES J.F. | RESENDE M.G.C.

نشریه: 

JOURNAL OF HEURISTICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  487-525
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  22437
 • دانلود: 

  27754
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22437

دانلود 27754 استناد 454 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  00-00
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22119
 • دانلود: 

  10606
چکیده: 

The use of lasers is being considered as a modern method for forming process in recent years. This method has been used in various industries, such as aerospace, marine and oil industry. Extensive research has been done in the field of modeling and optimization of direct paths parameters with process of laser forming. Although forming in circular paths can be used for producing complex parts, due to some technical reasons, it is considered less. The main purpose of this paper is to detect the proper estimation model and obtain optimal variables conditions for complete circular paths in perforated circular parts by means of GENETIC ALGORITHMS. In this process the outer edges are fixed and the inner edges are being formed by laser. At first, the finite element simulation model is studied then the estimation model has been discussed, after that multi-objective functions have been examined with the least error and energy. Furthermore, the optimization results of the internal hole diameters are reported and analyzed in terms of Pareto charts. In conclusion, optimum forming conditions have been reported in terms of accuracy and energy for different diameters of holes. This study shows with acceptable increasing in the error rate, the required energy could be reduced. Also, increasing in the diameter of inside hole cause to increase energy and decrease of accuracy.

آمار یکساله:  

بازدید 22119

دانلود 10606 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  4-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1240
 • دانلود: 

  390
چکیده: 

کوره دوار سیمان به دلیل نقشی که در تولید سیمان و مصرف انرژی دارد، یکی از مهمترین اجزای کارخانه سیمان محسوب می شود. کارهای بسیار گسترده ای در زمینه مدل سازی و شبیه سازی کوره های دوار سیمان انجام گرفته و انواع مدل های ایستایی و دینامیکی برای آن ارائه شده است. عملکرد این کوره بسیار مهم است و بر کیفیت سیمان و مقدار سوخت مصرفی و هزینه عملیاتی، تاثیر به سزایی دارد. در این تحقیق، سعی شده است یک مدل مناسب برای شبیه سازی کوره دوار سیمان انتخاب شود تا برای اجرای آلگوریتم بهینه سازی از آن، استفاده گردد. با توجه به ارتباط پیچیده پارامترهای طراحی و عملیاتی کوره با کیفیت سیمان تولیدی و نیز سوخت مصرفی، از روش قدرتمند آلگوریتم ژنتیکی برای بهینه سازی استفاده شد. با بهینه سازی کوره دوار سیمان به منظور تولید سیمان با کیفیت های خاص توسط آلگوریتم ژنتیکی، پارامترهای بهینه فرایند به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 1240

دانلود 390 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHIEH H.M. | MAY M.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  32101
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32101

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
litScript